Nông nghiệp Nghiên cứu nấm Rhizoctonia solani kuhn gây hại trên cây lạc tại Nghi Long, Nghi Lộc, Nghệ An vụ xuân năm 2013 Phan Anh Thế

Luận văn Thạc sỹ Nông nghiệp: Nghiên cứu nấm Rhizoctonia solani kuhn gây hại trên cây lạc tại Nghi Long, Nghi Lộc, Nghệ An vụ xuân năm 2013 Phan Anh Thế

Luận văn Thạc sỹ Nông nghiệp: Nghiên cứu nấm Rhizoctonia solani kuhn gây hại trên cây lạc tại Nghi Long, Nghi Lộc, Nghệ An vụ xuân năm 2013 Phan Anh Thế
... ĐẠI HỌC VINH - - PHAN ANH THẾ NGHI N CỨU NẤM Rhizoctonia solani Kuhn GÂY HẠI TRÊN CÂY LẠC TẠI NGHI LONG, NGHI LỘC, NGHỆ AN VỤ XUÂN NĂM 2013 LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHI P Chuyên ngành: Trồng ... bệnh nấm Rhizoctonia solani Kuhn gây hại giống lạc L26 Nghi Lộc, Nghệ An vụ xuân năm 2013 36 3.3 Kết nghi n cứu nấm Rhizoctonia solani Kuhn gây bệnh lạc Nghi Long, Nghi Lộc, Nghệ An vụ xuân ... Nghi n cứu nấm Rhizoctonia solani Kuhn gây hại lạc Nghi Long, Nghi Lộc, Nghệ An vụ xuân năm 2013 Mục đích đề tài Điều tra diễn biến bệnh nấm Rhizoctonia solani Kuhn gây lạc, nghi n cứu số đặc...
 • 83
 • 550
 • 2

Phòng trừ nấm aspergillus flavus link gây hại trên lạc trước và sau thu hoạch bằng chế phẩm trichoderma spp tại nghi lộc nghệ an vụ xuân năm 2012 luận văn thạc sĩ nông nghiệp

Phòng trừ nấm aspergillus flavus link gây hại trên lạc trước và sau thu hoạch bằng chế phẩm trichoderma spp tại nghi lộc  nghệ an vụ xuân năm 2012 luận văn thạc sĩ nông nghiệp
... CAM OAN Tụi xin cam oan cỏc s liu v kt qu nghi n cu lun Phũng tr nm Aspergillus flavus Link gõy hi trờn lc trc v sau thu hoch bng ch phm nm Trichoderma spp ti Nghi Lc - Ngh An v Xuõn nm 2012 ... sau thu hoch 25 CHNG II I TNG, A IM, NI DUNG V PHNG PHP NGHI N CU 2.1 i tng nghi n cu - Loi nm bnh Aspergillus flavus gõy hi trờn lc trc v sau thu hoch 2.2 Thi gian v a im nghi n cu - Thi gian: ... Xuõn 2012 ti Nghi Lc - Ngh An - Th nghim trờn ng rung hiu lc phũng tr ca ch phm nm i khỏng Trichoderma spp i vi bnh nm Aspergillus flavus hi vựng r cõy lc v Xuõn nm 2012 ti Nghi Lc - Ngh An 26...
 • 50
 • 336
 • 9

Phòng trừ nấm aspergillus flavus link gây hại trên lạc trước và sau thu hoạch bằng chế phẩm trichoderma spp tại nghi lộc nghệ an vụ xuân năm 2012

Phòng trừ nấm aspergillus flavus link gây hại trên lạc trước và sau thu hoạch bằng chế phẩm trichoderma spp tại nghi lộc  nghệ an vụ xuân năm 2012
... phòng trừ chế phẩm nấm đối kháng Trichoderma spp bệnh nấm Aspergillus flavus hại vùng rễ lạc vụ Xuân năm 2012 Nghi Lộc - Nghệ An - Đánh giá khả kiểm soát chế phẩm Trichoderma spp nấm Aspergillus flavus ... DANH MỤC BẢNG BIÊU Bảng Tên bảng Trang Bảng 3.1 Thành phần nấm bệnh hại lạc huyện Nghi Lộc v Xuân năm 2012 34 Bảng 3.2 Diễn biến bệnhnấm hại lạc vụ Xuân năm2 012 Nghi Lộc - Nghệ An ... năm 2012 Nghi Lộc - Nghệ An 3.2 Sử dụng chế phấm từ nấm Trìchoderma spp phòng trừ bệnh Aspergillus flavus xâm nhiễm lạc đồng ruộng điều kiện thực nghi m huyện Nghi Lộc - Nghệ An vụ Xuân 2012...
 • 78
 • 408
 • 0

Tóm tắt luận án tiến sĩ nông nghiệp nghiên cứu xác định mức protein thích hợp trên cơ sở cân bằng một số axit amin trong thức ăn cho lợn ngoại nuôi thịt

Tóm tắt luận án tiến sĩ nông nghiệp nghiên cứu xác định mức protein thích hợp trên cơ sở cân bằng một số axit amin trong thức ăn cho lợn ngoại nuôi thịt
... DUNG NGHIÊN CỨU Nghiên cứu xác định ảnh hưởng tỷ lệ protein số axit amin thiết yếu thức ăn hỗn hợp đến kết chăn nuôi lợn thịt tổ hợp lai giống ngoại Nghiên cứu mối quan hệ tỷ lệ protein khác có cân ... công nghiệp, năm gần cho ph p nghiên cứu xác định nhu cầu không protein thô mà axít amin cho lợn thịt Kết nghiên cứu thường tập trung vào nội dung: Kết nghiên cứu v mức protein, axit amin hợp ... đối số axit amin thiết yếu thức ăn hỗn hợp với đào thải nitơ, lưu huỳnh phân nước tiểu Lựa chọn số công thức thức ăn hỗn hợp phối hợp n n thức ăn địa phương thử nghiệm chăn nuôi lợn thịt cho lợn...
 • 24
 • 263
 • 0

tóm tắt luận án tiến sĩ nông nghiệp nghiên cứu xây dựng thang dinh dưỡng khoáng trên lá và bước đầu thử nghiệm bón phân theo chẩn đoán dinh dưỡng cho cà phê vối kinh doanh tại dak lak

tóm tắt luận án tiến sĩ nông nghiệp nghiên cứu xây dựng thang dinh dưỡng khoáng trên lá và bước đầu thử nghiệm bón phân theo chẩn đoán dinh dưỡng cho cà phê vối kinh doanh tại dak lak
... 3.3 Bước đầu thử nghiệm bón phân theo chẩn đoán dinh dưỡng qua cho phê vối kinh doanh Dak Lak 3.3.1 Nghiên cứu thử nghiệm thang dinh dưỡng khoáng để điều chỉnh lượng phân bón cho phê vối kinh ... đầu thử nghiệm bón phân theo chẩn đoán dinh dưỡng qua cho phê vối kinh doanh Dak Lak: - Thử nghiệm 1: Nghiên cứu thử nghiệm thang dinh dưỡng khoáng để điều chỉnh lượng phân bón cho phê vối ... dung bón phân theo chẩn đoán dinh dưỡng qua 11 3.2 Nghiên cứu chẩn đoán dinh dưỡng khoáng qua phê vối kinh doanh Dak Lak Để tiến hành xây dựng thang dinh dưỡng khoáng tiến hành Công ty, Nông...
 • 27
 • 230
 • 0

Nghiên cứu bệnh nấm hại hạt giống lạc tại huyện quỳnh lưu, tỉnh nghệ an và biện pháp sinh học phòng trừ bệnh luận văn tốt nghiệp đại học

Nghiên cứu bệnh nấm hại hạt giống lạc tại huyện quỳnh lưu, tỉnh nghệ an và biện pháp sinh học phòng trừ bệnh luận văn tốt nghiệp đại học
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH KHOA NÔNG LÂM NGƯ NGHIÊN CỨU BỆNH NẤM HẠI HẠT GIỐNG LẠC TẠI HUYỆN QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN VÀ BIỆN PHÁP SINH HỌC PHÒNG TRỪ BỆNH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ NGÀNH NÔNG HỌC Người ... quả, nâng cao suất phẩm chất lạc, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu bệnh nấm hại hạt giống lạc huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An biện pháp sinh học phòng trừ bệnh Mục đích yêu cầu đề tài ... KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 Thành phần mức độ nhiễm bệnh nấm hại hạt giống lạc 3.1.1 Thành phần nấm hại hạt giống lạc thu thập vùng Quỳnh Lưu Nghệ An vụ xuân 2009 Bệnh hại hạt giống nguyên...
 • 107
 • 220
 • 0

Luận văn nghiên cứu khả năng phòng trừ bệnh hại trên cây cà chua và cây cải bắp vụ đông xuân năm 2009 2010 bằng chất kích kháng tại xã yên mỹ, thanh trì, hà nội

Luận văn nghiên cứu khả năng phòng trừ bệnh hại trên cây cà chua và cây cải bắp vụ đông xuân năm 2009 2010 bằng chất kích kháng tại xã yên mỹ, thanh trì, hà nội
... 2010 t i Thanh Trì, N i 22 4.1.1 Tình hình b nh h i chua v thu ñông năm 2009 t i Thanh Trì, N i 22 4.1.2 Tình hình b nh h i c i b p v ñông xuân năm 2009 2010 t i Thanh Trì, N i 4.2 ... dân, ti n hành th c hi n ñ tài: Nghiên c u kh phòng tr b nh h i chua & c i b p v ñông xuân năm 2009 - 2010 b ng ch t kích kháng t i Yên M , Thanh Trì, N i.” 1.2 M c ñích, yêu c u nghiên ... n hành ñi u tra thành ph n b nh h i chua t i huy n Thanh Trì, N i K t qu ñư c trình bày b ng 4.1 B ng 4.1 Thành ph n m c ñ ph bi n c a b nh h i chua v thu ñông 2009 t i Thanh Trì, Hà...
 • 91
 • 518
 • 0

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống lạc trên đất cát pha huyện nghi lộc nghệ an vụ hè thu năm 2011

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống lạc trên đất cát pha huyện nghi lộc  nghệ an vụ hè thu năm 2011
... nêu trên, thực đề tài: " Nghi n cứu khả sinh trưởng, phát triển suất số giống lạc đất cát pha huyện Nghi Lộc Nghệ An vụ Thu năm 2011" 2 Mục đích yêu cầu 2.1 Mục đích - Xác định giống lạc ... tố giống yếu tố thiếu Vì kết nghi n cứu nhằm xác định giống lạc khả sinh trưởng, phát triển, suất tốt, có khả kháng sâu bệnh hại,… lạc Dựa kết nghi n cứu bổ sung giống lạc vào giống lạc Nghệ ... Bộ nông nghi p Bộ nông nghi p phát triển nông thôn Diện tích Đối chứng Khoa học kỹ thu t Chỉ số diện tích Năng suất lý thuyết Năng suất thực thu Năng suất Năng suất hạt Ra hoa rộ Quả vào Sinh trưởng...
 • 92
 • 862
 • 2

MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ LOÀI ONG KÝ SINH Stenomesius sp. (Hym.: Eulophidae) TRÊN SÂU CUỐN LÁ ĐẬU XANH Omiodes indicata (F.) (Lep.: Pyralidae) VỤ XUÂN 2010 TẠI NGHI LỘC, NGHỆ AN

MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ LOÀI ONG KÝ SINH Stenomesius sp. (Hym.: Eulophidae) TRÊN SÂU CUỐN LÁ ĐẬU XANH Omiodes indicata (F.) (Lep.: Pyralidae) VỤ XUÂN 2010 TẠI NGHI LỘC, NGHỆ AN
... 43 Một số kết nghi n cứu loài ong sinh Nghi Lộc, Nghệ An Bảng Thành phần côn trùng sinh sâu O indicata đậu xanh năm 2010 Nghi Lộc, Nghệ An TT Tên khoa học Bộ/Họ Pha vật chủ bị sinh Độ ... hòa số lượng loài sâu O indicata đồng ruộng đậu xanh loài Stenomesius sp Đối với thiên địch sâu O indicata hại đậu xanh, có công trình sâu nghi n cứu cụ thể Nhưng đậu tương, có số công trình nghi n ... ± 1,7°C, 89 ± 3,5% 45 Một số kết nghi n cứu loài ong sinh Nghi Lộc, Nghệ An Bảng Ảnh hưởng thức ăn bổ sung đến thời gian sống, sức sinh sản số vật chủ bị sinh ong Stenomesius sp Loại thức...
 • 9
 • 298
 • 3

Nghiên cứu thành phần sâu hại đậu xanh và côn trùng ký sinh chúng;đặc điểm sinh học,sinh thái loài ký sinh sâu non phổ biến vụ xuânvụ hè 2010 tại nghi lộc,nghệ an

Nghiên cứu thành phần sâu hại đậu xanh và côn trùng ký sinh chúng;đặc điểm sinh học,sinh thái loài ký sinh sâu non phổ biến vụ xuân và vụ hè 2010 tại nghi lộc,nghệ an
... u xanh, v cụn trựng sinh chỳng v xuõn v v hố 2010 t i Nghi L c, Ngh An 2.3.2 i u tra di n bi n m t ủ sõu h i chớnh v t l sinh trờn ủ u xanh v xuõn 2010 t i Nghi L c, Ngh An 3.3.3 25 25 Nghi n ... u xanh v cụn trựng sinh chỳng 3.5 37 Di n bi n m t ủ sõu non b cỏnh v y trờn sinh qu n ru ng ủ u xanh v Xuõn 2010 t i Nghi L c, Ngh An 3.4 32 v xuõn 2010 t i Nghi L c, Ngh An 44 c ủi m sinh ... ủ u xanh t i Nghi L c, Ngh An nm 2010 B ng 3.3 38 Di n bi n m t ủ sõu non b cỏnh v y trờn sinh qu n ru ng ủ u xanh v Xuõn 2010 t i Nghi L c, Ngh An B ng 3.4 33 41 M i quan h gi a cõy ủ u xanh...
 • 90
 • 290
 • 0

Bước đầu nghiên cứu về tinh dầu lá một số loài cây thuộc họ cam (rutaceae) mọc ở nghệ an hà tĩnh

Bước đầu nghiên cứu về tinh dầu lá một số loài cây thuộc họ cam (rutaceae) mọc ở nghệ an  hà tĩnh
... cứu tinh dầu số loài thuộc họ cam (Rutaceae) mọc Nghệ An - Tĩnh" Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu đề tài góp phần vào việc nghiên cứu tinh dầu thuộc họ Cam mọc Nghệ An Tĩnh Lê Thị Duyên 42E2 ... tinh dầu) 1.3 Thành phần hoá học tinh dầu Một số tinh dầu có hoạt chất nh : tinh dầu Mơ, tinh dầu hạt Đào, tinh dầu hạt Cải Nhng phần lớn tinh dầu hỗn hợp nhiều hợp chất với tỷ lệ thay đổi Thành ... chứa tinh dầu, song ngời ta quan tâm nhiều đến tinh dầu Chanh (chứa 0,2- 0,3% tinh dầu) tinh dầu hoa Bởi (0,2-0,3% hoa tơi) Thành phần chủ yếu tinh dầu vỏ hầu hết loài thuộc chi Cam hợp chất thuộc...
 • 40
 • 1,230
 • 2

BÁO CÁO " MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ LOÀI ONG KÝ SINH Stenomesius sp. (Hym.: Eulophidae) TRÊN SÂU CUỐN LÁ ĐẬU XANH Omiodes indicata (F.) (Lep.: Pyralidae) VỤ XUÂN 2010 TẠI NGHI LỘC, NGHỆ AN " pdf

BÁO CÁO
... 43 Một số kết nghi n cứu loài ong sinh Nghi Lộc, Nghệ An Bảng Thành phần côn trùng sinh sâu O indicata đậu xanh năm 2010 Nghi Lộc, Nghệ An TT Tên khoa học Bộ/Họ Pha vật chủ bị sinh Độ ... hòa số lượng loài sâu O indicata đồng ruộng đậu xanh loài Stenomesius sp Đối với thiên địch sâu O indicata hại đậu xanh, có công trình sâu nghi n cứu cụ thể Nhưng đậu tương, có số công trình nghi n ... ± 1,7°C, 89 ± 3,5% 45 Một số kết nghi n cứu loài ong sinh Nghi Lộc, Nghệ An Bảng Ảnh hưởng thức ăn bổ sung đến thời gian sống, sức sinh sản số vật chủ bị sinh ong Stenomesius sp Loại thức...
 • 9
 • 369
 • 2

