Bước đầu ứng dụng kỹ thuật vi dòng chảy để bào chế liposome indomethacin

Bước đầu ứng dụng kỹ thuật southern Blot phân tích đa dạng di truyền nấm

Bước đầu ứng dụng kỹ thuật southern Blot phân tích đa dạng di truyền nấm
... “Bƣớc đầu ứng dụng kỹ thuật Southern Blot phân tích tính đa dạng di truyền nấm Magnaporthegrissea gây bệnh đạo ôn lúa” Giáo viên hướng dẫn: LÊ ĐÌNH ĐÔN  Cơ sở nghiên cứu: Sử dụng marker phân ... Probe đánh dấu sử dụng Southern Blot 10 2.7 Cơ sở đa hình quần thể nấm M grisea 10 2.8 Một số nghiên cứu ứng dụng Southern blot phân tích đa dạng di truyền quần thể nấm M grisea ... áp dụng thành công việc nghiên cứu đa dạng di truyền nấm Magnaporthe grisea Ở nước ta, nghiên cứu Xuất phát từ tình hình trên, thực đề tài “Bƣớc đầu ứng dụng kỹ thuật Southern blot phân tích đa...
 • 52
 • 511
 • 3

Tài liệu KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT MR ARTHROGRAPHY pdf

Tài liệu KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT MR ARTHROGRAPHY pdf
... khớp vai hiệu quả, phổ biến giới • MR Arthrography khớp vai dực mốc giải phẫu kỹ thuật đơn giản, dễ thực hiện, không phụ thuộc trang thiết bị hướng dẫn, đạt yêu cầu kỹ thuật kết ban đầu đáng khích ... khớp vai 33 • Biến chứng: ca choáng đau lúc đâm kim vào khớp, biến chứng không nghiêm trọng, bệnh nhân hồi phục nhanh mà không cần phương pháp hồi sức 34 17 KẾT LUẬN • MR Arthrography KT khảo ... tất MR Arthrography : 60 phút 11 • Tất ca đọc bác sĩ độc lập đào tạo MRI xương khớp • So sánh hình ảnh trước sau tiêm, khảo sát hình đọc chuyên dùng • Bệnh nhân theo dõi biến chứng sau tiêm 12 KẾT...
 • 18
 • 237
 • 0

Tài liệu BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT SOUTHERN BLOT PHÂN TÍCH ĐA DẠNG DI TRUYÊN NẤM Magnaporthe grisea GÂY BỆNH ĐẠO ÔN TRÊN CÂY LÚA potx

Tài liệu BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT SOUTHERN BLOT PHÂN TÍCH ĐA DẠNG DI TRUYÊN NẤM Magnaporthe grisea GÂY BỆNH ĐẠO ÔN TRÊN CÂY LÚA potx
... HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC  BƢỚC ĐẦU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT SOUTHERN BLOT PHÂN TÍCH ĐA DẠNG DI TRUYÊN NẤM Magnaporthe grisea GÂY BỆNH ĐẠO ÔN TRÊN CÂY LÚA ... grisea gây bệnh đạo ôn lúa , nhằm phân tích cấu trúc di truyền dòng nấm Magnaporthe grisea gây bệnh đạo ôn lúa tỉnh đồng Sông Cửu Long 5.4 Mục đích – Yêu cầu 5.4.1 Mục đích Bước đầu phân tích đa dạng ... đa dạng di truyền nấm Magnaporthe grisea Ở nước ta, nghiên cứu Xuất phát từ tình hình trên, thực đề tài “Bƣớc đầu ứng dụng kỹ thuật Southern blot phân tích đa dạng di truyền nấm Magnaporthe grisea...
 • 52
 • 285
 • 0

Luận văn : BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT SOUTHERN BLOT PHÂN TÍCH ĐA DẠNG DI TRUYÊN NẤM Magnaporthe grisea GÂY BỆNH ĐẠO ÔN TRÊN CÂY LÚA part 3 docx

Luận văn : BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT SOUTHERN BLOT PHÂN TÍCH ĐA DẠNG DI TRUYÊN NẤM Magnaporthe grisea GÂY BỆNH ĐẠO ÔN TRÊN CÂY LÚA part 3 docx
... cứu đa dạng di truyền nấm Magnaporthe grisea gây bệnh đạo ôn nước ta, có vài đề nghị sau: - Tiếp tục hoàn thiện quy trình Southern blot - Tiếp tục hoàn thiện việc phân tích đa dạng di truyền nấm ... 20 03 Bài Giảng Môn Học Cây Lúa Khoa Nông Học- Đại Học Nông Lâm TP HCM Nguyễn Thị Lang, Bùi Chí Bửu, 2005 Sinh Học Phân Tử-Giới Thiệu Phương Pháp Ứng Dụng Nhà xuất Nông Nghiệp TP HCM, trang 63- 74 ... Các băng điện di không thẳng điện cực máy điện di không ổn định trình điện di bồn điện di bị rung trình điện di Trong điều kiện này, kết điện di tạo mẫu lai không phản ánh thực di chuyển theo...
 • 16
 • 221
 • 0

Luận văn : BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT SOUTHERN BLOT PHÂN TÍCH ĐA DẠNG DI TRUYÊN NẤM Magnaporthe grisea GÂY BỆNH ĐẠO ÔN TRÊN CÂY LÚA part 2 doc

Luận văn : BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT SOUTHERN BLOT PHÂN TÍCH ĐA DẠNG DI TRUYÊN NẤM Magnaporthe grisea GÂY BỆNH ĐẠO ÔN TRÊN CÂY LÚA part 2 doc
... lúa, kê đuôi cáo, số loại cỏ khác, chúng không tìm thấy nấm M grisea phân lập từ lúa mì [8] 2. 8 Một số nghiên cứu ứng dụng Southern blot phân tích đa dạng di truyền quần thể nấm Magnaporthe grisea ... tiến hành phân tích cấu trúc di truyền quần thể nấm M grisea gây bệnh đạo ôn vùng Đồng Sông Hồng (1998) Đồng Sông Cửu Long (1996) Ứng dụng phương pháp Southern blot sử dụng probe chứa đoạn phân lập ... (1995) sử dụng phương pháp Southern blot với probe Mg-SINE, phân tích genome nòi M grisea Qua nghiên cứu Kachroo phát khoảng 100 Mg-SINE thể đơn bội nòi gây bệnh cho lúa nòi không gây bệnh cho lúa...
 • 18
 • 226
 • 0

Luận văn : BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT SOUTHERN BLOT PHÂN TÍCH ĐA DẠNG DI TRUYÊN NẤM Magnaporthe grisea GÂY BỆNH ĐẠO ÔN TRÊN CÂY LÚA part 1 potx

Luận văn : BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT SOUTHERN BLOT PHÂN TÍCH ĐA DẠNG DI TRUYÊN NẤM Magnaporthe grisea GÂY BỆNH ĐẠO ÔN TRÊN CÂY LÚA part 1 potx
... HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC  BƢỚC ĐẦU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT SOUTHERN BLOT PHÂN TÍCH ĐA DẠNG DI TRUYÊN NẤM Magnaporthe grisea GÂY BỆNH ĐẠO ÔN TRÊN CÂY LÚA LUẬN ... grisea gây bệnh đạo ôn lúa , nhằm phân tích cấu trúc di truyền dòng nấm Magnaporthe grisea gây bệnh đạo ôn lúa tỉnh đồng Sông Cửu Long 5.4 Mục đích – Yêu cầu 5.4 .1 Mục đích Bước đầu phân tích đa dạng ... đa dạng di truyền nấm Magnaporthe grisea Ở nước ta, nghiên cứu Xuất phát từ tình hình trên, thực đề tài “Bƣớc đầu ứng dụng kỹ thuật Southern blot phân tích đa dạng di truyền nấm Magnaporthe grisea...
 • 18
 • 277
 • 0

Bước đầu áp dụng kỹ thuật siêu âm xác định tình trạng mang thai, viêm tử cung và u nang buồng trung trên chó cái

Bước đầu áp dụng kỹ thuật siêu âm xác định tình trạng mang thai, viêm tử cung và u nang buồng trung trên chó cái
... Ảnh si u âm giải ph u chó ta tuổi bò xoắn viêm sừng tử cung Tình trạng viêm tử cung Hình Ảnh si u âm giải ph u chó ta tuổi bò viêm phần sừng tử cung * Chẩn đoán lâm sàng Chó ta năm tuổi có tri u ... Ảnh si u âm hình giải ph u chó ta tuổi bò cắt bỏ buồng trứng, viêm phần sừng thân tử cung Chẩn đoán tình trạng viêm tử cung Kết chẩn đoán si u âm 31 chó bò bệnh lý quan sinh dục xác đònh 30 chó ... biên - Vách tử cung nhìn thấy, khu vực trung tâm cho hồi âm sáng vài vùng không hồi âm giảm âm xác đònh có dòch chất diện Kết luận: Chó mang thai giả Tình trạng không mang thai viêm tử cung * Chẩn...
 • 5
 • 579
 • 1

Bước đầu ứng dụngthuật sinh học phân tử để đánh giá sự lƣu hành của một số chủng pseudomonas aeruginosa và staphilococcus aureus gây nhiễm trùng bệnh viện tại bệnh viện đa khoa trung ương

Bước đầu ứng dụng kĩ thuật sinh học phân tử để đánh giá sự lƣu hành của một số chủng pseudomonas aeruginosa và staphilococcus aureus gây nhiễm trùng bệnh viện tại bệnh viện đa khoa trung ương
... hụt phân đoạn so với chủng lại (Hình b đƣờng chạy số 3) Phân tích kết nghiên cứu cho phép rút kết luận sơ nhƣ sau, có chủng P aeruginosa chủng S aureus khác số chủng phân lập bệnh viện Đa khoa Trung ... xung quanh bệnh viện để có nhận xét khái quát thành phần chủng vi sinh vật gây bệnh, mối liên quan chủng mẫu phân lập khác nhau, sở đƣa đánh giá công tác phòng chống nhiễm trùng bệnh viện địa điểm ... kỹ thuật PCR chủng P aeruginosa (a) S aureus (b) KẾT LUẬN Bằng kỹ thuật RAPD, với mồi ngẫu nhiên xác định đƣợc có chủng P aeruginosa chủng S aureus khác số chủng đƣợc phân lập bệnh viện Đa khoa...
 • 6
 • 570
 • 8

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật vi phẫu trong điều trị tạo hình bỏng

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật vi phẫu trong điều trị tạo hình bỏng
... mạch vi phẫu 00 01 Cơ sở khoa điều trị tạo hình bỏng Quytrìnhk thuật 00 01 Cơ sở tạo vạt da "mỏng" DIEP có nối mạch vi phẫu điều trị tạo hình bỏng Số liệu nghiên cứu 30 xác Đã đợc giải phẫu xác ... 33 2.1.2 Nghiên cứu lâm sàng 34 2.1.2.1 Nghiên cứu ứng dụng vạt da siêu mỏng có nối mạch vi phẫu 34 điều trị sẹo vùng cổ-mặt 2.1.2.2 Nghiên cứu ứng dụng vạt da có nối mạch vi phẫu điều trị 34 tổn ... mạch vi phẫu đầu xa để điều trị phẫu thuật tạo hình sẹo kích thớc rộng hay co kéo toàn vùng cằm cổ mặt + ứng dụng vạt da siêu mỏng DIEP có nối mạch vi phẫu để điều trị phẫu thuật tổn thơng bỏng...
 • 138
 • 440
 • 1

nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật gây động dục đồng loạt, nâng cao hiệu quả thụ tinh nhân tạo nhằm tăng năng suất đàn bò tại tỉnh điện biên

nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật gây động dục đồng loạt, nâng cao hiệu quả thụ tinh nhân tạo nhằm tăng năng suất đàn bò tại tỉnh điện biên
... nghi li gim i t l ng huyt cao Nh vy, trin khai ti Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật gây động dục đồng loạt, nâng cao hiệu thụ tinh nhân tạo nhằm tăng suất đàn tỉnh Điện Biên l cụng c quan trng v ... phỏt trin n trõu bũ ca in Biờn nhng ti: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật gây động dục đồng loạt, nâng cao hiệu thụ tinh nhân tạo nhằm tăng suất đàn tỉnh Điện Biên trin khai giai on 2008-2010 l hon ... cht lng m cũn gim c tớnh thớch nghi ti Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật gây động dục đồng loạt, nâng cao hiệu thụ tinh nhân tạo nhằm tăng suất đàn tỉnh Điện Biên, a mt cỏch lm gii quyt c cỏc nhu...
 • 167
 • 770
 • 3

đánh giá kết quả ứng dụng kỹ thuật vi phẫu trong phẫu thuật nối ngón tay đứt rời

đánh giá kết quả ứng dụng kỹ thuật vi phẫu trong phẫu thuật nối ngón tay đứt rời
... 2 B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI MAI THANH T ĐáNH GIá KếT QUả ứNG DụNG Kỹ THUậT VI PHẫU TRONG PHẫU THUậT NốI NGóN TAY ĐứT RờI Chuyờn ngnh : Phu thut to hỡnh Mó s : 60.72.01.23 CNG ... Chn thng chnh hỡnh TP.HCM, Vin quõn y 103, Bnh vin Xanh pụn, Bnh vin Vit c ó c cụng b Tuy nhiờn thng tn ngún tay tay t ri l thỏch thc ln vi nhiu bnh vin, phu thut vi n phu thut to hỡnh cng nh ... 1.1.1 Cỏc xng bn tay, ngún tay Vi 27 xng v h thng dõy chng bao khp m bo cho mi hot ng tinh vi phc ca bn tay v c chia thnh nhúm - xng c tay - xng bn tay - 14 xng ngún tay hay t ngún tay Ngún I cú...
 • 46
 • 627
 • 6

