BÀI GIẢNG QUẢN lý dự án PHẦN mềm

Bài giảng Quản dự án phần mềm: Chương 1 ĐH Công nghiệp TP.HCM

Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 1 ĐH Công nghiệp TP.HCM
... phức tạp dự án: 17 % khác: 12 % thiếu thông tin: 21% Không rõ mục tiêu: 18 % quản dự án không tốt: 32% 11 (17 %) Khụng lng c phm vi rng ln v tớnh phc ca cụng vic ( 21% ) Thiu thụng tin (18 %) Khụng ... tiờu (32%) Qun d ỏn kộm (12 %) Cỏc khỏc (mua phi thit b rm, cụng ngh quỏ mi i vi t chc khin cho khụng ỏp dng c kt qu d ỏn, ngi b i ) 12 08/09/2 012 trỏnh vic Tht bi d ỏn Qun d ỏn l gỡ? ... na cng khụng cũn ý ngha) 10 D ỏn l tht bi khi: Cỏc khin d ỏn tht bi Khụng ỏp ng cỏc mc tiờu ban u Khụng ỏp ng c thi hn Vt quỏ ngõn sỏch cho phộp (20-30%) Tại dự án thất bại ? Không quen...
 • 9
 • 238
 • 0

Bài giảng Quản dự án phần mềm: Chương 2 ĐH Công nghiệp TP.HCM

Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 2 ĐH Công nghiệp TP.HCM
... 08/09 /20 12 Definition Execution Execution Closeout 10 2. 1 Vai trò nhóm trình thực thi DA Closeout 11 12 08/09 /20 12 Initiating Process Initiating Process ...
 • 3
 • 226
 • 0

Bài giảng Quản dự án phần mềm: Chương 3 ĐH Công nghiệp TP.HCM

Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 3 ĐH Công nghiệp TP.HCM
... dự án  Kế hoạch dự án giúp người QLDA lãnh đạo nhóm dự án đánh giá tình trạng dự án  Các thuộc tính kế hoạch dự án Cần phải đo việc thực dự án so với kế hoạch  Kế hoạch dự án mang tính  Kế ... hướng dẫn thực thi dự án 10 Phân tích bên tham gia Các thành phần phổ biến kế hoạch dự án  Tổng quan dự án  Mô tả cách tổ chức dự án  Các qui trình quản kỹ thuật dùng dự án  Thông tin việc ... dự án đòi hỏi quản thực công việc mô tả kế hoạch dự án  Hầu hết thời gian tiền bạc dùng trình thực thi dự án  b Thực thi kế hoạch dự án (tt)  Các kỹ quan trọng để thực thi kế hoạch dự án...
 • 5
 • 282
 • 0

Bài giảng Quản dự án phần mềm: Chương 3 (tt) ĐH Công nghiệp TP.HCM

Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 3 (tt) ĐH Công nghiệp TP.HCM
... 08/09/2012 3. 1 .3 Vai trò thành phần (tt) 3. 1 .3 Vai trò thành phần (tt)  Vai trò thành phần tham gia dự án: Tổ dự án  Vai trò thành phần tham gia dự án: Khách hàng – Hỗ trợ cho PM để thực thành công dự ... thông tin để đảm bảo thành công – Nghiệm thu ký nhận sản phẩm bàn giao 3. 1 .3 Vai trò thành phần (tt) 3. 1 .3 Vai trò thành phần (tt)  Vai trò thành phần tham gia dự án: Thành công phụ thuộc vào yếu ... hoạch dự án – Báo cáo trạng cho người quản dự án – Xác định thay đổi – Thụ hưởng kết dự án – Nêu yêu cầu, cử người hỗ trợ dự án – Là người chủ yếu nghiệm thu kết dự án – Hỗ trợ cho tổ dự án đủ...
 • 5
 • 239
 • 0

Bài giảng Quản dự án phần mềm: Chương 4 ĐH Công nghiệp TP.HCM

Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 4 ĐH Công nghiệp TP.HCM
... Design 4. 0 Site Software Development 4. 1 HTML Design and Creation 4. 2 Backend Software 4. 2.1 Database Implementation 4. 2.2 Middleware Development 4. 2.3 Security Subsystems 4. 2 .4 Catalog Engine 4. 2.5 ... TRèNH BY nh ngha (Work Breakdown Structure - WBS) 4. 1 Qun phm vi d ỏn l gỡ? 4. 2 Lp k hoch qun phm vi d ỏn 4. 3 To cu trỳc Work Breakdown 4. 4 Kim tra v kim soỏt phm vi WBS l mt danh sỏch ... WBS 44 43 NI DUNG TRèNH BY Kim tra v kim soỏt phm vi yu t quy nh phm vi rng phm vi Kim soỏt thay i Thay i k hoch Gim thiu m rng phm vi Cỏc 4. 1 Qun phm vi d ỏn l gỡ? M 4. 2 Lp k hoch qun lý...
 • 11
 • 220
 • 0

Bài giảng Quản dự án phần mềm: Chương 5 ĐH Công nghiệp TP.HCM

Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 5 ĐH Công nghiệp TP.HCM
... Test Integration & Test Commercial DP 25% 40% 35% Internet Systems 55 % 15% 30% Real-time Systems 35% 25% 40% Defense Systems (Thông minh) 40% 20% 40% 25 26 b Một số CSDL tham khảo (tt)  b Một ... giám sát dự án suốt thời gian thực dự án  Những công cụ kỹ thuật quan trọng để lập phát triển lịch biểu đồ thị Gantt, phân tích đường tới hạn phân tích PERT… Những phương pháp trình bày phần sau ... quan hệ hoạt động  Được nhiều người sử dụng phương pháp ADM sử dụng quản dự án phần mềm  Biểu diễn kiểu khác phụ thuộc 15 16 Các kiểu phụ thuộc Ví dụ: Biểu đồ mạng PDM 17 18 08/09/2012 c Activity...
 • 9
 • 293
 • 1

Bài giảng Quản dự án phần mềm: Chương 6 ĐH Công nghiệp TP.HCM

Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 6 ĐH Công nghiệp TP.HCM
... 0-13-0 266 92-2  Stan Malevanny Case Study: Software Project Cost Estimates Using COCOMO II Model, 2005 Tổng kết  Quản chi phí dự án truyền thống giai đoạn yếu dự án CNTT, quản dự án phải ... thiết kế nhằm dự báo (ước tính) số NGƯỜITHÁNG (manmonths) triển khai sản phẩm phần mềm  Mô hình dựa khảo sát (nghiên cứu) 60 dự án công ty TRW, Northrop Grumman cuối năm 2002 Chương trình viết ... thành hay dự toán kinh phí kiểu đầu tư  Xây dựng kho tự động  Áp dụng thuyết danh mục đầu tư đại, bao gồm nguy quay trở lại công cụ đồ, nguy dự án đường cong 23 24 08/09/2012 6. 6 Mô hình...
 • 8
 • 265
 • 1

Bài giảng Quản dự án phần mềm: Chương 7 (1) ĐH Công nghiệp TP.HCM

Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 7 (1) ĐH Công nghiệp TP.HCM
... Industries Alliance Interim Standard) 73 1 Kin trỳc h thng IPD-CMM( Integrated Product Development Capability Maturity Model) v0.98 Sn phm 7. 7 Ci tin cht lng DACNTT 7. 7 Ci tin cht lng DACNTT (tt) Mt ... hp hoc cung cp nhng mt hng m ỏp ng yờu cu cn thit v thun tin cho vic s dng Chi phớ khụng hp l hay lm sai bn phn hay khụng thc hin ỳng yờu cu loi chi phớ liờn quan n qun cht lng 39 7. 7 ... ta cng núi ú l cht lng theo ngha hp dn c t đáp ứng Yêu cầu NSD đáp ứng Phần mềm Cht lng cn thit 7. 3 Quan nim cht lng (tt) 7. 3 Quan nim cht lng (tt) Cũn mt khớa cnh mi quan nim cht lng ca phn mm...
 • 9
 • 247
 • 0

Bài giảng Quản dự án phần mềm: Chương 7 (2) ĐH Công nghiệp TP.HCM

Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 7 (2) ĐH Công nghiệp TP.HCM
... Xác định mâu thuẫn công việc dự án yêu cầu - Quản yêu cầu yêu cầu có sẵn yêu cầu khách hàng đưa văn hóa, sẵn sàng thực thi thực thi + Nắm bắt quản phạm vi dự án + Quản thay đổi yêu cầu ... Tập chung vào hiệu quản ảnh hưởng tới thói quen công việc hàng ngày - Mục đích quản yêu cầu sẩn phẩm dự án thành phần sản phẩm, nhân biết mâu thuẫn yêu cầu, kế hoạch dự án sản phẩm - Các ... hành dự án: + SG1: Giám sát dự án đối chiếu với kế hoạch - SP1.1: Giám sát giới hạn kế hoạch dự án - SP1.2: Giám sát chuyển giao - SP1.3: Giám sát rủi ro dự án - SP1.4: Giám sát việc quản liệu...
 • 14
 • 222
 • 0

Bài giảng Quản dự án phần mềm: Chương 7 (3) ĐH Công nghiệp TP.HCM

Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 7 (3) ĐH Công nghiệp TP.HCM
... thống quản chất lượng Hệ thống quản chất lượng  Hệ thống QLCL mạng lưới trình:  Hệ thống QLCL mạng lưới trình: Quản chất lượng thực việc quản trình doanh nghiệp Cần phải quản trình ... lưới trình Hệ thống quản chất lượng  Khái niệm: Hệ thống quản chất lượng tập hợp yếu tố có liên quan, tương tác để lập sách, mục tiêu chất lượng đạt mục tiêu Hệ thống quản chất lượng  ... tiến hệ thống CL công ty Lãnh đạo DN Cam kết lãnh đạo việc thực sách chất lượng việc áp dụng hệ thống quản chất lượng điều kiện tiên thành công việc áp dụng trì hệ thống quản ISO 9000 Yếu...
 • 13
 • 239
 • 0

Bài giảng Quản dự án phần mềm: Chương 8 ĐH Công nghiệp TP.HCM

Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 8 ĐH Công nghiệp TP.HCM
... Ảnh hưởng đến Dự án  Thẩm quyền: Quyền phân cấp hợp pháp  Bổ nhiệm: Người quản dự án nhận biết khả ảnh hưởng đến phân bổ nhiệm vụ cho nhân viên  Ngân sách: Người quản dự án nhận biết ... Các dự án thành công người quản dự án gây ảnh hưởng cho người khác bằng: Nghiên cứu Thamhain & Wilemon Ảnh hưởng đến Dự án (tt)  Phạt: khả đưa biên pháp kỷ luật Sự thành thạo, chuyên nghiệp ... 08/ 09/2012 8. 2 Bí quản người a Các thuyết Động  Một số yếu tố liên quan đến Quản người : thuyết Thứ bậc Nhu cầu A Maslow  Động (Bên & bên ngoài)  Ảnh hưởng Sức...
 • 9
 • 255
 • 1

Bài giảng Quản dự án phần mềm: Chương 9 ĐH Công nghiệp TP.HCM

Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 9 ĐH Công nghiệp TP.HCM
... độ mô tả nhóm dự án đạt khoảng thời gian Chấp nhận thức  Dự báo dự án: tiên đoán trạng thái tương lai dự án Các học rút dựa thông tin khứ xu hướng phát triển  Các buổi họp đánh giá tình trạng ... 08/ 09/ 2012 a Lập kế hoạch (tt) a Lập kế hoạch  Mỗi dự án cần có kế hoạch quản truyền thông, tài liệu hướng dẫn truyền thông dự án Phân tích bên liên quan truyền thông dự án hỗ trợ qui ... thông dự án (tt) Bảng: Báo cáo học kinh nghiệm  Hạ tầng truyền thông tập công cụ, kỹ thuật, nguyên cung cấp tảng để truyền đạt thông tin hiệu quả:  Các công cụ gồm e-mail, phần mềm quản dự...
 • 8
 • 286
 • 2

Bài giảng Quản dự án phần mềm: Chương 10 ĐH Công nghiệp TP.HCM

Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 10 ĐH Công nghiệp TP.HCM
... Risk Monitoring 10 a Lập Kế hoạch quản rủi ro a Lập Kế họach quản rủi ro (tt) Lập kế hoạch quản rủi ro (Risk Management Plans)    Thành viên dự án nên xem xét tài liệu dự án nắm nguy ... tới mục tiêu dự án Mục đích việc quản rủi ro giảm tối thiểu khả rủi ro tăng tối đa hội tiềm Những tiến trình bao gồm: 10. 2 Qui trình Quản Rủi ro (tt)  Những 10. 2 Qui trình Quản Rủi ro ... họach quản rủi ro (tt) a Lập Kế họach quản rủi ro (tt)  Trong Lập Kế họach rủi ro, cần phải có thêm Kế họach dự phòng, Kế họach rút lui, Quỹ dự phòng  Một số nghiên cứu cho thấy dự án công...
 • 6
 • 271
 • 0

Bài giảng Quản dự án phần mềm: Chương 11 ĐH Công nghiệp TP.HCM

Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 11 ĐH Công nghiệp TP.HCM
... tới pháp lý, điều quan trọng nhà làm hợp đồng phải chịu trách nhiệm pháp việc lập quản hợp đồng  Nhiều giám đốc dự án phớt lờ khế ước hợp đồng, điều dẫn tới hậu nghiêm trọng  Đánh giá ... (short list)” 13 14 Kiểm soát thay đổi hợp đồng  Thay đổi phần dự án cần xem xét lại, phê chuẩn lại, lập văn người phê duyệt dự án trước  Đánh giá thay đổi phải bao gồm phân tích ảnh hưởng đến phạm ... tương lai  Kiểm toán mua sắm xác định học kinh nghiệm 15 16 11. 3 Sử dụng phần mềm hỗ trợ QLMS  Tổng kết Phần mềm xứ văn giúp soạn thảo đề xuất hợp đồng, bảng tính giúp đánh giá nhà cung cấp,...
 • 4
 • 230
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập quản lý dự án phần mềmgiải bài tập quản lý dự án phần mềmhướng dẫn bài tập quản lý dự án phần mềmbài giảng quản trị dự án phần mềmbài giảng môn quản lý dự án phần mềmbài tập lớn môn quản lý dự án phần mềmbài tập môn quản lý dự án phần mềmquản lý dự án phần mềmhệ thống quản lý dự án phần mềmhướng dẫn quản lý dự án phần mềmkinh nghiệm quản lý dự án phần mềmbài giảng quản lý dự án lâm nghiệpđại học quản lý dự án phần mềmquản lý dự án phần mềm trên webquản lý dự án phần mềm pdfchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả