Ngôn ngữ Javascript

Ngôn ngữ Javascript

Ngôn ngữ Javascript
... } 23 11 CÁC ĐỐI TƯỢNG TRONG JAVASCRIPT Như nói JavaScript ngôn ngữ lập trình dựa đối tượng, không hướng đối tượng không hỗ trợ lớp tính thừa kế Phần nói đối tượng JavaScript sơ đồ phân cấp đối ... CÁC HÀM (FUNCTIONS) JavaScript cũg cho phép sử dụng hàm Mặc dù không thiết phải có, song hàm có hay nhiều tham số truyền vào giá trị trả Bởi JavaScript ngôn ngữ có tính định kiểu thấp ... person4.printStats(); 13 CÁC HÀM CÓ SẴN JavaScript có số hàm có sẵn, gắn trực tiếp vào ngôn ngữ không nằm đối tượng nào: • eval • parseInt • parseFloat a EVAL Hàm...
 • 60
 • 366
 • 6

Ngôn ngữ javascript

Ngôn ngữ javascript
... } 23 11 CÁC ĐỐI TƯỢNG TRONG JAVASCRIPT Như nói JavaScript ngôn ngữ lập trình dựa đối tượng, không hướng đối tượng không hỗ trợ lớp tính thừa kế Phần nói đối tượng JavaScript sơ đồ phân cấp đối ... CÁC HÀM (FUNCTIONS) JavaScript cũg cho phép sử dụng hàm Mặc dù không thiết phải có, song hàm có hay nhiều tham số truyền vào giá trị trả Bởi JavaScript ngôn ngữ có tính định kiểu thấp ... person4.printStats(); 13 CÁC HÀM CÓ SẴN JavaScript có số hàm có sẵn, gắn trực tiếp vào ngôn ngữ không nằm đối tượng nào: • eval • parseInt • parseFloat a EVAL Hàm...
 • 61
 • 223
 • 0

NỀN TẢNG CỦA CÚ PHÁP NGÔN NGỮ JavaScript Session 6

NỀN TẢNG CỦA CÚ PHÁP NGÔN NGỮ JavaScript Session 6
... MỤC TIÊU  Mô tả JavaScript  Nắm bắt tảng pháp JavaScript Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/ Session 6/ of 28 JavaScript gì?  JavaScript ngôn ngữ kịch dùng để tạo client-side ... tự ngôn ngữ khác, JavaScript tuân theo quy tắc ngữ pháp như:     Sử dụng quy tắt chữ hoa Using Pairs Using Spaces Using Comments Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/ Session 6/ ... ServerHTML,DHTML & JavaScript/ Session 6/ of 28 Nhúng JavaScript vào trang Page  JavaScript chèn vào tài liệu HTML theo cách sau :  Sử dụng thẻ SCRIPT: -JavaScript statements;...
 • 28
 • 171
 • 0

Tài liệu ngôn ngữ javascript trong lập trình Web

Tài liệu ngôn ngữ javascript trong lập trình Web
... Quốc gia Hà Nội JavaScript 39 while (num ...
 • 79
 • 502
 • 1

ngôn ngữ javascript

ngôn ngữ javascript
... Ngôn ngữ JavaScript of http://www.dayhoctructuyen.com/file.php/158/Overviewjavascript1.htm JavaScript không thể tương tác, giao tiếp với máy chủ JavaScript không thể ... đồ hoạ JavaScript làm việc có thể khác các trình duyệt khác V Các Thành phần bản của javaScript Cách sử dụng biến và hàm JavaScript Các cấu trúc điều khiển javascript ... dữ Làm cho tốc độ các trang liệu nhanh Javascript có phải là một ngôn ngữ lập trình không? Có Không Bạn có thể viết những đoạn mã javascript vào trang web của mình tại nơi...
 • 2
 • 322
 • 1

BÀI GIẢNG MÔN THIẾT KẾ WEB: NGÔN NGỮ JavaScript docx

BÀI GIẢNG MÔN THIẾT KẾ WEB: NGÔN NGỮ JavaScript docx
... xu ng dòng nh L IK T B n có th tham kh o toàn di n JavaScript quy n Teach Yourself JavaScript in 14 Days, ho c JavaScript Guide Do JavaScript ngôn ng m i có s thay i nhanh chóng, b n nên n v i ... trial version www.adultpdf.com Biên s an: Dương Thành Ph t Trang 52 Bài Gi ng Môn Thi t K Web SELECTED TEXT Ph n : Ngôn Ng K ch B n JavaScript Cho bi t tr ng thái hi n th i c a option Có ch a giá ... is trial version www.adultpdf.com Biên s an: Dương Thành Ph t Trang 53 Bài Gi ng Môn Thi t K Web Ph n : Ngôn Ng K ch B n JavaScript B ng sau mô t thu c tính phương th c Cách th c thu c tính Mô...
 • 9
 • 219
 • 2

Bài giảng lập trình web ngôn ngữ javascript trong trang web trần phước tuấn

Bài giảng lập trình web ngôn ngữ javascript trong trang web  trần phước tuấn
... 7/24/2009 Lập trì trình Web - Trầ Trần Phướ Phước Tuấ Tuấn 10 ĐẠI HỌ HỌC SP TPHCM, KHOA TOÁ TOÁN – TIN HỌ HỌC 3.1 Giới thiệu § JavaScript Java hai ngôn ngữ hoàn toàn khác Java ngôn ngữ lập trình ... khiển JavaScript C++ 7/24/2009 Lập trì trình Web - Trầ Trần Phướ Phước Tuấ Tuấn 48 ĐẠI HỌ HỌC SP TPHCM, KHOA TOÁ TOÁN – TIN HỌ HỌC 3.8 Hàm 7/24/2009 Lập trì trình Web - Trầ Trần Phướ Phước Tuấ Tuấn ... 7/24/2009 Lập trì trình Web - Trầ Trần Phướ Phước Tuấ Tuấn 37 ĐẠI HỌ HỌC SP TPHCM, KHOA TOÁ TOÁN – TIN HỌ HỌC 3.6 Một số đối tượng liệu - Date 7/24/2009 Lập trì trình Web - Trầ Trần Phướ Phước Tuấ Tuấn...
 • 56
 • 38
 • 1

Bài giảng thiết kế và lập trình website chương 3 giới thiệu về ngôn ngữ javascript

Bài giảng thiết kế và lập trình website chương 3  giới thiệu về ngôn ngữ javascript
... tượng 3. 3 Các đối tƣợng thƣờng dùng 3. 3.1 Đối tượng window 3. 3.2 Đối tượng forms 3. 3 .3 Đối tượng Date 3. 3.4 Đối tượng Math 3. 3.5 Đối tượng String 3. 3.6 Đối tượng history 3. 3.7 Đối tượng links 3. 3.8 ... Netscape đưa ngôn ngữ LiveScript để thực chức Sau đổi tên thành JavaScript để tận dụng tính đại chúng ngôn ngữ lập trình Java JavaScript ngôn ngữ dạng script gắn với file HTML Được trình duyệt ... TƢỢNGVÀ SỰ KIỆN 3. 1 Khái niệm đối tƣợng 3. 1.1 Khái niệm đôi tượng 3. 1.2 Các câu lệnh thao tác đối tượng 3. 2 Sự kiện & Xử lý kiện 3. 2.1 Khái niệm kiện xử lý kiện 3. 2.2 Một số kiện JavaScript 3. 2.3...
 • 60
 • 212
 • 0

Tài liệu Tổng quan - ngôn ngữ lập trình Javascript pdf

Tài liệu Tổng quan - ngôn ngữ lập trình Javascript pdf
... LANGUAGE= JavaScript > JavaScript Program Thuộc tính thẻ SCRIPT + SRC :Đòa URL đến tập tin chương trình JavaScript (*.js) + LANGUAGE: Chỉ đònh ngôn ngữ sử dụng Script phiên sử dụng (ví dụ :JavaScript ... Script thích - - > JAVASCRIPT MEDIASPACE CLUB (HTD) PAGE: Sử dụng tập tin JavaScript bên : < !- - Dòng dấu Script ... MTWRFSS JAVASCRIPT MEDIASPACE CLUB (HTD) PAGE: BÀI 3: HÀM VÀ ĐỐI TƯNG Trong kỹ thuật lập trình lập trình viên thường...
 • 24
 • 511
 • 0

Ngôn ngữ script - javascript và vbscript

Ngôn ngữ script - javascript và vbscript
... Bài : Ngôn ngữ Script (Javascript & VBScript) Nội dung DHTML Ngôn ngữ Script Javascript VBscript © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình Thiết kế Web – Bài : Ngôn ngữ Script (Javascript & VBScript) ... : Ngôn ngữ Script (Javascript & VBScript) Ngôn ngữ script – Nhúng Script vào trang web Định nghĩa script trực tiếp < !-/ / Lệnh Javascript > < /script> Nhúng script ... dung DHTML Ngôn ngữ Script Javascript VBscript © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình Thiết kế Web – Bài : Ngôn ngữ Script (Javascript & VBScript) Ngôn ngữ Script – Giới thiệu Là ngôn ngữ dạng thông...
 • 74
 • 460
 • 0

ngôn ngữ lập trình javascript

ngôn ngữ lập trình javascript
... Quốc gia Hà Nội JavaScript 39 while (num ...
 • 79
 • 1,073
 • 0

Ngôn ngữ lập trình JavaScript pot

Ngôn ngữ lập trình JavaScript pot
... Preferences/Advanced /JavaScript lên Hình 2.3: Minh hoạ thẻ NOSCRIPT 2.3 Hiển thị dòng text Trong hầu hết ngôn ngữ lập trình, khả sở hiển thị hình dòng text Trong JavaScript, ngời lập trình điều ... Quốc gia Hà Nội JavaScript 36 Các đối tợng JavaScript Nh nói JavaScript ngôn ngữ lập trình dựa đối tợng, nhng không hớng đối tợng không hỗ trợ lớp nh tính thừa kế Phần nói đối tợng JavaScript hình ... Định rõ ngôn ngữ script đợc sử dụng (JavaScript VBScript) // Ghi JavaScript Đánh dấu ghi dòng đoạn script /* */ Ghi JavaScript Đánh dấu ghi khối đoạn script document.write() cách thức JavaScript...
 • 72
 • 213
 • 0

Xem thêm