Bai giang tren may tinh den huynh quang day powerpoint

Nhung nguyen tac co ban khi thiet ke bai giang tren may tinh.ppt

Nhung nguyen tac co ban khi thiet ke bai giang tren may tinh.ppt
... bị trước thực bắt đầu  PowerPoint công cụ hỗ trợ cho ý tưởng  BẠN - thiết bị giữ vai trò điều khi n, định thành công ...
 • 17
 • 421
 • 6

Phương pháp thiết kế bài giảng trên máy tính

Phương pháp thiết kế bài giảng trên máy tính
... kiểu giảng máy tính  Qui trình thiết kế giảng máy tính  Một số vấn đề cần ý thiết kế giảng máy tính  Các lỗi thường gặp q trình thiết kế giảng máy tính PHÂN LOẠI CÁC KIỂU BÀI GIẢNG TRÊN MÁY TÍNH ... MỘT BÀI GIẢNG TRÊN MÁY TÍNH • Sử dụng cấu trúc thiết kế sẵn • Generic (kiểu chung) • Training (huấn luyện) • Brainstorming session (phương pháp cơng kích não) • … CẤU TRÚC CỦA MỘT BÀI GIẢNG TRÊN ... CẤU TRÚC CỦA MỘT BÀI GIẢNG TRÊN MÁY TÍNH • Sử dụng cấu trúc dạng lưu đồ Giới thiệu Vấn đề Vấn đề 2… Kết luận Kết thúc QUI TRÌNH THIẾT KẾ MỘT BÀI GIẢNG TRÊN MÁY TÍNH • Bước Chọn dạy thích hợp •...
 • 75
 • 350
 • 2

Nhung nguyen tac co ban khi thiet ke bai giang tren may tinh

Nhung nguyen tac co ban khi thiet ke bai giang tren may tinh
... bị trước thực bắt đầu  PowerPoint công cụ hỗ trợ cho ý tưởng  BẠN - thiết bị giữ vai trò điều khi n, định thành công ...
 • 17
 • 153
 • 0

bài giảng tin học 10 bài 6 giải bài toán trên máy tính

bài giảng tin học 10 bài 6 giải bài toán trên máy tính
... việc giải toán? Việc giải toán máy tính thực thông qua bước? Máy tính làm công việc hay giải toán người đưa vào máy cách thức làm việc để hướng dẫn cho máy thực công việc Để giải toán máy tính ... số Bài - GIẢI BÀI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH Lựa chọn thiết kế thuật toán a Lựa chọn thuật toán - Là bước quan trọng giải toán - Mỗi toán có nhiều thuật toán -> cần chọn thuật toán phù hợp với toán cho ... thường tiến hành theo bước Bài - GIẢI BÀI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH Việc giải toán máy tính thường trải qua bước: - Bước 1: Xác định toán - Bước 2: Lựa chọn thiết kế thuật toán - Bước 3: Viết chương...
 • 19
 • 1,143
 • 0

Báo cáo dạy học giải quyết vấn đề trong giảng dạy phương pháp giải một bài toán trên máy tính điện tử nguyễn tân ân

Báo cáo dạy học giải quyết vấn đề trong giảng dạy phương pháp giải một bài toán trên máy tính điện tử  nguyễn tân ân
... với phương pháp dạy học khác cần thiết Có đạt dạy thành công TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Tân Ân, 2012, Dạy học giải vấn đề giảng dạy phương pháp giải vấn đề Trí tuệ nhân tạo Tạp chí khoa học ... phương pháp khác bổ trợ 2.2 Dạy học giải vấn đề thích hợp giảng dạy cách giải toán máy tính 2.2.1 Bài toán Trước tiên, cần nói Tin học toán giải máy tính theo cách thông thường Tính giải không giải ... Trường Đại học Sư phạm Hà 32 Dạy học giải vấn đề giảng dạy phương pháp giải toán máy tính Nội 5-2012, [2] Nguyễn Tân Ân, 2012, Dạy học lấy người học làm trung tâm đào tạo nguồn nhân lực công...
 • 13
 • 289
 • 0

Bài giảng mạng máy tính (đh FPT) chương 5 chia sẻ file và máy in trên mạng

Bài giảng mạng máy tính (đh FPT)  chương 5 chia sẻ file và máy in trên mạng
... máy in Slide - Chia sẻ file máy in mạng 14 Cài đặt máy in chia sẻ  Đăng nhập vào máy chia sẻ máy in thông qua tên máy địa IP, bạn nhìn thấy có tên máy in chia sẻ Nhấp đúp chuột lên tên máy in ... tên máy in cần dùng danh sách Slide - Chia sẻ file máy in mạng 16 Sử dụng máy in chia sẻ  Sau cài đặt xong máy in chia sẻ, bạn thấy có thêm máy in danh sách máy in bạn, sử dụng máy in chia sẻ máy ... sharing Slide - Chia sẻ file máy in mạng Chia sẻ file Windows Slide - Chia sẻ file máy in mạng Cấu hình chia sẻ file  Bước 1: Tạo thư mục cần chia sẻ  Bước 2: Nhấp chuột phải vào thư mục cần chia...
 • 18
 • 109
 • 1

Bài giảng mạng máy tính và internet chương 1 trần quang hải bằng

Bài giảng mạng máy tính và internet chương 1  trần quang hải bằng
... transmission DATA circuit termination 1- 6/2005 Chapter Introduction to Computer Network, OSI, TCP/IP Reference Model 11 Packet switching 10 10 01. 1 010 0 011 010 110 111 10 .11 0 01 Header Data Trailer packet n ... mở đầu 1. 1 - Mạng máy tính ứng dụng đời sống 1. 2 - Phân loại mạng (network taxonomy) 1. 3 - Giao thức mạng (software) 1. 4 - Các mô hình tham chiếu (reference models) 1. 5 - Chuẩn mạng máy tính (network ... Network Mạng Data Data Link Liên kết liệu Processing Physical Vật lý All To 011 010 100 011 0 011 11 1-6/2005 Chapter Introduction to Computer Network, OSI, TCP/IP Reference Model 29 Layer 1: The Physical...
 • 29
 • 97
 • 0

Bài giảng mạng máy tính và internet chương 2 trần quang hải bằng

Bài giảng mạng máy tính và internet chương 2  trần quang hải bằng
... Layer 14 Internet applications: TCP or UDP? 24 /8 -25 /10 /20 09 Chapter The Application Layer 15 Ch2 The Application Layer 2. 1 Một số khái niệm nguyên tắc 2. 2 Web & Hyper Text Transfer Protocol 2. 3 Web ... requested html file 24 /8 -25 /10 /20 09 Chapter The Application Layer 25 HTTP response message 24 /8 -25 /10 /20 09 Chapter The Application Layer 26 HTTP response message: status codes 20 0 OK ¤ request succeeded, ... máy dịch vụ cố định, máy tính mạng lúc server (nhận yêu cầu kết nối) lúc khác lại client (yêu cầu máy khác kết nối) Các máy tính ngang hàng, tự kết nối giao tiếp đôi Địa máy tính tham gia giao...
 • 22
 • 118
 • 0

Bài giảng mạng máy tính và internet chương 2 (tiếp) trần quang hải bằng

Bài giảng mạng máy tính và internet chương 2 (tiếp)  trần quang hải bằng
... www.uct2.edu.vn From: N.V.Toan To: Phòng ðT Phòng ðT => D3 21 0 .24 5 .22 . 125 DNS client Ms Phuong n n www.uct2.edu.vn => 21 0 .24 5 .22 . 125 DNS servers Địa IP ( 32 bit) sử dụng để xác định nút mạng TCP/IP: ... ASCII 24 /8 -25 /10 /20 09 Chapter The Application Layer 18 MIME (Multipurpose Internet Mail Extension) n RFC 822 : text msg, gặp khó khăn với multimedia n MIME: RFC 20 45, RFC 20 56 n So với RFC 822 , MIME ... TCP/IP: 21 0 .24 5 .22 . 125 khó nhớ! Sử dụng tên (host name) song song với IP address DNS (RFC 1034, RFC 1035, RFC 21 36): ¤ Chuyển host name IP address Chapter The Application Layer 24 /8 -25 /10 /20 09 29 ...
 • 22
 • 69
 • 0

Bài giảng mạng máy tính và internet chương 3 trần quang hải bằng

Bài giảng mạng máy tính và internet chương 3  trần quang hải bằng
... start_timer Chương Giao thức tầng giao vận (transport layer) 34 RDT3.0 in action 06/02- 24/ 03/ 2012 Chương Giao thức tầng giao vận (transport layer) 35 RDT3.0 in action (cont) 06/02- 24/ 03/ 2012 Chương ... Vậy giá trị Windowsize phải ? Trả lời: window size W = 83, 333 in-flight segments Throughput tính theo loss rate: 1.22 ⋅ MSS RTT L Trong L = loss rate 06/02- 24/ 03/ 2012 Chương Giao thức tầng giao ... delay = 2RTT + O/R + (K-1)[S/R + RTT - WS/R] 06/02- 24/ 03/ 2012 Chương Giao thức tầng giao vận (transport layer) Transport Layer 3- 83 83 Ch3 The Transport Layer Transport Layer Services & Principles...
 • 43
 • 107
 • 0

Bài giảng mạng máy tính và internet chương 4 trần quang hải bằng

Bài giảng mạng máy tính và internet chương 4  trần quang hải bằng
... 69 4F 47 76 54 65 0A A0 00 A0 A0 80 D9 20 33 76 3A 63 70 4B 20 20 20 A3 24 00 24 24 80 00 54 3A 36 20 6B 65 45 31 31 74 5F 6F CB 6F 6F 18 00 75 34 2E 6E 65 6E 52 35 39 6F 44 B6 06 B7 B6 43 14 ... 24 00 24 24 80 00 54 3A 36 20 6B 65 45 31 31 74 5F 6F CB 6F 6F 18 00 75 34 2E 6E 65 6E 52 35 39 6F 44 TCP at upper layer Hops Limit: 64 B6 06 B7 B6 43 14 65 36 69 6F 74 42 29 20 39 20 A9 A3 40 ... 6F 74 42 29 20 39 20 A9 Sender’s MAC A3 40 02 A3 80 D5 20 20 70 20 73 53 20 30 36 4F 00 5F 5F 23 74 4C 4A 66 76 4B 20 44 23 38 0D 70 A0 15 15 3F 8A 61 61 72 36 65 69 20 31 3A 0A 65 24 50 50 04...
 • 39
 • 47
 • 0

Bài giảng mạng máy tính, mạng căn bản

Bài giảng mạng máy tính, mạng căn bản
... khác hệ thống mạng Mạng máy tính Trang 2/22 Bài SỬ DỤNG MÁY IN, DỮ LIỆU TRÊN MẠNG Cài đặt máy in (Start-Settings-Printers) -Xóa máy in (Delete) -Vào thuộc tính máy in 1 Cài máy in cục bộ: chọn ... 5/22 Cài máy in qua mạng: chọn Add Printer-Next -Các bước đầu tương tự Máy in cục -Chọn Browse chọn Computer name có máy in Share -Các bước sau tương tự cài đặt máy in cục Chia máy in: Mạng máy tính ... chức Dial-up sử dụng phone line Mạng máy tính Trang 21/22 THỰC HÀNH Bài 1: Quan sát thiết bò mạng Chuẩn bò thiết bò mạng sau: + Card mạng: BNC, UTP, AUI + Cáp mạng RG 58, RJ45, Cáp quang Indoor,...
 • 22
 • 896
 • 5

Bài giảng mạng máy tính

Bài giảng mạng máy tính
... khác hệ thống mạng Mạng máy tính Trang 2/24 Bài SỬ DỤNG MÁY IN, DỮ LIỆU TRÊN MẠNG Cài đặt máy in (Start-Settings-Printers) -Xóa máy in (Delete) -Vào thuộc tính máy in 1 Cài máy in cục bộ: chọn ... Port LPT1) – chọn Next Mạng máy tính Trang 4/24 -Chọn tên nhãn máy in có hay không lấy máy in (Default) – chọn Next -Có hay không in thử trang giấy? – chọn Finish Mạng máy tính Trang 5/24 -Quá ... vào Cài máy in qua mạng: chọn Add Printer-Next -Các bước đầu tương tự Máy in cục -Chọn Browse chọn Computer name có máy in Share Mạng máy tính Trang 6/24 -Các bước sau tương tự cài đặt máy in...
 • 24
 • 461
 • 1

Bài giảng mạng máy tính

Bài giảng mạng máy tính
... Các nội dung Mạng máy tính Phương tiện giao thức truyền thông mạng máy tính Phân loại mạng máy tính Các mô hình mạng Mạng máy tính Khái niệm: Hiểu cách đơn giản, mạng tập hợp máy tính kết nối ... đĩa cứng dung lượng lớn, máy in laser màu tốc độ cao, Mạng máy tính Phân loại :Mạng máy tính bao gồm ba thành phần: Các máy tính Các thiết bị mạng đảm bảo kết nối máy tính với Phần mềm cho phép ... nối máy tính mạng gồm hai loại: có dây không dây Kết nối có dây: Cáp mạng truyền thông cáp xoắn đôi, cáp đồng trục, cáp quang, Để tham gia vào mạng, máy tính cần có vỉ mạng nối với cáp mạng...
 • 12
 • 496
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: giải bài toán trên máy tínhcác bước giải bài toán trên máy tínhcách giải bài toán trên máy tínhgiải 1 bài toán trên máy tính như thế nàobài 6 giải bài toán trên máy tínhgiải một bài toán trên máy tính như thế nàogiải bài toán trên máy tính tin học 10 violetgiải bài toán trên máy tính tin học 10giải bài toán trên máy tính như thế nàogiải bài toán trên máy tính tin 10bài giảng mạng máy tính và internetbài giảng mạng máy tính pptbài giảng mạng máy tính căn bảnbài giảng mạng máy tính tin học 10bài giảng chuột máy tínhđầu tư chứng khoán trên sàn giao dịch tp hcm (hose) với 10 triệu đồngTriển khai hệ thống mạng doanh nghiệpĐiều kiện và thực trạng phát triển các ngành công nghiệp ở trung quốckết cấu xe corolla atis 1 8 (năm 2008)BC KẾT QUẢ ATGTquản lý nhân sự và tiền lươngphương pháp nghiên cứu khoa họcứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt trên cây cà phê, hồ tiêu và cây ăn quả tại vùng trọng điểm tỉnh đak lakbáo cáo thực tập trạm biến áp 220KV krông buk, truyền tải điện đăklăkThiết bị media gatewayBÀI TẬP SACCAROZƠ, TINH BỘT, XENLULOZƠkiểm tra hóa chương 2 lớp 11đề kiểm tra hóa 45'''' chương 2 lớp 11 (03 đề)ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC LỚP 6 HỌC KÌ 1Chương I. §10. Làm tròn sốcông nghệ xử lý nước hộ gia đìnhbáo cáo thực tập tại công ty cổ phần xi măng hà tiênBài 19. Đường giao thôngTuần 10. Chữ hoa: Hlớp 3- bài 1 những chữ cái đáng yêu - Đan Mạch