GIÁO TRÌNH FOXPRO

Tài liệu Giáo trình Foxpro (lý thuyết) doc

Tài liệu Giáo trình Foxpro (lý thuyết) doc
... trình: Là chế độ biên dịch, câu lệnh Foxpro đ-ợc viết tệp gọi tệp ch-ơng trình có phần mở rộng *.prg Các câu lệnh có mối quan hệ với tạo thành ch-ơng trình hoàn thiện Khi thực ch-ơng trình, Foxpro ... hình thiết kế Foxpro hỏi: Input data records now? có nhập liệu cho ghi không? Nếu chọn Yes xuất hình nhập liệu liệu cho tệp vừa tạo Nhập liệu xong ta lại bấm Ctrl+W để l-u lại liệu trỏ cửa sổ ... chuột vào biểu t-ợng foxpro hình - Foxpro có hai chế độ làm việc chế độ hội thoại chế độ lập trình: + Chế độ hội thoại: Là chế độ thông dịch, ta lệnh cửa sổ lệnh (cửa sổ Command) Foxpro dịch thi hành...
 • 25
 • 350
 • 3

Tài liệu Giáo trình FoxPro ppt

Tài liệu Giáo trình FoxPro ppt
... Bài tập quản lý tuyển sinh I Hệ thống bảng liệu: HOSOTS.DBF: L-u hồ sơ đăng ký tuyển sinh Field Type, Width, Description name MAHOSO SBD HODEM...
 • 8
 • 151
 • 0

giáo trình foxpro phần bài tập

giáo trình foxpro phần bài tập
... Bài tập quản lý tuyển sinh I Hệ thống bảng liệu: HOSOTS.DBF: L-u hồ sơ đăng ký tuyển sinh Field Type, ... lệnh đặt lọc ghi SET FILTER TO với thành phần FOR, WHILE cú pháp lệnh nh- LIST, DISPLAY, BROWSE Hãy so sánh lệnh đặt lọc tr-ờng SET FIELDS TO với thành phần FIELDS cú pháp lệnh nh- LIST, DISPLAY, ... điểm theo khu vực theo diện -u tiên Do DIEMUT phải đ-ợc chọn lựa từ hình thức trên, công việc làm tập câu 10) Hãy bổ sung tr-ờng DIEMCHUAN N(4,1) vào tệp KHOITHI.DBF DIEMTHI.DBF để l-u điểm chuẩn...
 • 8
 • 142
 • 1

Giáo trình foxpro phần lý thuyết

Giáo trình foxpro phần lý thuyết
... trình: Là chế độ biên dịch, câu lệnh Foxpro đ-ợc viết tệp gọi tệp ch-ơng trình phần mở rộng *.prg Các câu lệnh có mối quan hệ với tạo thành ch-ơng trình hoàn thiện Khi thực ch-ơng trình, Foxpro ... hình thành phần theo chiều dọc Phần bên trái gồm cột, phần bên phải số cột lại hình (màn hình có 80 cột 24 dòng) Bình th-ờng trỏ nằm phần bên phải Di chuyển trỏ (vệt sáng) hai phần cách ... chuột vào biểu t-ợng foxpro hình - Foxpro có hai chế độ làm việc chế độ hội thoại chế độ lập trình: + Chế độ hội thoại: Là chế độ thông dịch, ta lệnh cửa sổ lệnh (cửa sổ Command) Foxpro dịch thi hành...
 • 25
 • 77
 • 0

Giáo trình Visual Foxpro

Giáo trình Visual Foxpro
... b n Visual Foxpro 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 1.1.2 Kh i ñ ng Visual Foxpro Sau ñã cài ñ t Visual FoxPro, ta có th kh i ñ ng b ng cách th c hi n file FoxProw.exe ho c file vfp.exe ñ i v i Visual Foxpro ... FoxPro ho c Visual Foxpro Desktop + Ch n menu Start/Program, ch n Microsoft Visual Foxpro kích chu t vào ñó Màn hình Visual Foxpro sau kh i ñ ng: Thanh tiêu ñ Thanh Menu Thanh công Màn hình Visual ... GI I THI U V H QU N TR CSDL VISUAL FOXPRO 1.1 T ng quan v FoxPro Visual FoxPro 1.1.1 Gi i thi u Foxpro h qu n tr s d li u dùng ñ gi i quy t toán lĩnh v c qu n lý FoxPro ñư c th a k phát tri n...
 • 70
 • 2,245
 • 19

Giáo trình: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Visual Foxpro docx

Giáo trình: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Visual Foxpro docx
... biệt cho toán quản lý Mô hình liệu hệ quản trị csdl mô hình quan hệ Hệ quản trị csdl cung cấp tính sau: 1- Lưu trữ, quản liệu 2- Công cụ truy cập, khai thác liệu Các Hệ quản trị csdl thường ... - Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Đào Thanh Tĩnh - NXB Quân đội 2004 [4] - Help Visual Foxpro II Hệ quản trị csdl Hệ quản trị sở liệu (Database Management System) hệ thống phần mềm máy ... Nội dung môn học Khai thác hệ quản trị sở liệu Visual Foxpro Tiếp cận với công việc xây dựng hệ thống quản lý Tài liệu tham khảo [1] - Sử dụng khai thác Microsoft Visual Foxpro 6.0 - Nguyễn Ngọc...
 • 120
 • 374
 • 1

GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ CSDL VISUAL FOXPRO doc

GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ CSDL VISUAL FOXPRO doc
... 7: TẠO MENU VÀ QUẢN LÝ ĐỀ ÁN www.Updatesofts.com 2006 Chương 1: GIỚI THIỆU VỀ HỆ QUẢN TRỊ CSDL VISUAL FOXPRO 1.1 Tổng quan FoxPro Visual FoxPro 1.1.1 Giới thiệu Foxpro hệ quản trị sở liệu dùng ... cho đời nhiều phiên Visual Foxpro 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 1.1.2 Khởi động Visual Foxpro Sau cài đặt Visual FoxPro, ta khởi động cách thực file FoxProw.exe file vfp.exe Visual Foxpro theo cách sau: ... FoxPro Visual Foxpro Desktop + Chọn menu Start/Program, chọn Microsoft Visual Foxpro kích chuột vào Màn hình Visual Foxpro sau khởi động: Thanh tiêu đề Thanh Menu Thanh công Màn hình Visual FoxPro...
 • 70
 • 380
 • 1

giáo trình về foxpro

giáo trình về foxpro
... trình: Là chế độ biên dịch, câu lệnh Foxpro đ-ợc viết tệp gọi tệp ch-ơng trình có phần mở rộng *.prg Các câu lệnh có mối quan hệ với tạo thành ch-ơng trình hoàn thiện Khi thực ch-ơng trình, Foxpro ... chuột vào biểu t-ợng foxpro hình - Foxpro có hai chế độ làm việc chế độ hội thoại chế độ lập trình: + Chế độ hội thoại: Là chế độ thông dịch, ta lệnh cửa sổ lệnh (cửa sổ Command) Foxpro dịch thi hành ... vật lý lệnh SORT có nhiều nh-ợc điểm nh-: Quá trình xếp diễn lâu số l-ợng ghi lớn, bổ sung thêm ghi trật tự xếp không ghi bổ sung nằm cuối tệp - Foxpro cho phép xếp theo Logic cách tạo tệp trung...
 • 25
 • 164
 • 0

Lý thuyết và bài tập foxpro giáo trình tự học foxpro (1)

Lý thuyết và bài tập foxpro giáo trình tự học foxpro (1)
... dung ghi Bài 3: Quản cấu trúc tệp ghi Bài 4: Quản tệp Bài 5: Tìm kiếm - Sắp xếp vật CSDL Bài 6: Sắp xếp theo tệp số Bài 7: Sắp xếp theo tệp số (tiếp) Bài 8: Đặt lọc tính toán CSDL Bài 9: ... Command) Foxpro dịch thi hành lệnh + Chế độ lập trình: Là chế độ biên dịch, câu lệnh Foxpro đ-ợc viết tệp gọi tệp ch-ơng trình có phần mở rộng *.prg Các câu lệnh có mối quan hệ với tạo thành ch-ơng trình ... Bài 6: Sắp xếp theo tệp số Khái niệm: - Khi nhập liệu lệnh Append, Browse, ghi đ-ợc nối vào cuối tệp đ-ợc xếp cố định theo thứ tự vật lý, đ-ợc đặc tr-ng số hiệu ghi Các ghi l-u vào tệp...
 • 25
 • 815
 • 3

Giáo trình Visual foxpro đầy đủ nhất

Giáo trình Visual foxpro đầy đủ nhất
... hội Microsoft Visual Foxpro 6.0, VN-Guide biên dịch, NXB Thống kê Giáo trình Microsoft Visual Foxpro, Nguyễn Tế An Nguyễn Tiến Dũng, NXB Giáo dục Quản trị CSDL với Microsoft Visual Foxpro, Văn ... động Visual Foxpro: – Kích chuột vào biểu tượng Visual Foxpro Desktop – Chọn menu Start / Program / Microsoft Visual Studio/ Microsoft Visual Foxpro – Giới thiệu sơ lược VS Foxpro  Thoát khỏi Visual ... liệu  Quá trình phát triển từ Foxbase – Foxpro for Dos – Foxpro for Windows - Visual Foxpro sản phẩm hãng Microsoft, công cụ nhằm giải toán lĩnh vực quản lý  GIỚI THIỆU  Visual Foxpro là:...
 • 252
 • 766
 • 1

Giáo trình MÔN HỌC CƠ SỞ DỮ LIỆU FOXPRO VÀ VISUAL FOXPRO

Giáo trình MÔN HỌC CƠ SỞ DỮ LIỆU FOXPRO VÀ VISUAL FOXPRO
... Reports công cụ để trình bày tóm tắt liệu văn in Report có hai thành phần cấu thành: liệu nguồn, thông thường bảng liệu hình thức trình bày dạng thức report định dạng cách kết xuất liệu Ta thiết ... bao gồm: + Các bảng liệu (table) + Các file sở liệu (database) + Các form + Các report + Các query + Các file khác âm thanh, hình ảnh, tài liệu, hình ảnh trỏ, Một đề án Visual Foxpro lưu trử file ... APP: Khi này, để chọn đề án phải có Visual Foxpro Dùng lệnh BUILD + Dịch sang file có phần mở rộng exe: Khi này, người dùng không cần có Visual Foxpro phải cung cấp hai file: vfp6r.dll...
 • 46
 • 185
 • 0

Giáo trình visual foxpro 6 0

Giáo trình visual foxpro 6 0
... ?Log(1) cho kết 0. 00 ?Log(2) cho kết 0 .69 11 Các hàm lượng giác ?Sin(3.14) cho kết 0. 00 ?Cos(3.14) cho kết -1 .00 ?Tan(3.14) cho kết 0. 00 2.9 Dữ liệu kiểu General ... dùng lệnh: SET CURRENCY TO "VND" Tien=$ 100 0 SET CURRENCY RIGHT @ 10, 1 Say Tien Function "$99,999.99" s ẽ cho kết 100 0 .00 00VND Dấu tiền tệ nằm bên phải, muốn chuyển sang ... sau, ví dụ: 23. 5 60 .00 0 VND, 23 .00 0 $ v.v sau l số nguyên tắc: Gán giá trị kiểu Currency Để gán giá trị kiểu Currency cho biến ta đặt dấu đô la ($) phía tr ước sốp, ví dụ: Tien=$ 100 0 ?Tien...
 • 146
 • 127
 • 0

Giao trinh enzyme

Giao trinh enzyme
... gọi coenzyme (bảng 2) Một số enzyme đòi hỏi coenzyme vài ion kim loại cho hoạt tính Một coenzyme ion kim loại liên kết cộng hóa trò với protein enzyme gọi nhóm thêm hay nhóm prosthetic Một enzyme ... Xuân Lương Khoa Sinh học -5- Enzyme có hoạt tính xúc tác với coenzyme (hoặc) ion kim loại hợp lại gọi holoenzyme Phần protein loại enzyme gọi apoenzyme hay apoprotein Coenzyme hoạt động vật mang ... mặt enzyme Cần ý enzyme phản ứng không xảy ra, có mặt enzyme phản ứng thực mà không cần thay đổi nhiệt độ (c) Biến thiên lượng phản ứng enzyme xúc tác có enzyme xúc tác A B Trong phản ứng enzyme...
 • 78
 • 1,542
 • 28

Xem thêm