Nghiên cứu một số chế phẩm phân bón lá trên cây chè tại huyện thanh chương tỉnh nghệ an

Nghiên cứu một số chế phẩm phân bón lá trên cây chè tại huyện thanh chương tỉnh nghệ an
... v y, vi c nghiên c u bón phân qua cho chè c n thi t, nh t ñ a bàn huy n Thanh Chương – Ngh An 2.7.2 Các ch tiêu hóa h c ñ t ñai c a vùng chè Thanh Chương - Ngh An B ng 2.13 K t qu phân tích ñ ... l bón c a m t s y u t phân bón cho chè r t c n thi t thâm canh chè hi n Th c t cho ñ n có r t công trình nghiên c u v phân bón cho chè Vi t Nam Theo k t qu th ng kê c a FAO m c ñ u tư phân bón ... ng nguyên li u chè gi m chi phí phân bón cho t n s n ph m (chè búp) M t y u t quan tr ng vi c h giá thành, ñang ñư c nh ng nhà s n xu t chè quan tâm Nghiên c u v phân bón cho chè th ng nh t m...
 • 141
 • 237
 • 0

nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái của rầy lưng trắng (sogatella furcifera horvath) hại lúa vụ hè thu 2011 tại nghi lộc, nghệ an

nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái của rầy lưng trắng (sogatella furcifera horvath) hại lúa vụ hè thu 2011 tại nghi lộc, nghệ an
... m t s y u t sinh thái v thu 2011 t i Nghi L c, Ngh An 4.1.1 19 Di n bi n m t ñ r y lưng tr ng S furcifera m t s gi ng lúa v thu 2011 t i Nghi L c, Ngh An Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N ... ng, ti n hành th c hi n ñ tài: Nghi n c u ñ c ñi m sinh h c, sinh thái c a r y lưng tr ng (Sogatella furcifera Horvath) h i lúa v thu 2011 t i Nghi L c, Ngh An 1.2 M c ñích yêu c u c a ñ ... s y u t sinh thái (gi ng lúa, chân ñ t) t i Nghi L c, Ngh An v thu năm 2011 - Nghi n c u m t s ñ c ñi m sinh h c, sinh thái c a r y lưng tr ng (S furcifera) ñi u ki n phòng thí nghi m ñ ng...
 • 56
 • 263
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư phát triển nông nghiệp nghiên cứu và ứng dụng kh amp cn và cnc trong nông nghiệp tỉnh vĩnh longbáo cáo tổng kết ngành nông nghiệp và ptnt năm 2013bảng giá đất nông nghiệp hà nội năm 2013tuyển sinh đại học nông nghiệp hà nội năm 2013điểm đại học nông nghiệp tuyển sinh năm 2013điểm thi đại học nông nghiệp tuyển sinh năm 2013điểm chuẩn đại học nông nghiệp hà nội năm 2013điểm chuẩn trường đại học nông nghiệp hà nội năm 2013nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống ngô lai có triển vọng vụ xuân và đông năm 2010 tại thái nguyênchuyên đề tốt nghiệp nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý chất thải rắn tại quận hà đông thành phố hà nộinghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống ngô lai có triển vọng vụ xuân và đông tại thái nguyênđiều tra nghiên cứu sự đa dạng về thành phần loài côn trùng và đặc điểm sinh học sinh thái của loài sâu róm 4 gù 2 vàng 2 vệt đenorgyia sp trên cây lạc tại vùng ngoại thành hà nội vụ xuân hè 2012nghiên cứu những đặc điểm cơ bản của thảm cây bụi tại một số xã ở thị xã sông công tỉnh thái nguyênnghiên cứu tình hình phát sinh gây hại và biện pháp hoá học phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ cnaphalocrocis medinalis guenee hại lúa tại vĩnh bảo hải phòng vụ mùa 2009luận văn nghiên cứu tuyển chọn một số giống lúa thuần năng suất cao chất lượng tốt phù hợp với vụ xuân muộn mùa sớm tại hà nộiĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