CHƯƠNG 6: PHÂN PHỐI marketing

marketing căn bản - chương 5 phân phối (ts nguyễn ngọc long)

marketing căn bản - chương 5 phân phối (ts nguyễn ngọc long)
... Chương 5: Phân phối F Tổng qt kênh phân phối F Các thành viên kênh phân phối F Tổ chức kênh phân phối F Mâu thuẫn kênh phân phối FCác định thiết kế kênh phân phối F Các định quản trị kênh phân ... bảo trợ bán lẻ 14 Tổ chức phân phối Tổ chức kênh • Hệ thống kênh Marketing ngang: Các đơn vị khác cấp • Hệ thống đa kênh 15 Mâu thuẫn kênh phân phối Trong kênh phân phối, mâu thuẫn đònh nghóa ... hoa hồng thù lao 12 Tổ chức kênh phân phối HỆ THỐNG MARKETING TRUYỀN THỐNG NSX NSX NSX BB BB BB HỆ THỐNG MARKETING DỌC BL BL BL KH KH 13 Tổ chức kênh phân phối Tổ chức kênh • Kênh truyền thống:...
 • 12
 • 271
 • 0

Sinh học 6 - PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC LỚP 6 - HỌC KÌ II ppsx

Sinh học 6 - PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC LỚP 6 - HỌC KÌ II ppsx
... đa dạng thực vật 32 63 Vi khuẩn 64 Nấm 33 65 Mốc trắng nấm rơm 66 Đặc điểm sinh học tầm quan trọng nấm 34 67 35 68 ,69 ,70 Địa y Ôn tập Kiểm tra học II Tham quan thiên nhiên ... 60 30 53 58 29 Hạt kín- Đặc điểm thực vật hạt kín 56 28 Hạt trần- Cây thông 54 27 51 52 26 người Vai trò thực vật động vật đời sống 31 61 người(tt) 62 Bảo vệ đa dạng thực vật 32 63 Vi khuẩn 64 ... Lớp hai mầm lớp mầm Khái niệm sơ lược phân loại thực vật 55 Sự phát triển giới thực vật Nguồn gốc trồng 57 Thực vật...
 • 3
 • 304
 • 0

Sinh học 6 - PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC LỚP 6 pot

Sinh học 6 - PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC LỚP 6 pot
... 62 Bảo vệ đa dạng thực vật Vi khuẩn 32 63 Nấm 64 Mốc trắng nấm rơm 33 65 Đặc điểm sinh học tầm quan trọng nấm 66 Địa y 67 34 Ôn tập 68 69 35 70 Kiểm tra học kì II Tham quan thiên nhiên Tham quan ... 22 41 42 21 Tổng kết có hoa(tt) 45 Tảo 46 Rêu-Cây rêu Hạt trần- Cây thông 51 Hạt kín- Đặc điểm thực vật hạt kín Lớp hai mầm lớp mầm 53 Khái niệm sơ lược phân loại thực vật Sự phát triển giới thực ... Kiểm tra học kì II 56 28 49 54 27 Ôn tập 52 26 Quyết- Cây dương xỉ 50 25 47 48 24 Vai trò thực vật động vật đời sống người 30 59 60 Vai trò thực vật động vật đời sống người(tt) 31 61 62 Bảo vệ...
 • 5
 • 278
 • 0

Marketing toàn cầu chương 12 các kênh phân phối marketing toàn cầu và phân phối vật chất

Marketing toàn cầu chương 12 các kênh phân phối marketing toàn cầu và phân phối vật chất
... tính hữu ích lợi ích sản phẩm 12- 3 Kênh phân phối: Thuật ngữ cấu trúc Phân phối dòng chảy vật chất hàng hoá thông qua kênh Các kênh phân phối tạo thành từ nhóm phối hợp cá nhân hay công ty nhằm ... hóa tiêu dùng Marketing qua kênh người khác (piggyback marketing) Là đổi phân phối phát triển rộng rãi Nhà sản xuất phân phối sản phẩm cách tận dụng kênh phân phối khác công ty Yêu cầu dòng sản ... nhà phân phối, / người bán buôn Chiến lược kênh phân phối phải phù hợp với vị cạnh tranh công ty mục tiêu marketing thị trường quốc gia 12- 12 Lựa chọn kênh trung gian Chủ động chọn nhà phân phối, ...
 • 28
 • 313
 • 0