đánh giá kết quả ứng dụng kỹ thuật vi phẫu trong phẫu thuật nối ngón tay đứt rời

đánh giá kết quả ứng dụng kỹ thuật vi phẫu trong phẫu thuật nối ngón tay đứt rời
... Chn thng chnh hỡnh TP.HCM, Vin quõn y 103, Bnh vin Xanh pụn, Bnh vin Vit c ó c cụng b Tuy nhiờn thng tn ngún tay tay t ri l thỏch thc ln vi nhiu bnh vin, phu thut vi n phu thut to hỡnh cng nh ... 1.1.1 Cỏc xng bn tay, ngún tay Vi 27 xng v h thng dõy chng bao khp m bo cho mi hot ng tinh vi phc ca bn tay v c chia thnh nhúm - xng c tay - xng bn tay - 14 xng ngún tay hay t ngún tay Ngún I cú ... phc hi bng k thut vi phu ó giỳp gim thiu c nhiu di chng nng n cho bnh nhõn, tr h li vi cuc sng v lao ng Vi phỏt minh kớnh hin vi phu thut cựng ch khõu vi phu Vic ng dng k thut vi phu ni chi núi...
 • 40
 • 199
 • 0

Bước đầu ứng dụng phẫu thuật nội soi u trung thất tại Bệnh viện Việt Đức

Bước đầu ứng dụng phẫu thuật nội soi u trung thất tại Bệnh viện Việt Đức
... ống kính nội soi PTLN : Ph u thuật lồng ngực PTNS : Ph u thuật nội soi PTNSLN : Ph u thuật nội soi lồng ngực TMCT : Tĩnh mạch chủ TT : Trung thất UTT : U trung thất xquang : Phim X quang Danh ... nghĩa 1.1.1.1 Ph u thuật nội soi (endoscopic surgery) Ph u thuật nội soi (PTNS) phơng pháp ph u thuật xâm nhập tối thi u sử dụng ống kính nội soi (scopes) dụng cụ nội soi chuyên dụng qua lỗ nhỏ lỗ ... giải ph u, trung thất đợc chia làm khu (Hình 1.2) : Hình 1.2 Sự phân chia trung thất [15] 1 .Trung thất trên; Trung thất sau 3 .Trung thất giữa; Trung thất trớc - Trung thất (Superior mediastinum):...
 • 122
 • 220
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng kỹ thuật di truyền vi sinh vậttrung tâm ứng dụng kỹ thuật nông nghiệp lâm đồngđề tài nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất vacxin nhược độc vô hoạt phòng bệnh cho gia súc gia cầm và ứng dụng kỹ thuật gene xác định typ vi rut lở mồm long móng lmlmứng dụng kỹ thuật multiplex – pcr để phát hiện các gen độc lực của vi khuẩn escherichia coli phân lập từ phân bò phân heo tiêu chảy và thịt bòluận văn ứng dụng kỹ thuật multiplex – pcr để phát hiện các gen độc lực của vi khuẩn escherichia coli phân lập từ phân bò phân heo tiêu chảy và thịt bò part 6 docảnh hưởng của các chương trình khuyến nông chuyển giao ứng dụng kỹ thuật đối với thu nhập của nông dân trồng lúa ở ðồng bằng sông cửu longứng dụng kỹ thuật mimo trong thông tin di động 4g ltenghiên cứu khả năng ứng dụng kỹ thuật gps đo động thời gian thực trong thành lập bản đồ địa chính trên địa bàn huyện tam đảokỹ thuật truyền dẫn đồng bộ sdh ứng dụng kỹ thuật truyền dẫn sdh vào mạng cáp quang hà nộigiải pháp thứ ba đầu tư đổi mới và ứng dụng kỹ thuật công nghệ trong lĩnh vực nghiệp vụ thẻứng dụng kỹ thuật sốứng dụng kỹ thuậtứng dụng kỹ thuật lạnhứng dụng kỹ thuật chuyển genứng dụng kỹ thuật điện tửchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấm