GÓP PHẦN NGHIÊN CỨU NÂNG CAO KHẢ NĂNG TỔNG HỢP KHÁNG SINH TỪ STREPTOMYCES 182.15

Nghiên cứu sinh tổng hợp kháng sinh từ streptomyces 182 15

Nghiên cứu sinh tổng hợp kháng sinh từ streptomyces 182 15
... loại Streptomyces 182. 15 theo khóa phân loại ISP - Khảo sát số điều kiện nhằm tăng hiệu suất sinh tổng hợp kháng sinh từ Streptomyces 182. 15 - Nghiên cứu vài đặc tính kháng sinh sinh tổng hợp ... mạnh nghiên cứu sản xuất phát triển kháng sinh tất yếu Kháng sinh tổng hợp theo ba hướng: sinh tổng hợp, bán tổng hợp tổng hợp hóa học Tuy nhiên xu hướng giới tìm kiếm kháng sinh có nguồn gốc từ ... trình chạy cột Phụ lục 6: Phổ IR chất kháng sinh sinh tổng hợp Phụ lục 7: Phổ UV chất kháng sinh sinh tổng hợp Phụ lục 8: Phổ MS chất kháng sinh sinh tổng hợp Phụ lục 9: Kết thử HTKS chọn lọc...
 • 69
 • 146
 • 0

Nghiên cứu nâng cao khả năng sinh tổng hợp kháng sinh từ streptomyces 166 28

Nghiên cứu nâng cao khả năng sinh tổng hợp kháng sinh từ streptomyces 166 28
... suất sinh tổng h p kh ng sinh thấp, hiệu suất tinh chế chƣa cao, chƣa x c định đƣ c cấu tr c chất kh ng sinh Do đó, ch ng lựa chọn đề tài Nghiên cứu nâng cao khả sinh tổng hợp kháng sinh từ Streptomyces ... VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI ĐẶNG THỊ HẰNG NGHIÊN CỨU NÂNG CAO KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP KHÁNG SINH TỪ STREPTOMYCES 166. 28 LUẬN VĂN THẠC SĨ DƯỢC HỌC CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ DƢỢC PHẨM ... Streptomyces 166. 28 với ba mục tiêu sau: Nâng cao ho t tính kháng sinh ằng chọn lọc, cải t o giống Nâng cao hiệu suất chiết t ch kháng sinh Nghiên cứu cấu tr c hóa học thành phần kh ng sinh CHƯƠNG TỔNG...
 • 88
 • 113
 • 0

Nghiên cứu nâng cao khả năng sinh tổng hợp kháng sinh từ streptomyces 173 113

Nghiên cứu nâng cao khả năng sinh tổng hợp kháng sinh từ streptomyces 173 113
... Sơ đồ tổng quát sinh tổng hợp kháng sinh từ xạ khuẩn………………… 1.1.4 Những điểm lưu ý nghiên cứu chất kháng sinh từ xạ khuẩn…… 1.2 Bước đầu nghiên cứu lên men sinh tổng hợp kháng sinh nhờ Streptomyces ... nguyên liệu kháng sinh hệ đáp ứng nhu cầu nguyên liệu để sản xuất kháng sinh nước [4] Tổng hợp hoá học, bán tổng hợp sinh tổng hợp ba hướng phát tổng hợp kháng sinh Trong sinh tổng hợp kháng sinh với ... nghiên cứu phát nhiều chủng xạ khuẩn phân lập từ đất, bùn, … có khả sinh tổng hợp kháng sinh, có chủng xạ khuẩn Streptomyces 173. 113 Bước đầu nghiên cứu cho thấy Streptomyces 173. 113 khả sinh tổng...
 • 92
 • 158
 • 0

Góp phần nghiên cứu lên men tổng hợp kháng sinh từ streptomyces 119.112

Góp phần nghiên cứu lên men tổng hợp kháng sinh từ streptomyces 119.112
... 1.5 Lên men sinh tổng hợp kháng sinh 1.5.1 Các phương pháp lên men 1.5.2 Một số yếu tố ảnh hưởng đến trình lên men .10 1.6 Chiết tách tinh chế kháng sinh từ dịch lên men ... gốc từ xạ khuẩn 60% số thuộc chi Streptomyces Đó sở để nhà khoa học nước ta tập trung nghiên cứu vào chi xạ khuẩn Chính vậy, em chọn đề tài: Góp phần nghiên cứu lên men tổng hợp kháng sinh từ Streptomyces ... sáng UV từ đến lần để nâng cao khả sinh tổng hợp kháng sinh chủng xạ khuẩn gốc  Đột biến hóa học 2.2.2 Lên men, chiết tách kháng sinh tối ưu  Từ MT lên men bề mặt tốt nhất, chọn MT lên men chìm...
 • 64
 • 103
 • 0

Góp phần nghiên cứu lên men tổng hợp kháng sinh từ streptomyces 155.16

Góp phần nghiên cứu lên men tổng hợp kháng sinh từ streptomyces 155.16
... nên lựa chọn đề tài: Góp phần nghiên cứu lên men tổng hợp kháng sinh từ Streptomyces 155.16 Khóa luận mong muốn đạt mục tiêu sau đây: Nâng cao hiệu suất sinh tổng hợp kháng sinh thông qua chọn ... ………………………………….20 2.3.5 Lên men chìm tổng hợp kháng sinh ………………………… 21 2.3.6 Chiết kháng sinh từ dịch lên men dung môi hữu ……21 2.3.7 Tách thành phần kháng sinh sắc ký lớp mỏng…… 22 2.3.8 Thu kháng sinh thô ... THẮM GÓP PHẦN NGHIÊN CỨU LÊN MEN TỔNG HỢP KHÁNG SINH TỪ Streptomyces 155.16 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƢỢC SĨ Ngƣời hƣớng dẫn ThS Lê Thị Thu Hương TS Bùi Quang Phúc Nơi thực Bộ môn Vi sinh – Sinh...
 • 54
 • 139
 • 0

Góp phần nghiên cứu lên men tổng hợp kháng sinh từ streptomyces 156.11

Góp phần nghiên cứu lên men tổng hợp kháng sinh từ streptomyces 156.11
... xuất kháng sinh, bên cạnh tổng hợp bán tổng hợp, phương pháp phân lập kháng sinh từ xạ khuẩn đường quan trọng để tìm chủng có khả sinh tổng hợp kháng sinh từ phát hoạt chất Trong tổng số kháng sinh ... vi sinh vật (VSV kiểm định P mirabilis) Hình P.20: Phổ UV kháng sinh Streptomyces 156.11 sinh tổng hợp Hình P.21: Phổ IR kháng sinh Streptomyces 156.11 sinh tổng hợp Hình P.22: Phổ MS kháng sinh ... 1.4 Lên men sinh tổng hợp kháng sinh 1.4.1.Các phương pháp lên men .10 1.4.3 Một số yếu tố ảnh hưởng đến trình lên men 10 1.5.Chiết tách tinh chế kháng sinh từ dịch lên men...
 • 65
 • 186
 • 0

Góp phần nghiên cứu lên men tổng hợp kháng sinh từ streptomyces 168.27

Góp phần nghiên cứu lên men tổng hợp kháng sinh từ streptomyces 168.27
... khả sinh tổng hợp kháng sinh, chi xạ khuẩn Streptomyces với khả tổng hợp kháng sinh đa dạng cấu trúc đặc điểm Chính lựa chọn đề tài: Nghiên cứu lên men tổng hợp kháng sinh từ Streptomyces 168.27 ... tiêu sau: - Nghiên cứu cải tạo nhằm nâng cao khả sinh tổng hợp kháng sinh chủng Streptomyces 168.27 - Nghiên cứu điều kiện lên men, tách chiết, tinh chế kháng sinh từ dịch lọc, dịch lên men tối thích ... vật lý hóa học – Nghiên cứu lên men tổng hợp kháng sinh, khảo sát độ bền pH, độ bền nhiệt hoạt chất Nghiên cứu chiết xuất tinh chế kháng sinh Streptomyces 168.27 tổng hợp – Xác định phổ UV, phổ...
 • 61
 • 163
 • 0

Góp phần nghiên cứu lên men tổng hợp kháng sinh từ streptomyces 183.222

Góp phần nghiên cứu lên men tổng hợp kháng sinh từ streptomyces 183.222
... UV từ đến lần để nâng cao khả sinh tổng hợp kháng sinh chủng xạ khuẩn gốc 18 2.2.3 Lên men, chiết tách kháng sinh - Từ MT lên men bề mặt tốt nhất, chọn MT lên men chìm tốt - Thực lên men từ ... hành nghiên cứu 3.4 Kết lên men sinh tổng hợp kháng sinh * Chọn môi trường lên men chìm tốt nhất: Từ biến chủng ĐB1.7 tiến hành lên men MT1, MT2, MT7 dịch thể Sau trình lên men loại bỏ sinh khối ... NGUYỄN THỊ NGUYỆT GÓP PHẦN NGHIÊN CỨU LÊN MEN TỔNG HỢP KHÁNG SINH TỪ STREPTOMYCES 183.222 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ Ngườihướngdẫn: PGS.TS Cao Văn Thu Nơithựchiện: BộmônVisinhvàSinhhọc TrườngĐạihọcDượcHàNội...
 • 60
 • 272
 • 0

Góp phần nghiên cứu sinh tổng hợp kháng sinh từ streptomyces 21 123

Góp phần nghiên cứu sinh tổng hợp kháng sinh từ streptomyces 21 123
... dd l mụi trng lờn men chỡm tt nht cho chng Streptomyces 21. 123 sinh tng hp khỏng sinh n-Butanol l ung mụi chit c hon ton khỏng sinh Streptomyces 21. 123 sinh tng hp ó tin hnh sc ký lp mng vúi mt ... Khỏng sinh Streptomyces 123 sinh tng hp cú mt s tớnh cht sau: + Hot tớnh khỏng sinh khỏ bn vng vi nhit + Nhit núng chy ca khỏng sinh l 83 - 87c Trong cu trỳc phõn t ca khỏng sinh Streptomyces 21. 123 ... sinh chng Streptomyces 21. 123 sinh tng hp khỏ bn vng vi nhit 2.2.6 Kt qu chit xut khỏng sinh: Tin hnh chit khỏng sinh ln bng dung mụi n-butanol pH trung tớnh vi t l ỏnh giỏ hot tớnh khỏng sinh...
 • 51
 • 95
 • 0

Góp phần nghiên cứu lên men sinh tổng hợp kháng sinh từ streptomyces 21 123

Góp phần nghiên cứu lên men sinh tổng hợp kháng sinh từ streptomyces 21 123
... sinh tổng hợp kháng sinh, nghiên cứu phát triển để đưa vào ứng dụng điều trị sản xuất quy mô công nghiệp Từ sở tiến hành thực đề tài Góp phần nghiên cứu lên men sinh tổng hợp kháng sinh từ Streptomyces ... kháng sinh Streptomyces 21. 123 tạo - Sơ xác định số nhóm chức cấu trúc phân tử kháng sinh Streptomyces 21. 123 sinh tổng hợp PHẦN I TỔNG QUAN 1.1 ĐẠI CƯƠNG VỂ KHÁNG SINH 1.1.1 Định nghĩa kháng sinh ... dịch chiết có thành phần kháng sinh hoạt động - Dung môi n-butanol dung môi chiết hoàn toàn kháng sinh Streptomyces 21. 123 tổng hợp - Kháng sinh Streptomyces 21. 123 sinh tổng hợp tách tinh chế...
 • 53
 • 81
 • 0

Nghiên cứu lên men tổng hợp kháng sinh từ streptomyces 160 13

Nghiên cứu lên men tổng hợp kháng sinh từ streptomyces 160 13
... tài: Nghiên cứu lên men tổng họp kháng sinh từ Streptomyces 160. 13' ” với mục tiêu sau: - Bước đầu lựa chọn môi trường phù hợp cho trình nuôi cấy, lên men - Nâng cao hiệu suất sinh tổng họrp kháng ... dung nghiên cứu + Nghiên cứu MT nuôi cấy MT lên men tốt cho chủng xạ khuẩn Streptomyces 160. 13 + Nghiên cứu phương pháp cải tạo giống để nâng cao hiệu suất sinh tổng hợp kháng sinh chủng Streptomyces ... loại theo ISP, Streptomyces 160. 13 13/ 14 đặc điểm (92,87%) giống với Streptomyces avellaneus * Khi nuôi cấy bề mặt, Streptomyces 160. 13 sinh tổng họp kháng sinh tốt MT5, lên men chìm MT5 dd...
 • 54
 • 320
 • 0

Nghiên cứu sinh tổng hợp kháng sinh từ streptomyces 184 213

Nghiên cứu sinh tổng hợp kháng sinh từ streptomyces 184 213
... phẩm bán thành phẩm) Đây hƣớng nghiên cứu tìm kháng sinh từ đƣa vào sản xuất, điều trị Do chọn đề tài “ Nghiên cứu sinh tổng hợp kháng sinh từ Streptomyces 184. 213 làm khóa luận với mục tiêu ... ta tổng hợp bán tổng hợp kháng sinh tự nhiên( chloramphenicol), tổng hợp nhân tạo chất có hoạt tính kháng sinh ( sulfamid, quinolon)- nên định nghĩa kháng sinh y học đại đƣợc mở rộng Tóm lại, kháng ... suất sinh tổng hợp kháng sinh  Xác định điều kiện tối th ch để lên men, chiết tách kháng sinh  Sơ xác định số tính chất lý, hóa kháng sinh thu đƣợc 2 CHƢƠNG I TỔNG QUAN 1.1 Đại cƣơng kháng sinh...
 • 56
 • 160
 • 0

Nghiên cứu lên men tổng hợp kháng sinh từ streptomyces 180 245

Nghiên cứu lên men tổng hợp kháng sinh từ streptomyces 180 245
... để nâng cao khả sinh tổng hợp kháng sinh chủng xạ khuẩn gốc 2.2.3 Lên men, chiết tách kháng sinh tối ưu - Từ MT lên men bề mặt tốt nhất, chọn MT lên men chìm tốt - Thực lên men từ dạng chủng biến ... khả lên men sinh tổng hợp kháng sinh tốt nhất: giống cấp MT2dt lên men MT tối thích cho việc sinh tổng hợp kháng sinh, sau lựa chọn chủng cho dịch lên men có HTKS tốt 2.3.8 Xác định độ bền kháng ... giống thiết bị nhân giống Bình lên men tạo kháng sinh Dịch lên men Sinh khối Dịch lọc Sinh khối thô Dịch chiết kháng sinh Hình 5: Sơ đồ tổng quát lên men sản xuất kháng sinh [13] 1.4 Tuyển chọn, cải...
 • 59
 • 105
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: góp phần nghiên cứu dân tộc học việt namgóp phần nghiên cứu văn hóa và tộc ngườigóp phần nghiên cứu xây dựng ngân hàng ch tnkq dùng để kiểm tra đánh giá môn hóa học 12 ban khtn trường thpt yên lạc ii tỉnh vĩnh phúcgóp phần nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản sất củ bi giống khoai tây từ củ siêu bi in vitrogóp phần nghiên cứu phương pháp chiết xuất berberin từ cây vàng đắng coscinium usitatum pierregóp phần nghiên cứu tính đa hình của nhông cát leiolepis belliana guttata cuvier ở thừa thiên huếgóp phần nghiên cứu xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra đánh giá môn hoá học 12 ban khtn trường thpt yên lạc ii vĩnh phúcgóp phần nghiên cứu tác dụng dược lý cây ba gạcgóp phần nghiên cứu tổng hợp chất s reichstein từ 16 dpagóp phần nghiên cứu bán tổng hợp chất triolone triacetate từ 16 dpagóp phần nghiên cứu bán tổng hợp chất triolene triacetate từ 16 dpagóp phần nghiên cứu dạng bào chế viên artemisinin 0 25ggóp phần nghiên cứu giải phóng artemisinin qua nghiên cứu sinh dược họcgóp phần nghien cứu nguồn gốc nguyên liệu lá xoài ở miền bắc việt namgóp phần nghiên cứu bán tổng hợp tetrahydroberin từ berberin cloruaMột số giải pháp hướng dẫn học sinh phát triễn năng lực tư duy và hoàn thiện kĩ năng giải nhanh các bài toán về hiện tượng quang điện ngoàiMột số giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học các bài học về mạch điện cho học sinh THCS ở trường THCSTHPT như thanhMột số kinh nghiệm giảng dạy chủ đề sai số và cách tính sai số vât lý 12 THPTMột số kinh nghiệm trong dạy phụ đạo nhằm nâng cao chất lượng môn vật lý khối 10 ở trường THPT hà văn maoMột số phương pháp để xác định khối tâm của vật rắn và mô men quán tính của một số vật đồng chấtBài 8. Trọng lực - Đơn vị lựcPhát triển tư duy cho học sinh lớp 10 trường THPT hậu lộc 3 qua việc giải bài tập về lực ma sátXÂY DỰNG TIÊU CHUẨN KIỂM NGHIỆM DƯỢC LIỆU RÂU mèo Orthisiphons spiralisChân gà nướng mật ong là một món cực ngon lànhTổng kết bài giảng bằng sơ đồ hóa kiến thứcXây dựng và sử dụng sơ đồ tư duy vào giảng dạy vật lí lớp 10XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN KIỂM NGHIỆM DƯỢC LIỆU TÍA TÔ Perilla frutescens (L.) Britt. họ LamiaceaePhương pháp dạy bài dòng điện trong chất điện phân lớp 11 bằng tích hợp liên môn và vận dụng thực tiễnPhương pháp giải bài toán về sóng ánh sáng trong bồi dưỡng học sinh giỏi ở bậc THPTPhương pháp giải nhanh bài toán tìm vân sáng trùng và vân tối trùng trong thí nghiệm giao thoa nhiều bức xạ hiệu quả với mọi đối tượng học sinhHướng dẫn học sinh sử dụng phương pháp độ lệch pha và biểu thức sóng để giải ngắn gọn một số bài toán giao thoa và sóng dừngHướng dẫn học sinh trường THPT quảng xương 3 thiết kế, chế tạo và làm một số thí nghiệm về chất khí chương trình vật lý lớp 10Hướng dẫn học sinh vận dụng phương pháp “chuẩn hoá số liệu” vào giải một số bài tập vật lý phần điện xoay chiều lớp 12Kinh nghiệm giải bài tập quang hình học bằng nhiều lời giải khác nhau nhằm nâng cao mức độ nhận biết các vấn đề và linh hoạt hơn trong giải toán vật lý lớp 11 nâng caoKinh nghiệm giải bài toán vân trùng phần giao thoa ánh sáng