Chương 6 - Phân tích ngành và môi trường cạnh tranh

Chương 6 - Phân tích ngành và môi trường cạnh tranh
... thị phần đối thủ cạnh tranh khúc thị trường, lực, mục tiêu chiến lược đối thủ cạnh tranh rào cản nhập khúc thị trường Phân tích chiến lược đối thủ cạnh tranh Những đối thủ cạnh tranh gần công ty ... biến cạnh tranh quan trọng, số đối thủ cạnh tranh: Nếu có yếu tố quan trọng tồn không nhiều hai ba đối thủ cạnh tranh Ngược lại, nhiều biến cạnh tranh nhiều đối thủ cạnh tranh, đối thủ cạnh tranh ... chốt để phát đối thủ cạnh tranh gắn liền phân tích ngành với thị trường thông qua việc lập đồ chiến trận sản phẩm/thị trường H .61 minh họa chiến trường sản phẩm/thị trường thị trường thuốc đánh...
 • 20
 • 403
 • 2

CHƯƠNG 6: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

CHƯƠNG 6: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
... vậy, nghĩa việc phân tích số tài ý nghĩa Các nhà trị tài chính, nhà đầu tư người cung cấp tín dụng có đườc thông tin đáng kể qua số tài - Tóm lại, thiết lập cách xác, khách quan, số tài người dẫn ... sử dụng tiền mặt TÀI SẢN Năm Thay đổi Phân loại 2007 TỔNG TÀI SẢN Tài sản ngắn hạn Tiền Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Các khoản phải thu Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác Tài sản dài hạn Các ... Các tỷ số tài trình bày phần dạng phân số Điều có nghĩa tỷ số tài tăng hay giảm tuỳ thuộc vào hai nhân tố: mẫu số tử số phân số Mặt khác tỷ số tài ảnh hưởng lẫn Hay nói cách khác, tỷ số tài lúc...
 • 20
 • 1,052
 • 4

CHƯƠNG 6 PHẦN mềm mô PHỎNG CHO PLC s7 200

CHƯƠNG 6 PHẦN mềm mô PHỎNG CHO PLC s7 200
... Văn Trung Chương Phần Mềm Phỏng Cho PLC S7- 200 GVHD: Ths Nguyễn Hoàng Phương Hình 6. 7 - Chạy chương trình PLC Đèn báo trạng thái Chương trình dạng LAD Chương trình dạng STL Hình 6. 8 - Quan ... Chương Phần Mềm Phỏng Cho PLC S7- 200 GVHD: Ths Nguyễn Hoàng Phương Trình tự thực chương trình điều khiển:  Viết chương trình phần mềm Step Micro Win  Biên dịch chương trình: ... Nguyễn Chí Linh Nguyễn Văn Trung Chương Phần Mềm Phỏng Cho PLC S7- 200 GVHD: Ths Nguyễn Hoàng Phương Hình 6. 5 - Chọn loại CPU cần Hình 6. 6 - Mở File cần *.awl Khoá luận tốt nghiệp 83...
 • 6
 • 4,323
 • 105

CHƯƠNG 6: PHẦN MỀM MÔ PHỎNG CHO PLC S7-200

CHƯƠNG 6: PHẦN MỀM MÔ PHỎNG CHO PLC S7-200
... Chương Phần Mềm Phỏng Cho PLC S7-200 GVHD: Ths Nguyễn Hoàng Phương Trình tự thực chương trình điều khiển:  Viết chương trình phần mềm Step Micro Win  Biên dịch chương trình: ... Linh Nguyễn Văn Trung Chương Phần Mềm Phỏng Cho PLC S7-200 GVHD: Ths Nguyễn Hoàng Phương Hình 6.7 - Chạy chương trình PLC Đèn báo trạng thái Chương trình dạng LAD Chương trình dạng STL ... ngõ vào PLC Khoá luận tốt nghiệp 84 SVTH: Nguyễn Chí Linh Nguyễn Văn Trung Chương Phần Mềm Phỏng Cho PLC S7-200 GVHD: Ths Nguyễn Hoàng Phương Hình 6.9 - Dừng chương trình PLC * Nếu chương trình...
 • 6
 • 594
 • 22

Huyền Chip - Chương 6 - Phần 1 - Tập 1: Cô bạn nổi loạn Abbie

Huyền Chip - Chương 6 - Phần 1 - Tập 1: Cô bạn nổi loạn Abbie
... nhận Abbie vào làm Thế có việc Nhưng vấn đề bố mẹ Abbie không cho phép làm việc đây, dù công việc phục vụ bàn túy than phiền bố mẹ nghiêm khắc, họ không tin tưởng cô, không cho chơi Abbie ... với bố mẹ Abbie hồi, nhận vấn đề Abbie chẳng khác vấn đề hầu hết bạn bè đồng trang lứa với Bố mẹ Abbie nghiêm khắc, mà họ yêu thương lo lắng cho Abbie nhiều mức mà Abbie muốn Ban đầu, mẹ Abbie khăng ... đón Gawai gia đình Khi Kuching, phần lớn thời gian chơi Abbie bạn Tuy quãng thời gian ngắn ngủi, chia sẻ không chuyện vui buồn đến thân thiết Tôi lại nhà Spiff, phần Abbie muốn “do thám”...
 • 3
 • 504
 • 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình VB.NET Chương 14: Phân phối và đóng ói ứng dụng Visual Basic.Net pptx

Tài liệu Hướng dẫn lập trình VB.NET Chương 14: Phân phối và đóng ói ứng dụng Visual Basic.Net pptx
... Phạm Đức Lập -3- Add: cnt-44-dh, VIMARU Hướng dẫn lập trình VB.NET Chương 14: Phân phối đóng ói ứng dụng vb.net chương trình từ Webserver…Có lẽ chọn mẫu Setup Winzard, mẫu đóng gói chương trình ... Đức Lập - 10 VIMARU Add: cnt-44-dh, Hướng dẫn lập trình VB.NET Chương 14: Phân phối đóng ói ứng dụng vb.net 5.1 Chạy chương trình cài đặt Setup Nhắp đôi vào file setup.exe để khởi động chương trình ... 12 VIMARU Add: cnt-44-dh, Hướng dẫn lập trình VB.NET Chương 14: Phân phối đóng ói ứng dụng vb.net Như đóng gói thành công ứng dụng VB Tìm hiều file Setup gỡ chương trình 6.1 Kiểm tra file cài...
 • 14
 • 472
 • 3

CHƯƠNG 2: phân tích marketing và hoạch định chiến lược marketing

CHƯƠNG 2: phân tích marketing và hoạch định chiến lược marketing
... trình hoạch định chiến lược marketing Phân tích môi trường marketing Xác định mục tiêu chiến lược Xác lập giải pháp chiến lược vị Đánh giá lựa chọn chiến lược tối ưu CTK.9/13 Phân tích Marketing ... trình phân tích marketing 2.2 Nội dung phân tích marketing công ty kinh doanh 2.3 Quy trình hoạch định chiến lược marketing CTK.9/13 Phân tích Marketing Ebook.VCU & Ho ch nh - www chi n l c Marketing ... thái chiến lược marketing kéo o Hình thái chiến lược marketing đẩy Lựa chọn tư tưởng chiến lược marketing Xác định nguyên tắc để chi phối biến số kinh doanh nhằm tạo lập giải pháp marketing- mix Phân...
 • 31
 • 521
 • 2

CHƯƠNG 6: PHÂN TÍCH NGÀNH VÀ ĐỐI THỦ CẠNH TRANH

CHƯƠNG 6: PHÂN TÍCH NGÀNH VÀ ĐỐI THỦ CẠNH TRANH
... Các đối thủ cạnh tranh "tốt" "xấu" Porter khẳng định ngành đối thủ cạnh tranh "tốt" "xấu" Một công ty khôn ngoan ủng hộ đối thủ cạnh tranh tốt công đối thủ cạnh tranh xấu Những đối thủ cạnh tranh ... biến cạnh tranh quan trọng, số đối thủ cạnh tranh: Nếu có yếu tố quan trọng tồn không nhiều hai ba đối thủ cạnh tranh Ngược lại, nhiều biến cạnh tranh nhiều đối thủ cạnh tranh, đối thủ cạnh tranh ... đối thủ cạnh tranh khúc thị trường, lực, mục tiêu chiến lược đối thủ cạnh tranh rào cản nhập khúc thị trường Phân tích chiến lược đối thủ cạnh tranh Những đối thủ cạnh tranh gần công ty đối thủ...
 • 20
 • 315
 • 0

Tài liệu Chương 6: Phân tích cạnh tranh và chiến lược cạnh tranh ppt

Tài liệu Chương 6: Phân tích cạnh tranh và chiến lược cạnh tranh ppt
... thủ cạnh tranh3 Trong chương tìm hiểu vấn đề phân tích cạnh tranh để tìm chiến lược đối phó cạnh tranh cho công ty với nội dung chính: • Phân tích đối thủ cạnh tranh • Các lợi cạnh tranh Chiến ... thuộc vào hành vi tầm ảnh hưởng ngành, làm quen vị cạnh tranh chiến lược cạnh tranh vị Căn vào vị khả cạnh tranh thị trường, doanh nghiệp lựa chọn chiến lược marketing sau đây: - Chiến lược người ... mục tiêu với chiến lược marketing N hóm chiến lược bao gồm doanh nghiệp áp dụng chiến lược cạnh tranh giống thị trường mục tiêu định Vì doanh nghiệp cần phân tích tiên lượng chiến lược đối thủ...
 • 26
 • 283
 • 1

Tài liệu Chương 8: phân phối và thoả thuận về khoá docx

Tài liệu Chương 8: phân phối và thoả thuận về khoá docx
... vài biện pháp thiết lập khoá mật Ta phân biệt phân phối khoá thoả thuận vể khoá Phân phối khoá định nghĩa chế nhóm chọn khoá mật sau truyền đến nhóm khác Còn thoả thuận khoá giao thức để hai nhóm ... [MTI86] Phân phối khoá tự xác nhận giới thiệu Girault [GIR91] Sơ đồ mà ông đưa thực sơ đồ phân phối khoá trước: Bản cải tiến sơ đồ thoả thuận khoá dựa [RV94] Hai tổng quan gần phân phối khoá thoả thuận ... khoá “không hợp lê” khoá hợp lệ (khoá không hợp lệ khoá cũ hết hạn sử dụng, khoá đối phương chọn) Làm U V tin rằng, họ trao đổi khoá với người họ khoá Mục tiêu phân phối khoá giao thức thoả thuận...
 • 14
 • 210
 • 2

Tài liệu Chương 2: PHÂN PHỐI TỶ SỐ TRUYỀN pdf

Tài liệu Chương 2: PHÂN PHỐI TỶ SỐ TRUYỀN pdf
... truyền xích ix = Theo bảng số liệu yêu cầu thiết kế ta có số đóa dẫn z1= 9(răng) -Số đóa dẫn z2 tính theo công thức (6-5) trang 105 z2= i.z1 =3 x 9=27 (răng) theo bảng số liệu thiết kế ta có bước ... v/p ) -Tỉ số truyền xích ix = (chọn theo bảng tiêu chuẩn ix = – 5) Chọn loại xích Chọn xích ống- lăn giá thành rẻ thông dụng hơn, truyền không yêu cầu làm việc êm, không ồn * Ta có tỉ số truyền ... tra lại: Ta có Sai số: ich  i n  ic  i d  3,47  2,88   39,9744   i  ich  100%  40  39,9744  100%  2,56%  3%  5% Như sai số nằm khoảng cho phép Vậy ta có tỷ số truyền hệ chuyển...
 • 5
 • 361
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chiến lược phân phối marketingtrung gian phân phối marketinggiao trinh may mon cong nghe may trang phuc 2 chuong 6 phan aocác trung gian trong kênh phân phối marketingchương 6 phần mềm mô phỏng cho plc s7200chương 6 phân tích tài chínhbài thuyet trinh chuong 6 phan tich tai chinhchuong trinh phan phoi lai tu tiet kiem cua thu nhap quoc dan lam giam tiet kiem va dau tukênh phân phối marketing quốc tếchuơng 6 phần tĩnh điệnbài giảng nhập môn khai phá dữ liệu chương 6 phân cụm dữ liệulập chương trình phân phối2 6 phân phối dòng chảy trung bình nhiều năm trạm sơn giang m3 sphân phối chương trình ngữ văn 6phân phối chương trình môn tiếng anh lớp 6Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả