Tóm tắt luận văn: Chế tạo, nghiên cứu tính chất từ của nanocomposite PolynaphthylamineFe3O4 và ứng dụng xử lí asen(III) trong nước

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu tính chất điện hóa khả năng ức chế ăn mòn thép cacbon thấp trong môi trường axit của một số hợp chất có gốc tự nhiên

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu tính chất điện hóa và khả năng ức chế ăn mòn thép cacbon thấp trong môi trường axit của một số hợp chất có gốc tự nhiên
... tài Nghiên c u tính ch t i n hóa kh c ch ăn mòn thép cacbon th p môi trư ng axit c a m t s h p ch t ngu n g c t nhiên 2 M c ích nghiên c u lu n án Tìm ki m, nghiên c u c trưng i n hóa kh ... n hành th c nghi m tính toán k t qu ; ch ng minh th h n ch ăn mòn thép cacbon th p môi trư ng axit b ng cao chi t chè, thu c m t s s n ph m tách c t chè Lu n án tính toán c thông s nhi t ng ... Hi u qu c ch ăn mòn thép CT38) dung d ch HCl 1M c a cao chi t v i n ng khác i v i thép so sánh Nghiên c u tương t th c hi n i v i thép so sánh K t qu tính toán c trưng trình ăn mòn t phép o i...
 • 28
 • 230
 • 0

tóm tắt luận văn thạc sĩ Nghiên cứu tính toán phát thải khí Methane từ bãi chôn lấp chất thải rắn Khánh Sơn, thành phố Đà Nẵng đến năm 2030

tóm tắt luận văn thạc sĩ Nghiên cứu tính toán phát thải khí Methane từ bãi chôn lấp chất thải rắn Khánh Sơn, thành phố Đà Nẵng đến năm 2030
... giảm thiểu phát thải khí cacbon”, đề xuất đề tài Nghiên cứu tính toán phát thải khí Methane Bãi chôn lấp chất thải rắn Khánh Sơn, Thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 Mục đích nghiên cứu (1) Đánh ... CTR Thành phố Đà Nẵng (2) Xác định thành phần CTR; lƣợng CTR chôn lấp khu xử lý (3) Tính toán xác định lƣợng khí Methane phát thải từ hộc chôn lấp chất thải rắn bãi chôn lấp Khánh Sơn, Thành phố ... 2.39 Thành phần CTR Thành phố Đà Nẵng 11 CHƢƠNG TÍNH TOÁN LƢỢNG PHÁT THẢI KHÍ METHANE TẠI BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI RẮN KHÁNH SƠN ĐÀ NẴNG 3.1 MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA Xác định lƣợng phát thải khí Methane từ...
 • 25
 • 315
 • 0

tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu tính chất lý hóa đất một số biện pháp thâm canh cam trên đất đỏ bazan Phủ Quỳ - Nghệ An

tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu tính chất lý hóa đất và một số biện pháp thâm canh cam trên đất đỏ bazan Phủ Quỳ - Nghệ An
... n ñ m ñ t ñ bazan tr ng cam; - Nghiên c u m t s tính ch t hóa h c ñ t tr ng cam 2.2.3 Nghiên c u bi n pháp k thu t thâm canh nâng cao su t, ch t lư ng cam ñ t ñ bazan Ph Quỳ - Nghiên c u nh ... cho cam 3.2.2 Nghiên c u m t s tính ch t hóa h c ñ t ñ bazan tr ng cam Ph Quỳ - Ngh An Qua k t qu nghiên c u ph u di n cho th y ñ t ñ bazan Ph quỳ Ngh An tính ch t hóa h c sau: ð t ñ bazan ... t i vùng Ph Quỳ - Ngh An - ðánh giá ñi u ki n t nhiên; - Tình hình s n xu t cam t i Ph Quỳ - Ngh An 2.2.2 Nghiên c u m t s tính ch t ñ t ñ bazan tr ng cam t i Ph Qu - Ngh An - Nghiên c u di n...
 • 24
 • 142
 • 0

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật các DỊCH vụ GIA TĂNG TRÊN IMS ỨNG DỤNG IMS xây DỰNG MẠNG hội tụ

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật các DỊCH vụ GIA TĂNG TRÊN IMS và ỨNG DỤNG IMS xây DỰNG MẠNG hội tụ
... kỹ thuật hệ thống mạng thành phần chức kiến trúc IMS Ở chương tìm hiểu dịch vụ gia tăng IMS ứng dụng IMS xây dựng mạng viễn thông hội tụ Chương CÁC DỊCH VỤ GIA TĂNG TRÊN NỀN IMS ỨNG DỤNG IMS ... ỨNG DỤNG IMS XÂY DỰNG MẠNG HỘI TỤ 2.1 CÁC DỊCH VỤ GIA TĂNG TRÊN IMS 2.1.1 Dịch vụ hiển thị Dịch vụ hiển thị nâng cao chất lượng nhắn tin, sử dụng nhiều ứng dụng dịch vụ khác Dịch vụ hiển thị trái ... phần tử kiến trúc IMS - Tìm hiểu phân tích dịch vụ gia tăng triển khai IMS Ứng dụng IMS xây dựng mạng viễn thông hội tụ Hội tụ mạng tích hợp dịch vụ vấn đề then chốt xây dựng mạng viễn thông hệ...
 • 21
 • 207
 • 0

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật kỹ THUẬT điều KHIỂN lưu LƯỢNG MPLS ỨNG DỤNG CHO MẠNG NGN của VNPT

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật kỹ THUẬT điều KHIỂN lưu LƯỢNG MPLS và ỨNG DỤNG CHO MẠNG NGN của VNPT
... LƯỢNG MPLS 4.1 KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG MPLS TRONG ĐIỀU KHIỂN LƯU LƯỢNG B A Mạng MPLS với điều khiển lưu lượng Hình 4.1 Điều khiển lưu lượng Với việc điều khiển lưu lượng thực mạng MPLS, lưu lượng ... BẢNG TÓM TẮT LUẬN VĂN CAO HỌC Ngành : Kỹ thuật điện tử - Khóa 13 Tên luân văn KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN LƯU LƯỢNG MPLS ỨNG DỤNG CHO MẠNG NGN CỦA VNPT Người thực hiện: Ngô Anh ... tầng mạng viễn thông quốc gia Tuy nhiên, khuôn khổ luận văn đề cập đến số vấn đề kĩ thuật liên quan đến toán điều khiển lưu lượng mạng lõi dựa MPLS Luận văn “KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN LƯU LƯỢNG MPLS VÀ...
 • 23
 • 125
 • 0

Báo cáo chế tạo nghiên cứu tính chất từ của các hạt nanô fe3o4 ứng dụng trong y sinh học

Báo cáo  chế tạo và nghiên cứu tính chất từ của các hạt nanô fe3o4 ứng dụng trong y sinh học
... ứng dụng y sinh: làm tác nhân tăng ñộ tương phản m y cộng hưởng từ hạt nhân, phân tách chọn lọc tế bào, hiệu ứng ñốt nhiệt phân phát thuốc, vv Trong tất ứng dụng ñòi hỏi hạt nanô từ phải có từ ... chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự Nhiên Công nghệ 23 (2007) 231-237 xuyên hầm lượng tử ñộ từ hóa hạt ñược coi ñơn domain từ Dựa ñặc tính vật lý, hóa học, nhiệt học học, hạt nano siêu thuận từ mở ... bão hoà lớn, lực kháng từ nhỏ, kích thước khoảng 10 nm, hạt nano Fe3O4 hội tụ ñ y ñủ y u tố cần thiết ứng dụng y sinh học N.H Đức nnk / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự Nhiên Công nghệ 23...
 • 7
 • 136
 • 1

Tóm tắt luận văn thạc sỹ: Nghiên cứu chế tạo gelatinase tái tổ hợp đánh giá đặc tính của enzyme

Tóm tắt luận văn thạc sỹ: Nghiên cứu chế tạo gelatinase tái tổ hợp và đánh giá đặc tính của enzyme
... thể Chế tạo enzyme tái tổ hợp gelatinase Xác định điều kiện thích hợp để biểu gen mã hóa gelatinase Xác định đặc tính gelatinase tái tổ hợp, bao gồm: đặc tính vật lý, hóa học enzyme NỘI DUNG NGHIÊN ... NGHIÊN CỨU Nghiên cứu tạo chủng biểu gen mã hóa gelatinase Nghiên cứu xác định điều kiện biểu gen mã hóa gelatinase Nghiên cứu đặc tính gelatinase tái tổ hợp ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 4.1 ... hóa kỹ thuật công nghệ tạo enzyme tái tổ hợp nói chung công nghệ tạo gelatinase tái tổ hợp nói riêng - Đưa điều kiện để chế tạo gelatinase tái tổ hợp ứng dụng xử lý phụ phẩm chế biến cá da trơn...
 • 25
 • 335
 • 0

tóm tắt luận văn thạc sĩ Nghiên cứu thực trạng cơ chế quản lý vốn của tập đoàn Bưu chính- Viễn thông Việt Nam một số giải pháp hoàn thiện

tóm tắt luận văn thạc sĩ Nghiên cứu thực trạng cơ chế quản lý vốn của tập đoàn Bưu chính- Viễn thông Việt Nam và một số giải pháp hoàn thiện
... nớc giao vốn cho TCTBC thông qua Cty mẹ 1.2 Thực trạng chế quản vốn Tập đoàn Bu Viễn thông Việt Nam 1.2.1 Nguồn vốn Tập đoàn Bu Viễn thông Việt Nam * Vốn CTM đợc hình thành từ nguồn vốn Nhà ... mềm TCT Viễn thông I, II, III TCT Bu Việt Nam Dới mô hình Bu Viễn thông Việt Nam đợc sơ đồ hoá: Sơ đồ 2.1 Mô hình tổ chức Tập đoàn Bu Viễn thông Việt Nam Tập đoàn bu viễn thông Việt Nam VNPT ... Nam tiền thân tập đoàn Bu Viễn thông Việt Nam 1.1.2 Chức nhiệm vụ Tập đoàn Bu Viễn thông Việt Nam Tập đoàn Bu Viễn thông Việt Nam hoạt động lĩnh vực: * Đầu t tài kinh doanh vốn nớc nớc * Kinh...
 • 19
 • 152
 • 0

tóm tắt luận văn cao học nghiên cứu, ứng dụng chế phẩm vi sinh sagi bio trong xửchất lót chuồng nuôi gà tại vĩnh phúc

tóm tắt luận văn cao học nghiên cứu, ứng dụng chế phẩm vi sinh sagi bio trong xử lý chất lót chuồng nuôi gà tại vĩnh phúc
... hành nghiên cứu thực hiện đề tài: Nghiên cứu, ứng dụng chế phẩm vi sinh Sagi Bio xử chất lót chuồng nuôi Vĩnh Phúc Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá hiệu chế phẩm vi sinh Sagi Bio- 1 ... Bio- 2 để xử chất lót chuồng nuôi gia cầm cho các hộ nông dân Vi ̣c đánh giá hiệu chế phẩm Sagi Bio1 xử chất lót chuồng nuôi gà có ý nghĩa quan trọng vi ̣c ứng dụng các sản phẩm khoa ... giá chất lượng không khí chuồng nuôi (tổng vi khuẩn hiếu khí, sự phát sinh mùi H2S, NH3) giữa các chuồng nuôi gia cầm sử dụng chế phẩm vi sinh Sagi Bio- 1 và không sử dụng chế phẩm vi sinh...
 • 24
 • 132
 • 0

Tóm tắt luận văn hóa học: Nghiên cứuchế phản ứng của C3H3 với HCNO bằng phương pháp Hóa học tính toán

Tóm tắt luận văn hóa học: Nghiên cứu cơ chế phản ứng của C3H3 với HCNO bằng phương pháp Hóa học tính toán
... đồ phản ứng C3H3 với HCNO sau (hình 3.3): Hình 3.3: Sơ đồ phản ứng C3H3 với HCNO 3.3 Bề mặt Để xây dựng bề mặt hệ phản ứng, tiến hành tối ưu hóa cấu trúc hai chất phản ứng (RA) C3H3 HCNO mức ... (c), (d) phản ứng C3H3 + HCNO 3.4.2 Sự tính RRKM (Rice Ramsperger Kassel Macus) số tốc độ cho phản ứng gốc C3H3 với HCNO Như thảo luận, tiến hành tính số tốc độ phản ứng số đường phản ứng dự đoán ... thuyết phản ứng gốc tự propargyl Về phản ứng hóa học, có nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu phản ứng gốc tự propargyl Cụ thể, nhiều công trình nghiên cứu lý thuyết thực nghiệm phản ứng propargyl...
 • 22
 • 246
 • 1

Tóm tắt luận văn tốt nghiệp: Nghiên cứu chương trình virus tin học chương trình diệt virus ĐHDL Đông Đô

Tóm tắt luận văn tốt nghiệp: Nghiên cứu chương trình virus tin học và chương trình diệt virus ĐHDL Đông Đô
... cáo luận văn tốt nghiệp Tên đề tài: Nghiên cứu số loại virus chng trình diệt virus Nội dung đề tài: Sơ lc virus tin học Một số vấn đề phòng chống virus Thử nghiệm Kết luận Báo cáo luận văn tốt ... tốt nghiệp Sơ lc virus tin học Virus tin học ? Virus tin học (computer virus) chng trình máy tính có khả tự chép lên đĩa, file khác nhằm thực mục đích Virus tin học chng trình có khả tự thi ... file sau khôi phục Báo cáo luận văn tốt nghiệp Kết luận Sau thời gian nghiên cứu, luận văn phần khái quát đc các loại Virus cở sở phân tích kỹ thuật Virus qua đoạn mã Virus đc phát hiện, xây dựng...
 • 18
 • 473
 • 0

Chế tạo, nghiên cứu tính chất hình thái cấu trúc của vật liệu compozit trên cơ sở copolyme etylen vinyl axetat (EVA) nanosilica) tóm tăt

Chế tạo, nghiên cứu tính chất và hình thái cấu trúc của vật liệu compozit trên cơ sở copolyme etylen vinyl axetat (EVA) và nanosilica) tóm tăt
... liờu nanocompozit EVA/silica Vỡ võy, nghiờn cu sinh la chon v thc hiờn luõn ỏn vi ti: "Ch to, nghiờn cu tớnh cht v hinh thai cu trỳc ca vt liu compozit trờn c s copolyme etylen- vinyl axetat (EVA) ... liờu nanocompozit chng t ó co s hỡnh thnh liờn kt hydro gia cỏc ht silica v nờn EVA nh minh hoa trờn hỡnh 3.5a Nhóm vinyl axetat (VA) O O EVA CH3 O H O CH3 C O CH3 H C + O Nhóm vinyl axetat (VA) ... nghiờn cu cua cỏc nh khoa hoc trờn th gii vỡ nhiờu u iờm nụi bõt cua nanosilica Copolyme etylen vinyl axetat (EVA) l mụt cao su nhiờt co thờ ng dng nhiờu lnh vc Gn õy, nghiờn cu s dng nanosilica...
 • 29
 • 274
 • 0

tóm tắt luận án tiếng anh nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết quả phẫu thuật hở van động mạch chủ tại bệnh viện hữu nghị việt - đức

tóm tắt luận án tiếng anh nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả phẫu thuật hở van động mạch chủ tại bệnh viện hữu nghị việt - đức
... meeting: - Marfan Syndrome - Inflammation of the aorta due to syphilis - Ehlers-Danlos syndrome - Reiter's syndrome - Injuries or aneurysm of the aortic wall 1.3.2 Leaf disease in aortic valve: - Rheumatic ... 3.41 Results year after surgery Both Pre-op (n=67) Post-op (n=55) I 4,48 II 46,27 NYHA Pre-op Biological Mechanic Pre-op (n=12) Post-op (n=7) (n=53) Post-op (n=46) 50,91(28) 8,33 (1) 71,43(5) ... Surgery 1 2-2 013 Pham Thai Hung, Le Ngoc Thanh “Earnly - term Evaluation of Aortic Valve Replacement valve in Viet Duc Hospital” Journal of Vietnamese medecine 8-2 011 Pham Thai Hung, Le Ngoc Thanh “Commenting...
 • 38
 • 399
 • 0

tóm tắt luận văn tiếng việt nghiên cứu mô bệnh học chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt

tóm tắt luận văn tiếng việt nghiên cứu mô bệnh học và chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt
... Đặc điểm bệnh học 3.2.1 Đặc điểm bệnh học Bảng 1: bệnh học (n=138) bệnh học Số lượng (n) Tỷ lệ (%) Ung thư tế bào chuyển tiếp 0,7 Sarcome tiền liệt tuyến 0,7 Ung thư biểu tuyến 136 ... 2 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng bệnh học ung thư tuyến tiền liệt bệnh viện trung ương quân đội 108 Đánh giá kết số biện pháp chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt Đóng góp luận án - Nêu ... điểm người bệnh đến viện muộn, đặc điểm bệnh học ung thư tuyến tiền liệt - Nêu giá trị số biện pháp chẩn đoán, đặc biệt phối hợp biện pháp, góp phần chẩn đoán sớm ung thư tuyến tiền liệt điều...
 • 31
 • 320
 • 0

tóm tắt luận văn tiếng việt nghiên cứu chẩn đoán, điều trị vi phẫu thuật u màng não lành tính cạnh đường giữa

tóm tắt luận văn tiếng việt nghiên cứu chẩn đoán, điều trị vi phẫu thuật u màng não lành tính cạnh đường giữa
... nhi u nghiên c u PT UMNCĐG Các nghiên c u tiến hành chủ y u 5-10 năm, số BN nghiên c u trung bình: 7-12 BN/năm 1.1.2 Các nghiên c u u màng não cạnh đường Vi t Nam Một số nghiên c u UMNCĐG Vi t ... thƣớc u màng não cạnh đƣờng lành tính 4.1.1 Tần suất u màng não cạnh đường lành tính Kết nghiên c u: UMNCĐG/UMN nội sọ 33,9% Kết tương xứng với nghiên c u tác giả nước, nhiên cao so với nghiên c u ... xạ ph u cho u tái phát sót lại, PT lại đặt kích thước khối u lớn, có tri u chứng khối u không đáp ứng với đi u trị xạ ph u [141] KẾT LUẬN Qua nghiên c u 74 BN UMN lành tính cạnh đường mổ có chẩn...
 • 24
 • 207
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận văn nghiên cứu một số chữ ký số đặc biệt và ứng dụngnghiên cứu tính chất từ nhiệtnghiên cứu tính chất từnghiên cứu tính chất từ của vật rắnnghiên cứu một số hàm cơ sở bán kính và ứng dụng để tính đạo hàmnghiên cứu về bộ điều khiển logic khả trình và ứng dụng để điều khiển hệ thống pistong –xylanh khí nén trên mô hìnhnghiên cứu tính chất từ điện trở khổng lồ gmr trong các hệ từ dạng hạt bằng công nghệ nguội nhanh và bốc bay nổcác phương pháp nghiên cứu tính chất của hỗn hợp bê tông và bê tông cường độ caoluan van tot nghiep nghien cuu quy trinh che bien khom saytóm tắt luận văntóm tắt luận văn thạc sĩtóm tắt luận văn thạc sĩ kinh tếtóm tắt luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanhtóm tắt luận văn thạc sĩ kinh doanhtóm tắt luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàngbài tập tuần logic và cách học tốt logicVận dụng kiến thức liên môn để viết bài văn cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn thi sĩ và tinh thần chiến sĩ qua bài thơ220 IELTS SPEAKING TOPICS_01Bộ đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 2 có đáp án국어1권Cơ chế di truyền va biến dị Tế bàoli thuyet va bai tap tuong tac genUng dung di truyen hocBài 2: THỰC HIỆN PHÁP LUẬTBài 3: CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬTBài 7:CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦBài viết số 7 lớp 8 đề 2HUONG DAN TINH HUONG TRONG DAU THAUHình học chọn lọc thi HSG toán lớp 12SKKN “Quản lý chỉ đạo về việc nâng cao chất lượng dạy và học ở trường Tiểu học”GDCD THPT nguyễn thị hằng THPT hoằng hoá IVCHAPTER 4: ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTKẾ HOẠCH PCCC(2017 2018)PHƯƠNG án CHỮA CHÁYĐánh giá, Nghiên cứu Hành vi tiêu dùng của khách hàng về Du Lịch Tour và Công ty Du Lịch Vietravel