GIÁO TRÌNH CÔNG cụ SOẠN THẢO nội DUNG e LEARNING

Công cụ soạn thảo nội dung dành cho E - Learning

Công cụ soạn thảo nội dung dành cho E - Learning
... dung h c t p VD: objectives, pre-knowledge, case studies, free text N i dung h c t p (learning content) c biên so n b ng cách l a ch n iDevices t menu iDevice nh p n i dung h c t p c a b n vào ... (VD eXe) Content Object Các i tư ng n i dung có th nh p n i dung e- Learning S thu n l i t o thông qua thi t b thu phát i n t như: máy tính, CD/DVD, internet eXe B so n th o e- learning XHTML - m ... tính d a web Tab Folder tab styled interface Taxonomy Phân l p có th t m c (items) VD: Chapter, Page, Section XHTML Extensible Hypertext Markup Language XML Extensible Markup Language ...
 • 43
 • 354
 • 3

Tài liệu Giáo trình: Công cụ hỗ trợ xây dựng phần mềm theo hướng đối tượng ppt

Tài liệu Giáo trình: Công cụ hỗ trợ xây dựng phần mềm theo hướng đối tượng ppt
... dûång phêìn mïìm theo hûúáng àưë i tûúång 33 Giai àoẩn kiïím chûáng 45 .33 Cưng c hưỵ trúå xêy dûång phêìn mïìm theo hûúáng àưëi tûúång 34 CƯNG C HƯỴ TRÚÅ PHÊÌN MÏÌM THEO HÛÚÁNG ÀƯËI ... TRÚÅ PHÊÌN MÏÌM THEO HÛÚÁNG ÀƯËI TÛÚÅNG http://www.ebooks.vdcmedia.com CƯNG C HƯỴ TRÚÅ PHÊÌN MÏÌM THEO HÛÚÁNG ÀƯËI TÛÚÅNG http://www.ebooks.vdcmedia.com CƯNG C HƯỴ TRÚÅ PHÊÌN MÏÌM THEO HÛÚÁNG ÀƯËI ... .10 Cưng c hưỵ trúå xêy dûång phêìn mïìm theo àưëi tûúång 11 Giai àoẩn kiïím chûáng .11 Cưng c hưỵ trúå xêy dûång phêìn mïìm theo àưëi tûúång 12 Giai àoẩn kiïím chûáng...
 • 58
 • 199
 • 0

Giáo trình tin học : Top 20 công cụ soạn thảo xuất sắc doc

Giáo trình tin học : Top 20 công cụ soạn thảo xuất sắc doc
... XStandard XStandard | Download 19 Xinha Xinha | Demo | Download 20 Kupu Kupu | Demo | Download Bạn thích sử dụng công cụ công cụ giới thiệu Hãy chia sẻ cho người kinh nghiệm sử dụng ... (RTE) Cross-Browser Rich Text Editor (RTE) | Demo YUI Library Rich Text Editor Yahoo! UI Library: Rich Text Editor | Demo | Download 10 FreeTextBox FreeTextBox | Demo | Download 11 Damn Small...
 • 11
 • 155
 • 0

Đánh giá quy trình soạn thảo nội dung và tổ chức thực hiện hương ước, quy ước mới trong các thôn văn hóa huyện lâm hà

Đánh giá quy trình soạn thảo nội dung và tổ chức thực hiện hương ước, quy ước mới trong các thôn văn hóa huyện lâm hà
... tôn giáo ảnh hưởng việc soạn thảo nội dung tổ chức thực hương ước, quy ước thôn văn hoá đòa bàn huyện Lâm Chương 2: Quy trình soạn thảo tổ chức soạn thảo hương ước, quy ước thôn văn hoá huyện ... nghò nội dung cụ thể quy trình soạn thảo; nội dung hương ước, tổ chức thực quản lý nhà nước hương ước, quy ước thôn văn hoá đòa bàn huyện Lâm Đó nội dung, kết mà đề tài nhằm đạt đến Để thực ... thôn văn hoá huyện Lâm Hà- Lâm Đồng Căn vào nội dung hương ước, quy ước thôn, buôn văn hoá đòa bàn huyện Lâm qua khảo sát thực tế đòa phương, tiến hành đánh giá quan điểm đạo nội dung tổ chức...
 • 112
 • 430
 • 2

Huong dan su dung Violet-công cụ soạn thảo trực tuyến

Huong dan su dung Violet-công cụ soạn thảo trực tuyến
... với học sinh từ tiểu học đến THPT Violet viết tắt từ cụm từ tiếng Anh: Visual & Online Lesson Editor for Teachers (công cụ soạn thảo giảng trực tuyến dành cho giáo viên) Tương tự phần mềm Powerpoint, ... bản, tập,…) hình soạn thảo hình soạn thảo mục khác nhau, chí copy đối tượng từ giảng sang giảng khác Đặc biệt, copy liệu từ ứng dụng khác Word, Excel, Visio paste vào hình soạn thảo Violet… (xem ... vào menu Nội dung → Thêm đề mục, cửa sổ nhập liệu xuất Gõ tên Chủ đề tên Mục, nhấn nút “Tiếp tục”, cửa sổ soạn thảo trang hình ta đưa nội dung kiến thức vào Có nút chức cửa sổ soạn thảo là: “Ảnh,...
 • 50
 • 331
 • 3

Tài liệu HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VIOLET CÔNG CỤ SOẠN THẢO BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN potx

Tài liệu HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VIOLET CÔNG CỤ SOẠN THẢO BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN potx
... Sketchpad nhập vào sử dụng Violet thông qua module Hướng dẫn sử dụng chi tiết module vẽ hình hình học trình bày tài liệu riêng kèm theo hướng dẫn sử dụng Violet 2.4.3 Ngôn ngữ lập trình Violet Script ... (công cụ soạn thảo giảng trực tuyến dành cho giáo viên) Tương tự phần mềm Powerpoint, Violet có đầy đủ chức dùng để tạo trang nội dung giảng như: cho phép nhập liệu văn bản, công thức, file liệu ... bày công cụ Microsoft Office Cách tạo văn nhiều định dạng Nhấn nút "Công cụ" cửa sổ soạn thảo trang hình (xem phần 2.1) chọn mục "Soạn thảo văn bản", cửa sổ nhập liệu tương ứng sau: Soạn thảo...
 • 39
 • 321
 • 0

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TEXMAKER CÔNG CỤ SOẠN THẢO TIẾNG VIỆT CHO FILE TEX

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TEXMAKER CÔNG CỤ SOẠN THẢO TIẾNG VIỆT CHO FILE TEX
... soạn thảo Tiếng Việt Thảo luận chung Chúng sử dụng tương đối nhiều chương trình soạn thảo file nguồn A cho cho L TEX như: Notepad++; SciTE; Winshell; TeXShell; TEXnicCenter; LateXEditor; WinTeXmacs ... A TEXMaker chương trình soạn thảo file nguồn cho L TEX hoàn toàn miễn phí Nó tích hợp nhiều công cụ cần thiết cho việc xuất tài liệu A với L TEX TEXMaker chạy unix, macosx window Các tính TEXMaker ... với TEXMaker Linux Hình 3: TEXMaker làm việc MacOsX Hình 4: TEXMaker làm việc Window XP Bạn download TEXMaker theo địa sau : http://www.xm1math.net /texmaker/ download.html 2.1 Soạn thảo văn TEX...
 • 26
 • 449
 • 0

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CÔNG CỤ QUẢN TRỊ NỘI DUNG (CMS) VÀ BÓC TÁCH THÔNG TIN (ENEWS) TRÊN CÔNG NGHỆ .NET ÁP DỤNG CHO TẠP CHÍ CNTT & TT

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CÔNG CỤ QUẢN TRỊ NỘI DUNG (CMS) VÀ BÓC TÁCH THÔNG TIN (ENEWS) TRÊN CÔNG NGHỆ .NET ÁP DỤNG CHO TẠP CHÍ CNTT & TT
... vụ quản trị tòa soạn báo điện tử bóc tách thông tin dựa nhóm nghiên cứu đề xuất tính cần hệ quản trị nội dung bóc tách thông tin Trải qua trình nghiên cứu xây dựng công cụ quản trị nội dung (CMS) ... bóc tách thông tin (eNews) công nghệ NET, nhóm đề tài dùng sở nghiên cứu để tiến hành thực thử nghiệm để tạo công cụ áp dụng cho công việc nghiệp vụ Tạp chí Cùng với thực việc tính cung cấp nội ... 1: Khảo sát hệ thống quản trị nội dung Chương 2: Phân tích lựa chọn công nghệ Chương 3: Thiết kế kxy thuật hệ thống quản trị nội dung Chương 4: Xây dựng hệ quản trị nội dung Chương 5: An toàn...
 • 9
 • 499
 • 4

Tầm quan trọng trong việc xây dựng nên công cụ tạo gói nội dung tuân theo chuẩn SCORM trong e-learning

Tầm quan trọng trong việc xây dựng nên công cụ tạo gói nội dung tuân theo chuẩn SCORM trong e-learning
... Tel : 0918.775.368 1 .Tầm quan trọng việc xây dựng nên công cụ tạo gói nội dung tuân theo chuẩn SCORM e-learning Khi công nghệ Web phát minh ra,các nhà cung cấp dịch vụ đào tạo bắt đầu nghiên cứu ... cách thức tạo gói nội dung tuân thủ chuẩn SCORM Chương III TẠO GÓI NỘI DUNG TUÂN THỦ CHUẨN SCORM 3.1.Sơ lược 3.2.Các phương pháp dẫn dắt nội dung, 3.3.Các yêu cầu đặt cho xây dựng gói giảng e-Course ... liệu) thành giảng tuân thủ chuẩn SCORM. Các giảng tạo tổ chức đó.Điều đặt tạo nên gói nội dung tuân thủ SCORM đảm bào chất lượng ?.Câu trả lời nội dung tốt tạo nên gói nội dung SCORM chất lượng.Để...
 • 80
 • 365
 • 0

bài tập các công cụ soạn thảo

bài tập các công cụ soạn thảo
... quyen với công cụ trợ giúp soạn thảo Microsoft Word tìm kiếm thay thế, gõ tắt sửa lỗi Để em nắm vấn đề Hôm làm tập Hoạt động 1: Củng cố kiến thức 5' Kiến thức cần nhớ GV: Một em trình bày cách tìm ... kiếm thay từ hay cụm từ Word? HS: Trả lời câu hỏi - Để tìm kiếm từ hay cụm từ thực lệnh: Edit -> Find bấm tổ hợp phím Ctrl + F Khi hộp thoại Find and Replace xuất Chúng ta gõ từ hay cụm từ cần tìm ... bị sai lỗi tả câu dài khó HS: Lắng nghe V Hớng dẫn học sinh học làm tập (1') GV: Về nhà em trả lời câu hỏi sách giáo khoa tập chuẩn bị thực hành cho tiết sau ...
 • 3
 • 278
 • 0

CÔNG CỤ SOẠN THẢO TRỰC QUAN WEB (MICROSOFT FRONTPAGE 2003)

CÔNG CỤ SOẠN THẢO TRỰC QUAN WEB (MICROSOFT FRONTPAGE 2003)
... theo cạnh phải giao diện FrontPage, kế bên cửa sổ nơi trang Web biên soạn Click hyperlink More Web Site Template Hình VIII.22 Hộp thoại Web Site Templates Các Web site tạo FrontPage cách sử dụng ... biết đôi chút công cụ cửa sổ hiệu chỉnh, ta sẵn sàng tạo trang Web riêng cho mình: Mở menu Start, sau tìm chạy FrontPage2 003 FrontPage mở ra, trang trống tạo dành cho ta Để tạo trang Web mới, chọn ... Explorer hiển thị trang Web nào, ta nhấn nút Preview công cụ Views Khi cửa sổ hiệu chỉnh ta thay trình duyệt mini Để đóng trình duyệt mini quay công việc ta, nhấn nút Design công cụ VIII.1.2 Tạo trang...
 • 65
 • 390
 • 0

Giáo trình Kỹ năng soạn thảo văn bản pháp luật

Giáo trình Kỹ năng soạn thảo văn bản pháp luật
... Diễn đ n pháp luật việt nam NH NG V N I CH NG I CHUNG V K THU T XY D NG V N B N PHP LU T it ng nghiờn c u i ... ng v ch ng c a lu t ban hnh v n b n Qui ph m phỏp lu t http://www.diendanphapluat.vn Diễn đ n pháp luật việt nam V n b n c quan nh n c cú th m quy n Trung ng ban hnh theo ỳng th t c, trỡnh t c ... n b n ỏp d ng phỏp lu t c m b o th c hi n b ng nh n c http://www.diendanphapluat.vn Diễn đ n pháp luật việt nam +V n b n ỏp d ng phỏp lu t ban hnh theo trỡnh t th t c lu t nh +V n b n b n ỏp...
 • 57
 • 1,594
 • 14

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình kĩ năng soạn thảo văn bản hành chính công cụsử dụng chương trình notepad hoặc công cụ soạn thảo lập trình nào đó để tạo 2 file saugiáo trình kỹ thuật soạn thảo văn bảncông cụ soạn thảosoạn thảo nội dung bảng tínhgiáo trình công cụ tài chínhgiáo trình công nghệ sinh học ứng dụnggiáo trình kỹ thuật soạn thảo văn bản pháp luậtgiáo trình kỹ thuật soạn thảo văn bản 2012giáo trình kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chínhgiáo trình công cụ tài chính phái sinhgiáo trình kỹ năng soạn thảo văn bản hành chínhgiáo trình công nghệ may nguyễn tiến dũnggiáo trình môn học soạn thảo văn bảncông cụ soạn thảo công thức toán họcĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK1 LỚP 11 TIN HỌCCĐ Tháng 1, 2. Mừng Đảng, mừng Xuânchăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên và thanh niênBản vẽ biện pháp thi công và bản vẽ chi tiết cọc khoan nhồiUnit 3. People''''s backgroundChương VI. Bài 1. Học toán với phần mềm Cùng học toán 3Kể chuyện - Không nỡ nhìnTuần 6. LTVCUnit 5. Work and playTuần 15. Quá trình văn học và phong cách văn họcĐề cương cọc khoan nhồi thử quận 2Tuần 8. Ôn tập văn học trung đại Việt NamGiây, thế kỉBảng đơn vị đo khối lượngTuần 10. Ca dao hài hướckhoa họcBài 8. Tại sao cần ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật?Tìm số trung bình cộngTuan 8 Toan.Toan Luyen tap chung Tiet 39Phép cộng