PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ CÁ LÓC NUÔI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

phân tích chuỗi giá trị lóc nuôi đồng bằng sông cửu long

phân tích chuỗi giá trị cá lóc nuôi ở đồng bằng sông cửu long
... chuỗi (3) Phân tích chuỗi giá trị dùng để xác định vai trò việc nâng cấp chuỗi giá trị (4) Phân tích chuỗi giá trị nhấn mạnh vai trò quản trị chuỗi giá trị 18 2.3.3 Các nghiên cứu chuỗi giá trị Hiện ... ngành Từ đó, đề tài Phân tích chuỗi giá trị lóc nuôi đồng sông Cửu Long thực 1.2 Mục tiêu đề tài Mục tiêu tổng quát đề tài phân tích chuỗi giá trị lóc ĐBSCL Trên sở đề xuất giải pháp góp ... nhân tham gia chuỗi 70 4.3.1 Sơ đồ kênh phân phối chuỗi giá trị lóc 70 4.3.2 Phân phối lợi ích – chi phí chuỗi giá trị lóc 73 4.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến suất lóc nuôi .75 4.4.1...
  • 132
  • 713
  • 2

Phân tích chuỗi giá trị nước ngọt xã nga thạch, huyện nga sơn, tỉnh thanh hóa

Phân tích chuỗi giá trị cá nước ngọt ở xã nga thạch, huyện nga sơn, tỉnh thanh hóa
... website,… Xử lý: phần mềm Excel Thống kê mô tả: mẫu, chuỗi giá trị, Phân tích, so sánh: chi phí, lợi nhuận  Chuỗi giá trị: sơ đồ kênh, phân phối chi phí, lợi nhuận,… ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU - Thuộc ... lượng cá, kinh nghiệm, dụng cụ,… Chia sẻ thông tin rủi ro (TL & NBL) PHÂN PHỐI CHI PHÍ, LỢI NHUẬN CỦA CÁC THÀNH PHẦN TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ Chi phí, lợi nhuận tính 100kg nước loại Tỷ trọng loại ... hình nuôi nước phù hợp với địa phương, bước đắn • Chính quyền địa phương có nhiều hỗ trợ, người dân mạnh dạn đầu tư cố gắng mô hình hạn chế định • Trong chuỗi giá trị nước ngọt, phân phối...
  • 33
  • 253
  • 0

phân lập và định danh vi khuẩn aeromonas hydrophila gây bệnh xuất huyết trên tra (pangasianodon hypophthalmus) nuôi đồng bằng sông cửu long

phân lập và định danh vi khuẩn aeromonas hydrophila gây bệnh xuất huyết trên cá tra (pangasianodon hypophthalmus) nuôi ở đồng bằng sông cửu long
... THANH PHÚ PHÂN LẬP VÀ ĐỊNH DANH VI KHUẨN Aeromonas hydrophila GÂY BỆNH XUẤT HUYẾT TRÊN CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus) NUÔI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH BỆNH HỌC ... loài vi khuẩn thuộc giống Aeromonas A hydrophila xem loài gây bệnh cho nước quan trọng (Lewis and Plumb, 1979) Đề tài Phân lập định danh vi khuẩn Aeromonas hydrophila gây bệnh xuất huyết tra ... Bằng Sông Cửu Long 2.1.1 Vi t Nam 2.1.2 Đồng Bằng Sông Cửu Long 2.2 Tình hình bệnh tra Đồng Bằng Sông Cửu Long 2.3 Vi khuẩn Aeromonas hydrophila PHẦN...
  • 44
  • 1,966
  • 1

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: "PHÂN LẬP VÀ ĐỊNH DANH VI KHUẨN Aeromonas hydrophila GÂY BỆNH XUẤT HUYẾT TRÊN TRA (Pangasianodon hypophthalmus) NUÔI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG" potx

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP:
... PHÚ PHÂN LẬP VÀ ĐỊNH DANH VI KHUẨN Aeromonas hydrophila GÂY BỆNH XUẤT HUYẾT TRÊN CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus) NUÔI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH BỆNH HỌC ... loài vi khuẩn thuộc giống Aeromonas A hydrophila xem loài gây bệnh cho nước quan trọng (Lewis and Plumb, 1979) Đề tài “Phân lập định danh vi khuẩn Aeromonas hydrophila gây bệnh xuất huyết tra ... dung: (1) Thu mẫu phân lập vi khuẩn A hydrophila từ tra bị bệnh xuất huyết; (2) Xác định tiêu sinh lý, sinh hóa chủng vi khuẩn A hydrophila phân lập từ tra bệnh xuất huyết phương pháp sinh...
  • 44
  • 524
  • 0

