EBOOK HƯỚNG dẫn ALTIUM DESIGNER

Tài liệu Hướng dẫn Altium Designer ppt

Tài liệu Hướng dẫn Altium Designer ppt
... All programs > >Altium Designer >> Altium Designer Khi cửa sổ làm việc Altium Designer có dạng sau: ©2008-Đỗ Tiến Đạt - Điện tử 4-K8 – Đại học Công nghiệp Hà Nội -2- Hướng dẫn Altium Designer *** ... Đại học Công nghiệp Hà Nội -22- Hướng dẫn Altium Designer *** ©2008-Đỗ Tiến Đạt - Điện tử 4-K8 – Đại học Công nghiệp Hà Nội Aqua Corporation -23- Hướng dẫn Altium Designer *** Aqua Corporation ... -25- Hướng dẫn Altium Designer *** Aqua Corporation Cửa sổ chọn mạch in mặt, mặc định để mặt, nhấn Next: ©2008-Đỗ Tiến Đạt - Điện tử 4-K8 – Đại học Công nghiệp Hà Nội -26- Hướng dẫn Altium Designer...
 • 50
 • 425
 • 9

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp "Hướng dẫn Altium Designer" docx

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp
... trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Tài liệu hoàn thành với tài trợ phận Mitchell Electronic R&D Division thuộc tập đoàn Aqua Corporation Do làm quen với Altium nên viết khó tránh khỏi sai sót tác ... All programs > >Altium Designer >> Altium Designer Khi cửa sổ làm việc Altium Designer có dạng sau: ©2008-Đỗ Tiến Đạt - Điện tử 4-K8 – Đại học Công nghiệp Hà Nội -2- Hướng dẫn Altium Designer ... học Công nghiệp Hà Nội -4- Hướng dẫn Altium Designer *** Aqua Corporation Trên cửa sổ Project bên Baitap1.PrjPCB xuất báo cho ta biết tài liệu nguồn có tên mặc định là: Sheet1.SchDoc, đồng thời...
 • 51
 • 481
 • 6

Ebook hướng dẫn làm từ điển

Ebook hướng dẫn làm từ điển
... thuật toán làm từ điển He he, trình tìm thuật toán làm từ điển nan giải Đầu tiên làm từ điển dos, dùng nhị phân , thuật toán từ điển nhanh hầu hết sinh viên năm đầu cntt làm từ điển theo hướng (chắc ... , sang web khác, phải nhập lại từ trước Đó lý người dùng nhập từ vào từ điển online mà cần phải có từ điển liệu mở SPDict Một số từ điển loại Từ điển offline từ điển chạy máy mà không cần kết ... dựng cho ứng dụng từ điển riêng Tôi hướng dẫn bạn làm ứng dụng từ điển cho mình, chắn bạn tận hưởng cảm giác vui sướng sử dụng từ điển làm I Cơ sở liệu: Phần quan trọng ứng dụng từ điển khả hoạt...
 • 29
 • 640
 • 5

Hướng dẫn altium

Hướng dẫn altium
... Library) A Hướng dẫn vẽ mạch nguyên lý A Hướng dẫn vẽ mạch nguyên lý A Hướng dẫn vẽ mạch nguyên lý  Hiển thị cửa sổ Libraries - > Libraries  Xuất cửa sổ A Hướng dẫn vẽ mạch nguyên lý A Hướng dẫn ... Changes – Sau chọn Excute Changes A Hướng dẫn vẽ mạch nguyên lý A Hướng dẫn vẽ mạch nguyên lý A Hướng dẫn vẽ mạch nguyên lý A Hướng dẫn vẽ mạch nguyên lý A Hướng dẫn vẽ mạch nguyên lý  Bước 6: ... tên giống nối với  A Hướng dẫn vẽ mạch nguyên lý A Hướng dẫn vẽ mạch nguyên lý A Hướng dẫn vẽ mạch nguyên lý Sau đặt tên cho dây ( Lưu ý nhãn bắt vào dây nào) A Hướng dẫn vẽ mạch nguyên lý...
 • 34
 • 342
 • 6

Ebook hướng dẫn thiết kế theme WordPress

Ebook hướng dẫn thiết kế theme WordPress
... HTML/CSS and converting it to a WordPress theme Along the way, I’ll talk about the various theme pages we’re working with, the WordPress theme hierarchy, and of course, the WordPress Loop • Creating ... HTML template into a working WordPress theme 17  Codex link: http://codex .wordpress. org/Function_Reference/register_sidebar 26 Converting HTML to a WordPress Theme Theme Template Hierarchy When ... without further ado, let’s get started! 15 Converting HTML to a WordPress Theme Converting HTML to a WordPress Theme Building Our HTML Theme Included with this book are a few things: the Photoshop...
 • 141
 • 477
 • 11

Ebook Hướng dẫn kỹ thuật nuôi nhím NXB Nông nghiệp

Ebook Hướng dẫn kỹ thuật nuôi nhím NXB Nông nghiệp
... Kỹ thuật nuôi nhím (trong Kỹ thuật nuôi nhím, cừu bò thịt”) Nhà xuất Nông nghiệp ấn hành năm 2005 Đây tài liệu hướng dẫn cách nuôi nhím xuất Tới nay, việc thu thập tài liệu kinh nghiệm bà nuôi ... nuôi nhím Việc nuôi nhím giúp ta đạt hiệu cao cách nuôi lại đơn giản Ở đâu tổ chức nuôi nhím Đặc biệt, vùng có nhiều cối, vùng có sẵn thức ăn cho nhím nên mở rộng việc nuôi nhím Ta coi nuôi nhím ... nuôi nhím phong phú nhiều Vì vậy, cần thiết phải có tài liệu hướng dẫn kỹ để giúp cho người nuôi nhím có đầy đủ thông tin Khi có tài liệu hướng dẫn nuôi tham khảo kinh nghiệm nhiều người nuôi nhím...
 • 52
 • 189
 • 0

Ebook hướng dẫn luyện thi TOEIC hiệu quả

Ebook hướng dẫn luyện thi TOEIC hiệu quả
... https://www.facebook.com/huytrinh78 (Huy Trinh) ĐT: 0919.962.921 Nam có cách đào tạo đặc biệt lớp Super, thi t kế đề phức tạp đòi hỏi nhiều thời gian công sức Hướng dẫn cách học luyện tập lớp Super Toeic ... https://www.facebook.com/huytrinh78 (Huy Trinh) ĐT: 0919.962.921 Hướng dẫn cách học để phát triển kỹ Nghe đọc, từ vựng nhanh lớp Super Toeic Tìm hiểu chất lớp Super Toeic - Super loại lớp ... loại lớp Mr Huy Trinh nghiên cứu thi t kế đặc biệt, giúp bạn đậu kỳ thi Toeic, mà quan trọng phát triển mạnh kỹ tiếng Anh (nghe, phát âm, từ vựng) học viên cách hiệu thời gian ngắn nhằm giúp bạn...
 • 51
 • 228
 • 4

Xem thêm