Tài liệu học tập môn gps

tai lieu hoc tap mon TCC va CSx

tai lieu hoc tap mon TCC va CSx
... ngân sách cấp - Các khoản tạm thu vay khác ngân sách nhà nước vay nước cho vay lại, thu nợ gốc lãi cho vay từ nguồn vay nhà nước cho vay lại khoản vay khác vay ngân hàng nhà nước, quỹ dự trữ ... công, đặc biệt Ngân sách Nhà nước vai trò chủ đạo gắn liền với vai trò lãnh đạo Nhà nước Có thể nhận thấy vai trò Tài công khía cạnh sau đây: Thứ nhất, Tài công có vai trò chi phối hoạt động Tài ... việc sử dụng chúng - Vai trò Tài công việc thực mục tiêu kinh tế vĩ mô Trong kinh tế thị trường đại, khái quát vai trò kể Tài công khía cạnh chủ yếu sau Thứ nhất, Tài công đóng vai trò quan trọng...
 • 147
 • 443
 • 4

TÀI LIỆU HỌC TẬP MÔN LỊCH SỬ LỚP 10

TÀI LIỆU HỌC TẬP MÔN LỊCH SỬ LỚP 10
... nơi * Sử học - Thời Tần – Hán : Sử học trở thành khoa học độc lập Người đặt móng : Tư Mã Thiên, cơng trình tiếng : bộ Sử ký” - Thời Đường : thành lập quan biên soạn lịch sử (Sử qn) * Văn học + ... ảnh hưởng rõ Đơng Nam Á Đề cương giảng Lịch sử 10 Năm học 2011 - 2012 Bài SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LỊCH SỬ VÀ NỀN VĂN HĨA ĐA DẠNG CỦA ẤN ĐỘ Sự phát triển lịch sử văn hóa truyền thống tồn lãnh thổ Ấn ... Đề cương giảng Lịch sử 10 Năm học 2011 - 2012 Bài 2: XÃ HỘI NGUN THỦY Thị tộc lạc : - Tổ chức quan hệ xã hội: + Thị tộc: Những nhóm người 10 gia đình, gồm 2-3 hệ già trẻ có...
 • 14
 • 2,157
 • 4

Tài liệu học tập môn Các quá trình gia công – Dùng cho Hệ Cao đẳng Tín chỉ tại Trường CĐCN Việt Đức pptx

Tài liệu học tập môn Các quá trình gia công – Dùng cho Hệ Cao đẳng Tín chỉ tại Trường CĐCN Việt Đức pptx
... Duy Trường - Khoa CK CTM Trường CĐCN Việt Đức Tài liệu học tập môn Các trình gia công Dùng cho Hệ Cao đẳng Tín Trường CĐCN Việt Đức 2- Khái niệm trình thiết kế, trình sản xuất, quy trình công ... nén cao tỷ trọng thấp Biên soạn: Nguyễn Duy Trường - Khoa CK CTM Trường CĐCN Việt Đức 17 Tài liệu học tập môn Các trình gia công Dùng cho Hệ Cao đẳng Tín Trường CĐCN Việt Đức b Công nghệ chế ... Duy Trường - Khoa CK CTM Trường CĐCN Việt Đức 19 Tài liệu học tập môn Các trình gia công Dùng cho Hệ Cao đẳng Tín Trường CĐCN Việt Đức CHƯƠNG IV: SẢN XUẤT ĐÚC Mục tiêu học tập chương 4: Học...
 • 64
 • 462
 • 8

tài liệu học tập môn quản trị học

tài liệu học tập môn quản trị học
... Định h-ớng theo kết cuối cùng; Kết hợp đ-ợc lực nhiều cán quản trị chuyên gia; Tạo nhà quản trị thích ứng với lĩnh vực quản trị khác nhau; Tập chung nguồn lực vào khâu xung yếu; Cho phép lúc thực ... nhà quản trị cách hữu hiệu việc đề kế hoạch sử dụng hiệu nguồn tài nguyên hạn chế điều kiện không chắn môi tr-ờng Hoạch định giữ vai trò mở đ-ờng cho tất chức quản trị khác nên đ-ợc coi chức quản ... vị Cũng nh- loại mục tiêu quản trị khác, mục tiêu công tác tổ chức phải khoa học, khả thi, phải phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn Khác với yêu cầu loại mục tiêu quản trị khác, yêu cầu mục tiêu...
 • 85
 • 284
 • 0

tài liệu học tập môn vật lí lớp 12

tài liệu học tập môn vật lí lớp 12
... xo vật , VTCB T lb : Chiều dài lò xo vật VTCB ω = 2πf , … + Tìm A: v2 A = x + , l =2A, vmax = ω ωA ,… + Tìm ϕ : Chọn t = lúc vật qua vị ⇒ ⇒ x0 = Acosϕ ⇒ k = m g ∆l Chu kì lắc T = 2π chiều (-) Vật ... cos θ A ⇒ ϕ =θ Vật CĐ theo Wd = lb = l + ∆ l Khi vật VTCB: trí x0 ϕ = −θ kA2 mω A2 mvmax = = 2 m m k m ∆l = 2π k g Chiều dài lò xo li độ x: l = lb + x  Chiều dài cực đại (Khi vật vị trí thấp ... Là lực tổng hợp tác dụng lên vật ( có xu hướng đưa vật VTCB) Độ lớn hồi Lực v = ±ω S − s Vận tốc:  Khi dây treo lệch góc α bất kì: gl (cos α −cos α0 ) v=  Khi vật qua VTCB: Fhp = kx ⇒ phục...
 • 15
 • 253
 • 0

tài liệu học tập môn toán lớp 10 học kỳ 1 - thpt ernst thalmann

tài liệu học tập môn toán lớp 10 học kỳ 1 - thpt ernst thalmann
... THI HK 1- Năm 2 012 -2 013 (đề A) 66 ĐỀ THI HK 1- Năm 2 011 -2 012 (đề B) .67 ĐỀ THI HK 1- Năm 2 012 -2 013 (đề A) 68 ĐỀ THI HK 1- Năm 2 012 -2 013 (đề B) .69 ĐỀ THI HK 1- Năm 2 013 -2 014 (đề ... HK1 năm 200 8- 2009 63 ĐỀ THI HK1 năm 200 9- 2 010 (đề B) 63 ĐỀ THI HK 1- Năm 2 010 - 2 011 (đề A) 64 ĐỀ THI HK 1- Năm 2 010 - 2 011 (đề B) .65 ĐỀ THI HK 1- Năm 2 011 -2 012 (đề B) ... d1 / / d2  a1  a2 , b1  b2 Lưu hành nội  d1 cắt d2  a1  a2 tusachvang.net Trang 16 Tài liệu học tập Tốn 10 - HK1  d1  d2  a1  a2 , b1  b2 3) Hàm số: (2 014 -2 015 )  d1  d2  a1.a2  1...
 • 72
 • 540
 • 2

tài liệu học tập môn toán lớp 11 học kỳ 1 - thpt ernst thalmann

tài liệu học tập môn toán lớp 11 học kỳ 1 - thpt ernst thalmann
... HK năm 200 9- 2 010 (đề A) 95 Đề thi HK năm 2 010 - 2 011 (đề A) 95 Đề thi HK năm 2 011 - 2 012 (đề A) 96 Tài liệu học tập Tốn 11 - HK1/2 014 /2 015 Lưu hành nội lớp Trang THPT ERNST THÄLMANN ... ta có: Tài liệu học tập Tốn 11 - HK1/2 014 /2 015 Lưu hành nội lớp Trang 41 THPT ERNST THÄLMANN n 1 C C 2 n 1 C n 1 tusachvang.net   C 2n n 1 C n 1 GV LÊ QUỐC HUY C n 1 n 1  C2n 1  ...   11 x    5x  ĐS: C   (k=3)    11 x     x2    ; j Tìm hệ số số hạng thứ khai triển   3x  2 1 ĐS: ( 1) C     (k=4) 3 2 4 Tài liệu học tập Tốn 11 - HK1/2 014 /2 015 Lưu...
 • 96
 • 719
 • 3

tài liệu học tập môn toán lớp 12 học kỳ 1 - thpt ernst thalmann

tài liệu học tập môn toán lớp 12 học kỳ 1 - thpt ernst thalmann
... tusachvang.net Trang 32 Tài liệu học tập Tốn 12 - HK1 e) Tìm GTLN-GTNN hàm số y  [1; 5] tusachvang.net 3x  đoạn x 1 Trang 33 Tài liệu học tập Tốn 12 - HK1 CHƢƠNG 2: M - LOGARIT MỘT SỐ VẤN ĐỀ ... ; b/ 16 x  0 ,12 5 ; c/ 3x  x  ; tusachvang.net Trang 45 Tài liệu học tập Tốn 12 - HK1 d/ x 1  9; g/ (0 ,1) x 1 j/   2 1 l/   2  x2 ;  ( ) x3 ; 10 2 x 2 x 15 x 14 1  ... 47 Tài liệu học tập Tốn 12 - HK1    c/ x  x 1  e/ x  x  g/   x2  x  i/ x    x 1  x 1 x 1 x2  ;  1;   d/ x  x  f/ x x2  x   25 ; x2  x  h/  1; 1; x 1 x 1 x 1...
 • 84
 • 574
 • 4

Tài liệu học tập môn vấn đề và thuật toán

Tài liệu học tập môn vấn đề và thuật toán
... … ∞ ∑H n z n n =1 Dãy {Hn} gọi dãy số điều hòa, đóng vai trò quan trọng số học việc phân tích độ phức tạp số thuật toán Số Bernoulli - Định nghĩa số Bernoulli o Dãy số Bernoulli định nghĩa quy ... bn) z n n=0 ( fg )( z ) = ∞ ∑c n z n với n =0 cn = a0bn + a1bn-1 + + anb0, n = 0, 1, 2, … Mệnh đề: Các chuỗi tổng tích có bán kính hội tụ ≥ min(R1,R2) (f + g)(z) = f(z) + g(z) (f g)(z) = f(z) ... 1, ω , ω , , ω n −1 Ta nói ω bậc n nguyên thủy đơn vị 2 Chuỗi lũy thừa - Metric (khoảng cách) tập C Cho z z’ thuộc C, khoảng cách z z’ định nghĩa bởi: | z – z’| = (a -a') + (b - b') với z =...
 • 12
 • 173
 • 0

tài liệu học tập môn quản trị tài chính công và công sản

tài liệu học tập môn quản trị tài chính công và công sản
... T NG QUAN V TÀI CHÍNH CÔNG VÀ QU N LÝ TÀI CHÍNH CÔNG Trang LÝ LU N CƠ B N V TÀI CHÍNH CÔNG 1.1.Khái ni m Tài công 1.2 Đ c m c a Tài công 1.3 Ch c c a Tài công 1.4 Cơ c u c a Tài công 14 1.5 Các ... công s n 176 3.2 Ph m vi qu n lý công s n Chương 1: T NG QUAN V TÀI CHÍNH CÔNG VÀ QU N LÝ TÀI CHÍNH CÔNG LÝ LU N CƠ B N V TÀI CHÍNH CÔNG 1.1.Khái ni m Tài công Tài công m t khái ni m hi n đ i b ... Các nguyên t c Tài công 19 Vai trò c a Tài công 20 QU N LÝ TÀI CHÍNH CÔNG 24 2.1.Khái ni m đ c m Qu n lý Tài công 24 2.2 N i dung qu n lý tài công 27 2.3 T ch c b máy qu n lý Tài công 32 Chương...
 • 187
 • 295
 • 1

Tài liệu học tập môn học kỹ năng giao tiếp

Tài liệu học tập môn học kỹ năng giao tiếp
... phương pháp học tập môn Kỹ giao tiếp vốn môn học tương quan người với người G TÀI LIỆU HỌC TẬP:  Tài liệu bắt buộc: [1.] Đề cương môn học Tài liệu học tập môn KNGT (2014)  Tài liệu không bắt ... DUNG MÔN HỌC Môn học Kỹ giao tiếp cung cấp kiến thức tảng kỹ giao tiếp, đặc biệt giao tiếp công sở (Communication for Business) Kỹ giao tiếp giới thiệu cho sinh viên vấn đề cần lưu ý giao tiếp ... cương môn học • • • • • CHƯƠNG – NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN Bài – Quá trình giao tiếp Giao tiếp gì? Lợi ích giao tiếp hiệu Sơ đồ giao tiếp Việc gởi, nhận thông điệp nhiễu giao tiếp Các nguyên tắc giao tiếp...
 • 149
 • 1,109
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu học tập môn điều dưỡngtài liệu học tập môn sinhtài liệu học tập môn tiếng anhtài liệu học tập môn tư tưởng hồ chí minhtài liệu học tập môn giải tíchtài liệu học tập môn luật ngân hàngtài liệu học tập môn kiểm toántài liệu học tập môn công pháp quốc tếtài liệu học tập môn marketing căn bảntài liệu học tập môn pháp luật đại cươngtài liệu học tập môn thị trường chứng khoántài liệu học tập môn quản trị doanh nghiệptài liệu học tập môn tài chính doanh nghiệptài liệu học tập môn toán lớp 11 học kỳ 2 thpt ernst thalmanntài liệu học tập môn tài chính tiền tệĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao phu gia thuc phamBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả