CHƯƠNG 7: XÚC TIẾN, YỂM TRỢ

Tiểu luận môn Marketing ngân hàng Ngân hàng thương mại ở VN đã áp dụng những hình thức xúc tiến yểm trợ (Promotion) nào

Tiểu luận môn Marketing ngân hàng Ngân hàng thương mại ở VN đã áp dụng những hình thức xúc tiến yểm trợ (Promotion) nào
... ngân hàng trở thành người bán hàng cá nhân + Nhân viên ngân hàng đến gặp trực tiếp khách hàng: Nhân viên phải người có chuyên môn dịch vụ ngân hàng, họ định hình mối quan hệ ngân hàng khách hàng ... Campaigns) 5 .Marketing trực tiếp (Direct marketing) • Một số hình thức Marketing trực tiếp ngân hàng ACB: – Marketing qua thư điện tử: 5 .Marketing trực tiếp (Direct marketing) – Bán hàng qua điện ... cáo Tivi 2 .Xúc tiến bán hàng (sales promotion) • Xúc tiến bán hàng hoạt động thúc đẩy, tìm kiếm hội cung ứng dịch vụ, bao gồm hoạt động khuyến mại, quảng cáo thương mại, giới thiệu hàng hóa, dịch...
 • 28
 • 216
 • 2

Quyền lợi của nhà tài trợ chương trình xúc tiến thương mại

Quyền lợi của nhà tài trợ chương trình xúc tiến thương mại
... theo hợp đồng ký kết D Thời hạn tài trợ: - Thời hạn tài trợ 01 năm cho hai chương trình với giá trị tài trợ là: 70.000.000đ (Bảy mươi triệu đồng) - Thời gian tài trợ tháng 7/2008 đến tháng 7/2009 ... 12 kỳ báo Công Thương C Nghĩa vụ nhà tài trợ: - Doanh nghiệp tài trợ có nghĩa vụ cung cấp logo thông tin xác doanh nghiệp để đăng Bản tin phát sóng truyền hình - Doanh nghiệp tài trợ chuyển tiền ... giới thiệu trang web Sở Công Thương (www.trade.danang.gov.vn), Cổng giao tiếp thương mại điện tử (www.danang.biz.vn) trang web Trung tâm Thông tin Xúc tiến Thương mại Đà Nẵng (www.tpic.danang.gov.vn)...
 • 2
 • 538
 • 4

Tài liệu Phụ lục 7 Xúc tiến bảo tồn trong bối cảnh Xã hội pptx

Tài liệu Phụ lục 7 Xúc tiến bảo tồn trong bối cảnh Xã hội pptx
... hiểu biết rõ tầm quan trọng bảo tồn địa điểm cụ thể mang đến hỗ trợ cao mục đích bảo tồn, cách khái niệm và/hoặc ưu tiên bảo tồn trình bày cho nhà sách? Các câu hỏi bảo tồn phát triển địa điểm cụ ... nghiên cứu bảo tồn cấp quốc gia địa điểm cụ thể không? Đã biết điều lịch sử môi trường, điều có đưa vào hoạch định thực bảo tồn theo cách thức không? • Liệu có vài thuộc tính (sinh thái, hội, trị, ... gì? o Với giả định hiểu biết rõ tầm quan trọng bảo tồn địa điểm cụ thể mang đến hỗ trợ cao mục đích bảo tồn, cách khái niệm và/hoặc ưu tiên bảo tồn trình bày cho cộng đồng địa phương? • Các câu...
 • 6
 • 275
 • 0

THÔNG TƯ Hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia doc

THÔNG TƯ Hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia doc
... thương mại quốc gia năm Căn dự toán ngân sách giao, Bộ Công Thương phê duyệt chương trình, phân bổ kinh phí thực chương trình xúc tiến thương mại quốc gia chi tiết theo đơn vị chủ trì thực chương trình ... Công Thương tổng hợp nhu cầu kế hoạch kinh phí hỗ trợ thực chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, gửi Bộ Tài Căn khả cân đối ngân sách nhà nước, Bộ Tài xem xét tổng hợp chung vào kế hoạch ngân ... nước vốn ngân sách nhà nước Thông số 131/2007/TT-BTC ngày 5/11/2007 Bộ Tài sửa đổi bổ sung Thông số 63/2007/TT-BTC Điều Phạm vi mức hỗ trợ kinh phí chương trình xúc tiến thương mại...
 • 12
 • 207
 • 0

Đánh giá chương trình xúc tiến bán của nhãn hàng SUNSILK tại hà nội trong vòng 2 năm qua

Đánh giá chương trình xúc tiến bán của nhãn hàng SUNSILK tại hà nội trong vòng 2 năm qua
... thương hiệu khách hàng tốt Phần III: Đánh giá chương trình xúc tiến bán Các chương trình xúc tiến bán: Trong vòng năm qua, Sunsilk tích cực liên tục đưa chương trình xúc tiến bán nhắm vào đối ... Khách hàng Ngoài cách tham gia Chương trình website www.sunsilkdongsangtao.com, vào ngày 23 24 /10 /20 10, Khách hàng tham gia Chương trình cách đến quầy hàng nhãn hàng Sunsilk “Ngày hội bán hàng ... Sunsilk 2. 1.1 Mục tiêu 2. 1 .2 Biện pháp 2. 2 Hoạt động truyền thông cho Sunsilk III Đánh giá chương trình xúc tiến bán Sunsilk Mô tả chương trình xúc tiến bán 1.1 Chương trình khuyến “ Hóa thân...
 • 21
 • 315
 • 0

Phân tích và đánh giá các chương trình xúc tiến của sản phẩm dumex gold.DOC

Phân tích và đánh giá các chương trình xúc tiến của sản phẩm dumex gold.DOC
... 2.2 Sản phẩm du lịch Sản phẩm công ty sản phẩm mang tính đặc thù ngành du lịch, sản phẩm du lịch bao gồm: Các chương trình du lịch, tài nguyên du lịch Dịch vụ lưu trú Dịch vụ vận chuyển Các dịch ... lượng tiếng Đối với sản phẩm du lịch công ty thực sách sản phẩm, sách giá, sách phân phối, sách súc tiến cách hợp lý, sách người cách hợp lý để nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Các sách ... hai vào tiêu thức thông lệ Trong hai cách phân loại cách phân loại có thuận lợi khó khăn khác Cách phân loại thứ phẩn ánh toàn diện chất thị trường, khó đánh giá khả bên bán bên mua Cách phân...
 • 86
 • 456
 • 1

Chương trình Xúc tiến Thương mại, Du lịch, Đầu tư tỉnh Cà Mau năm 2012

Chương trình Xúc tiến Thương mại, Du lịch, Đầu tư tỉnh Cà Mau năm 2012
... kinh phí xúc tiến thương mại, du lịch, đầu năm 2012 tỉnh chi cho nội dung sản xuất băng đĩa, ấn phẩm quảng bá du lịch - Sử dụng kinh phí xúc tiến thương mại, du lịch, đầu năm 2012 tỉnh chi ... kinh phí xúc tiến thương mại, du lịch, đầu năm 2012 - Sử dụng kinh phí xúc tiến thương mại, du lịch, đầu năm 2012 tỉnh chi hỗ trợ cho doanh nghiệp tham gia hội chợ, liên hoan du lịch nước ... dụng kinh phí xúc tiến thương mại, du lịch, đầu năm 2012 chi hỗ trợ phiên chợ đưa hàng Việt nông thôn 90 triệu đồng - Sử dụng kinh phí xúc tiến thương mại, du lịch, đầu năm 2012 tỉnh chi cho...
 • 14
 • 230
 • 2

Quyết định Phê duyệt Chương trình xúc tiến Thương mại tỉnh hải dương giai đoạn 2011-2015

Quyết định Phê duyệt Chương trình xúc tiến Thương mại tỉnh hải dương giai đoạn 2011-2015
... nhiệm thẩm định trình UBND tỉnh định mức hỗ trợ kinh phí thực Chương trình xúc tiến Thương mại giai đoạn 2011-2015 theo quy định tài hành Điều Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở: Công Thương, ... triển xuất tỉnh 2.5 Đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động xúc tiến thương mại, tăng cường hợp tác, liên kết mở rộng mạng lưới hoạt động xúc tiến thương mại với hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến du lịch ... nước Kinh phí thực Tổng dự toán kinh phí thực Chương trình xúc tiến Thương mại tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011 - 2015 11.400.000.000 đồng (trong ngân sách tỉnh hỗ trợ khoảng 5.500.000.000 đồng); số...
 • 4
 • 468
 • 0

Hoàn thiện các chương trình xúc tiến nâng cao năng lực cạnh tranh của nhãn hàng L'ovite

Hoàn thiện các chương trình xúc tiến nâng cao năng lực cạnh tranh của nhãn hàng L'ovite
... lực cạnh tranh Năng lực cạnh tranh đƣợc xem xét nhiều góc độ khác Nhƣ lực cạnh tranh quốc gia, lực cạnh tranh ngành, doanh nghiệp, lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ Ở luận đề cập đến lực cạnh tranh ... dùng Nghiên cứu phản hồi khách hàng chƣơng trình xúc tiến nhãn hàng Lóvité Đƣa số giải pháp nhằm hoàn thiện chƣơng trình xúc tiến để nâng cao lực cạnh tranh nhãn hàng L’ovité Phƣơng pháp nghiên ... động xúc tiến công ty Phân tích nhân tố tác động đến lực cạnh tranh công ty Từ làm sở để hoàn chiến lƣợc xúc tiến tăng lực cạnh tranh công ty Luận văn phân tích thái độ khách hàng hoạt động xúc tiến...
 • 84
 • 181
 • 0

Soạn thảo, thí điểm và triển khai chương trình xúc tiến bán

Soạn thảo, thí điểm và triển khai chương trình xúc tiến bán
... ảnh hưởng lớn đến thành công trình xúc tiến bán hàng chương trình xúc tiến bán comfort Viêt Nam không giống thời gian kéo dài Ví dụ thực chương trình xúc tiến bán “ thử thách 14 ngày thơm ... hay ngắn, quy mô đem lại cho comfort thành công định Đánh giá kết cử chương trình xúc tiến bán Ví dụ sau chương trình xúc tiến bán giới thiệu sản phẩm “ thử thách 14 ngày thơm mát” Với công nhận ... thực chương trình khuyến mại dịp Tết Nguyên Đán cổ truyền dân tộc comfort Việt Nam thường kéo dài tháng với cấu tổ chức hoàn toàn khác Tuy nhiên thời gian kéo dái chương trình xúc tiến bán dú...
 • 5
 • 369
 • 2

Nghiên cứu sự vận dụng chính sách sản phẩm và chính sách xúc tiến hỗ trợ kinh doanh của công ty dược phẩm Janssen – Cilag tại Việt Nam, giai đoạn 2003 - 2008

Nghiên cứu sự vận dụng chính sách sản phẩm và chính sách xúc tiến hỗ trợ kinh doanh của công ty dược phẩm Janssen – Cilag tại Việt Nam, giai đoạn 2003 - 2008
... Nghiên cứu vận dụng sách sản phẩm sách xúc tiến hỗ trợ kinh doanh công ty dược phẩm Janssen Cilag Việt Nam, giai đoạn 2003 - 2008 Mục tiêu đề tài: Nghiên cứu mô tả vận dụng sách sản phẩm công ty ... quát công ty dược phẩm JanssenCilag giai đoạn 2003 - 2008 Mục tiêu Nghiên cứu mô tả sách sản phẩm sách xúc tiến hỗ trợ kinh doanh hoạt động Marketin công ty dược phẩm Janssen- Cilag giai đoạn 2003 ... sản phẩm công ty dược phẩm Janssen Cilag Việt Nam từ 2003 đến 2008 Nghiên cứu mô tả vận dụng sách xúc tiến hỗ trợ kinh doanh công ty dược phẩm Janssen Cilag từ 2003 đến 2008 Từ đề xuất số...
 • 113
 • 447
 • 3

LỰA CHỌN MỘT CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN HỖN HỢP CỦA MỘT DOANH NGHIỆP,MÔ TẢ VÀ PHÂN TÍCH CHƯƠNG TRÌNH ĐÓ

LỰA CHỌN MỘT CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN HỖN HỢP CỦA MỘT DOANH NGHIỆP,MÔ TẢ VÀ PHÂN TÍCH CHƯƠNG TRÌNH ĐÓ
... I.MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH QUẢNG CÁO TRUYỀN HÌNH CỦA VINAMILK TRÊN TRUYỀN HÌNH 1.MỤC TIÊU CỦA QUẢNG CÁO 2.LỰA CHỌN KÊNH TRUYỀN HÌNH CHO QUẢNG CÁO 3.NỘI DUNG CỦA QUẢNG CÁO II.PHÂN TÍCH CHƯƠNG TRÌNH ... mua sau chương trình quảng cáo tăng lên làm tăng doanh thu lợi nhuận cho Vinamilk Như đánh giá phần hiệu mà chương trình quảng cáo Vinamilk mang lại III.ƯU ĐIỂM VÀ HẠN CHẾ CỦA CHƯƠNG TRÌNH 1.ƯU ... Với ý nghĩa em chọn phim quảng cáo truyền hình Vinamilk ,một quảng cáo truyền hình ấn tượng để làm nội dung phân tích cho tập B.NỘI DUNG I.MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH QUẢNG CÁO TRUYỀN HÌNH CỦA VINAMILK TRÊN...
 • 10
 • 345
 • 4

MẪU MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC GIA

MẪU MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC GIA
... doanh nghiệp tham gia Chương trình (Phụ lục 5) - Bản báo cáo kết đơn vị tham gia chương trình (Phụ lục 6) LƯU Ý: Đơn vị chủ trì có trách nhiệm báo cáo văn đánh giá kết việc thực chậm mười lăm ... hồi doanh nghiệp tham gia chương trình) Đánh giá Rất tốt Tốt Khá Trung bình Kém Nội dung chương trình % % % % % Công tác tổ chức thực % % % % % Hiệu tham gia chương trình % % % % % 12 Đề xuất, ... quả, tác động Chương trình ngành hàng/địa phương nói chung doanh nghiệp tham gia đơn vị chủ trì nói riêng 11 Đánh giá doanh nghiệp tham gia: (tổng hợp dựa báo cáo phản hồi doanh nghiệp tham gia...
 • 2
 • 1,101
 • 2

Thực trạng thực hiện và kiểm tra chương trình xúc tiến bán tại công ty TNHH Cơ Kim Khí Sơn Hà

Thực trạng thực hiện và kiểm tra chương trình xúc tiến bán tại công ty TNHH Cơ Kim Khí Sơn Hà
... kim ngch xut khu rau qu tng i nhanh T trng kim ngch xut khu rau qu sang th trng ny chim khong 18% tng kim ngh xut khu rau qu ca Tng cụng ty rau qu Vit Nam Th trng Trung Quc cú mc tng trng v kim ... sang c ch th trng, phi chu sc ộp cnh tranh t nhiu phớa, th trng truyn thng b thu hp, th trng mi ang quỏ trỡnh tỡm kim, kim ngch xut khu giai on 1990-1993 gim dn Kim ngch xut khu rau qu bỡnh quõn ... cụng ty rau qu Vit Nam vi cỏc cụng ty thnh viờn thc hin phn ln lng rau xut khu, ú cú chui Cỏc cụng ty t chc thu mua chui trờn c s hp ng, x lý, ch bin, úng gúi xut khu Nhng nm gn õy Tng cụng ty...
 • 76
 • 232
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến yểm trợ hoạt động tiêu thụ sản phẩmtổ chức các hoạt động xúc tiến yểm trợ cho hoạt động xuất khẩutổ chức các hoạt động xúc tiến yểm trợ cho công tác bán hàngtổ chức hoạt động bán hàng và thực hiện nghiệp vụ xúc tíên yểm trợ bán hàngphụ lục 4 danh mục các chương trình xúc tiên thương mại trọng điểm dài hạnphụ lục 5 danh mục các chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm ngắn hạn tại thị trường hoa kỳ năm 2005tăng cường hoạt động marketing trong việc đa dạng hóa sản phẩm và các chương trình xúc tiến để thu hút khách hàngchương trình xúc tiến thương mạibài 7 xúc tiến công việcchiến lược xúc tiến hỗ trợphê duyệt điều chỉnh chương trình xúc tiến thương mại quốc giaquyết định số về phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại của ubndphê duyệt chương trình xúc tiến thương mạixây dựng chương trình xúc tiến bán hàngban xúc tiến hỗ trợ đầu tư tỉnh quảng ninhthong bao ngay dang ky cuoi cungbao cao thuong nien nam 2016bien ban dhdcd thuong nien nam 2017Công bố thông tin về Hội đồng quản trị 111CBTT MN signedThông báo tham gia cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017.ThS chuẩn đầu ra ch rhmchuẩn đầu ra 29 chuyên ngành chuyên khoa cấp II Sau đại họcđề cương ôn tập học kỳ 1 môn hóa học 11 có đáp án.ThS chuẩn đầu ra ch ngoai khoaThS chuẩn đầu ra ch yhcnMau so 8 BC Sang kien De tai kem HD so 67 HD HCQGCV số 107_HCQG_TCCB ngày 22.02.2017 vv sửa đổi đối tượng khen thưởng TĐ 2016Thông báo V v tổ chức đánh giá trình độ tiếng anh tương đương B1, khung chuẩn Châu Âu đợt I, năm 2017 tại Hà Nội | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIACông văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAHD do nhiet do, do am, toc do gioMau so 01 – NĐ 39 (BC thanh tich tap the)Mau so 02 – NĐ 39 (BC thanh tich ca nhan)thu mua, vận chuyển, bảo quản, chế biến cá biểnPHỤ LỤC HD dai hoi chi bo NK 2017-2020Hướng dẫn số 78.CĐVC ngày 27.3.2017