NGHIÊN CỨU PHỔ IR, 1H NMR VÀ 13C NMR CỦA DÃY PHỨC CHẤT CỦA PLATIN(II) CHỨA PHỐI TỬ METYLEUGENOXYAXETAT

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC HÓA HỌC HỆ THỐNG NGHIÊN CỨU PHỔ IR, 1H NMR, 13C NMR, HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA DÃY PHỨC CHẤT PLATIN(II) CHỨA PHỐI TỬ METYLEUGENOL

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC HÓA HỌC HỆ THỐNG VÀ NGHIÊN CỨU PHỔ IR, 1H NMR, 13C NMR, HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA DÃY PHỨC CHẤT PLATIN(II) CHỨA PHỐI TỬ METYLEUGENOL
... II: HỆ THỐNG VÀ NGHIÊN CỨU QUY LUẬT PHỔ IR, 1H NMR, 13C NMR, HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA DÃY PHỨC CHẤT Pt(II) CHỨA METYLEUGENOL Chương 5: HỆ THỐNG VÀ NGHIÊN CỨU PHỔ IR DÃY PHỨC CHẤT CỦA Pt(II) CHỨA METYLEUGENOL ... hợp nghiên cứu cấu trúc phức chất Pt(II) chứa Meug - Hệ thống nghiên cứu phổ IR dãy phức chất Pt(II) chứa Meug - Hệ thống nghiên cứu phổ 1H NMR dãy phức chất Pt(II) chứa Meug - Hệ thống nghiên cứu ... tất phức chất tương đồng để nghiên cứu tìm quy luật cần thiết Vì vậy, chọn hướng nghiên cứu: Hệ thống nghiên cứu phổ IR, 1H NMR, 13C NMR, hoạt tính sinh học dãy phức chất platin(II) chứa phối tử...
 • 94
 • 206
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "▪ Tổng hợp xác định cấu trúc phức chất của Neodim (III) với các phối tử 1,10-phenantrolin Nitrat" ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... t c a Nd(III) v i 1,10-phenantrolin nitrat, nghiên c u v t l s mol gi a ph i t phen v i Nd(III), k t qu thu ñư c cho th y hi u su t t ng h p ñ t giá tr cao nh t ng v i t l mol phen:Nd(III) = ... p nghiên c u m t s ph c ch t c a Eu(III) v i 1,10-phenantrolin dùng làm nguyên li u ch t o màng chuy n hóa ánh sáng, T p chí Hóa h c ng d ng, T.59 (11), (2006), 35-38 [2] Nguy n ð c Vư ng, Nghiên ... ng t l mol khác gi a ph i t phen Nd (III) là: phen:Nd = 1:1; 2:1; 3:1; 4:1, k t qu nghiên c u ñư c ch b ng B ng Hi u su t t ng h p ph c t l mol khác TN phen/Nd(III) Hi u su t (%) 1:1 45 2:1 72...
 • 10
 • 350
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh giá trị của chụp cổng hưởng từ trong đánh giá tổn thương dị dạng động tĩnh mạch não

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của chụp cổng hưởng từ trong đánh giá tổn thương dị dạng động  tĩnh mạch não
... tài Nghiên cứu đặc điển hình ảnh giá trị chụp cổng hưởng từ đánh giá tổn thương dị dạng động - tĩnh mạch não với hai mục tiêu sau: Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh dị dạng động - tĩnh mạch não chụp ... Spetzler-Martin 4.4 Giá trị đánh giá tổn thương dị dạng động - tĩnh mạch não 4.4.1 Giá trị chẩn đoán kích thước ổ dị dạng động - tĩnh mạch não 4.4.2 Đánh giá vị trí dị dạng động - tĩnh mạch não theo vùng ... đánh giá kích thước dị dạng - Giá trị đánh giá vị trí dị dạng theo vùng chức - Giá trị đánh giá đặc điểm tĩnh mạch dẫn lưu - Giá trị phát số lượng cuống động mạch nuôi ổ dị dạng - Giá trị phát phình...
 • 59
 • 537
 • 4

Nghiên cứu đặc điển hình ảnh giá trị của chụp cổng hưởng từ trong đánh giá tổn thương dị dạng động - tĩnh mạch não

Nghiên cứu đặc điển hình ảnh và giá trị của chụp cổng hưởng từ trong đánh giá tổn thương dị dạng động - tĩnh mạch não
... tài Nghiên cứu đặc điển hình ảnh giá trị chụp cổng hưởng từ đánh giá tổn thương dị dạng động - tĩnh mạch não với hai mục tiêu sau: Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh dị dạng động - tĩnh mạch não chụp ... Spetzler-Martin 4.4 Giá trị đánh giá tổn thương dị dạng động - tĩnh mạch não 4.4.1 Giá trị chẩn đoán kích thước ổ dị dạng động - tĩnh mạch não 4.4.2 Đánh giá vị trí dị dạng động - tĩnh mạch não theo ... đánh giá kích thước dị dạng - Giá trị đánh giá vị trí dị dạng theo vùng chức - Giá trị đánh giá đặc điểm tĩnh mạch dẫn lưu - Giá trị phát số lượng cuống động mạch nuôi ổ dị dạng - Giá trị phát phình...
 • 59
 • 280
 • 0

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của cây cỏ ngọt (stevia rebaudiana bertoni) trồng trong điều kiện sinh thái tại xã hòa phước, huyện hòa vang, thành phố đà nẵng

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của cây cỏ ngọt (stevia rebaudiana bertoni) trồng trong điều kiện sinh thái tại xã hòa phước, huyện hòa vang, thành phố đà nẵng
... rebaudiana Bertoni) tr ng ñi u ki n sinh m i ñ a bàn huy n Hòa Vang, thành ph Đà N ng thái t i Hòa Phư c, huy n Hòa Vang, thành ph Đà N ng” C u trúc lu n văn M c tiêu nghiên c u 2.1 M c tiêu t ng ... sinh thái t i Hòa Phư c, huy n Hòa Vang, thành ph Đà N ng 2.2 M c tiêu c th - Tìm hi u tác ñ ng c a y u t môi trư ng t i Hòa Phư c, có nhu c u cao th trư ng th gi i Chính v y, c huy n Hòa Vang, ... ñ n nay, ñ a bàn huy n Hòa Vang, thành ph Đà N ng chưa có m t công trình nghiên c u khoa h c v c ng t Xu t phát t nh ng lí trên, ch n ñ tài: "Nghiên c u kh sinh trư ng phát tri n 3.1 Ý nghĩa...
 • 13
 • 711
 • 2

nghiên cứu kiến thức, thái độ thực hành của giáo viên tiểu học về phòng chống bệnh cận thị học đường tại thành phố hà nội năm 2008

nghiên cứu kiến thức, thái độ và thực hành của giáo viên tiểu học về phòng chống bệnh cận thị học đường tại thành phố hà nội năm 2008
... pháp phòng chống CTHĐ nội năm 2008 19 3.2 Thái độ phòng bệnh cận thị học đường giáo viên trường tiểu học thành phố nội năm 2008: Bảng 3.5: Thái độ giáo viên trường tiểu học thành phố nội ... 6.1 Kiến thức, thái độ thực hành giáo viên trường tiểu học phòng bệnh CTHĐ thành phố nội năm 2008 28 6.2 Thái độ giáo viên trường tiểu học phòng bệnh CTHĐ thành phố nội năm 2008 ... thành thái độ giáo viên tiểu học phòng bệnh CTHĐ 6.3 Thực hành giáo viên trường tiểu học phòng bệnh CTHĐ thành phố nội năm 2008 Thực hành giáo viên tiểu học phòng bệnh CTHĐ hạn chế Tỷ lệ % giáo...
 • 40
 • 895
 • 3

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống ớt cay tại thành phố lạng sơn

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống ớt cay tại thành phố lạng sơn
... triển số giống ớt cay Thành phố Lạng Sơn Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu Đánh giá khẳ sinh trƣởng phát triển số giống ớt cay thành phố Lạng Sơn nhằm giới thiệu bổ sung thêm giống ớt phục vụ ... sản xuất ớt thành phố Lạng Sơn 2.2 Mục tiêu cụ thể - Xác định đƣợc thời kỳ sinh trƣởng phát triển giống ớt nghiên cứu - Đánh giá đƣợc khả sinh trƣởng giống - Đánh giá khả chống chịu với số loại ... có nghiên cứu xác định giống ớt phù hợp với điều kiện canh tác, đất đai khí hậu tỉnh Lạng Sơn Để đáp ứng phần yêu cầu trên, tiến hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu khả sinh trưởng phát triển số...
 • 126
 • 755
 • 8

NGHIÊN CỨU ĐẶC TRƯNG HIỆU SUẤT ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ TỰ HẤP THỤ TRONG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘ MẪU MÔI TRƯỜNG TRÊN HỆ PHỔ KẾ GMX35P470 BẰNG CHƯƠNG TRÌNH MCNP5

NGHIÊN CỨU ĐẶC TRƯNG HIỆU SUẤT VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ TỰ HẤP THỤ TRONG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘ MẪU MÔI TRƯỜNG TRÊN HỆ PHỔ KẾ GMX35P470 BẰNG CHƯƠNG TRÌNH MCNP5
... MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TRẦN NGUYỄN THÙY NGÂN NGHIÊN CỨU ĐẶC TRƯNG HIỆU SUẤT VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ TỰ HẤP THỤ TRONG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘ MẪU MÔI TRƯỜNG TRÊN HỆ PHỔ KẾ GMX35P4-70 BẰNG CHƯƠNG ... hiệu suất thực nghiệm hiệu suất mô 31 CHƯƠNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HIỆU ỨNG TỰ HẤP THỤ LÊN HIỆU SUẤT GHI ĐỐI VỚI HÌNH HỌC MẪU THỂ TÍCH Khi đánh giá hoạt độ phóng xạ mẫu môi trường hệ phổ kế ... 63,3 keV chương trình MCNP5 Trong luận văn nghiên cứu đặc trưng hiệu suất ghi nhận ảnh hưởng hiệu ứng tự hấp thụ hệ phổ kế gamma phông thấp sử dụng đầu dò HPGe GMX35P4-70 với hình học mẫu trụ...
 • 72
 • 252
 • 1

Nghiên cứu tổ chức quản lý hoạt động của HTX tại Xã Trung Huyện Ứng Hòa Thành phố Hà Nội

Nghiên cứu tổ chức quản lý và hoạt động của HTX tại Xã Trung Tú Huyện Ứng Hòa Thành phố Hà Nội
... bàn Trung huyện Ứng Hòa thành phố Nội 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nội dung: Tìm hiểu thực trạng chế tổ chức, quản lý- hoạt động HTX địa bàn Trung Tú, huyện Ứng Hòa- Nội, ... Chuyên Mỹ huyện Phú Xuyên thành phố Nội - Phía Đông Nam giáp với Đồng Tân huyện Ứng Hòa Thành Phố Nội - Phía Tây giáp với Phương huyện Ứng Hòa thành phố Nội Trung nông nghiệp ... luận thực tiễn tổ chức, quản - hoạt động HTX - Nghiên cứu thực trạng yêu tố ảnh hưởng đến tổ chức, quản hoạt động hợp tác địa bàn Trung Huyện Ứng Hòa thành phố Nội - Đề xuất...
 • 83
 • 161
 • 0

Nghiên cứu tổ chức, quản lý hoạt động của hợp tác xã trên địa bàn xã Vân Nội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Nghiên cứu tổ chức, quản lý và hoạt động của hợp tác xã trên địa bàn xã Vân Nội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
... hoạt động hợp tác địa bàn Vân Nội, huyện Đông Anh, thành phố Nội 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Đánh giá thực trạng tổ chức, quản hoạt động HTX địa bàn Vân Nội, huyện ... chân thành cảm ơn Nội, ngày tháng năm 2015 Sinh viên Cao Thị Tình ii TÓM TẮT Đề tài tiến hành: Nghiên cứu tổ chức, quản hoạt động hợp tác địa bàn Vân Nội, huyện Đông Anh, thành phố ... sở luận thực tiễn tổ chức, quản hoạt động HTX;  Đánh giá thực trạng tổ chức, quản hoạt động HTX địa bàn Vân Nội;  Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức, quản hoạt động HTX địa...
 • 110
 • 161
 • 0

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống ớt cay tại thành phố lạng sơn, tỉnh lạng sơn

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống ớt cay tại thành phố lạng sơn, tỉnh lạng sơn
... sinh trưởng phát triển số giống ớt cay Thành phố Lạng Sơn Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu Đánh giá khẳ sinh trưởng phát triển số giống ớt cay thành phố Lạng Sơn nhằm giới thiệu bổ sung thêm giống ... thêm giống ớt phục vụ cho sản xuất ớt thành phố Lạng Sơn 2.2 Mục tiêu cụ thể - Xác định thời kỳ sinh trưởng phát triển giống ớt nghiên cứu - Đánh giá khả sinh trưởng giống - Đánh giá khả chống ... thành phố Lạng Sơn 48 Bảng 3.5 Một số đặc điểm hình thái thực vật học giống ớt cay thí nghiệm thành phố Lạng Sơn 51 Bảng 3.6 Đặc điểm hình thái giống ớt thí nghiệm thành phố...
 • 122
 • 348
 • 0

một nghiên cứu về số gần đúng sai số trong dạy học toán ở phổ thông

một nghiên cứu về số gần đúng và sai số trong dạy học toán ở phổ thông
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Vũ Thị Thùy Trang MỘT NGHIÊN CỨU VỀ SỐ GẦN ĐÚNG VÀ SAI SỐ TRONG DẠY HỌC TOÁN PHỔ THÔNG Chuyên ngành: Lý luận phương pháp dạy học môn Toán ... Xác định chữ số (chữ số đáng tin) số gần biết sai số tuyệt đối (sai số tương đối) 19 Chương SỐ GẦN ĐÚNG VÀ SAI SỐ TRONG SÁCH GIÁO KHOA TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Vì thời gian khả nghiên cứu có hạn ... cậy Với số gần đúng, ta có sai số khác vấn đề ta phải làm để sai số mắc phải nhỏ tốt Vì thế, thấy tầm quan trọng số gần sai số thực tế sống Toán học Do đó, khái niệm số gần sai số đưa vào sách...
 • 89
 • 246
 • 0

Luận Văn thạc sĩ NGHIÊN CỨU VỀ NHỮNG KHÓ KHĂN SAI LẦM CỦA HỌC SINH KHI TÍNH XÁC SUẤT CỦA MỘT BIẾN CỐ NGẪU NHIÊN Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Nguyễn Thanh Hoành (2015)

Luận Văn thạc sĩ NGHIÊN CỨU VỀ NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ SAI LẦM CỦA HỌC SINH KHI TÍNH XÁC SUẤT CỦA MỘT BIẾN CỐ NGẪU NHIÊN Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Nguyễn Thanh Hoành (2015)
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Nguyễn Thanh Hoành NGHIÊN CỨU VỀ NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ SAI LẦM CỦA HỌC SINH KHI TÍNH XÁC SUẤT CỦA MỘT BIẾN CỐ NGẪU NHIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ... hướng mở nghiên cứu luận văn 7 Chương TỔNG QUAN VỀ NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ SAI LẦM KHI TÍNH XÁC SUẤT CỦA MỘT BIẾN CỐ NGẪU NHIÊN TRONG LỊCH SỬ TOÁN HỌC Trong chương này, tổng hợp số khó khăn sai lầm tính ... chọn đề tài Nghiên cứu khó khăn sai lầm học sinh tính xác suất biến cố ngẫu nhiên trung học phổ thông để thực nghiên cứu cho luận văn thạc 4 Khung lý thuyết tham chiếu Nghiên cứu đặt phạm...
 • 160
 • 200
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu khả năng chú ý và học lực của học sinh trường thpt hoàng quốc việt thành phố bắc ninhnghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của cây cỏ ngọt stevia rebaudiana bertoni trồng trong điều kiện sinh thái tại xã hòa phước huyện hòa vang thành phố đà nẵngnghiên cứu điều kiện gây trồng và sinh trưởng của tảo xoắnnghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và phát triển của vi khuẩn lactobacillus sporogenesnghiên cứu tác dụng hạ glucose và lipid máu của dịch chiết vỏ quả măng cụt garcinia mangostana lđề tài nghiên cứu triết học phật giáo và ảnh hưởng của nó đến xã hội và con người việt namnghiên cứu khả năng chú ý và ghi nhớ của học sinh trường thpt quế võ 1 bắc ninhnghiên cứu tình trạng thể lực và dinh dưỡng của trẻ em từ 7 15 tuổi tại xã lang sơn hạ hoà phú thọnghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống ngô lai có triển vọng vụ xuân và đông tại thái nguyênnghiên cứu quy trình thế chấp và giá thế chấp bất động sản tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam bidv chi nhánh quảng ninhnghiên cứu tác dụng sinh học và độc tính của cây lược vàng callisia fragrans lindl woodsnghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống ngô lai có triển vọng vụ xuân và đông năm 2010 tại thái nguyênnghiên cứu khả năng sinh trưởng và năng suất của một số giống lúa thuộc loài phụ japonica trong điều kiện vụ xuân 2010 và vụ xuân 2011 tại huyện hàm yên tỉnh tuyên quangnghiên cứu đặc điểm lâm sàng và chụp clvt của chấn thương tháp mũinghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của cắt lớp vi tính 64 dãy trong ung thư trực tràngPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost ConverterDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015Sách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoại