NGUYÊN LÝ MARKETING

Nguyên marketing Thương trường toàn cầu.pdf

Nguyên lý marketing Thương trường toàn cầu.pdf
... thị địa phương Bài đọc Nguyên marketing Ch 19 Thương trường toàn cầu nước xuất dịch vụ quản sản phẩm Hilton sử dụng phương án để quản khách sạn giới Hợp đồng quản phương pháp có rủi ... giảng dạy kinh tế Fulbright Tiếp thị địa phương Bài đọc Nguyên marketing Ch 19 Thương trường toàn cầu L’Oreal điều chỉnh thương hiệu toàn cầu cho phù hợp với văn hoá địa phương Làm công ty ... địa phương Bài đọc Nguyên marketing Ch 19 Thương trường toàn cầu Silver Mist thị trường Đức, nơi mà mist có nghĩa “phân bón” Tuy nhiên, công ty Sunbeam lại gia nhập thị trường Đức với máy...
 • 37
 • 244
 • 0

nguyên marketing

nguyên lý marketing
... http://advertising.msn.com/msn-adcenter 11 NGUYÊN LÝ MARKETING Chương TỔNG QUAN VỀ MARKETING 12 KHÁI NIỆM VỀ MARKETING 1.CÁC KHÁI NIỆM VÀ CÔNG CỤ: MARKETING LÀ GÌ? - Market + ing Marketing 13 KHÁI NIỆM VỀ MARKETING 1.Các ... ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG NGUYÊN LÝ MARKETING GIỚI THIỆU VỀ MÔN HỌC: - Marketing môn học nghiên cứu nhu cầu phương thức thỏa mãn nhu cầu người thông qua trao đổi - Marketing hoạt động vừa mang ... sản xuất đến người tiêu dùng 14 KHÁI NIỆM VỀ MARKETING 1.Các khái niệm công cụ: MARKETING LÀ GÌ? - Viện Marketing Anh: Marketing trình tổ chức quản toàn hoạt động sản xuất – kinh doanh, từ...
 • 328
 • 266
 • 3

BÁO CÁO NGUYÊN MARKETING chùm tour du lịch miền Tây sông nước 10đ cuối học phần

BÁO CÁO NGUYÊN LÝ MARKETING chùm tour du lịch miền Tây sông nước 10đ cuối học phần
... 48 TOUR “MIỀN TÂY SÔNG NƢỚC” CỦA SAIGONTOURIST CÁC DANH HIỆU MÀ SAIGONTOURIST ĐÃ ĐẠT ĐƢỢC: Page 49 TOUR “MIỀN TÂY SÔNG NƢỚC” CỦA SAIGONTOURIST Page 50 TOUR “MIỀN TÂY SÔNG NƢỚC” CỦA SAIGONTOURIST ... tích “CHIẾN LƢỢC MARKETING CHÙM TOUR DU LỊCH “MIỀN TÂY SÔNG NƢỚC” công ty Saigontourist Page TOUR “MIỀN TÂY SÔNG NƢỚC” CỦA SAIGONTOURIST CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY SAIGONTOURIST I GIỚI THIỆU ... Saigontourist đƣợc bình chọn thừa nhận “hàng đầu hoạt động du lịch (Tổng cục Du lịch Việt Nam Hiệp hội Du lịch Việt Nam bình chọn) Khách hàng thích chọn Saigontourist cho tour du lịch tour “ Miền...
 • 51
 • 438
 • 1

NGUYÊN MARKETING

NGUYÊN LÝ MARKETING
... nghiệp Trong Phần I - Khái niệm Marketing nghiên cứu vấn đề: Xuất xứ thuật ngữ Marketing Các định nghĩa Marketing Bản chất Marketing Những khái niệm Marketing thuyết Marketing NV Thoan - thoannv@yahoo.com ... Thị tr ờng, Marketing Mix Phần Quá trình phát triển Marketing Với nét đặc tr ng giai đoạn phát triển v tìm hiểu triết Marketing Phần Các mục tiêu Marketing Nghiên cứu mục tiêu Marketing nh ... phần Marketing Mix, hay l Marketing Hỗn hợp Từ bác bỏ quan điểm cho Marketing l hoạt động bán h ng hay phân phối h ng hoá 3-Định nghĩa Viện Marketing Anh "Marketing l trình tổ chức v quản to...
 • 21
 • 94
 • 0

GIỚI THIỆU MÔN HỌC NGUYÊN MARKETING

GIỚI THIỆU MÔN HỌC NGUYÊN LÝ MARKETING
... nghiệp Trong Phần I - Khái niệm Marketing nghiên cứu vấn đề: Xuất xứ thuật ngữ Marketing Các định nghĩa Marketing Bản chất Marketing Những khái niệm Marketing thuyết Marketing NV Thoan - thoannv@yahoo.com ... Thị tr ờng, Marketing Mix Phần Quá trình phát triển Marketing Với nét đặc tr ng giai đoạn phát triển v tìm hiểu triết Marketing Phần Các mục tiêu Marketing Nghiên cứu mục tiêu Marketing nh ... đến thị tr ờng Vì Marketing l môn khoa học thị tr ờng nên khái niệm n y phát triển giai đoạn kinh tế khác nhau, với dạng thị tr ờng khác có nhiều định nghĩa Marketing thuyết Marketing NV Thoan...
 • 21
 • 303
 • 1

Bài tập trắc nghiệm môn nguyên Marketing

Bài tập trắc nghiệm môn nguyên lý Marketing
... chọn: a Chiến lược Marketing phân biệt b Chiến lược Marketing không phân biệt c Chiến lược Marketing tập trung – Đáp án d Chiến lược phát triển sản phẩm Đâu ưu điểm chiến lược Marketing không phân ... tiêu, đồng thời thiết kế hệ thống Marketing Mix cho thị trường mục tiêu gọi là: a Marketing đại trà b Marketing mục tiêu – Đáp án c Marketing đa dạng hoá sản phẩm d Marketing phân biệt theo người ... đáo d Có nhiều tính Có thể nói rằng: a Marketing bán hàng thuật ngữ đồng nghĩa b Marketing bán hàng thuật ngữ khác biệt c Bán hàng bao gồm Marketing d Marketing bao gồm hoạt động bán hàng - Đáp...
 • 11
 • 1,197
 • 13

NGUYÊN MARKETING Năm 2010 ppt

NGUYÊN LÝ MARKETING Năm 2010 ppt
... quản trị marketing Chuyên đề Cơ sở xã hội marketing - Thỏa mãn nhu cầu người Chuyên đề Hoạch định chiến lược marketing doanh nghiệp Phần Phân tích hội marketing Chuyên đề Hệ thống thông tin marketing ... - thuyết định thống kê - thuyết trò chơi Chuyên đề PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG MARKETING Môi trường marketing tập hợp lực lượng không khống chế mà doanh nghiệp phải ý đến xây dựng hệ thống marketing ... tra hoạt động marketing Chuyên đề 13 Tổ chức thực kiểm tra hoạt động marketing Chuyên đề CƠ SỞ XÃ HỘI CỦA MARKETING THỎA MÃN NHU CẦU CỦA CON NGƯỜI 1.1 NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA MARKETING 1.1.1...
 • 148
 • 2,038
 • 0

bài giảng nguyên marketing chương 3 - ths.đinh tiến minh

bài giảng nguyên lý marketing chương 3 - ths.đinh tiến minh
... 13 80 20 25 73 27 64 36 33 45 55 47 53 38 59 41 54 46 44 53 47 53 47 54 53 47 50 50 73 36 64 36 64 82 28 72 40 60 Measures of Husband/ Wife Influence on Buying Th.S DINH TIEN MINH 12 3. 1.2 .3 ... TIEN MINH 2 .3 Ba trụ cột thỏa mãn khách hàng Thoả mãn khách hàng Sản phẩm: - Sự đa dạng - Chất lượng qui cách - Dòch vụ hậu Sự thuận tiện: - Đòa điểm - Điều kiện giao hàng - Điều kiện đổi hàng - ... kiện đổi hàng - Giờ mở cửa - Thanh toán Con người: - Kỹ - Trình độ - Thái độ - Hành vi Th.S DINH TIEN MINH 3. 1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua người tiêu dùng TÂM LÝ VĂN HOÁ Khách hàng XÃ...
 • 20
 • 371
 • 0

bài giảng nguyên marketing chương 4 - ths.đinh tiến minh

bài giảng nguyên lý marketing chương 4 - ths.đinh tiến minh
... lược Marketing mix Đo lường đánh giá hoạt động marketing Th.S Dinh Tien Minh Th.S Dinh Tien Minh Marketing online – Đại học Cần Thơ 10/26/2005 Th.S Dinh Tien Minh Xây dựng sử dụng kế hoạch marketing ... tin cần thu thập - Xác đònh phương pháp thu thập - Xác đònh kỹ thuật dùng để xử liệu - Xác đònh ngân sách Th.S Dinh Tien Minh Th.S Dinh Tien Minh 12 10/26/2005 Nghiên cứu marketing thường ... 4. 1 Khái niệm nghiên cứu marketing “Nghiên cứu Marketing trình thu thập phân tích có hệ thống liệu vấn đề liên quan đến hoạt động Marketing AMA Th.S Dinh Tien Minh Trong thực tế, hoạt động Marketing...
 • 10
 • 437
 • 0

bài giảng nguyên marketing chương 5 - ths.đinh tiến minh

bài giảng nguyên lý marketing chương 5 - ths.đinh tiến minh
... nông thôn Khí hậu Phía Nam, phía Bắc DÂN SỐ Độ tuổi 65 Giới tính Nam, nư.õ Quy mô gia đình 1-2 ; 3-4 ; > =5 Chu kỳ sống gia đình Trẻ, độc thân; Trẻ, có gia đình, ... NHỮNG CÁCH CHIA TIÊU BIỂU ĐỊA LÝ Miền Miền Bắc, Trung , Nam Miền núi, trung du, đồng Quy mô đô thò, Tỉnh = triệu Mật độ Khu ... hết toàn Th.S Dinh Tien Minh Th.S Dinh Tien Minh G2 22 11 10/26/20 05 Đònh dạng may thò trường thông qua mạng mở rộng SP/TT Nguồn: Những nguyên tiếp thò - NXB Thống Kê - p 60 Sản phẩm có Thò...
 • 16
 • 454
 • 0

bài giảng nguyên marketing chương 6 - ths.đinh tiến minh

bài giảng nguyên lý marketing chương 6 - ths.đinh tiến minh
... gian Th.S Dinh Tien Minh 47 Trong nghiên cứu thực tế người ta thấy có nhiều dạng khác chu kỳ đời sống Chu kỳ - tái chu kỳ Chu kỳ - tăng trưởng - ổ đònh Chu kỳ - tăng trưởng - tàn - ổn đònh Chu kỳ ... tiến đặc điểm xe ? Trong nhà bạn, nắm vai trò đònh mua, sử dụng xe ? Theo ý bạn, giá xe điện nên ? Bạn có mua xe không? (Dứt khoát-có, có lẻ-có, có lẻ-không, dứt khoát-không) Th.S Dinh Tien Minh ... lượng sản xuất Xúc tiến: Giảm chi phí đến Th.S Dinh Tien Minh 56 28 6. 5 Trắc nghiệm kiểm tra thực hành Bài tập tự kiểm tra Các câu sau hay sai: Chi phí cho bao bì phải quản cẩn thận để mức...
 • 30
 • 338
 • 0

bài giảng nguyên marketing chương 9 - ths.đinh tiến minh

bài giảng nguyên lý marketing chương 9 - ths.đinh tiến minh
... xúc tiến mà doanh nghiệp bán nhiều nhanh hơn” Th.S Dinh Tien Minh - Quảng cáo Bán hàng trực tiếp Khuyến Tuyên truyền/ QHCC Hỗn hợp xúc tiến - Sản phẩm Hỗn hợp - Giá - Phân phối maketing Xúc tiến ... 9. 6: Mức hiệu tương đối công cụ xúc tiến giai đoạn khác vòng đời sản phẩm Th.S Dinh Tien Minh 14 ª Chiến lược thúc đẩy hay lôi kéo Th.S Dinh Tien Minh 15 9. 3 Các thành phần hỗn hợp xúc tiến 9. 3.1 ... cho hiêu hàng - Khuyến khích dùng thử nhãn hiệu - Thay đổi cách nhìn khách tính sf - Mô tả dòch vụ có sẵn - Chỉnh lại ấn tượng sai - Làm khách bớt e ngại - Xây dựng hình ảnh công ty - Thuyết phục...
 • 20
 • 335
 • 0

Nguyên marketing

Nguyên lý marketing
... CHƢƠNG I TỔNG QUAN VỀ MARKETING I Marketing gì? Theo Phillip Kotler: Marketing trình quản mang tính xã hội, nhờ mà cá nhân tập thể có đƣợc họ cần, mong ... vấn đề nói lúc, nhằm đƣa phƣơng án marketing hiệu THỊ TRƢỜNG KHÁCH HÀNG (Người tiêu dùng) CHIÊU THỊ MARKETING Sản phẩm – Giá Kênh phân phối II Hoàn cảnh đời Marketing Kinh tế phát triển  Hàng ... Minh; Dệt may Thái Tuấn; Vinamilk; Biti’s …… Hiện marketing giữ vai trò quan trọng kinh tế, ngƣời tiêu dùng nhìn thấy hoạt động marketing lúc, nơi Nhờ marketing: - Ngƣời sản xuất đẩy nhanh tốc độ...
 • 108
 • 121
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng nguyên lý marketinggiáo trình nguyên lý marketingtài liệu nguyên lý marketingslide bài giảng nguyên lý marketingbài giảng môn nguyên lý marketingnguyên lý marketing philip kotlernguyên lý marketing philip kotler booknguyên lý marketing ebooksách nguyên lý marketingslide nguyên lý marketingnguyên lý marketing căn bảnnguyên lý marketing của philip kotlernguyên lý marketing philip kotler pdfnguyên lý marketing nguyễn đình thọsách nguyên lý marketing của philip kotlerDu thao Nghi quyet DHCD dang tren websiteMau Uy quyen du DHCD va nhan Co tuc nam 2007VRTS Bao cao tai chinh 2009 (da kiem toan)056 Nghi quyet DHCD 2009 ngay 29 03 20093 So lieu tai chinh nam 2008 (tom tat)4 Du thao Nghi quyet DHCDThông tư 32 2016 TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hànhThông tư 152 2016 TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThong bao va Uy quyen du DHCD va Nhan co tucThông tư 39 2016 TT-BYT quy định việc phân loại trang thiết bị y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hànhThông tư 30 2016 TT-BGTVT quy định về thủ tục trình tự và xác nhận kháng nghị hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận ban hànhThông tư 31 2016 TT-BGTVT quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận ban hànhThông tư 176 2016 TT-BTC sửa đổi Thông tư 10 2014 TT-BTC xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 163 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Lịch sử quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 33 2016 TT-BTNMT Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hànhThông tư 186 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 11 2016 TT-BVHTTDL quy định điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn Yoga do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hànhThông tư 247 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 215 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 209 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành