BÀI GIẢNG môn kỹ THUẬT VI xử lý

Bài giảng môn Kỹ thuật vi xử lý: Chương 5 - Thạc sĩ. Hoàng Xuân Dậu

Bài giảng môn Kỹ thuật vi xử lý: Chương 5 - Thạc sĩ. Hoàng Xuân Dậu
... www.ptit.edu.vn GIẢNG VI N: TS HOÀNG XUÂN DẬU BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH - KHOA CNTT1 Trang 11 BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ CHƯƠNG – CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀO RA DỮ LIỆU Ngắt xử lý ngắt – Bảng vector ngắt Vi xử ... www.ptit.edu.vn GIẢNG VI N: TS HOÀNG XUÂN DẬU BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH - KHOA CNTT1 Trang 10 BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ CHƯƠNG – CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀO RA DỮ LIỆU Ngắt xử lý ngắt Trật tự ưu tiên xử lý ... chung IRET GIẢNG VI N: TS HOÀNG XUÂN DẬU BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH - KHOA CNTT1 Trang 14 BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ CHƯƠNG – CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀO RA DỮ LIỆU Ngắt xử lý ngắt – Chu trình xử lý ngắt...
 • 26
 • 327
 • 2

Bài giảng môn Kỹ thuật vi xử lý: Chương 4 - TS. Hoàng Xuân Dậu

Bài giảng môn Kỹ thuật vi xử lý: Chương 4 - TS. Hoàng Xuân Dậu
... mạch nhớ - DRAM TMS 44 64 64K 64K = {RA RA7}+{CA0 CA 7} www.ptit.edu.vn GIẢNG VI N: TS HOÀNG XUÂN DẬU BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH - KHOA CNTT1 Trang 19 BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ CHƯƠNG – PHỐI ... - SRAM Hitachi HM628 64 - 64K Tốc độ 5 0-8 5ns www.ptit.edu.vn GIẢNG VI N: TS HOÀNG XUÂN DẬU BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH - KHOA CNTT1 Trang 18 BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ CHƯƠNG – PHỐI GHÉP VỚI ... mã tích hợp 7 4- 138 mạch giải mã 7 4- 139 mạch giải mã www.ptit.edu.vn GIẢNG VI N: TS HOÀNG XUÂN DẬU BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH - KHOA CNTT1 Trang 23 BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ CHƯƠNG – PHỐI...
 • 30
 • 337
 • 4

Bài giảng môn Kỹ thuật vi xử lý: Chương 2 - Thạc sĩ. Hoàng Xuân Dậu

Bài giảng môn Kỹ thuật vi xử lý: Chương 2 - Thạc sĩ. Hoàng Xuân Dậu
... VI XỬ LÝ INTEL 8086/8088 Sơ đồ khối vi xử lý 8086/8088 www.ptit.edu.vn GIẢNG VI N: TS HOÀNG XUÂN DẬU BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH - KHOA CNTT1 Trang BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ CHƯƠNG – BỘ VI ... BX+100] MOV AL, [BP +20 0]; AL www.ptit.edu.vn [SS: BP +20 0] GIẢNG VI N: TS HOÀNG XUÂN DẬU BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH - KHOA CNTT1 Trang 26 BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ CHƯƠNG – BỘ VI XỬ LÝ INTEL 8086/8088 ... AL, [DI +20 0]; AL www.ptit.edu.vn [DS: BX+100] [DS: BP +20 0] GIẢNG VI N: TS HOÀNG XUÂN DẬU BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH - KHOA CNTT1 Trang 27 BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ CHƯƠNG – BỘ VI XỬ LÝ INTEL...
 • 59
 • 335
 • 4

Bài giảng môn Kỹ thuật vi xử lý: Chương 1 - Thạc sĩ. Hoàng Xuân Dậu

Bài giảng môn Kỹ thuật vi xử lý: Chương 1 - Thạc sĩ. Hoàng Xuân Dậu
... www.ptit.edu.vn GIẢNG VI N: TS HOÀNG XUÂN DẬU BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH - KHOA CNTT1 Trang 11 BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ CHƯƠNG – TỔNG QUAN VỀ VI XỬ LÝ VÀ HỆ VI XỬ LÝ Hệ vi xử lý: Kiến trúc von-Neumann ... www.ptit.edu.vn GIẢNG VI N: TS HOÀNG XUÂN DẬU BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH - KHOA CNTT1 Trang BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ CHƯƠNG – TỔNG QUAN VỀ VI XỬ LÝ VÀ HỆ VI XỬ LÝ Hệ vi xử lý: Kiến trúc von-Neumann ... TÍNH - KHOA CNTT1 Trang 12 BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ CHƯƠNG – TỔNG QUAN VỀ VI XỬ LÝ VÀ HỆ VI XỬ LÝ Hệ vi xử lý: Kiến trúc Harvard www.ptit.edu.vn GIẢNG VI N: TS HOÀNG XUÂN DẬU BỘ MÔN: KHOA...
 • 36
 • 365
 • 3

Bài giảng môn kỹ thuật vi xử lý, học viện công nghệ bưu chính viễn thông

Bài giảng môn kỹ thuật vi xử lý, học viện công nghệ bưu chính viễn thông
... HỌC VI N CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VI N THÔNG BÀI GIẢNG MÔN Kỹ Thuật Vi Xử Giảng vi n: TS Phạm Hoàng Duy Điện thoại/E-mail: phamhduy@gmail.com Bộ môn: Khoa Học Máy Tính- Khoa CNTT1 Học kỳ/Năm ... Video cạc www.ptit.edu.vn GIẢNG VI N: TS Phạm Hoàng Duy BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1 Trang 30 HỌC VI N CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VI N THÔNG BÀI GIẢNG MÔN Kỹ Thuật Vi Xử Giảng vi n: TS Phạm Hoàng Duy Điện ... Trang 12 HỌC VI N CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VI N THÔNG BÀI GIẢNG MÔN Kỹ Thuật Vi Xử Giảng vi n: TS Phạm Hoàng Duy Điện thoại/E-mail: phamhduy@gmail.com Bộ môn: Khoa Học Máy Tính- Khoa CNTT1 Học kỳ/Năm...
 • 202
 • 265
 • 0

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN-MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ-THIẾT KẾ MẠCH QUANG BÁO

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN-MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ-THIẾT KẾ MẠCH QUANG BÁO
... ca cỏc b vi x lý, ngy nay, s i ca cỏc h vi iu khin vi vic tớch hp cỏc chc nng trờn mt IC, cỏc vi x lý chuyờn dng, cựng vi th mnh cú ca cỏc b vi x lý a nng ó giỳp cho vic ng dng k thut vi x lý ... theo): file mach quang bao.pdf IV Cỏc IC v cỏc linh kin s dng mch: AT89C51 - Tng thớch vi cỏc sn phm thuc h vi iu khin MCS-51 - Cú Kbyte b nh flash, kh nng ghi/xúa 1000 ln - Lm vic vi tn s 0Hz 24MHz ... thnh vi n, lm quen vi tỏc phong lm vic theo nhúm v cỏch thc x lý cỏc khú khn gp phi K thut vi x lý l mt mụn hc hay nhng khú, õy cng l ln u tiờn nhúm thc hin mt d ỏn nh th ny, ú bờn cnh vic t...
 • 31
 • 226
 • 0

Đề thi môn kỹ thuật vi xử

Đề thi môn kỹ thuật vi xử lý
... tài liệu ĐỀ SỐ 05 ĐỀ THI MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Chủ nhiệm môn Câu 1: Mã hóa lệnh sau : MOV DX,[SI] + 58H ; MOV CX,DL Câu 2: Phân tích ý nghĩa chân tín hiệu sơ đồ phối ghép 8284 với vi xử Câu ... liệu cổng PC thực 30 lần công vi c : giảm giá trị đơn vị đưa cổng PA Thời gian làm : 60 phút Không sử dụng tài liệu ĐỀ SỐ 06 ĐỀ THI MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Chủ nhiệm môn Câu 1: Mã hóa lệnh sau : ... ĐỀ SỐ 04 ĐỀ THI MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Chủ nhiệm môn Câu 1: Mã hóa lệnh sau : MOV CX,[DI] +5FH ; MOV DH,DL Câu 2: Phân tích...
 • 3
 • 2,616
 • 60

Đề thi môn kỹ thuật vi xử có đáp án phần 1

Đề thi môn kỹ thuật vi xử lý có đáp án phần 1
... PB tín hiệu lấy liệu cổng PC thực 30 lần công vi c : giảm giá trị đơn vị đưa cổng PA Thời gian làm : 60 phút Không sử dụng tài liệu ĐỀ SỐ 06 ĐỀ THI MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Chủ nhiệm môn Câu 1: ... PCH < 10 lấy bit phần thấp liệu cổng PA đưa cổng PCL , ngược lại lấy bit phần cao liệu cổng PB đưa cổng PCL Thời gian làm : 60 phút Không sử dụng tài liệu ĐỀ SỐ 05 ĐỀ THI MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Chủ ... MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Chủ nhiệm môn Câu 1: Mã hóa lệnh sau : MOV DX,[SI] + 58H ; MOV CX,DL Câu 2: Phân tích ý nghĩa chân tín hiệu sơ đồ phối ghép 8284 với vi xử Câu 3: Địa sở 8255A 7BH, cổng...
 • 2
 • 7,960
 • 214

Đề thi môn kỹ thuật vi xử có đáp án phần 2

Đề thi môn kỹ thuật vi xử lý có đáp án phần 2
... 825 5A (Mỗi vi mạch địa chỉ).Hãy thi t kế mạch giải mã địa biết địa sở vi mạch 2B0H vi mạch 2B4H Giải: Sơ đồ địa chỉ: A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 IO/M 2B0H 1 1 0 0 2B1H 1 1 0 2B2H 1 1 0 2B3H ... … … SS 420 0H + POP SI SP 00FEH 00FFH 0100H … SS 420 0H 06H 20 H … 2 Bộ vi xử 8088 khởi tạo đoạn liệu DS = 420 0H Giả thi t thời điểm BX=ABF8H, SI=4E5CH, DI= 13C2H Hãy tính địa toán hạng nguồn ... NOT_LOWER SUB BL ,20 H MOV BH,BL NOT_LOWER: INC SI LOOP LAP2 MOV AH,9 LEA DX,CRLF INT 21 H LEA DX,S2 INT 21 H MOV AH ,2 MOV DL,BH INT 21 H MOV AH,4CH INT 21 H MAIN ENDP END MAIN ;Gán BL = [SI] ;So sánh BL với...
 • 30
 • 7,387
 • 27

Tài liệu Ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn kỹ thuật vi xử docx

Tài liệu Ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn kỹ thuật vi xử lý docx
... chú thich b) Nhan, các toán ̣ng, lê ̣nh, chú thich ̃ ̃ ́ ́ c) Nhan, chú thi ch, lê ̣nh, các toán ̣ng d) Nhan, các toán ̣ng, lê ̣nh, chú thi ch ̃ ̃ Câu 2: Các lênh nào sau là các lênh ... hoă ̣c exe Câu 6: Trong mã lênh phân chỉ thi toán ̣ng (Operand) sử du ̣ng để mã hoá: ̣ ̣ a) Loa ̣i lênh b) Vi trí sẽ thực hiên lê ̣nh ̣ ̣ ̣ c) Vi trí chứa dữ liê ̣u sử du ̣ng lênh ... a) AX=5050 c) AX=5050H b) AX=4950 d) AX=4950H ́ ́ ́ ̉ ́ CHƯƠNG 4: THI T KÊ HỆ THÔNG VI XƯ LY CHUYÊN DỤNG Câu 1: Hê ̣ thố ng vi xử lý chuyên du ̣ng có cấ u hinh phầ n cứng: ̀ a) Đơn giản...
 • 14
 • 1,724
 • 19

Tài liệu Ôn giữa học phần môn kỹ thuật vi xử doc

Tài liệu Ôn giữa học phần môn kỹ thuật vi xử lý doc
... C10 Vi t CT delay 100μs, biết thạch anh (xtal) dùng hệ thống là: a 12 MHz b MHz C11 Vi t CT tạo chuỗi xung vuông có f = 10 Hz có chu kỳ làm vi c D = 25% chân P1.5 (Xtal 12 MHz) C12 Cho chuỗi liệu ... lại vô hạn) C8 Vi t chương trình điều khiển động theo yêu cầu sau: Khi ấn nút M1 động ĐC1 làm vi c sau 5s động ĐC2 làm vi c Khi nhấn nút D động ĐC2 dừng sau 5s động ĐC1 dừng C9 Vi t CT xóa 20 ... 2000h – 2045h C5 Vi t chương trình chuyển nội dung ABh vào vùng nhớ Ram nội có địa 10h đến 45h Sau chuyển nội dung vùng nhớ sang vùng nhớ Ram có địa 2500h C6 Vi t chương trình chuyển liệu có giá trị...
 • 4
 • 590
 • 15

đề cương và đáp án môn kỹ thuật vi xử

đề cương và đáp án môn kỹ thuật vi xử lý
... 0030H RAM 2.7 Vi t CT xóa ô nhớ 0031H RAM 2.8 Vi t CT đọc ô nhớ 0032H RAM vào ghi A 2.8 Vi t CT ghi nội dung ghi A vào ô nhớ 0033H RAM 2.10 Vi t CT chuyển liệu ô nhớ 0034H RAM vào ô nhớ 0035H ... xuất Port 2.11 Vi t CT xuất 0FH Port 2.12 Vi t CT xuất F0H Port 2.13 Vi t CT xuất nội dung ghi A Port 2.14 Vi t CT nhập từ Port vào ghi A 2.15 Vi t CT nhập từ Port xuất Port 2.16 Vi t CT xuất (mức ... chưa đến 100 đóng relay, số đếm đạt 100 ngắt relay ĐÁP ÁN VI XỬ LÝ (HỌ VI ĐIỀU KHIỂN 8051) CẤU TRÚC PHẦN CỨNG - GIẢI MÃ ĐỊA CHỈ 1.1 Sử dụng vi mạch 74138 cổng cần thiết để thiết kế mạch giải...
 • 24
 • 867
 • 6

Xem thêm