Bài tập tích phân ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia

Toán tích phân ôn thi tốt nghiệp THPT và hướng dẫn giải chi tiết

Toán tích phân ôn thi tốt nghiệp THPT và hướng dẫn giải chi tiết
... TOÁN 12 Biên so n : ð ng Nh t Long www.dangnhatlong.com Trang 2/ 20 Email: dangnhatlong.com@gmail.com TOÁN 12 www.dangnhatlong.com HƯ NG D N GI I: ... Trang 3/ 20 Email: dangnhatlong.com@gmail.com TOÁN 12 Biên so n : ð ng Nh t Long www.dangnhatlong.com Trang 4/ 20 Email: dangnhatlong.com@gmail.com TOÁN 12 Biên so n : ð ng Nh t Long www.dangnhatlong.com ... Trang 5/ 20 Email: dangnhatlong.com@gmail.com TOÁN 12 Biên so n : ð ng Nh t Long www.dangnhatlong.com Trang 6/ 20 Email: dangnhatlong.com@gmail.com TOÁN 12 Biên so n : ð ng Nh t Long www.dangnhatlong.com...
 • 20
 • 228
 • 0

Chuyen de Nguyen ham tich phan- On thi tot nghiep THPT

Chuyen de Nguyen ham tich phan- On thi tot nghiep THPT
... phuc99@gmail.com – 0939 302 308 Trang31 HĐBM Toán THPT Nguyễn Đáng Tài Liệu Tham Khảo Ôn Tập Thi TN THPT  u = q ( x)  dv = p ( x ) dx  Trong trường hợp ta đặt :  Bài tập : 1.9 Bài : x Chứng ... Trang34 HĐBM Toán THPT Nguyễn Đáng Tài Liệu Tham Khảo Ôn Tập Thi TN THPT Diện tích hình phẳng giới hạn : ( C1 ) : y = f ( x ) ; ( C2 ) : y = g ( x ) ; x = a; x = b ( a < b ) (trong hai đường thẳng ... PHÂN Photocopy – Phúc – phuc99@gmail.com – 0939 302 308 Trang32 HĐBM Toán THPT Nguyễn Đáng Tài Liệu Tham Khảo Ôn Tập Thi TN THPT Tích phân : 1.17 Định nghĩa : b ∫ a b f ( x ) dx =  F ( x )  = F...
 • 7
 • 172
 • 1

hướng dẫn làm bài luận ôn thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia và các bài luận mẫu hay

hướng dẫn làm bài luận ôn thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia và các bài luận mẫu hay
... live and work in the country Bài d ch: B n thích s ng thành ph hay nông thôn? T i sao? Cá nhân thích cu c s ng nông thôn thành ph b i m t s lý u tiên nh ng vùng nông thôn mang n cho s bình s tho ... hay ô tô ách t c giao thông vào gi cao i m i u mà làm c m th y tho i mái Th hai, ngư i mi n quê r t thân thi n m n khách N u b n s ng vùng ô th b n th m chí không th bi t c hàng xóm c a i u làm ... manners Bài d ch: Nói v cách cư x t t Cách cư x t t óng m t ph n quan tr ng vi c trì hòa bình m t c ng ng M t ngư i àn ông có cách cư x t t không làm t n thương c m xúc c a ngư i khác, ó ông có...
 • 30
 • 350
 • 1

ôn tập chương 4 vật lí 12 ôn thi tốt nghiệp thpt quốc gia

ôn tập chương 4 vật lí 12 ôn thi tốt nghiệp thpt quốc gia
... B 10 C D Giải: 4k1 = 5k2 = 6k3 → BCNN (4, 5,6) = 60 → k1 = 15 ; k2 = 12 ; k3 = 10 Xét cặp: (4, 5) = 20; 40 (5,6) = 30 (4, 6) = 12; 24; 36; 48 Chọn C Câu 10: Trong thí nghiệm Iang giao thoa ánh sáng ... 11H, 126 C tương ứng mn = 1,008665 u, mH = 1,007276 u, mC = 12 u 1u c2 = 931,5 MeV Năng lượng liên kết riêng hạt nhân 126 Clà A 7 ,42 45 MeV/nuclôn B 6,6862 MeV/nuclôn C 8,2516 MeV/nuclôn D 7,18 24 MeV/nuclôn ... hai cực pin 24 (V) Hiệu suất pin là: A 14, 25% B 11,76% C 12, 54% D 16,52% Công suất Pin: PPin = W.S = 1360.0,6 = 826 (W) Công suất có ích (cung cấp cho mạch ngoài): PMN = U.I = 24. 4 = 96 (W) Hiệu...
 • 11
 • 265
 • 0

Hóa học vô cơ ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015

Hóa học vô cơ ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015
... Trường THPT Lê Thanh Hiền – Tổ Hóa Các dạng ăn mòn kim loại: Ăn mòn hóa học Ơn thi tốt nghiệp 2010 Ăn mòn điện hóa Là phá hủy kim loại Khái niệm Do kim loại ... 1s22s22p63s23p63d104s1 hay [Ar]3d104s1 Tài liệu lưu hành nội Trang - - Trường THPT Lê Thanh Hiền – Tổ Hóa Ơn thi tốt nghiệp 2010 Tính chất hóa học: Là kim loại hoạt động, có tính khử yếu o o a Tác dụng với ... → Zn2+ + Cu D.Chỉ có Trang - 11 - Trường THPT Lê Thanh Hiền – Tổ Hóa Ơn thi tốt nghiệp 2010 3+ 2+ 2+ Câu 45 Có ion kim loại : Fe , Fe , Cu Tính oxi hóa ion kim loại (theo thứ tự) A Tăng B Giảm...
 • 36
 • 1,269
 • 32

Công thức sinh học tổng quát để giải toán ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015

Công thức sinh học tổng quát để giải toán ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015
... f) Biết thời gian tổng hợp prôtêin (tlp), vận tốc trượt ribôxôm (Vt) LG = (tlp x Vt)Å (28) g) Biết vận tốc giải mã (Va) aa/s Thời gian tổng hợp xong prôtêin (tlp) (s) Thời gian tổng hợp xong ... ribônuclêôtit cung cấp (Rcc) sau n lần mã Sau lần mã tạo nên mã nên: Rcc LG = × 3, 4Å (21) n e) Biết thời gian mã (tARN) - vận tốc mã (VARN) Thời gian mã thời gian để mạch gốc gen tiếp nhận ribônuclêôtit ... số lượng liên kết hoá trị ribônuclêôtit ribônuclêôtit chiều dài gen tính bằng: HTARN + LG = × 3, 4Å (20) - Nếu biết số lượng liên kết hoá trị ribônuclêôtit công thức biến đổi: LG = (HTARN + 1)...
 • 5
 • 532
 • 2

Sinh học đại cương ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015

Sinh học đại cương ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015
... giống Prokaryote Mơn Sinh đại cương http://giasutamviet.com - Một số kháng sinh kìm hãm làm sinh trưởng Prokaryote cản trở tổng hợp Prôtêin với riboxom ti thể lạp thể không cản trở tổng hợp prôtêin ... thi t phải có hệ thống tuần hoàn : - Diện tích bề mặt thể nhỏ thể tích thể nhiều khuếch tán qua bề mặt thể không đáp ứng nhu cầu 17 Mơn Sinh đại cương http://giasutamviet.com - Bề mặt thể không ... truyền: Gen: 22 Mơn Sinh đại cương http://giasutamviet.com v Đònh nghóa: Gen đơn vò chức sở máy di truyền, chiếm locus đònh NST -Gen đoạn vật chất di truyền mã hoá cho đại phân tử sinh họcnhư mARN polypeptit...
 • 24
 • 627
 • 6

Sinh học tế bào ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015

Sinh học tế bào ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015
... trừ tế bào khuẩn lam V .Sinh sản tế bào nhân sơ: Sự sinh sản tế bào vi khuẩn thường theo đường sinh sản vô tính-phân đôi tế bào. Trong tình có phân đôi thể nhiễm sắc phân chia phần lại tế bào. tế ... trực tiếp với tế bào “cái”.Khả chuyển gen điều chỉnh nhờ yếu tố sinh sản lông F+.Lông F+ chuyển sang tế bào “cái” tế bào thành tế bào “đực” Các tế bào vi khuẩn bình thường đơn bội.Khi sinh sản hữu ... toàn,mỗi sợi dùng làm khuôn để hình thành sợi bên d .Sinh chất tế bào nhân sơ Sinh chất tế bào vi khuẩn khác với sinh chất tế bào động thực vật.Trong tế bào động vật thực vật bậc cao ,sinh chất có cấu...
 • 28
 • 480
 • 2

Bộ đề ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015 có đáp án cực hay

Bộ đề ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015 có đáp án cực hay
... 3x – y + = 2) Do (β) // (α) nên (β) phương trình 2x + 2y – z + D = (D ≠ 17) Mặt cầu (S) tâm I(1; –2; 3), bán kính R = Đường tròn chu vi 6π nên bán kính r = Khoảng cách từ I tới (β) ... (m tham số) (1) 1) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số (1) m = 2) Tìm giá trị m để đồ thị hàm số (1) điểm cực đại, điểm cực tiểu, đồng thời hồnh độ điểm cực tiểu nhỏ Câu II (2 điểm) 1) Giải ... + m + Chứng minh với m, 2( x + m) hàm số ln cực trị khoảng cách hai điểm cực trị khơng phụ thuộc m Hướng dẫn  y CĐ, CT Câu I: 2) (Cm) Ox điểm chung phân biệt ⇔  y = y = ⇔ m = ±1 CT...
 • 92
 • 810
 • 40

Chuyên đề phương trình mũ ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015

Chuyên đề phương trình mũ ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015
... tập tổng hợp phơng trình Bài 1: Giải phơng trình: x a) x3 =8 ( ) b) x + x +1 + x + = x + x +1 + x + ( c) x x + x = x x + e) x + 4.3 x + = 2 x 1.33 x + Bài 2: Giải phong trình: a) x + + x ... Giải phơng trình: a) x x + x + 9.2 x = c) x + 2.( x ).3 x + x = Bài 6: Giải phơng trình: a) x x + + x + x +5 = x +3 x + + c) 8.3 x + 3.2 x = 24 + x e) x + x = + x Bài 7: Giải phơng trình: a) ... 9: Giải phơng trình: a) x x = ( x 1) c) x + cos x x + cos3 x = cos x b) x x x + x = d) 3.25 x + ( 3x 10 ).5 x + x = c) x + 2 x + x = x +1 + x +1 + x + Bài 8: Giải phơng trình: a) x =...
 • 7
 • 546
 • 4

Bất phương trình và đồ thị ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015

Bất phương trình và đồ thị ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015
... viện Kỹ thuật Quân sự, 2000) Tìm a cho bất phương trình x2 + |x − a| < có 13 nghiệm âm Đáp số − < a < 11 (Học viện Kỹ thuật Mật mã, 1999) Tìm m để bất phương trình sau có nghiệm √ x − m x − > m ... phương trình √ √ a( x − x − 1)3 x3 + 3x2 − có nghiệm? Đáp số Với a 14 (ĐH Giao thông vận tải Hà Nội, 2000) Tìm m để bất phương trình sin2 x − m cos x − π √ −2 nghiệm với x ∈ 0; Đáp số m 15 Tìm tất ... trúc Hà Nội, 1997) Xác định m để bất đẳng thức x2 − 2x + − m2 mãn với x thuộc đoạn [1; 2] thoả Đáp số Với |m| 13 (ĐH Bách khoa Hà Nội, 2000) Với giá trị a bất phương trình √ √ a( x − x − 1)3 x3 +...
 • 2
 • 266
 • 1

Phương trình lượng giác hệ phương trình đại số ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015

Phương trình lượng giác hệ phương trình đại số ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015
... c phương trình n tan x Phương trình lư ng giác không m u m c ð gi i phương trình lư ng giác không m u m c, ta s d ng phép bi n ñ i lư ng giác, ñưa phương trình ñã cho v nh ng d ng phương trình ... bi t * ðưa phương trình ban ñ u v phương ña th c ñ i v i m t hàm s lư ng giác * ðưa phương trình ban ñ u v phương trình b c nh t ñ i v i sinx cosx * ðưa phương trình ban ñ u v phương trình d ng ... −1 ≤ t ≤ cos x    * Khi g p phương trình ch ch a m t hàm s lư ng giác ta ñ t hàm s ñó b ng m t n ph chuy n phương trình ñã cho v phương trình ñ i s Phương trình b c nh t ñ i v i sinx cosx...
 • 46
 • 558
 • 7

Đề ôn môn toán 12 ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015

Đề ôn môn toán 12 ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015
... ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM Môn: Toán (đề số 2), khối A Câu I Nội dung Điểm 2,00 Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số (1,00 điểm) Tập xác định : D = R Sự biến thi n : y ' = 4x - 16x = 4x (x ... Phương trình (*) có biệt thức ∆ > nên có hai nghiệm phân biệt Từ bảng biến thi n f(x) suy phương trình f(x) = có không nghiệm phân biệt  1 Mặt khác: f     0, f 0  0, f  3 f    ... (C1) tâm O bán kính R=2 ˆ  P thuộc đường tròn (C2)  Nếu APB  120 o  OP  tâm O bán kính R = Đường thẳng y = m thỏa mãn yêu cầu toán cắt đường tròn (C1) điểm chung với đường tròn (C2)  Đường...
 • 6
 • 836
 • 8

Xem thêm