BÁO CÁO " MỘT SỐ KẾT QUẢ CHẨN ĐOÁN MÔ BỆNH HỌC VÀ PHÂN TÍCH SIÊU CẤU TRÚC CỦA HỘI CHỨNG HOẠI TỬ GAN TUỴ TRÊN TÔM NUÔI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG " potx

BÁO CÁO
... Trên sở chẩn đoán bệnh học phân tích siêu cấu trúc, nhận thấy tác nhân gây nên dấu hiệu hoại tử hội chứng hoại tử gan tuỵ tác nhân hữu sinh biết virus, vi khuẩn hay ký sinh trùng Các kết chẩn ... khả hội chứng hoại tử gan tuỵ tác nhân Do đó, nhóm nghiên cứu Viện Nghiên Cứu Nuôi Trồng Thuỷ Sản tiếp cận phương pháp chẩn đoán bệnh học kính hiển vi quang học phân tích siêu cấu trúc gan ... chứng hoại tử gan tuỵ với tượng nở hoa tảo KẾT LUẬN Hiện tượng tôm nuôi chết hàng loạt Đồng sông Cửu Long thời gian gần hội chứng hoại tử gan tuỵ Tác nhân tiên phát gây nên dấu hiệu hoại tử có...
  • 10
  • 358
  • 2

So sánh kết quả sử dụng thức ăn cho nuôi lóc (channa striatus) và sự chấp nhận của người nuôi đồng bằng sông cửu long

So sánh kết quả sử dụng thức ăn cho nuôi cá lóc (channa striatus) và sự chấp nhận của người nuôi ở đồng bằng sông cửu long
... cua, ốc để bán cho người nuôi lóc, việc cắt nhỏ tạp lóc ăn tạo thêm việc làm 4.4.3 Xu hướng sử dụng loại thức ăn nuôi lóc tương lai Loại thức ăn sử dụng Chỉ Tạp Có sử dụng Tổng (n1=107) ... nguồn thức ăn chính, TAV bước đầu sử dụng từ năm gần chủ yếu người nuôi lóc ao sông Nuôi sông sử dụng lượng thức ăn nhiều cho đơn vị thể tích, nuôi ao đất có hệ số sử dụng thức ăn hiệu Thức ăn ... người cho NLTS tự nhiên tăng giảm theo mức độ ngập lũ năm nên sử dụng tạp cho nuôi lóc ảnh hưởng xấu (6,4%)  NTTS cho chịu ảnh hưởng tốt việc sử dụng tạp cho nuôi lóc (3,2±0,8) sử...
  • 7
  • 119
  • 0

PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ ĐẾNCÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU TRA, BASA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG SANG THỊ TRƯỜNG EU

PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ ĐẾNCÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU CÁ TRA, BASA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG SANG THỊ TRƯỜNG EU
... KINH DOANH PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ ĐẾN CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU CÁ TRA, BASA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG SANG THỊ TRƯỜNG EU CHUYÊN ĐỀ NĂM THỨ Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh ... tố môi trường dự báo tác động 4.8.1 Các hội đe dọa chủ yếu yếu tố môi trường SVTH: Cao Thị Hồng Nhung Trang 32 Phân tích tác động môi trường đến doanh nghiệp xuất tra, basa ... Hồng Nhung Trang Phân tích tác động môi trường đến doanh nghiệp xuất tra, basa ĐBSCL sang thị trường EU GVHD: Th.s Huỳnh Phú Thịnh Việc phân tích ảnh hưởng môi trường tập trung nhận...
  • 44
  • 453
  • 1

Nghiên cứu tổng hợp Biodiesel bằng phản ứng Ancol phân từ mỡ da trơn đồng bằng sông Cửu Long trên xúc tác Axit và Bazơ

Nghiên cứu tổng hợp Biodiesel bằng phản ứng Ancol phân từ mỡ cá da trơn ở đồng bằng sông Cửu Long trên xúc tác Axit và Bazơ
... THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LÊ THỊ THANH HƢƠNG NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP BIODIESEL BẰNG PHẢN ỨNG ANCOL PHÂN TỪ MỠ CÁ DA TRƠN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRÊN XÚC TÁC AXIT VÀ BAZƠ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT Chuyên ... glyxerin 3.5 Tổng hợp biodiesel với xúc tác bazơ rắn 3.5.1 Tổng hợp biodiesel với xúc tác CaO 3.5.1.1 Khảo sát hoạt tính xúc tác CaO phản ứng metanol phân mỡ tra Kết phân tích xúc tác CaO tan ... Chƣơng TỔNG QUAN VỀ BIODIESEL VÀ CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU Tổng hợp lý thuyết liên quan đến biodiesel (nguyên liệu, phương pháp tổng hợp, xúc tác, …), mỡ da trơn ĐBSCL, công trình nghiên cứu Việt...
  • 27
  • 554
  • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "SƯU TẬP VÀ PHÂN LẬP VI KHUẨN TỪ MẪU THỦY SẢN NUÔI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG" ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... tôm nuôi ĐBSCL điều cần thiết nhằm phục vụ cho vi c giảng dạy nghiên cứu bệnh thủy sản Báo cáo trình bày kết sưu tập sở liệu chủng vi khuẩn phân lập từ tôm cá nuôi hệ thống nuôi thủy sản vùng Đồng ... Vibrio sp Vibrio sp Vibrio sp Vibrio sp Vibrio sp Vibrio sp Vibrio sp Vibrio sp Vibrio sp Vibrio sp Vibrio sp Vibrio sp Vibrio sp Vibrio sp Vibrio sp Vibrio sp Vibrio sp Vibrio sp Vibrio sp Vibrio ... loài vi khuẩn phân lập lưư giữ có hệ thống cung cấp thông tin hữu dụng mẫu vi khuẩn phân lập tôm cá nuôi vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long Mặt khác chủng vi khuẩn phân lập từ nhiều dạng đối tượng nuôi...
  • 9
  • 281
  • 0

LUẬN văn TIẾN sĩ kỹ THUẬT NGHIÊN cứu TỔNG hợp BIODIESEL BẰNG PHẢN ỨNG ANCOL PHÂN từ mỡ DA TRƠN ĐỒNG BẰNG SÔNG cửu LONG TRÊN xúc tác AXIT và BAZƠ

LUẬN văn TIẾN sĩ kỹ THUẬT   NGHIÊN cứu TỔNG hợp BIODIESEL BẰNG PHẢN ỨNG ANCOL PHÂN từ mỡ cá DA TRƠN ở ĐỒNG BẰNG SÔNG cửu LONG TRÊN xúc tác AXIT và BAZƠ
... MINH LÊ THỊ THANH HƢƠNG NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP BIODIESEL BẰNG PHẢN ỨNG ANCOL PHÂN TỪ MỠ CÁ DA TRƠN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRÊN XÚC TÁC AXIT VÀ BAZƠ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT Chuyên ngành : Công ... glyxerin 3.5 Tổng hợp biodiesel với xúc tác bazơ rắn 3.5.1 Tổng hợp biodiesel với xúc tác CaO 3.5.1.1 Khảo sát hoạt tính xúc tác CaO phản ứng metanol phân mỡ tra Kết phân tích xúc tác CaO tan ... LUẬN ÁN Chƣơng TỔNG QUAN VỀ BIODIESEL VÀ CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU Tổng hợp lý thuyết liên quan đến biodiesel (nguyên liệu, phương pháp tổng hợp, xúc tác, …), mỡ da trơn ĐBSCL, công trình nghiên...
  • 27
  • 114
  • 0

ảnh hưởng của giống heo và phái tính lên thành phần hóa học của thịt heo nuôi đồng bằng sông cửu long

ảnh hưởng của giống heo và phái tính lên thành phần hóa học của thịt heo nuôi ở đồng bằng sông cửu long
... chất lượng thịt không dựa vào giống heo mà giá trị dinh dưỡng có thịt heo Từ mục tiêu đó, đề tài Ảnh hưởng giống heo phái tính lên thành phần hóa học thịt heo nuôi Đồng Bằng Sông Cửu Long thực ... TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG  VŨ THỊ THANH THẢO ẢNH HƢỞNG CỦA GIỐNG HEO VÀ PHÁI TÍNH LÊN THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA THỊT HEO NUÔI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG LUẬN VĂN ... 4.2: Thành phần hóa học thịt heo khảo sát theo nhân tố phái tính 37 Bảng 4.3: Thành phần hóa học thịt heo khảo sát theo nhân tố nhóm giống* pháitính 40 vi DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Heo...
  • 76
  • 115
  • 0

Hội chứng hoại tử gan tụy cấp tính (AHPNS) trên tôm nuôi Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam potx

Hội chứng hoại tử gan tụy cấp tính (AHPNS) trên tôm nuôi ở Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam potx
... gan tụy quan sát ao nuôi thương phẩm nhiễm AHPNS Nghiên cứu cảm nhiễm với vi khuẩn V parahaemolyticus nhiễm thể thực khuẩn (phage) ao nuôi tiến hành Acute hepatopancreatic necrosis syndrome (AHPNS), ... Quoc Phu and Nguyen Thanh Phuong Acute Hepatopancreatic Necrosis Syndrome (AHPNS) on Farmed Shrimp in The Mekong Delta, Vietnam February 2013 ... with wild black tiger shrimp (Penaeus monodon) and domesticated Pacific white shrimp (Penaeus vannamei Incidences of AHPNS seem to be higher during the dry season when salinities and temperatures...
  • 2
  • 504
  • 3

CÁC BỆNH NGUY HIỂM TRÊN TÔM NUÔI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG doc

CÁC BỆNH NGUY HIỂM TRÊN TÔM NUÔI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG doc
... tích nuôi tôm bị bệnh, thường gặp bệnh đốm trắng đầu vàng tập trung vùng nuôi tôm thâm canh khu công nghiệp Hoằng Phụ (70/110 nuôi tôm bị nhiễm bệnh) , Nghệ An (9,1–47,8% diện tích nuôi tôm bị bệnh ... nghề nuôi tôm sử dụng giống sinh sản nhân tạo mật độ cao, thức ăn công nghiệp, di nhập tôm giống tôm bố mẹ,… dẫn đến xuất lây lan nhiều bệnh nguy hiểm, đặc biệt bệnh vi-rút gây Bệnh tôm nuôi ... chóng nghề nuôi tôm dịch bệnh loài tôm nuôi ĐBSCL xảy ngày nhiều, diễn biến ngày phức tạp với nhiều tác nhân gây thiệt hại lớn kinh tế Trong số bệnh biết tác nhân bệnh đốm trắng bệnh nguy hiểm cần...
  • 13
  • 199
  • 0

Xem thêm

Từ khóa: phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ chăn nuôi gia cầm ở đồng bằng sông cửu long docđánh giá tác động môi trường khu vực nuôi cá tra ở đồng bằng sông cửu long bằng phương pháp lca kiến nghịnghiên cứu giá trị dinh dưỡng của một số loại thức ăn trong chăn nuôi gà sao giai đoạn sinh trưởng ở đồng bằng sông cửu longđánh giá tác động môi trường khu vực nuôi cá tra ở đồng bằng sông cửu long bằng phương pháp lcaphân tích tình hình tiếp cận tín dụng của nông hộ ở đồng bằng sông cửu longbài 37 thực hành vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thuỷ sản ở đồng bằng sông cửu long giáo án địa lý 9 gv trần t hiềnđiều tra thành phần loài sâu bao lepidoptera psychidae và khảo sát một số biện pháp phòng trị sâu bao pteroma plagiophleps hampson gây hại trên cây dừa nước nypa fruticans wurmb ở đồng bằng sông cửu longbai 37 thuc hanh ve va phan tich bieu do ve tinh hinh san xuat cua nganh thuy san o dong bang song cuu longbài 37 thực hành vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình thủy sản ở đồng bằng sông cửu longtinh hinh nuoi ca tra va basa trong be o dong bang song cuu longsử dụng phân bón ở đồng bằng sông cửu longtích tụ ruộng đất ở đồng bằng sông cửu longđánh giá tác động môi trường ở đồng bằng sông cửu long năm 2012đánh giá tác động môi trường của sản xuất lúa ở đồng bằng sông cửu long docxbao cao danh gia tac dong moi truong o dong bang song cuu longCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1CHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học