Đề thi và bài tập bài giải GPS dùng cho sinh viên

Tuyển tập: Đề thi bài giải VIOLYMPIC môn Toán lớp 5

Tuyển tập: Đề thi và bài giải VIOLYMPIC môn Toán lớp 5
... 1/128 + 1/ 256 + 1 /51 2 = 256 /51 2 + 128 /51 2 + 64 /51 2 + 32 /51 2 + 16 /51 2 + 8 /51 2 + 4 /51 2 + 2 /51 2 + 1 /51 2 = 51 1 /51 2 Đáp số: 51 1 /51 2 *************** Bài 104: Tìm phân số biết phân số có giá trị 3 /5 biết ... 15 ( cm ) ==> 5X + 45 – 60X = 15 ==> 45 55 X = 15 ==> 45 15 = 55 X ==> 30 = 55 X ==> X = 30 /55 = 6/11 ( giờ) ĐS: Thời gian gần để kim kim phút vuông góc với sau 6/11 ********************* Bài ... với 1 45, theo đề toán , ta có tích sai : 5a + 4a + 1a = 51 20 ==> 10a = 51 20 ==> a = 51 20 : 10 = 51 2 Vậy thừa số 51 2 Tích : 51 2 x 1 45 = 74240 ĐS : Tích 74240 *************** Đề vòng 26 Bài 82...
 • 26
 • 903
 • 1

TUYỂN TẬP ĐỀ THI BÀI GIẢI MÔN XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ

TUYỂN TẬP ĐỀ THI VÀ BÀI GIẢI MÔN XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ
... 22  3 HẾT Đề 48 Tín Lời giải biên soạn Cung Đình Phú, lớp 48k tin, trường đại học Vinh Email: phumot@gmail.com hotline: 01682577107 Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục BÀI GIẢI Câu 3: ... HẾT Đề 45B-K-A Tin Câu 1: (2 điểm) Một hệ thống tuyến tính bất biến có: x(n) = ∂ (n) + ∂ (n − 1) − ∂ (n − 2) − 2∂ (n − 3) h(n) = ∂ (n) + ∂ (n − 1) + ∂ (n − 2) + ∂ (n − 5) Hãy xác định vẽ tín hiệu ... hàm truyền đạt, vẽ sơ đồ thực dạng hệ thống ghép nối tiếp với xây dựng thuật toán tính cho sơ đồ BÀI GIẢI Lời giải biên soạn Cung Đình Phú, lớp 48k tin, trường đại học Vinh Email: phumot@gmail.com...
 • 31
 • 313
 • 0

Đề thi bài giải môn Tư tưởng hồ Chí Minh

Đề thi và bài giải môn Tư tưởng hồ Chí Minh
... cách đạo đức + Đảng phải « đạo đức, văn minh » +Tư tưởng đạo đức HCM đạo đức hoạt động, lấy hiệu thực tế làm thước đo - đạo đức nhân tố tạo nên sức hấp dẫn CNXH + sức hấp dẫn chưa phải ý ng ... quyền Mỹ đàm phán hòa bình để kết thuc chiến tranh - tưởng bạo lực CM tưởng nhân đạo thống biên chứng với Ng tranh thu khả hòa bình để giải xung đột, ko thể tranh khỏi chiến tranh phải dung ... đặc điểm quan điểm TTHCM + vai trò, tảng, tưởng, kim nam hành động TTHCM CMVN +quá trình quán triệt vận dụng TTHCM đảng nhà nước +các giá trị tưởng, lý luận HCM Câu : • vai trò sức mạnh...
 • 5
 • 2,255
 • 49

Đề thi bài giải môn kế toán hành chính sự nghiệp

Đề thi và bài giải môn kế toán hành chính sự nghiệp
... Ngày 31/12, toán kì trước duyệt theo số thực chi Ngày 31/12, kết chuyển chi nguồn kinh phí nghiệp năm chờ toán năm N +1 Yêu cầu: Định khoản nghiệp vụ phát sinh Mở sổ TK tiền mặt (trích ) Bài làm: ... thuộc phận nghiệp chưa hoàn thành, bảng xác nhận khối lượng sữa chữa lớn hoàn thành tới ngày 31/12 26.400 22 23 24 25 II Chuyển khoản toàn số tiền phải nộp NSNN Ngày 31/12, báo cáo toán đơn vị ... Ngày 21/12, điện nước dùng cho hoạt động nghiệp: 60.000 Trong đó, đơn vị chi trả tiền mặt theo phiếu chi 111 33.200, lại đơn vị rút dự toán chi hoạt động toán 20 Ngày 29/12, nhận chứng từ ghi thu...
 • 6
 • 17,604
 • 431

ĐỀ THI BÀI GIẢI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2013 Môn thi : HÓA, khối A - Mã đề : 374 pdf

ĐỀ THI VÀ BÀI GIẢI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2013 Môn thi : HÓA, khối A - Mã đề : 374 pdf
... nP Câu 1 3: Cho X hexapeptit, Ala-Gly-Ala-Val-Gly-Val Y tetrapeptit Gly-Ala-Gly-Glu Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm X Y thu amino axit, có 30 gam glyxin 28,48 gam alanin Giá trị m A 77,6 B ... Loại Cu NaCl Câu 1 7: Tên thay (theo IUPAC) (CH3)3C-CH2-CH(CH3)2 A 2,2,4-trimetylpentan B 2,2,4,4-tetrametylbutan C 2,4,4,4-tetrametylbutan D 2,4,4-trimetylpentan HD giải : CH3 2| • CH3 - C – CH2 ... giải • dung dịch làm xanh quỳ tím phải có tính bazo CH3-CH2-NH2, H2N-CH2-CH(NH2)-COOH → Câu 4 9: Cho phương trình phản ứng aAl +bHNO3  cAl(NO3)3 + dNO + eH2O Tỉ lệ a : b A : B : C : D : HD giải...
 • 11
 • 305
 • 3

Đề thi bài giải môn tư tưởng HCM

Đề thi và bài giải môn tư tưởng HCM
... mạng Môn: tưởng Hồ Chí Minh Sv: Hà Thị Hà Lớp: KT3A2 Gv: Nguyễn Văn Sinh trời sa xuống Nó đấu tranh, rèn luyện bền bỉ ngày mà phát triển củng cố, ngọc mài sáng, vàng luyện trong" Môn: tưởng ... minh" nước ta, tưởng Người có ý nghĩa thi t thực tưởng giáo dục Hồ Chí Minh không bó hẹp việc giáo dục tri thức, học vấn cho người, mà có tính bao quát, sâu xa, vô sinh động, thi t thực, nhằm ... luật: Môn: tưởng Hồ Chí Minh Sv: Hà Thị Hà Lớp: KT3A2 Gv: Nguyễn Văn Sinh - Thực lối sống tiếc kiệm, không lãng phí - tu dưỡng đạo đức nhân phẩm tốt, Câu 2: Trong di sản tưởng Hồ Chí Minh, tư...
 • 9
 • 1,922
 • 13

ĐỀ THI BÀI GIẢI TOÁN 5 HSG CẤP TỈNH NAM ĐÍNH.3.2010

ĐỀ THI VÀ BÀI GIẢI TOÁN 5 HSG CẤP TỈNH NAM ĐÍNH.3.2010
... x 46 ,5 + 1 ,55 x3x 64 1)A = + + + + + 28 + 29 + 30 1)A = *Xét tử số : 7,2 : x 46 ,5 + 1 ,55 x3 x 64 = 3,6 x 10 x 4, 65 + 4, 65 x 64 =36 x 4, 65 + 4, 65 x 64 = 4, 65 x ( 36 + 64) = 4, 65 x 100 = 4 65 *Xét ... + 30 = 31 + 29 = 31 15 + 16 = 31 Có 15 cặp số hạng có tổng 31 Do đó: + + + + + 28 + 29 + 30 = 31 x 15 =4 65 7,2 : x 46 ,5 + 1 ,55 x3x 64 4 65 = =1 + + + + + 28 + 29 + 30 4 65 1 1 + + + + 2) B = ... 3) x(1 + + + 4) x(1 + + + + + + + + 9) 1)A = Bài 2.( 5. 5 điểm) Tổng số dầu thùng 137 ,5 lít, biết số dầu thùng thứ t ba thùng lại Nếu bớt thứ hai thêm vào thùng thứ ba số dầu 1 số dầu thùng thứ...
 • 4
 • 108
 • 1

ĐỀ THI BÀI GIẢI ĐÃ SỬA ĐÁP ÁNTOÁN 5 HSG CẤP TỈNH NAM ĐÍNH.3.2010

ĐỀ THI VÀ BÀI GIẢI ĐÃ SỬA ĐÁP ÁNTOÁN 5 HSG CẤP TỈNH NAM ĐÍNH.3.2010
... : x 46 ,5 + 1 ,55 x3x 64 1)A = + + + + + 28 + 29 + 30 *Xét tử số : 7,2 : x 46 ,5 + 1 ,55 x3 x 64 = 3,6 x 10 x 4, 65 + 4, 65 x 64 =36 x 4, 65 + 4, 65 x 64 = 4, 65 x ( 36 + 64) = 4, 65 x 100 = 4 65 *Xét ... 30 = 31 + 29 = 31 15 + 16 = 31 Có 15 cặp số hạng có tổng 31 Do đó: + + + + + 28 + 29 + 30 = 31 x 15 =4 65 7,2 : x 46 ,5 + 1 ,55 x3x 64 4 65 Vậy = =1 + + + + + 28 + 29 + 30 4 65 1 1 + + + + 2) B ... dài hai đoạn thẳng AH AK Đáp án giải phần tự luận Bài ( điểm) - (tự luận) Tính giá trị biểu thứ cách thuận tiện ( yêu cầu học sinh trình bày rõ bớc tính) 7,2 : x 46 ,5 + 1 ,55 x3x 64 1)A = + + + +...
 • 4
 • 188
 • 0

Đề thi bài giải violympic lớp 5 vòng 30 đến 35

Đề thi và bài giải violympic lớp 5 vòng 30 đến 35
... thứ là: 3 35, 7 – 198,2 = 137 ,5 Đáp số: Số thứ : 137 ,5 Số thứ hai : 198,2 **************** Bài 1 35: Một người 45 phút đượ 33, 75 km Hỏi với vận tốc 15 phút đượ c c km ? Bài giải: 15 phút = 1 35 phút ... người gặp : - 45 phút = 1giờ 15 phút = 1, 25 Đến chỗ gặp , người từ A : 40 x 1, 25 = 50 ( km ) Quãng đường mà người từ B phải : 112 ,5 50 = 62 ,5( km) Vận tốc người từ B : 62 ,5 : 1, 25 = 50 ( km /giờ ... AB dài 142 ,5 km ng Bài giải Thời gian mà người từ A trước: 45 phút – = 45 phút = 0, 75 Quãng đường mà người từ A trước : 40 x 0, 75 = 30 ( km) Khoảng cách hai người : 142 ,5 30 = 112 ,5 (km) Thời...
 • 12
 • 641
 • 1

De thi va bai giai Violympic vong 01 den 20

De thi va bai giai Violympic vong 01 den 20
... số: 120 ; 123 ; 1890 ; 2 001 ; 200 5 ; 200 8 ; 201 0 tất số chia hết cho 1890 ; 2 001 ; 201 0 Sai Trong số: 120 ; 123 ; 1890 ; 2 001 ; 200 5 ; 200 8 ; 201 0 tất số chia hết cho là: 120 ; 1890 ; 200 8 201 0 ... số: 120 ; 123 ; 1890 ; 2 001 ; 200 5 ; 200 8 ; 201 0 tất số chia hết cho 120 ; 1890 201 0 Đúng Trong số: 120 ; 123 ; 1890 ; 2 001 ; 200 5 ; 200 8 ; 201 0 ; tất số chia hết cho là: 120 ; 1890 ; 200 5 201 0 ... Đề thi giải Violympic vòng 30 đến 35 Năm học 200 9 - 201 0 ******************* Bài 110: Biết tích 18 x 19 x 20 x 21 x a có kết dạng 3*91000 tìm giá trị chữ số * Bài giải: Kết dãy số 18 x 19 x 20...
 • 38
 • 137
 • 0

Đề thi bài giải Violympic toán từ vòng 1 đến vòng 20

Đề thi và bài giải Violympic toán từ vòng 1 đến vòng 20
... lặp nhau: 10 0 ; 10 1; 11 0 ; 11 1 ; 11 2 ; 11 3 ; 11 4 ; 11 5 ; 11 6 ; 11 7 ; 11 8 ; 11 9 ; 12 1 ; 12 2 ; 13 1 ; 13 3 ; 14 1 ; 14 4 ; 15 1 ; 15 5 ; 16 1 ; 16 6 ; 17 1 ; 17 7 ; 18 1 ; 18 8 ; 19 1 ; 19 9 Từ 10 0 đến 19 9 có ... cho 12 0 ; 18 90 2 010 Đúng Trong số: 12 0 ; 12 3 ; 18 90 ; 20 01 ; 200 5 ; 200 8 ; 2 010 ; tất số chia hết cho là: 12 0 ; 18 90 ; 200 5 2 010 Đúng Trong số: 12 0 ; 12 3 ; 18 90 ; 20 01 ; 200 5 ; 200 8 ; 2 010 tất ... 1/ 512 bằng… Bài giải: Vậy dãy số là: 1/ 2 + 1/ 4 + 1/ 8 + 1/ 32 + 1/ 64 + 1/ 128 + 1/ 256 + 1/ 512 = 256/ 512 + 12 8/ 512 + 64/ 512 + 32/ 512 + 16 / 512 + 8/ 512 + 4/ 512 + 2/ 512 + 1/ 512 = 511 / 512 Đáp số: 511 / 512 ...
 • 43
 • 558
 • 4

Tổng hợp đề thi bài giải môn vật lý thi đại học từ năm 2007 đến năm 2014

Tổng hợp đề thi và bài giải môn vật lý thi đại học từ năm 2007 đến năm 2014
... 235 U 238 U l n lư t 7,00.108 năm 4,50.109 năm 1000 ? Cách năm, urani t nhiên có t l s h t 235 U s h t 238 U 100 A 2,74 t năm B 2,22 t năm C 1,74 t năm D 3,15 t năm Gi i 1: N 01 N e − λ1t 3.e ... +Đ thi năm có kh phân lo i h c sinh đ thi năm trư c V i s lư ng câu R T d nhi u ( 25 câu) câu R T khó nhi u hơn, năm khó đòi h i m 10 nhi u khó có đư c m t ph m đ p! C th sau: +C pđ +C pđ (lý ... Đây hư ng d n gi i chi ti t đ thi ĐH 2012 (Dành cho ban b n) R t mong đư c s góp ý c a q đ ng nghi p b n đ c… Ð THI TUY N SINH Đ I H C KH I A NĂM 2012 Mơn thi : V T LÝ – Mã đ : 958 (Th i gian làm...
 • 114
 • 406
 • 0

Đề thi bài giải VIOLYMPIC lớp 5 phần 1

Đề thi và bài giải VIOLYMPIC lớp 5 phần 1
... 1/ 3 19 19/ 212 1 = 19 1 919 / 212 1 21 5/ 8 + 1/ 8 = 3/4 1/ 42 = 1/ 6 – 1/ 7 18 / 51 > 3 /10 7/8 - 1/ 8 > 5/ 6 – 1/ 3 ************** Bài 32: Tìm hai số tự nhiên biết chúng có tất 95 số tự nhiên khác biết số bé 1/ 3 ... số: 12 0 ; 12 3 ; 18 90 ; 20 01 ; 20 05 ; 2008 ; 2 010 tất số chia hết cho 12 0 ; 18 90 2 010 Đúng Trong số: 12 0 ; 12 3 ; 18 90 ; 20 01 ; 20 05 ; 2008 ; 2 010 ; tất số chia hết cho là: 12 0 ; 18 90 ; 20 05 2 010 ... số: 12 0 ; 12 3 ; 18 90 ; 20 01 ; 20 05 ; 2008 ; 2 010 tất số chia hết cho 18 90 ; 20 01 ; 2 010 Sai Trong số: 12 0 ; 12 3 ; 18 90 ; 20 01 ; 20 05 ; 2008 ; 2 010 tất số chia hết cho là: 12 0 ; 18 90 ; 2008 2 010 ...
 • 15
 • 235
 • 1

Đề thi bài giải violympic toán lớp 5 phần 2

Đề thi và bài giải violympic toán lớp 5 phần 2
... 1 /2 + 1/4 + 1/8 + 1/ 32 + 1/64 + 1/ 128 + 1/ 25 6 + 1 /51 2 = 25 6 /51 2 + 128 /51 2 + 64 /51 2 + 32 /51 2 + 16 /51 2 + 8 /51 2 + 4 /51 2 + 2 /51 2 + 1 /51 2 = 51 1 /51 2 Đáp số: 51 1 /51 2 *************** Bài 104: Tìm phân số ... sai 51 20 Em tìm tích Bài giải: Gọi a thừa số chưa biết nhân với 1 45, theo đề toán , ta có tích sai : 5a + 4a + 1a = 51 20 ==> 10a = 51 20 ==> a = 51 20 : 10 = 51 2 Vậy thừa số 51 2 Tích : 51 2 x 1 45 ... đầu 1,5a cạnh hình vuông thêm 50 %, ta có: 1,5a x 1,5a = 193 ,5 1,5a x 1,5a = 2, 25a x a =193 ,5 S = a x a = 193 ,5 : 2, 25 = 86 cm2 ĐS: diện tích hình vuông là: 86 cm2 ****************** Vòng 27 **************...
 • 12
 • 640
 • 1

Đề thi bài giải môn kế toán ngân hàng IUH

Đề thi và bài giải môn kế toán ngân hàng IUH
... Bài giải Câu 1: Ghi nhân doanh thu chi phí theo nguyên tắc phù hợp “ ghi nhận khoảng doanh thu phải ghi nhận khoảng chi phí tương ứng” Ví dụ: doanh thu từ bán hàng hóa sản xuất ... từ bán hàng hóa sản xuất Gồm chi phí : chi phí nhân công, chi phí nguyên vật liệu, chi phí bán hàng, Câu 2: ĐƠN VỊ TÍNH : triệu đồng a) Nợ 1011 : Có 5012 : 200 200 b) Nợ 1011 : 120/24+120/24(24-5)*1%=6...
 • 4
 • 1,185
 • 17

Xem thêm

Từ khóa: đề thi và bài giải violympic lớp 5 vòng 11đề thi và bài giải môn cơ sở dữ liệuđề thi và bài giải môn nguyên lý kế toánđề thi và bài giải kế toán tài chính 1de thi va bai giai mon ly luan nha nuoc va phap luatđề thi và bài giải môn quản trị chất lượngĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Tuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học