BÀI GIẢNG xử lý TRUY vấn TRONG CSDL PHÂN tán

CHƯƠNG IV - XỬ TRUY VẤN TRONG CSDL PHÂN TÁN

CHƯƠNG IV - XỬ LÝ TRUY VẤN TRONG CSDL PHÂN TÁN
... quan hệ Truy vấn đại số quan hệ tối u Kiểm tra hợp lệ Chọn chiến lợc tối u Truy vấn SQL hợp lệ Kế hoạch thực Dịch truy vấn Truy vấn đại số quan hệ Tạo sinh mã Mã truy vấn Tối u hoá truy vấn Trong ... THIU V X Lí TRUY VN Mc ớch ca x truy vn: Gim thiu thi gian x Gim vựng nh trung gian Gim chi phớ truyn thụng gia cỏc trm Chc nng ca x truy vn: Bin i mt truy mc cao thnh mt truy tng ... Cỏc phộp toỏn truyn d liu gia cỏc trm Chn cỏc trm tt nht x d liu Cỏch thc v bin i d liu TốI ƯU hoá truy vấn Trong môi trờng tập trung Cõu truy S chung Kiểm tra ngữ pháp Truy vấn ngữ pháp...
 • 74
 • 388
 • 0

XỬ TRUY VẤN TRONG CSDL PHÂN TÁN

XỬ LÝ TRUY VẤN TRONG CSDL PHÂN TÁN
... hệ Truy vấn đại số quan hệ tối ưu Kiểm tra hợp lệ Chọn chiến lược tối ưu Truy vấn SQL hợp lệ Kế hoạch thực Dịch truy vấn Truy vấn đại số quan hệ Tạo sinh mã Mã truy vấn Tối u hoá truy vấn Trong ... ti u húa truy mụi trng trung v phõn tỏn Trỡnh by cỏc quy trỡnh x truy h thng phõn tỏn NI DUNG Gii thiu v x truy X truy mụi trng trung X truy mụi trng phõn tỏn Ti u hoỏ truy CSDL phõn ... Cỏc phộp toỏn truyn d liu gia cỏc trm Chn cỏc trm tt nht x d liu Cỏch truyn d liu TốI ƯU hoá truy vấn Trong môi trường tập trung Cõu truy SQL S chung Kiểm tra ngữ pháp Truy vấn ngữ pháp...
 • 77
 • 182
 • 0

cơ sở dữ liệu hướng đối tượng thời gian và xử truy vấn trong cơ sở dữ liệu hướng đối tượng thời gian.

cơ sở dữ liệu hướng đối tượng thời gian và xử lý truy vấn trong cơ sở dữ liệu hướng đối tượng thời gian.
... việc xử sở liệu thời gian theo phương thức hướng đối tượng Nguyễn Thị Hội – Công nghệ thông tin 2004 Trang - 33 - CHƯƠNG – CƠ SỞ TOÁN HỌC CHO XỬ LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG THỜI GIAN ... II: CSDL hướng đối tượng thời gian hệ thống thông tin Chương III: sở toán học cho xử CSDL hướng đối tượng thời gian Chương IV: TOQL ngôn ngữ truy vấn cho CSDL hướng đối tượng thời gian Chương ... II – CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG THỜI GIAN TRONG CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN Giới thiệu Vào hai thập niên trước, nhiều nhà nghiên cứu hướng vào liệu thời gian, hay liệu thay đổi theo thời gian Hầu...
 • 110
 • 743
 • 1

Tài liệu luận văn thạc sĩ: CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG THỜI GIAN VÀ XỬ TRUY VẤN TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG THỜI GIAN pptx

Tài liệu luận văn thạc sĩ: CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG THỜI GIAN VÀ XỬ LÝ TRUY VẤN TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG THỜI GIAN pptx
... sở liệu đối tượng thời gian xử truy vấn sở liệu đối tượng thời gian Nội dung luận văn giới thiệu mô hình sở liệu hướng đối thời gian hệ thống thông tin (TOOBIS) để có nguyên tắc xử ... toán hạng sở liệu hướng đối tượng thời gian Trong thời gian tìm hiểu nghiên cứu đề tài, em đạt kết bước đầu sở liệu hướng đối tượng thời gian, làm sở để hoàn thành luận văn Nội dung luận văn bao ... việc xử sở liệu thời gian theo phương thức hướng đối tượng Nguyễn Thị Hội – Công nghệ thông tin 2004 Trang - 33 - CHƯƠNG – CƠ SỞ TOÁN HỌC CHO XỬ LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG THỜI GIAN...
 • 110
 • 817
 • 1

Luận văn: Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng thời gian và xử truy vấn trong cơ sở dữ liệu hướng đối tượng thời gian. ppt

Luận văn: Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng thời gian và xử lý truy vấn trong cơ sở dữ liệu hướng đối tượng thời gian. ppt
... việc xử sở liệu thời gian theo phương thức hướng đối tượng Nguyễn Thị Hội – Công nghệ thông tin 2004 Trang - 33 - CHƯƠNG – CƠ SỞ TOÁN HỌC CHO XỬ LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG THỜI GIAN ... II: CSDL hướng đối tượng thời gian hệ thống thông tin Chương III: sở toán học cho xử CSDL hướng đối tượng thời gian Chương IV: TOQL ngôn ngữ truy vấn cho CSDL hướng đối tượng thời gian Chương ... tượng thời gian xử truy vấn sở liệu đối tượng thời gian Nội dung luận văn giới thiệu mô hình sở liệu hướng đối thời gian hệ thống thông tin (TOOBIS) để có nguyên tắc xử bên ngôn ngữ...
 • 110
 • 333
 • 0

Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng thời gian và xử truy vấn trong cơ sở dữ liệu hướng đối tượng thời gian.

Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng thời gian và xử lý truy vấn trong cơ sở dữ liệu hướng đối tượng thời gian.
... HỆ THỐNG VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU 108 2.1 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 108 2.1.1 Mô tả hệ thống 108 2.1.2 Mô hình liệu quan niệm (CDM): 109 2.1.3 Sơ đồ dòng liệu ( DFD ... dòng liệu ( DFD ): .110 2.2 XÂY DỰN CƠ SỞ DỮ LIỆU .114 CHƯƠNG III : XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỬ NGHIỆM 118 3.1 LỰA CHỌN NGÔN NGỮ VÀ MYSQL 118 3.1.1 GIỚI THIỆU VỀ PHP ... tiến trình xử mượn trả sách” 113 Hình 3.5 Sơ đồ sở liệu 114 Hình 3.6 Trang đăng nhập admin 120 Hình 3.7 Menu điều khiển 121 Hình 3.8 Trang quản thông tin...
 • 133
 • 178
 • 0

Xử truy vấn trong cơ sở dữ liệu phân tán

Xử lý truy vấn trong cơ sở dữ liệu phân tán
... DEPTNUM>20] 33 Nguyên tắc  Mục đích biến đổi truy vấn phép kết phân tán thành truy vấn có phép kết phân tán  Nguyên tắc 5: phân phối phép kết xuất truy vấn toàn cục, phép hợp (biểu diễn việc tập ... το〈ν ΑΗΨ Nhóm 2 Mô hình liệu phân tán sử dụng slide (tham khảo sách trang 46)  Cấu trúc liệu  Vị từ phân mảnh Nhóm Biến đổi câu truy vấn – CS thuyết  Mọi câu truy vấn biểu diễn đại số quan ... trình bày  Biến đổi câu truy vấn toàn cục thành câu truy vấn mảnh  Χơ σở λ τηυψếτ  Χ〈χ νγυψν τắχ βιếν đổι  Χ〈χ βướχ βιếν đổι  Tối ưu hoá xử truy vấn CSDL phân tán  Τ νγ θυαν  Τηυậτ...
 • 123
 • 269
 • 1

bài giảng xử nước thải trong ngành dệt nhuộm

bài giảng xử lý nước thải trong ngành dệt nhuộm
... xuất Các phương pháp xử nước thải     Xử học Xử học Xử Xử học nước thải phương pháp nước thải phương pháp hóa nước thải phương pháp hóa nước thải phương pháp sinh Phương pháp ... khí thải, tiếng ồn, rác thải, nước thải vấn đề quan tâm nước thải Nước thải dệt nhuộm   Nước thải sinh từ dệt nhuộm thường có nhiệt độ cao, độ pH lớn, chứa nhiều loại hóa chất, thuốc nhuộm ... Trung hòa: với nước thải có pH cao thấp Phương pháp hóa    Keo tụ Hấp phụ Tuyển Keo tụ   Dùng chủ yếu nước thải ngành dệt nhuộm Làm khử màu nước thải Hấp phụ    Xử nước thải kết hợp...
 • 31
 • 249
 • 1

