Tóm tắt luận văn: Nghiên cứu phân tích hàm lượng Cr bằng phương pháp trắc quang với thuốc thử Diphenylcacbarzit (DPC) và đánh giá ô nhiễm một số nguồn nước

NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG As BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG VỚI THUỐC THỬ MOLIPĐAT ĐÁNH GIÁ Ô NHIỄM NƯỚC NGẦM TẠI XÃ ĐÔNG LỖ ỨNG HÒA – HÀ NỘI

NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG As BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG VỚI THUỐC THỬ MOLIPĐAT VÀ ĐÁNH GIÁ Ô NHIỄM NƯỚC NGẦM TẠI XÃ ĐÔNG LỖ ỨNG HÒA – HÀ NỘI
... AsCl3 Asen(III) sunfua As2 S3 Asen pentoxit As2 O5 Asen asenic H3AsO4 Asenit, hay mui axit H3AsO4; H3AsO4 Axit monometylasonic CH3AsO(OH)2 Axit dimetylasinic (CH3)2AsO(OH) Trimetylasin oxit (CH3)3AsO ... ca Asen Tờn Cụng thc Asin AsH3 17 Lun Thc s khoa hc Húa hc As( III) vụ c As( V) vụ c As hu c Phm c Trng Asen trioxit As2 O3 hoc As2 O6 Axit asen H3AsO3 Asenit hay mui axit H3AsO3 Asen triclorua AsCl3 ... Metylasin Asen (III) hu c CH3AsH2 imetylasin (CH3)2AsH Trimetylasin (CH3) 3As Axit asinilic (axit p- aminobenzen asonic) H2N-C6H4- AsO(OH)2 Cacbazan (axit - [aminocacbonylamino]phenylasonic (OH)2OAs-C6H4-NH(CO)NH2...
 • 74
 • 115
 • 0

Nghiên cứu phân tích hàm lượng as bằng phương pháp trắc quang với thuốc thử molipdat đánh giá ô nhiễm nước ngầm tại xã đông lỗ huyện ứng hòa thành phố hà nội

Nghiên cứu phân tích hàm lượng as bằng phương pháp trắc quang với thuốc thử molipdat và đánh giá ô nhiễm nước ngầm tại xã đông lỗ huyện ứng hòa thành phố hà nội
... ca Asen Tờn Cụng thc Asin As( III) vụ c As( V) vụ c AsH3 Asen trioxit As2 O3 hoc As2 O6 Axit asen H3AsO3 Asenit hay mui axit H3AsO3 Asen triclorua AsCl3 Asen(III) sunfua As2 S3 Asen pentoxit As2 O5 Asen ... Asen asenic H3AsO4 Asenit, hay mui axit H3AsO4; H3AsO4 Axit monometylasonic CH3AsO(OH)2 Axit dimetylasinic (CH3)2AsO(OH) Trimetylasin oxit (CH3)3AsO Metylasin CH3AsH2 Asen (III) hu imetylasin ... thng gp nh: realgar (AsS), orpiment (As2 S3), Asenopirit (FeAsS), loellingite (FeAs2), Asenolit (As2 O3), domeykite (Cu 3As) , enargite (Cu3AsS4), 1.1.3.2 Asen t v trm tớch Hm lng Asen t nhiờn t nhiu...
 • 69
 • 386
 • 0

Tóm tắt luận văn nghiên cứu phân tích hệ điều khiển quá trình đa biến

Tóm tắt luận văn nghiên cứu phân tích hệ điều khiển quá trình đa biến
... HỆ ĐIỀU KHIỂN 2.1 Cấu trúc hệ điều khiển trình: Cấu trúc hệ điều khiển trình trình bầy sau: Hình 2.1: Cấu trúc hệ điều khiển trình Tùy theo quy mô ứng dụng mức độ Tự động hóa, hệ thống điều khiển ... không đáng kể Điều xấp xỉ khâu tính toán trình nhận dạng đối tượng trình KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN: Trong trình làm luận văn với đề tài: Nghiên cứu phân tích hệ điều khiển trình đa biến tìm ... điều khiển nói chung toán điều khiển trình nói riêng Cùng với đó, tổng hợp nhiều kiến thức kinh nghiệm thực tế Trong luận văn này, thu kết sau: - Nghiên cứu phân tích hệ điều khiển trình đa biến...
 • 23
 • 296
 • 0

Luận văn: Nghiên cứu phân tích hàm lượng P Mn trong gang thép bằng phương pháp trắc quang

Luận văn: Nghiên cứu phân tích hàm lượng P và Mn trong gang và thép bằng phương pháp trắc quang
... Cng tng t, Mn to nhiu hp cht vi O nh: MnO Mn2 O3, Mn3 O4, MnO2, v Si nh: Mn2 Si MnSi, Mn2 Si3, 1.3 TèNH HèNH PHN TCH P, Mn TRONG GANG TH P Trc õy, ngi ta cú thng xỏc nh P vụ c bng phng ph p trng lng, ... 600 ữ 1000oC cho bt Mn tỏc dng vi N2: 3Mn + N2 Mn3 N2 (1.13) Mn phn ng trc tip vi P nung ampun hn, to cỏc hp cht Mn 3P2 , MnP Mn cũn húa hp trc tip vi C, Si to cỏc hp cht Mn3 C, S húa bi Trung ... nhng núi chung Mn rt khú phn ng vi oxi, to Mn3 O4 940oC: 3Mn + 2O2 Mn3 O4 (1.12) Mn phn ng trc tip vi S, Se, Te to MnS, MnSe, MnSe2, MnTe, MnTe2 Mn cng húa hp trc tip vi N2 to Mn3 N2 nhit 600...
 • 90
 • 442
 • 2

tóm tắt luận án thực trạng nhân lực, nhu cầu đào tạo liên tục cho cán bộ y dược cổ truyền đánh giá hiệu quả một số giải pháp can thiệp

tóm tắt luận án thực trạng nhân lực, nhu cầu đào tạo liên tục cho cán bộ y dược cổ truyền và đánh giá hiệu quả một số giải pháp can thiệp
... phương pháp thống kê sử dụng phần mềm SPSS 10 qua công trình nghiên cứu thực trạng nhân lực, nhu cầu đào tạo cho cán y dược cổ truyền đánh giá hiệu số giải pháp can thiệp cho th y nhu cầu đào tạo liên ... lệ CBYT có trình độ đại học tương đối đồng 24 4.2 NHU CẦU ĐÀO TẠO LIÊN TỤC CHO CÁN BỘ Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN TUYẾN TỈNH 4.2.1 Nhu cầu đào tạo liên tục cán y dược cổ truyền tuyến ... thống kê (p < 0,05) 18 3.3 NHU CẦU ĐÀO TẠO LIÊN TỤC CỦA CÁN BỘ Y DƯỢC CỔ TRUYỀN TUYẾN TỈNH CHO CÁC VÙNG ĐỊA LÝ 3.3.1 Nhu cầu đào tạo liên tục cán y dược cổ truyền tuyến tỉnh 36% (440) 64%(788)...
 • 26
 • 494
 • 0

Nghiên cứu xác định hàm lượng vết nitrite bằng phương pháp trắc quang với thuốc thử dapsone, α – naphthol

Nghiên cứu xác định hàm lượng vết nitrite bằng phương pháp trắc quang với thuốc thử dapsone, α – naphthol
... dapsone α naphthol hóa chất có giá thành 29 tương đối rẻ Vì vậy, đề tài trọng đến việc xác định nitrite phương pháp trắc quang sử dụng thuốc thử dapsone α naphthol Việc nghiên cứu xác định nitrite ... NGHIỆM BẰNG TIN HỌC 38 Chương XÁC ĐỊNH NITRITE TRONG MẪU NƯỚC 42 5.1 XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NITRITE TRONG MẪU NƯỚC NUÔI THỦY SẢN DÙNG THUỐC THỬ DAPSONE VÀ α NAPHTHOL 44 5.1.1 Xác định nitrite ... nhiên, phương pháp sử dụng anot thủy ngân kim loại có độc tính cao 2.3.3 Phương pháp trắc quang Nitrite xác định phương pháp trắc quang dựa sở hình thành hợp chất màu azo Nitrite phản ứng với...
 • 86
 • 567
 • 1

Luận văn nghiên cứu đặc điểm nông sinh học, khả năng nhân giống in vitro hoa lilium poilanei gapnep đánh giá đa dạng di truyền n

Luận văn nghiên cứu đặc điểm nông sinh học, khả năng nhân giống in vitro hoa lilium poilanei gapnep và đánh giá đa dạng di truyền n
... giáo B m n công ngh sinh h c trư ng ð i H c N ng nghi p Hà N i ñã tr c ti p hư ng d n ñóng góp nhi u ý ki n quý báu giúp ho n thành lu n v n T p th c n b , công nh n vi n vi n sinh h c n ng nghi ... n hoa lily Vi t Nam ti n hành nghi n c u ñ tài: Nghi n c u ñ c ñi m n ng sinh h c, kh nh n gi ng in vitro hoa Lilium poilanei Gapnep ñánh giá ña d ng di truy n ngu n gen chi Lilium 1.2 M c ... sát sinh trư ng c a hoa Lilium poilanei Gapnep ñánh giá ña d ng di truy n ngu n gen hoa lily nh m cung c p m t s d n li u b n v ñ c tính n ng sinh h c ph n t ph c v công tác ch n t o gi ng hoa...
 • 118
 • 343
 • 1

TÓM TẮT LUẬN VĂN Nghiên cứu kỹ thuật phân tích chương trình tĩnh trong việc nâng cao chất lượng phần mềm

TÓM TẮT LUẬN VĂN Nghiên cứu kỹ thuật phân tích chương trình tĩnh trong việc nâng cao chất lượng phần mềm
... văn tiếp cận nghiên cứu kỹ thuật phân tích chương trình tĩnh mức mã nguồn, phân tích dựa phân tích luồng liệu Từ kết thu từ kỹ thuật phân tích giúp cho việc phân tích thuộc tính/hành vi xảy chương ... đạt trình bày tổng quan phân tích chương trình tĩnh Trong đó, nêu khái niệm liên quan đến phân tích chương trình tĩnh, điểm mạnh mặt yếu, kỹ thuật phân tích chương trình tĩnh giới học thuật nghiên ... Xây dựng phân tích: doAnalysis() 3.2 Phân tích chương trình ví dụ với Soot Trong phần này, luận văn thực nghiệm với phân tích tính sống biến 23 KẾT LUẬN Phân tích chương trình tĩnh kỹ thuật thu...
 • 24
 • 279
 • 0

TÓM TẮT LUẬN VĂN Nghiên cứu phương pháp kiểm chứng mô hình phần mềm dựa trên SAT

TÓM TẮT LUẬN VĂN Nghiên cứu phương pháp kiểm chứng mô hình phần mềm dựa trên SAT
... kiểm chứng hình luôn đề tài mang lại nhiều tranh luận, cảm hứng nghiên cứu Tác giả muốn nghiên cứu vấn đề kiểm chứng hình liên quan tới vấn đề bùng nổ không gian trạng thái kiểm chứng ... số lượng phần mềm việc đảm bảo chất lượng yêu cầu cấp bách hoàn cảnh Trên giới có nhiều báo, đề tài, công trình nghiên cứu kiểm chứng hình, hướng khác kiểm chứng hình hướng nghiên cứu tập ... hình 1.1.4 Các tiến trình kiểm chứng hình Trong việc áp dụng kiểm chứng hình để thiết kế pha khác sau: • Pha Modeling: – hình hóa hệ thống xem xét cách sử dụng ngôn ngữ tả hình...
 • 21
 • 305
 • 0

Luận văn - nghiên cứu, phân tích đánh giá các mặt của hoạt động sản xuất kinh doanh

Luận văn - nghiên cứu, phân tích và đánh giá các mặt của hoạt động sản xuất và kinh doanh
... văn trường Lời mở đầu Xã hội phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh giữ vai trò quan trọng, định tồn phát triển xã hội Công tác nghiên cứu, phân tích đánh giá mặt hoạt động sản xuất kinh doanh ... tâm doanh nghiệp sản xuất Thông qua phân tích hoạt động kinh doanh cách toàn diện giúp cho Công ty đánh giá đầy đủ sâu sắc hoạt động kinh tế mình, tìm mặt mạnh mặt yếu công tác quản lý Công ty Mặt ... phận sản xuất phân chia dựa nguyên tắc chức nhiệm vụ sản xuất kinh doanh phận Cơ cấu sản xuất Công ty tổ chức phân chia thành phận sản xuất chính, phụ, phụ trợ phục vụ sản xuất Bộ phận sản xuất...
 • 105
 • 319
 • 0

Luận văn nghiên cứu, phân tích một số hệ thống canh tác một số vùng sinh thái nông nghiệp chủ yếu của huyện việt yên bắc giang

Luận văn nghiên cứu, phân tích một số hệ thống canh tác ở một số vùng sinh thái nông nghiệp chủ yếu của huyện việt yên bắc giang
... học: Nghiên cứu, phân tích số hệ thống canh tác số vùng sinh thái nông nghiệp chủ yếu huyện Việt Yên Bắc Giang 1.2 Mục đích yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích Trên sở phân tích thuận lợi, khó khăn điều ... canh tác tổng quan tài liệu 2.1 Cơ sở lý luận hệ thống canh tác Nghiên cứu phát triển hệ thống canh tác cần phải dựa sở lý thuyết hệ thống Lý thuyết hệ thống vận dụng vào nông nghiệp có nhiều tác ... trung nghiên cứu, phân tích đánh giá số hệ thống canh tác chủ yếu vào phân cấp theo địa hình t ơng đối huyện gồm vùng Loại hình canh tác đất cao Loại hình canh tác đất vàn Loại hình canh tác đất...
 • 111
 • 603
 • 0

Luận văn nghiên cứu, phân tích khói xả để xây dựng dấu hiệu chẩn đoán động cơ diesel

Luận văn nghiên cứu, phân tích khói xả để xây dựng dấu hiệu chẩn đoán động cơ diesel
... KHáI QUáT Về CHẩN ĐOáN ĐộNG CƠ ĐốT TRONG 1.1.1 Chẩn đoán kỹ thuật .3 1.1.2 Chẩn đoán kỹ thuật động đốt .3 1.2 Tình hình nghiên cứu chẩn đoán động đốt 1.2.1 Chẩn đoán công suất ... tải trọng cho động phơng pháp gia tốc 49 CHƯƠNG III XÂY DựNG DấU HIệU NHậN BIếT TRạNG THáI Kỹ THUậT ĐộNG DIESEL NHờ PHÂN TíCH KHóI THảI 51 3.1 THIếT Kế THIếT Bị ĐO KHóI ... công suất 1.2.2 Chẩn đoán trạng thái kỹ thuật động theo thông số từ dòng khí thải 10 1.2.3 Chẩn đoán hao mòn nhờ phân tích dầu bôi trơn động 14 1.2.4 Chẩn đoán trực tuyến (OBD...
 • 96
 • 370
 • 3

Tài liệu LUẬN VĂN: Nghiên cứu, phân tích, nắm bắt những quy luật khách quan thực tiễn để đề ra chính sách công nghiệp hoá pdf

Tài liệu LUẬN VĂN: Nghiên cứu, phân tích, nắm bắt những quy luật khách quan và thực tiễn để đề ra chính sách công nghiệp hoá pdf
... nghiệp hoá Quan điểm công nghiệp hoá Trong thực tiễn đến tồn nhiều quan niệm khác phạm trù công nghiệp hoá Quan niệm giản đơn công nghiệp hoá cho công nghiệp hoá đưa đặc tính công nghiệp cho ... an ninh vững dân giàu nước mạnh xã hội công văn minh Muốn đảng Nhà nước nghiên cứ, phân tích, nắm bắt quy luật khách quan thực tiễn để đề sách công nghiệp hoá cho có sở khoa học phù hợp với đièu ... chọn sách chuyển dịch cấu a Các nước NICS Cùng với việc nghiên cứu, phân tích nắm bắt quy luật khách quan thực tiễn để đề sách công nghiệp hoá cách khoa học phù hợp với điều kiện hoàn cảnh việt...
 • 47
 • 257
 • 0

tóm tắt luận văn nghiên cứu khả năng sinh trưởng , phát triển của mộ số giống đậu tương nhập nội biện pháp kỹ thuật cho giống có triển vọng tại thái nguyên

tóm tắt luận văn nghiên cứu khả năng sinh trưởng , phát triển của mộ số giống đậu tương nhập nội và biện pháp kỹ thuật cho giống có triển vọng tại thái nguyên
... VX V 2 2,9 1 8,4 1 7,9 1 3,3 1 6,6 1 6,4 1 4,7 1 0,6 TQ 1 5,7 1 5,2 1 3,2 1 1,6 VX92 1 6,5 1 5,5 1 2,7 1 2,7 VX93 2 1,5 1 8,9 1 7,2 1 5,0 2 7,8 2 2,1 2 1,6 1 7,1 95389 2 3,7 1 7,8 1 7,8 1 4,8 CM60 1 7,0 1 5,9 1 3,3 1 2,6 99084-A18 ... 2 7,3 b 1,9 2b 16 4,6 ab 3 0,2 b 2 6,3 b 2 2,1 5 3,0 4(50K2O) 2 8,6 ab 1,9 7ab 16 5,5 a 3 2,6 ab 2 8,7 ab 2 5,6 2 4,5 5(60K2O) 2 9,1 a 2,0 1a 16 5,6 a 3 3,9 a 2 9,4 a 2 6,5 7,5 CV (%) 2,2 1,8 0,2 1,7 2,3 1,5 7 0,0 9 1,0 9 1,3 3 ... (tr /ha) 15 8,3 2d 16 1,6 3c 16 3,2 5b 16 4,5 8a 16 4,7 5a 2,0 1,2 1 1 6,5 e 2 1,4 d 2 8,1 c 3 1,8 b 3 4,0 a 2,1 1,5 2 1 4,2 d 1 8,5 c 2 4,0 b 2 6,9 ab 2 7,8 a 1,8 1,1 2 4,4 1 0,6 1 8,5 2 2,6 2 3,5 (S li u TB năm 200 7,2 008 X lý th...
 • 26
 • 425
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phân tích hàm lượng vitamin bằng phương pháp tách sắc kínghiên cứu qui trình xác định mangan bằng phương pháp trắc quang động học xúc tácphân tích hàm lượng lipid bằng phương pháp soxlhettóm tắt luận án nghiên cứu xây dựng mô hình canh tác hiệu quả trên đất bán ngập thủy điện ialy và pleikrông huyện sa thầy tỉnh kon tumluận văn nghiên cứu xác định hàm lượng vết kim loại nặng zn cu pb cd trong một số loại nấm linh chi bằng phương pháp von ampe hòa tan anot xung vi phân khóa luận tốt nghiệp đại họcluận văn nghiên cứu xác định hàm lượng zn cd pb cu trong các mô của ngao dầu ở vùng biển đồ sơn hải phòng luận văn thạc sỹ hóa họcnghiên cứu phân tích hàm lượng p và mntrong gang và thép bằng phương pháp trắc quangphân tích hàm lượng chất đạm phương pháp micro kjeldahl 8phân tích hàm lượng chất béo phương pháp adam rose gottlieb 8nghiên cứu phản ứng tạo phức của sắt iii với axit salixilic trong môi trường axit yếu bằng phương pháp trắc quang ứng dụng để xác định hàm lượng sắt trong xi măng luận văn tốt nghiệp đại họctóm tắt luận án nghiên cứu động lực học của xe chữa cháy rừng đa năngnghiên cứu sự tạo phức màu của một số kim loại nặng với thuốc thử hữu cơ bằng phương pháp trắc quang và ứng dụng phân tích đánh giá môi trườngnghiên cứu sự tạo phức của aiiii với aluminon bằng phương pháp trắc quang và khả năng ứng dụng phân tíchnghiên cứu sự tạo phức của đồngii với xilen da cam bằng phương pháp trắc quang ứng dụng để phân tíchbai luan van nghien cuu ve loi ich kinh te cua nguoi nong dan viet nam trong qua trinh tang truong kinh te o viet namCHIẾN LƯỢC MARKETING 2016-2020QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỈNH QUẢNG TRỊ ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030Vi sinh ký sinh trùng sách dùng cho các trường trung học y tếHướng dẫn đồ án kỹ thuật thi công bê tông toàn khối nhà nhiều tầng CHƯƠNG III các ví dụ đồ ánProgramming the network with perlQUẢN lý BV, NHÂN sự y tếTạo chủng vi khuẩn e coli có khả năng sản xuất lycopene ứng dụng trong công nghệ thực phẩmLịch sử hình thành và phát triển của BHXH trước 2017Có được phép xưng tội qua mọi phương tiện internet khôngTiểu sử thánh vinh sơn Phạm Hiếu LiêmVăn bản môi trường - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi)Văn bản môi trường - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi)Định nghĩa, nguồn gốc và phân loại chất thải nguy hạiKỹ thuật trồng cây Lâm nghiệp - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi)http: www.biostat.jhsph.edu fdominic teaching LDA stata intro2.pdfhttp: www.causeweb.org repository Minitab Minitab.pdfTài liệu thống kê - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) ď3 HW Descriptive statisticTài liệu thống kê - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) ďTài liệu thống kê - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) ď