NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ VI BỌT PHOSPHOLIPID DÙNG LÀM CHẤT TƢƠNG PHẢN TRONG SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN

Bước đầu nghiên cứu bào chế vi bọt dùng làm chất tương phản trong siêu âm chẩn đoán

Bước đầu nghiên cứu bào chế vi bọt dùng làm chất tương phản trong siêu âm chẩn đoán
... giới, vi bọt sử dụng phổ biến làm tác nhân tương phản lí tưởng cho siêu âm Tuy vậy, Vi t Nam, bào chế ứng dụng vi bọt siêu âm tương phản vấn đề mẻ Do vậy, đề tài: Bước đầu nghiên cứu bào chế vi bọt ... BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI HOÀNG PHƯƠNG HẢO BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ VI BỌT DÙNG LÀM CHẤT TƯƠNG PHẢN TRONG SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ Người hướng dẫn: TS Nguyễn ... bọt 1.3 Những vi bọt lý tưởng cho siêu âm tương phản 1.4 Cấu tạo vi bọt 1.4.1 Lõi khí 1.4.2 Vỏ 1.5 Phương pháp bào chế vi bọt siêu âm 1.6 Cơ chế...
 • 53
 • 216
 • 0

NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ VI BỌT VỎ PHOSPHOLIPID

NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ VI BỌT VỎ PHOSPHOLIPID
... độc tố vi khuẩn, chất gây sốt 1.7 Một số nghiên cứu vi bọt vỏ lipid giới Hiện nay, nước ta chưa có nghiên cứu vi bọt vỏ lipid Hoàng Phương Hảo tiến hành số nghiên cứu ban đầu bào chế vi bọt sử ... phương pháp bào chế vi bọt vỏ phospholipid Đánh giá số đặc tính độ ổn định vi bọt bào chế Chƣơng TỔNG QUAN 1.1 Cấu tạo vi ọt Vi bọt bọt nhỏ cỡ micromet, có cấu tạo gồm hai phần l i khí lớp vỏ bảo ... chuyển hóa vỏ vi bọt chủ yếu thải trừ qua thận [12] 1.5 Một số chế phẩm thị trƣờng liều dùng vi bọt Các chế phẩm vi bọt thường bào chế dạng bột đông khô Lenovist, Sonavist, Sono Vue… Các chế phẩm...
 • 91
 • 489
 • 0

Nghiên cứu bào chế vi nhũ tương natri diclofenac dùng qua da

Nghiên cứu bào chế vi nhũ tương natri diclofenac dùng qua da
... thm ca diclofenac qua da ln ụng lnh ch phm vi nh tng thp hn so vi ch phm dung dch, thc t kh nng thm qua da ln ca diclofenac vi nh tng khụng b nh hng bi iu kin bo qun da cũn kh nng thm ca diclofenac ... 0918.775.368 i vi pentacain, dng gel vi nh tng thm tt hn dng vi nh tng lng v thp nht l pentacain dng dung dch [38] Dng Nht Quang vi ti Nghiờn cu bo ch th vi nh tng natri diclofenac dựng qua da [8] ... lờn nhit bo qun da gim Zabka, M.Skoviera F ó ng dng vi nh tng dng thuc dựng ngoi da vi dc cht l diclofenac diethylamin, indomethacin v pentacain So sỏnh kh nng thm in vitro qua da chut nht ó co...
 • 59
 • 1,211
 • 3

Nghiên cứu bào chế vi cầu ibuprofen tác dụng kéo dài bằng phương pháp bốc hơi dung môi từ nhũ tương

Nghiên cứu bào chế vi cầu ibuprofen tác dụng kéo dài bằng phương pháp bốc hơi dung môi từ nhũ tương
... nghiờn cu vic loi b dc cht khụng c vi cu hoỏ cng nh dc cht ó c vi cu hoỏ sỏt b mt vi cu, lm gim nguy c gii phúng dc cht quỏ nhanh nhng gi u Vi cu ibuprofen- acid polylactic c bng nc hoc bng dung ... c vi cu hoỏ v dc cht vi cu húa gn b mt, nhng vi vi cu ln hn, bng natri carbonat ch loi b c dc cht cha c vi cu hoỏ TDng nghiờn cu ca mỡnh, D Perumal dig k iut bc hi dung mụi t nh toig to vi ... tụi tin hnh ti; ^Nghiờn cu bo ch vi cu ibuprofen tỏc dng kộo di bng phng phỏp bc hi dung mụi t nh tng, vúi mc tiờu: Bo ch vi cu ibuprofen bng phong diỏp bc hoi dung mụi t nh tng ỏnh giỏ nh hng...
 • 53
 • 220
 • 0

Nghiên cứu bào chế vi cầu nổi acyclovir tác dụng kéo dài

Nghiên cứu bào chế vi cầu nổi acyclovir tác dụng kéo dài
... qua cho thy tý l acyclovir thc t vi cu thu c cú s sai khỏc so vi t l tớnh Irụn lý thuyt Do vy vic nh lng hm lng thc l ca acyclovir vi cu l cn thit xỏc nh lng acyclovir cú cỏc mu vi cu em th ho ... cao Acyclovir c ch quỏ trỡnh sinh tng hp DNA cii siờu vi khun chỳng xõm nhp vo t bo, nh tỏc n^ ca cỏc men virus sinh ớicyclovir dc chuyn thnh acvclovir monophosphat, acyclovir diphosphat ri acyclovir ... Epstien-barr v ctomegalo virLLs Ngoi m acvclovir cũn cú tỏc dng c ch viru.s vi m gan B Nhiu nghiờn cu chng minh rng acyclovir cú hiu qu tng ng hoc mnh hn cỏc thuc khans vinis khỏc vi c tớnh thp hn v...
 • 54
 • 133
 • 0

Nghiên cứu bào chế vi cầu idomethacin bằng phương pháp bốc hơi dung môi từ nhũ tương

Nghiên cứu bào chế vi cầu idomethacin bằng phương pháp bốc hơi dung môi từ nhũ tương
... micromet) v vi ct (h ct micromet) Tuy nhiờn, khúa lun ny s dng thut ng vi cu vi cỏch hiu l dng ct, khụng cú mng bao, cú kớch thc tiu phõn c micromet < Ct Dc cht Vi cu Vi nang Hỡnh Cu trỳc ca vi nang ... th thai Vi cu cng c s dng rng rói cỏc ch phm tiờm, khớ dung Ngoi lnh vc dc, vi cu cũn c dựng cụng nghip giy, thc phm 1.2.4.Quỏ trỡnh gii phúng dc cht vi cu [5] [27] Khỏc vi h mng bao, vi cu khú ... Hỡnh Cỏc bc bo ch vi cu theo phng phỏp bc hi dung mụi t nh tng 2.2.2 nh lng indomeớhacn vi cu Indomethacm vi cu c nh lng bng phng phỏp o quang Cõn chớnh xỏc mt lng vi cu tng ng vi khong 50 mg indomethacin,...
 • 59
 • 345
 • 0

Nghiên cứu bào chế vi nang nifedipin tác dụng kéo dài

Nghiên cứu bào chế vi nang nifedipin tác dụng kéo dài
... to vi nang v t l NIFE c vi nang hoỏ: Kt qu tớnh hiu sut to vi nang v t l NIFE c vi nang hoỏ c trỡnh by bng 25, hỡnh 20, 21: Bng 25: Hiu sut to vi nang v t l NIFE c vi nang hoỏ Hiu sut T l vi nang ... Vi nang 0,998 1,7 3,2 Vi n nang 0,994 1,9 3,9 -44- S b b- Vi nang *Vi n nang Thũi gian (h) Hỡnh 22: th gii phúng NIFE t nang cng v vi nang Nhn xột: - Phn trm dc cht gii phúng t vi n nang v vi ... sut to vi nang, t l NIFE c vi nang húa gim; tc gii phúng dc cht t vi nang v kớch thc vi nang tng - Cht nh hoỏ: Khi phi hp thờm Span vo mụi trng phõn tỏn, hiu sut to vi nang, t l NIFE c vi nang...
 • 55
 • 187
 • 0

Nghiên cứu bào chế vi nhũ tương indomethacin dùng qua da

Nghiên cứu bào chế vi nhũ tương indomethacin dùng qua da
... nõng hõp thu qua da in vitro vụi cõc loai mng da dụng võt khõc thuục loi gm nhõ'm l da chuụt dở long, da chuụt dõ cao long, da chuụt nhõt, da chuụt lang dõ cao long dieu kiờn da mụi v da dở dụng ... truc vi mụ cỹa vi nhỹ tuong ta cõn quan tõm dờ'n cõc dõc tfnh vợ mụ cỹa nụ [11], [19] Cõc dac tinh vợ mụ cỹa vi nhỹ tuang : - Cõm quan: vi nhỹ tuong phõi suụ't hoõc mụ, õnh sang cụ thở di qua ... 1.2.6 Chợ dợnh Bờnh khụp vi m, nhu vi m khụp dang thõ'p, vi m cụt sụ'ng dmh khụp, hụi chỹng Reiter, hu khụp, vi m dõy thõn kinh, dau lung, dau sau phõu thuõt Con cap bờnh gỹt Indomethacin khụng dựng...
 • 54
 • 222
 • 1

Nghiên cứu bào chế vi nhũ tương natri diclofennac dùng qua da

Nghiên cứu bào chế vi nhũ tương natri diclofennac dùng qua da
... nghiờn cỹu vố vi nhỹ tirong natri diclofenac Nghiờn cỷu giõi phụng natri diclofenac tự dang bo ch vi nhỹ tuong qua da chuụt Mue dich cỹa nghiờn cỹu l xõc dinh giõ tri v so sõnh invitro v invivo vờ ... nuục: Da chuụt (mouse) > da chuụt loai bụ long > da chuụt (rat) ô da Ion ghinờ loai bụ long > da Ion 13 Ddi vụi diclofenac vi nhỹ tirong: Da chuụt (mouse) > da chuụt (mouse) loai bụ long ~ da chuụt ... duoc dang bo chộ ny thi truụng Vi t Nam chỹng tụi tiộn hnh dờ ti : " Nghiờn cỹfu bo chộ vi nhỹ tuong natri diclofenac dựng qua da " vụi cõc mue tiờu sau: Nghiờn ciru bo chộ duoc vi nhỹ tuong natri...
 • 42
 • 297
 • 0

Nghiên cứu bào chế và sinh khả dụng viên nén paracetamol giải phóng nhanh

Nghiên cứu bào chế và sinh khả dụng viên nén paracetamol giải phóng nhanh
... tác dụng lm cho viên nhanh tiếp xúc với môi trờng ho tan Trong thời gian gần đây, nh nghiên cứu sử dụng tá dợc siêu rã (super disintegrants) để bo chế viên nén giải phóng nhanh dựa vo khả ... B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC DC H NI NGUYN TH HNG H Nghiên cứu bo chế v sinh khả dụng viên nén paracetamol giải phóng nhanh LUN N TIN S DC HC CHUYấN NGNH BO CH M S: 62730105 Ngi hng ... dng paracetamol ho tan nhanh gii phúng trờn 90% paracetamol vũng 90 giõy, nhanh hn rừ rt so vi viờn bo ch t paracetamol siờu mn (84%) [79] 1.1.3.2 Sử dụng tá dợc siêu rã Trong bo chế viên nén giải...
 • 227
 • 2,874
 • 11

Nghiên cứu bào chế pellet indomethacin tác dụng kéo dài

Nghiên cứu bào chế pellet indomethacin tác dụng kéo dài
... pháp nghiên cứu 3.2.1 Chế tạo pellet indomethacin: Pellet indomethacin chế tạo phương pháp bồi dần nồi bao Phương pháp gồm giai đoạn : - Gây nhân - Bồi dần 3.2.2 Chế tạo pellet indomethacin tác dụng ... cho pellet quay nồi bao 15 phút, sấy pellet 50 oC để ổn định màng bao [4] 3.2.3 Khảo sát số đặc tính pellet, pellet tác dụng kéo dài [4] * Đo tốc độ chảy : Tốc độ chảy pellet pellet tác dụng kéo ... tỷ trọng pellet, sứt hút tĩnh điện, trạng thái bề mặt pellet (thô ráp, ghồ ghề), hàm lượng dược chất pellet 2.2.3 Tá dược dùng kỹ thuật bào chế pellet Trong bào chế pellet, tá dược sử dụng nhằm...
 • 17
 • 658
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu bào chế dung dịch ttb có tác dụng tan sỏi mậtnghiên cứu bào chế viên nén isosorbid mononitrat 60 mg tác dụng kéo dàinghiên cứu bào chế và đánh giá sinh khả dụng hỗn dịch nano piroxicam dùng cho nhãn khoanghiên cứu bào chế nhũ tương tiêm truyền lipid phối hợp với dung dịch tiêm truyền glucose acid amin và chất điện giảinghiên cứu bào chế viên nén diltiazem giải phóng kéo dài sử dụng cốt sơ nước ăn mònnghiên cứu bào chế thuốc tiêm đông khô carboplatin dùng điều trại ung thưnghiên cứu bào chế viên nén diclofenac tác dụng déo dai từ cốt tá dược hydroxy propyl methyl cellulsenghiên cứu bào chế xây dựng qui trình tiêu chuẩn thử độc tính và tác dụng dược lý thuốc chữa sỏi mật somatannghiên cứu về hành vi người tiêu dùngnghiên cứu bào chế viên loratadin rã nhanhnghiên cứu bào chế viên trimetazidin phóng thích kéo dàinghiên cứu bào chế hệ trị liệu hấp thu qua da đối với seopolamin clonidin và captoprilđề tài nghiên cứu về hành vi người tiêu dùngnghiên cứu bào chế đánh giánghiên cứu bào chế itraconazolĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học