Bài giảng xử dữ liệu trong microsoft excel đoàn thị quế

Bài giảng xử lý dữ liệu trong microsoft excel  đoàn thị quế
... loại nhập liệu Nhập công thức hàm ñơn giản Trực quan hóa liệu biểu ñô ðịnh dạng in ấn Chương 6: Xử liệu bảng tính Excel Cơ sơ dư liệu bảng tính Excel Tìm kiếm thông tin Sắp xếp lọc liệu Một ... Một số kịch xử liệu 03/05/2012 FIT.HNUE Chương 5: Cơ bảng tính Excel 03/05/2012 Một số khái niệm thao tác Phân loại nhập liệu Nhập công thức hàm ñơn giản Trực quan hóa liệu ñồ thị ðịnh dạng ... Trực quan hóa liệu biểu ñô Tính toán tự ñộng theo công thức sử dụng ñược hàm nhằm mục ñích xử liệu: tìm kiếm, thống kê, xếp, lọc 03/05/2012 FIT.HNUE NỘI DUNG Chương 5: Cơ bảng tính Excel Một số...
 • 80
 • 96
 • 0

Bài giảng xử ảnh số chương 9 phân đoạn ảnh

Bài giảng xử lý ảnh số  chương 9 phân đoạn ảnh
... Otsu Phân đoạn ảnh dựa phương pháp tương tự Bài giảng Xử ảnh - TS Ngô Quốc Việt  Phân đoạn nhằm chia ảnh thành vùng đối tượng xử Bài giảng Xử ảnh - TS Ngô Quốc Việt Nếu phân đoạn tốt, contours ... phương trình với 𝑘 > Bài giảng Xử ảnh - TS Ngô Quốc Việt 18 Bài giảng Xử ảnh - TS Ngô Quốc Việt 19 Chia ảnh thành vùng  Thực phân ngưỡng thích nghi vùng  Bài giảng Xử ảnh - TS Ngô Quốc ...  Phân đoạn ảnh sử dụng nhiều ‘tìm kiếm tương tự (similarity searches)  Phân đoạn ảnh toán khó Xử ảnh Vẫn chủ đề hội thảo/hội nghị liên quan đến thị giác máy tính, xử ảnh Bài giảng Xử...
 • 53
 • 288
 • 1

BẾ tắc và xử bế tắc TRONG hệ PHÂN tán

BẾ tắc và xử lý bế tắc TRONG hệ PHÂN tán
... cho phép phát bế tắc Tương tự thuật toán phát bế tắc, trạm quản đối tượng riêng việc phát dựa vào thông tin cục Các trạm khởi giao dịch bị treo đề phòng phát sinh bế tắc (mà bế tắc phát trạm ... khoảng trống đánh số Việc triển khai hệ thống xử hay nhiều xử với nhớ chung tiến hành cách triển khai chế sơ đẳng loại trừ tương hỗ đủ Trong hệ thống phân tán, việc vận dụng không đơn giản ... Nếu đồ thị không chứa chu kỳ bế tắc không xảy Nếu đồ thị chứa chu kỳ bế tắc xảy P R P giữ R P R P yêu cầu R R1 P1 R2 P3 R3 Một tình bế tắc R4 R1 Một tình không bế tắc P3 P2 R2 P1 P2 R3 R4 Hinh...
 • 21
 • 471
 • 3

slike bài giảng thiết kế và quản trị csdl - vũ tuyết trinh chương 4 xử truy vấn và hiệu năng hệ csdl

slike bài giảng thiết kế và quản trị csdl - vũ tuyết trinh chương 4 xử lý truy vấn và hiệu năng hệ csdl
... R2, R4 } { R1, R3, R4 } { R2, R3, R4 } { R1, R2 } { R1, R3 } { R1, R4 } { R2, R3 } { R2, R4 } { R3, R4 } { R1 } Tuyết Trinh { R2 } { R3 } { R4 } Thiết kế quản trị sở liệu Các dẫn đến hiệu ...    Tuyết Trinh Nested Loop Sort-Merge Hash-Join Thiết kế quản trị sở liệu Truy nhập bảng    Truy nhập (Sequential scan): đọc theo khối Truy nhập theo địa (index scan): truy nhập vào ghi ... phí ? Tuple-based NLJ, block-based NLJ, index-based NLJ Tuyết Trinh Thiết kế quản trị sở liệu Sort Merge Join  Nguyên tắc    Đặc điểm   Merge Sắp xếp liệu đầu vào trộn liệu two-pass, blocking...
 • 16
 • 554
 • 2

Bài giảng : XỬ NƯỚC CẤP - QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, BẢO QUẢN DƯỠNG CÁC CÔNG TRÌNH THIẾT BỊ TRONG NHÀ MÁY NƯỚC part 1 potx

Bài giảng : XỬ LÝ NƯỚC CẤP - QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, BẢO QUẢN DƯỠNG CÁC CÔNG TRÌNH THIẾT BỊ TRONG NHÀ MÁY NƯỚC part 1 potx
... phối Thiết bị đo • Trong hệ thống xử nước cấp thường phải đo thông số sau: Áp lực ống, mực nước công trình thu Nguyễn Lan Phương 16 3 Bài giảng : XỬ LÝ NƯỚC CẤP • Trong công trình xử nước ... Bài giảng : XỬ LÝ NƯỚC CẤP thiết bị đo điều khiển cần thực để đảm bảo quy trình xử nước diễn theo mong muốn 4.2 .1 Bơm, động cơ, van thiết bị đo dùng hệ thống cấp nước Bơm Trong hệ thống cấp ... đo nước kiểu điện từ có giá thành cao, xác, khoảng Qmax/Qmin 10 /1, không gây tổn thất thủy lực Đồng hồ đo nước siêu âm (hình 4 .1) Nguyễn Lan Phương 16 4 Bài giảng : XỬ LÝ NƯỚC CẤP v Hình 4 .1 Sơ...
 • 6
 • 431
 • 3

Bài giảng : XỬ NƯỚC CẤP - QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, BẢO QUẢN DƯỠNG CÁC CÔNG TRÌNH THIẾT BỊ TRONG NHÀ MÁY NƯỚC part 2 pps

Bài giảng : XỬ LÝ NƯỚC CẤP - QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, BẢO QUẢN DƯỠNG CÁC CÔNG TRÌNH THIẾT BỊ TRONG NHÀ MÁY NƯỚC part 2 pps
... nước cần thực l : - Cần phải tiến hành kiểm tra định kì, đảm bảo công trình thiết bị nhà máy hoạt động bình thường - Thường xuyên theo dõi, đảm bảo chế độ hoạt động hợp lí cho công trình thiết ... năm - Kiểm tra định kì thiết bị đo, đếm - Chuẩn bị chu đáo công trình thiết bị hoạt động vào thời gian cao điểm năm - Tẩy rửa định kì công trình thiết bị Ngoài ra, để tăng cường hiệu hoạt động công ... điều khiển bản, : iều khiển theo vòng khép kín điều kiển theo mạch hở 4 .2. 5 Các thiết bị sơ đồ điều khiển thường dùng nhà máy xử nước cấp Việt Nam nước phát triển chọn thiết bị hệ điều khiển...
 • 6
 • 409
 • 4

Bài giảng : XỬ NƯỚC CẤP - QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, BẢO QUẢN DƯỠNG CÁC CÔNG TRÌNH THIẾT BỊ TRONG NHÀ MÁY NƯỚC part 3 ppsx

Bài giảng : XỬ LÝ NƯỚC CẤP - QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, BẢO QUẢN DƯỠNG CÁC CÔNG TRÌNH THIẾT BỊ TRONG NHÀ MÁY NƯỚC part 3 ppsx
... rửa lọc Thiết bị pha phèn, vôi, clo: thường xuyên lâu chùi sửa chữa, xả cặn phải sơn lại thiết bị, dưỡng ống 4 .3. 3 Nội dung quản công trình đơn vị xử nước Quản hệ thống thiết bị hóa chất ... phối nước Nguyễn Lan Phương 176 Bài giảng : XỬ LÝ NƯỚC CẤP toàn diện tích ngăn lắng trong, giàn ống thu nước. Việc xà bùn thừa vào ngăn chúa nén cặn, đường ống dẫn Quản bể lọc nhanh Quá trình ... độ 20 ÷50mg/l, ngầm 24 Sau rửa nước sạch, nước rửa lại 0,3mg/l clo dư Quản công trình khử trùng nước Xác định lượng clo hợp lí trình quản cần thiết Khu đùng nước zaven hay clorua vôi,sau...
 • 6
 • 478
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: tối ưu hóa truy vấn trong csdl phân tántối ưu hoá truy vấn trong csdl phân tánxử lý truy vấn trong môi trường tập trungxử lý truy vấn trong môi trường phân tánbài tập xử lý số liệu trong hóa phân tíchbài giảng xử lý nước cấpbài giảng xử lý sự cố phần mềmbài giảng xử lý bụibài giảng xử lý axitbài giảng xử lý ảnh sốbài giảng xử lý audio và videobài giảng xử lý tiếng nóibài giảng xử lý nướcbài giảng xử lý số tín hiệubài giảng xử lý âm thanhchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ cây