Nghiên cứu xói cục bộ ở trụ cầu dạng phức hợp

Báo cáo khoa học: "Xói cục bộ trụ cầu đối với địa chất là hạt thô" ppt

Báo cáo khoa học:
... ngoài, làm ảnh hởng đến chế xoáy độ sâu xói cục trụ Khi độ thô tơng đối hạt so với trụ d < 0,128 phần lớn lợng b dòng chảy dọc theo thân trụ bị lớp hạt thô, khả xoáy tỷ lệ lớn yếu Nếu hạt thô xói ... thủy lực phần trăm theo trọng lợng nhóm hạt thứ i địa chất đáy sông i = II Dòng chảy quanh trụ địa chất l lớp hạt thô (cuội sỏi) Dòng chảy chảy lớp hạt thô có đờng kính trung bình từ 90 mm ... Đình Nghiên Lý thuyết tính xói cục trụ cầu qua sông Việt Nam Đề tài NCKH cấp Bộ 1992 - 1993, DT 000141, phân loại 624 [3] Trần Đình Nghiên Nghiên cứu xói cục trụ cầu qua sông, Luận án Tiến sỹ,...
 • 5
 • 173
 • 1

Nghiên cứu xây dựng bộ điều khiển thích nghi phức hợp

Nghiên cứu xây dựng bộ điều khiển thích nghi phức hợp
... thích nghi phức hợp công nghi p - Thiết kế chế tạo điều khiển thích nghi phức hợp - Thử nghi m điều khiển thích nghi phức hợp đánh giá 1.5 Tình hình nghi n cứu nước Hiện điều khiển thích nghi ứng ... dựng phần cứng ( thiết bị điều khiển) , xây dựng phần mềm điều khiển thích nghi phức hợp Sau xây dựng xong phần mềm điều khiển thích nghi phức hợp, nhóm ghép nối thực thử nghi m mô chức điều khiển ... điều khiển thích nghi phức hợp nước giới nghi n cứu áp dụng nhiều thiết bị với chất lượng điều khiển hệ thống cao 1.6.2 Một số ví dụ điều khiển thích nghi phức hợp 1.6.3 Bộ điều khiển thích nghi...
 • 101
 • 319
 • 1

Nghiên cứu ứng dụng bộ lưu trữ năng lượng để nâng cao chất lượng điện năng và hiệu quả khai thác cho các hệ nguồn năng lượng mới và tái tạo

Nghiên cứu ứng dụng bộ lưu trữ năng lượng để nâng cao chất lượng điện năng và hiệu quả khai thác cho các hệ nguồn năng lượng mới và tái tạo
... Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Xác định tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng lƣu trữ lƣợng Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ để nâng cao chất lƣợng điện hiệu khai thác cho hệ nguồn ... nguồn lƣợng tái tạo Cụ thể là: - Nghiên cứu ứng dụng hệ thống tích trữ lƣợng mạng điện cục thủy điện nhỏ, nhằm mục đích nâng cao hiệu khai thác công suất nguồn phát đảm bảo chất lƣợng điện cung ... QUAN VỀ NĂNG LƢỢNG MỚI VÀ TÁI TẠO 1.1 Các dạng lƣợng tái tạo Năng lƣợng tái tạo (NLTT) hay lƣợng tái sinh lƣợng từ nguồn liên tục mà theo chuẩn mực ngƣời vô hạn Nguyên tắc việc sử dụng lƣợng tái...
 • 103
 • 303
 • 0

nghiên cứu ứng dụng bộ lưu trữ năng lượng để nâng cao chất lượng điện năng và hiệu quả khai thác cho các hệ nguồn năng lượng mới và tái tạo

nghiên cứu ứng dụng bộ lưu trữ năng lượng để nâng cao chất lượng điện năng và hiệu quả khai thác cho các hệ nguồn năng lượng mới và tái tạo
... Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Xác định tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng lƣu trữ lƣợng Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ để nâng cao chất lƣợng điện hiệu khai thác cho hệ nguồn ... nguồn lƣợng tái tạo Cụ thể là: - Nghiên cứu ứng dụng hệ thống tích trữ lƣợng mạng điện cục thủy điện nhỏ, nhằm mục đích nâng cao hiệu khai thác công suất nguồn phát đảm bảo chất lƣợng điện cung ... QUAN VỀ NĂNG LƢỢNG MỚI VÀ TÁI TẠO 1.1 Các dạng lƣợng tái tạo Năng lƣợng tái tạo (NLTT) hay lƣợng tái sinh lƣợng từ nguồn liên tục mà theo chuẩn mực ngƣời vô hạn Nguyên tắc việc sử dụng lƣợng tái...
 • 103
 • 196
 • 0

Nghiên cứu xói lở bờ sông Ba (đoạn qua thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) và đề xuất các giải pháp phòng chống, giảm thiểu thiệt hại

Nghiên cứu xói lở bờ sông Ba (đoạn qua thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) và đề xuất các giải pháp phòng chống, giảm thiểu thiệt hại
... vấn đề liên quan đến bão, lũ lụt Chính vậy, học viên chọn đề tài luận văn: Nghiên cứu xói lở bờ sông Ba (đoạn qua Thị Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) đề xuất giải pháp phòng chống, giảm thiểu thiệt hại ... QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN MINH QUẢNG NGHIÊN CỨU XÓI LỞ BỜ SÔNG BA (ĐOẠN QUA THỊ XÃ AYUN PA, TỈNH GIA LAI) VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP PHÕNG CHỐNG, GIẢM THIỂU ... 4.1 Nghiên cứu phân vùng nguy xói lở bờ sông 76 4.2 Giải pháp phòng chống, giảm thiểu thiệt hại tai biến xói lở bờ sông 83 4.2.1 Các giải pháp phi công trình 83 4.2.2 Các giải pháp...
 • 100
 • 343
 • 2

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật nghiên cứu ứng dụng bộ lưu trữ năng lượng để nâng cao chất lượng điện năng và hiệu quả khai thác cho các hệ nguồn năng lượng mới và tái tạo

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật nghiên cứu ứng dụng bộ lưu trữ năng lượng để nâng cao chất lượng điện năng và hiệu quả khai thác cho các hệ nguồn năng lượng mới và tái tạo
... thích hợp để khắc phục vấn đề tồn Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Xác định tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng lưu trữ lượng để nâng cao chất lượng điện hiệu khai thác cho hệ nguồn lượng tái tạo Cụ ... là: - Nghiên cứu ứng dụng hệ thống tích trữ lượng mạng điện cục thủy điện nhỏ, nhằm mục đích nâng cao hiệu khai thác công suất nguồn phát đảm bảo chất lượng điện cung cấp Phạm vi nghiên cứu - ... MỚI VÀ TÁI TẠO 1.1 Các dạng lượng tái tạo Năng lượng tái tạo (NLTT) hay lượng tái sinh lượng từ nguồn liên tục mà theo chuẩn mực người vô hạn Nguyên tắc việc sử dụng lượng tái sinh tách phần lượng...
 • 19
 • 223
 • 0

nghiên cứu plasmoneffect cục bộ của hiện tượng phát quang 2 photon của thanh nano vàng

nghiên cứu plasmoneffect cục bộ của hiện tượng phát quang 2 photon của thanh nano vàng
... plasmon cần phải nghiên cứu kỹ Báo cáo nhằm mục đích nói nghiên cứu plasmoneffect cục tượng phát quang photon nano vàng. No biết đến chế độ surface plasmon tạo cách thay đổi tỷ lệ nano vàng hay thay ... nhân quang (H7 422 P, Hamamatsu) cổng phụ.Công suất mẫu khoảng 2mW tương ứng với cường độ cực đại khoảng 1 .25 GW/m2 Hình 2: Sơ đồ thiết lập để đo TPL nano vàng 3 .2 Ước lượng yếu tố trường nội bộ( local ... phát quang photon nano vàng với tỷ lệ khác nhau,các số khúc xạ khác nhau.Thí nghiệm thực với nano vàng nước Nó giống với thí nghiệm trước Mohamed et al đơn giản photon. Không giống cách phát quang...
 • 16
 • 153
 • 0

Nghiên cứu chuyển gen kháng thuốc trừ cỏ vào phôi hợp tử chưa trưởng thành của cây ngô thông qua vi khuẩn agrobacterium

Nghiên cứu chuyển gen kháng thuốc trừ cỏ vào phôi hợp tử chưa trưởng thành của cây ngô thông qua vi khuẩn agrobacterium
... Nghiên cứu chuyển gen kháng thuốc trừ cỏ vào phôi hợp tử chưa trưởng thành ngô thông qua vi khuẩn Agrobacterium Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá khả tiếp nhận gen kháng thuốc trừ cỏ số dòng ngô Vi t ... hãm vi khuẩn vào môi trƣờng đồng nuôi cấy [61], [58] 1.3 Tình hình nghiên cứu chuyển gen vào ngô Tình hình nghiên cứu chuyển gen vào ngô giới Chuyển gen vào thực vật hai mầm thông qua vi khuẩn ... nghiên cứu vấn đề sinh học thông qua nghiên cứu ngô chuyển gen Các nghiên cứu gần chứng minh phƣơng pháp chuyển gen thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens lựa chọn tốt kết hợp gen vào ngô...
 • 63
 • 334
 • 0

Nghiên cứu thành phần hóa học cây câu đằng uncara sessilifruc tus roxb , họ cà phê ( rubiaceae )

Nghiên cứu thành phần hóa học cây câu đằng uncara sessilifruc tus roxb , họ cà phê ( rubiaceae )
... dai 70 3,3 cm' 1, 74 3,4 cm' 1, 95 6,2 cm' 1, 107 3,1 cm' 1, 112 4,3 cm' 1, 127 7,4 cm' 1, 138 2,7 cm' 1, 145 9,9 cm' 1, 160 6,7 cm' 1, 172 7,3 cm' 1, 235 7,4 cm' 1, 292 6,1 cm' 1, 336 0,3 cm'1 ■ Phé khơl (MS) cho pic chmh ... cm'1 ( -CH3 ), 145 1,9 cm'1 (y -C=C nhân thom ), 151 3,9 cm' 1, 160 7,9 cm'1 (y -C=0 ), 172 6,4 cm' 1, 292 4,3 cm'1 (y -C-H) 336 5,5 cm'1 (y -N-H) ■ Pho khơl (MS) cho pic chrnh [M]+ = 352 mu, tucfng ûng ... Uncaria sessilifructus Roxb. , ho phê (. Rubiaceae) Cây dàc diëm sau [17 ], [18 ], [22] • Cây nho, moc thành bui leo, dài - m • Cành non vng, long Cành già trèn hồc vng • Lâ hinh trâi xoan, to 6,5 ...
 • 51
 • 364
 • 0

.Nghiên cứu thành phần hóa học cây câu đằng uncara sessilifruc tus roxb., Họ cà phê ( Rubiaceae )

.Nghiên cứu thành phần hóa học cây câu đằng uncara sessilifruc tus roxb., Họ cà phê ( Rubiaceae )
... NGOAI (IR) VÀ PHO KHOI (MS) CÜA ALCALOID V2 PHU• LUC 11: • PHO TÜNGOAI (UV), PHO HONG NGOAI (IR) VÀ PHO KHƠI (MS) CÜA ALCALOID V3 PHU• LUC IH: • PHO TÜNGOAI (UV), PHO HONG NGOAI (IR) VÀ PHO KHƠI (MS) ... 0,0368Q -w fc ) (Q () P(\-a) Trong dơ: > X : Hàm luong alcaloid tồn phân (% ) > n : Thë tfch dd HC1 0,1 N cho vào cân (ml) n = 10,00 (ml) > m : Thë tfch dd NaOH 0,1N dùng dé dinh luong (ml) > k : Hê ... Dirơi dây mot so hinh ânh vê Câu dàng U sessilifructus Roxb., ho phê (Rubiaceae) Hinh 1: Cành tirai mang la hoa Hinh 2: Ành hoa ( Hoa Hoâàu Mot phân hoa âàu ) Hinh 3: Bơ phân dùng phoi khơ...
 • 66
 • 155
 • 1

NGHIÊN cứu bào CHẾ THUỐC TIÊM hỗn DỊCH CHỨA PHỨC hợp LIPID AMPHOTERICIN b

NGHIÊN cứu bào CHẾ THUỐC TIÊM hỗn DỊCH CHỨA PHỨC hợp LIPID AMPHOTERICIN b
... đánh giá thuốc < /b> tiêm < /b> hỗn < /b> dịch < /b> chứa < /b> phức < /b> hợp < /b> lipid < /b> AMB Ngoài phương pháp đánh giá phức < /b> hợp < /b> lipid < /b> AMB hình thức, kích thước tiểu phân, hàm lượng AMB, thuốc < /b> tiêm < /b> hỗn < /b> dịch < /b> chứa < /b> phức < /b> hợp < /b> lipid < /b> AMB đánh ... trình b o < /b> chế < /b> thuốc < /b> tiêm < /b> hỗn < /b> dịch < /b> chứa < /b> phức < /b> hợp < /b> lipid < /b> AMB 5mg/ml .53 3.5 Đề xuất tiêu chuẩn sở cho thuốc < /b> tiêm < /b> hỗn < /b> dịch < /b> chứa < /b> phức < /b> hợp < /b> lipid < /b> AMB 5mg/ml .56 Chƣơng B N LUẬN ... (A), hỗn < /b> hợp < /b> vật lý (B) , (C), phức < /b> hợp < /b> lipid < /b> rifampicin (D)[30] 17 phospholipid 1.3 Một số nghiên < /b> cứu < /b> phức < /b> hợp < /b> lipid < /b> AMB Nghiên < /b> cứu < /b> nƣớc Janoff cộng (2002) tiến hành b o < /b> chế < /b> phức < /b> hợp < /b> lipid < /b> AMB phương...
 • 88
 • 265
 • 2

Nghiên cứu thành phần bọ trĩ hại lạc và thiên địch của chúng, đặc điểm sinh vật học, sinh thái học của loài frankinella intonsa trybon và biện pháp phòng trừ nghệ an

Nghiên cứu thành phần bọ trĩ hại lạc và thiên địch của chúng, đặc điểm sinh vật học, sinh thái học của loài frankinella intonsa trybon và biện pháp phòng trừ ở nghệ an
... din bin mt loi Frankliniella intonsa di nh hng ca mt s iu kin sinh thỏi ti Ngh An 2.3.5 40 Phng phỏp nghiờn cu c im sinh hc ca loi b tr Frankliniella intonsa Trybom hi lc ti Ngh An 2.3.4 38 Nghiờn ... ti Ngh An - Nghiờn cu c im hỡnh thỏi, sinh hc ca loi b tr Frankliniella intonsa Trybom hi lc ti Ngh An - iu tra din bin s lng loi Frankliniella intonsa Trybom di nh hng ca mt s iu kin sinh thỏi ... ỏ ú b M, Canada Thrips tabaci (Liderman) Thrips palmi (Karny) Frankliniella schultzei (Trybom) n , M Frankliniella fusca (Hinds) M, Canada Frankliniella occidentatis (Pergande) M, Canada Scirtothrips...
 • 172
 • 925
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu ảnh hưởng của thuốc trừ sâu đến tập hợp bọ xít bắt mồiđiều 17 nghiên cứu về thiết bò ở bên ngoài các khu vực thải đá v vxói cục bộ trụ cầunghiên cứu thành phần bọ trĩ hại lạc và thiên địch của chúng đặc điểm sinh vật học sinh thái học của loài frankinella intonsa trybon và biện pháp phòng trừ ở nghệ annghiên cứu đề xuất bộ điều khiển chuyển động ổn định của ô tô pdfnghiên cứu sự phân bố tồn dư một số kháng sinh thường dùng ở gà và sử dụng chế phẩm actiso làm tăng khả năng đào thải góp phần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩmnghiên cứu chế tạo bộ kit rtpcr để chuẩn đoán virus lở mồm long móng lmlm đại diện đang lưu hành ở việt namnghiên cứu ảnh hưởng của thuốc trừ sâu đến tỷ lệ chết của loài bọ xít bắt mồi c fuscipennisnghiên cứu về thị trường cung và cầu cáp điện ở thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía namchiều rộng cánh dầm hàn nên thoả mãn các điều kiện bf  180 mm và bf  1 10 h và phải thoả mãn yêu cầu về ổn định cục bộ ở 7 6 3 2 chiều dày bản cánh tf  40 mmcơ sở khoa học của việc nghiên cứu bệnh viêm vú ở bò sữanghiên cứu xói mònnghiên cứu hệ thống định vị toàn cầunghiên cứu hệ thống định vị toàn cầu 2nghiên cứu rượu thuốc bổ cổ truyềnPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảm