Bài tập thủy lực đại cương có lời giải Bộ môn cấp thoát nước

bài tập vật lí đại cương lời giải- đáp án

bài tập vật lí đại cương có lời giải- đáp án
... O Trên ròng rọc sợi dây không dãn, khối lợng không đáng kể ,đầu dây treo vật nặng khối lợng m2 = 50 g Lấy g = 9,8m/s2 Để vật nặng tự chuyển động Tìm gia tốc chuyển động vật nặng sức căng ... tõm ca cỏc vt cui mt phng nghiờng Câu12 : Một bao cát khối lợng M, đợc treo sợi dây không dãn, khối lợng không đáng kể Một viên đạn khối lợng m bay theo phơng ngang ( h.vẽ) Hỏi vị trí ... tõm ca cỏc vt cui mt phng nghiờng Câu12 : Một bao cát khối lợng M, đợc treo sợi dây không dãn, khối lợng không đáng kể Một viên đạn khối lợng m bay theo phơng ngang ( h.vẽ) Hỏi vị trí...
 • 135
 • 33,849
 • 75

bài tập vật lý đại cương lời giải

bài tập vật lý đại cương có lời giải
... vật tăng lên nhiều ta thả rơi từ độ cao xuống đất bốn vật thể tích (Coi toàn giảm dùng để làm nóng vật) a/ Vật chì, nhiệt dung riêng 120J/kg.K 42 Bài tập Vật đại cƣơng b/ Vật nhôm, ... lượng hệ 31 Bài tập Vật đại cƣơng d) Không câu [4.13] Moment quán tính vật rắn trục đại lượng đặc trưng cho: a/ Tác dụng lực lên vật rắn chuyển động quay xung quanh trục b/ Quán tính vật rắn ... kính nó: I  mR - Của vật rắn trục bất kỳ: I = IG + md2 IG mômen quán tính vật rắn trục quay qua khối tâm Động năng: 28 Bài tập Vật đại cƣơng 1 - Vật rắn quay: Wd  I2 2 - Vật rắn lăn không trượt:...
 • 28
 • 1,122
 • 16

Bài tập thủy lực đại cương

Bài tập thủy lực đại cương
... Bài tұp thӫy lӵc đҥi cương NguyӉn Thành Trung ± 2461.53 GVHD: PGS.TS Lê Trҫn Chương Tr GVHD: PGS.TS Lê Trҫn Chương Bài tұp thӫy lӵc đҥi cương BÀI TҰP THӪY LӴC ĐҤI CƯƠNG Hӑ tên: ... ଶେ୭ୱሺଷ଴ሻ P=24503,9 (N) = 24.3 (kN) ு ܾ ߛ௡ ଶ Bài 2.39: NguyӉn Thành Trung ± 2461.53 Tr GVHD: PGS.TS Lê Trҫn Chương Bài tұp thӫy lӵc đҥi cương Bài tұp chương 3: Bài 3-26: Chӑn mһt O-O mһt phҷng chuҭn ... GVHD: PGS.TS Lê Trҫn Chương Bài tұp thӫy lӵc đҥi cương Mà: ‫݌‬஼ ൌ ߛ௧௡ Ǥ ݄ଶ ՜ ‫݌‬ୢ୅ ൌ ߛ୲୬ Ǥ ݄ଶ ൅ ߛ௡ Ǥ ݄ଵ ՜ ‫݌‬ୢ୅ ൌ ͲǡʹͷǤͳ͵͸ ൅ ͻͺͳͲǤͲǡͶ ൌ ͵͹ͻʹͶ Hay : ‫݌‬ୢ୅ ൌ ͲǤ͵ͺƒ– ܰ ݉ଶ Bài 2-23: Ta tính đӝ cao...
 • 25
 • 14,290
 • 116

bài tập thủy lực đại cương

bài tập thủy lực đại cương
... Bài tập thủy lực đại cương ần Chương BÀI TẬP THỦY LỰC ĐẠI CƯƠNG Họ tên: Nguyễn Thành Trung Lớp: 53CG2 MSSV: 2461.53 Bài tập chương 2: Thủy tĩnh học Bài 2.4 : Theo ta có sơ ... Trung – 2461.53 Tr Bài tập thủy lực đại cương ần Chương ; (2) Từ (1) (2) ta suy giá trị H=1,04(m) Ta tính đô lớn P là: P=24503,9 (N) = 24.3 (kN) Bài 2.39: Bài tập chương 3: Bài 3-26: Chọn mặt ... Thành Trung – 2461.53 Tr 15 Bài tập thủy lực đại cương ần Chương Vậy nước chảy rối Chiều dày lớp mỏng sát thành Ta thấy: Nên nước chảy rối khu thành trơn thủy lực Bài 4-20: Tổn thất dọc đường...
 • 36
 • 1,817
 • 6

Bài tập thuỷ lực đại cương

Bài tập thuỷ lực đại cương
... qua chiều dày thành cống) H1 d H2 r Bài 15: Vẽ vật áp lực trường hợp sau: (a) (b) (c) (d) pa po>pa (e) (f) (g) (h) C B (i) D A E (k) Hình15 Bài 16: Xác định áp lực nước (trị số phương) lên cửa van ... 104N/m3 (h.1) T T a A H () B D R C D Hình 17 Hình 18 Thuỷ động - sức cản thuỷ lực Phương trình liên tục - phương trình Becnui - phương trình động lượng Bài 1: Nước chảy ống rẽ hình 19 Đoạn AB có đường ... A h d2 B Q (B) Hình 28 Hình 27 Bài 11: Tính lực tác dụng lên rivê (mặt cắt 1-1) liên kết đoạn vòi thu hẹp dần (A) với ống cấp nước thiết bị chữa cháy (h.2) Lực lực kéo hay nén? Tính trị số D...
 • 15
 • 1,055
 • 1

bài tập thủy lực đại cương

bài tập thủy lực đại cương
... qua trọng lượng cánh cống, lực ma sát khớp quay O hãy: 1) Tính lực F để đóng cánh cống? 2) Tính phản lực khớp quay O ứng với lực F này? (ĐS: F = 52,57T; Ro = 48T) Bài 15 Cửa van hình trụ tròn ... phương ban đầu Xác định phản lực R phẳng góc lệch α? Bỏ qua trọng lượng chất lỏng lực ma sát dòng tia phẳng (ĐS: α = 300) v, Q α R v, Q1 Chương 3: Sức cản thủy lực Bài Hãy xác định tổn thất cột ... chung hệ số thủy lực λ = 0,02 cho tất ống Coi đường ống ống dài thủy lực (ĐS: Z = 44,37m) pa Const Z=? D 180 0m - 20 0m (1) m 150 0m - (2) 150 mm 1200m - 250mm C Bom Z = 0.0m B A Q Bài Nước từ...
 • 17
 • 1,101
 • 23

TUYỂN tập bài tập THỦY lực đại CƯƠNG

TUYỂN tập bài tập THỦY lực đại CƯƠNG
... −6− TUYỂN TẬP BÀI TẬP THỦY LỰC ĐẠI CƯƠNG ThS LÊ MINH LƯU Bài 4: Ω = 0,6 m2 µ = 0,6 ω = 10cm2; Qvào = 1l/s; H1 = 0,8m Tính thời gian cần thiết để nước thay đổi ∆H = 0,5m Ω (ĐS: T = 344s) Bài 5: ... −8− Qth TUYỂN TẬP BÀI TẬP THỦY LỰC ĐẠI CƯƠNG ThS LÊ MINH LƯU CHƯƠNG VII Bài 1: Kênh dẫn có: m=2 m = 2; n = 0,025; i = 0,0004 Q = 80m /s; v = 1,3m/s Tính b? (ĐS: h = 2,66m; b = 17,81m) Bài 2: Kênh ... nhiêu? (ĐS: Mặt cắt – chảy tầng; mặt cắt – chảy rối Q ≥ 1,47 l/s) −4− d3 TUYỂN TẬP BÀI TẬP THỦY LỰC ĐẠI CƯƠNG ThS LÊ MINH LƯU Bài 2: Dầu chuyển qua ống có đường kính d = 150mm l = 1000m; Q = 2,42l/s...
 • 9
 • 418
 • 6

Bài giảng: Thủy lực đại cương ppt

Bài giảng: Thủy lực đại cương ppt
... lôi kéo lực hướng, vectơ tổng hợp lực triệt tiêu - Một phân tử bề mặt chất lỏng bò tác dụng lực dính bên có phương thẳng góc với bề mặt Do làm di chuyển phân tử theo hướng ngược lại với lực này, ... C ð I CƯƠNG Chương 1: ð c trưng ch t l ng TH Y L C ð I CƯƠNG Chương 1: ð c trưng ch t l ng Bình kín Bài Tính Hx: Khi tr i Khơng pdư=0.4at h2 =2m ρ2 =800kg/m3 h1 =8m ρ1 =1000kg/m3 A Hx=? Bài 10 ... / ρ: hệ số nhớt động học Bài tập: Dùng p/p phân tích đơn vò, xác đònh đơn vò µ ν 12 PGS TS Nguy n Th ng TH Y L C ð I CƯƠNG Chương 1: ð c trưng ch t l ng TH Y L C ð I CƯƠNG Chương 1: ð c trưng...
 • 7
 • 736
 • 8

BÀI GIẢNG: THỦY LỰC ĐẠI CƯƠNG ppt

BÀI GIẢNG: THỦY LỰC ĐẠI CƯƠNG ppt
... B C C MƠN H C TH Y L C ð I CƯƠNG CHƯƠNG 1: M ð U CHƯƠNG 2: TH Y TĨNH H C CHƯƠNG 3: CƠ S ð NG L C H C C A CH T L NG CHƯƠNG 4: ... bi n pháp ng d ng quy lu t vào th c ti n - Thu l c đư c chia thành hai n i dung l n: Thu l c đ i cương thu l c chun mơn Quan h gi a đơn v : - L c: đo b ng Niutơn, ký hi u N đư c đo b ng kilogam ... bi n pháp ng d ng quy lu t vào th c ti n - Thu l c đư c chia thành hai n i dung l n: Thu l c đ i cương thu l c chun mơn Quan h gi a đơn v : - L c: đo b ng Niutơn, ký hi u N đư c đo b ng kilogam...
 • 180
 • 351
 • 12

BÀI TẬP TRẮC ĐỊA ĐẠI CƯƠNG HƯỚNG DẪN GIẢI

BÀI TẬP TRẮC ĐỊA ĐẠI CƯƠNG CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI
... định trường (khi thực tập trắc địa đại cương, vẽ phải hướng Bắc, hướng Bắc dùng la bàn để xác định), góc phương vị thực đo phép đo thiên văn Còn riêng khái niệm góc định hướng, khái niệm hoàn ... thực địa, góc định hướng vai trò định hướng đường thẳng mặt chiếu mặt phẳng Vì chọn B Bài tập 22: Chọn câu nhất: Bình đồ là: A.Một loại đồ B.Một loại đồ địa hình C.Một loại sơ đồ D.Chỉ B ... 13,371 II.Một vài tập chủ đề khác Bài tập 10: Độ dài cạnh hình vuông thực địa 75 , hỏi tờ đồ địa hình tỷ lệ 1: 5000 cạnh hình vuông chiều dài ? Và diện tích hình vuông tờ đồ địa hình tỷ lệ 1:...
 • 20
 • 42,651
 • 307

BÀI GIẢNG THỦY LỰC ĐẠI CƯƠNG

BÀI GIẢNG THỦY LỰC ĐẠI CƯƠNG
... (*) : Nguy lực ng PGS TS .Thủy n Th sơ mở rộng TH Y L C ð I CƯƠNG Chương 1: ð c trưng ch t l ng TH Chương 1: C cð I ch t l ng Y L ð trưng CƯƠNG MỤC ĐÍCH MÔN HỌC TÀI LI U THAM KH O Thủy lực TS Nguyễn ... quan hệ: τ = γJR • τ0 ứng suất tiếp, R bán kính thủy lực, J độ dốc thủy lực • Xét cho trường hợp chảy có áp ống tròn: • R=r/2 τ = γJ µ hệ số động lực nhớt, u vận tốc phân tử chất lỏng cách tâm ... Chương 9(*) Đập tràn Chương 10(*) Trạm thủy điện (*) : Trường hợp môn Thủy lực sở 12/6/2010 Tél (08) 38 640 979 - 098 99 66 719 TH Y L C ð I CƯƠNG TH Y L C ð I CƯƠNG Chương 6: Dòng ch y có áp m ng...
 • 62
 • 237
 • 0

Bài tập Kiểm toán đại cương đáp án

Bài tập Kiểm toán đại cương có đáp án
... đơn vị kiểm tốn - 3- Bài tập Kiểm tốn đại cương Chương MƠI TRƯỜNG KIỂM TỐN I TRẮC NGHIỆM Chất lượng dịch vụ kiểm tốn đánh giá bởi: a Hiệp hội kiểm tốn b Q trình thực kiểm tra chéo cơng ty kiểm ... thực kiểm toán, kiểm toán viên ý đến kiểm soát sử dụng nhằm ngăn ngừa hay phát sai lệch báo cáo tài Thiết lập trì hệ thống kiểm soát nội trách nhiệm cuả cổ đông công ty - 10- Bài tập Kiểm tốn đại ... khách hàng ln hồ sơ kiểm tốn Thơng tin hồ sơ kiểm tốn đóng vai trò chứng quan trọng cơng việc kiểm tốn kết luận cuối kiểm tốn viên - 16- Bài tập Kiểm tốn đại cương 10 Bởi cơng ty kiểm tốn cần...
 • 20
 • 405
 • 3

Bài tập thủy văn đại cương: Xác định lượng mưa bình quân lưu vực

Bài tập thủy văn đại cương: Xác định lượng mưa bình quân lưu vực
... Lưu vực cần tính lượng mưa II III Mục đích • Giúp sinh viên làm quen với việc xác định lượng mưa bình quân lưu vực phương pháp nêu phần mềm Mapinfow Cách xác định lượng mưa bình quân lưu vực ... vực Xác định lượng mưa bình quân lưu vực phương pháp bình quân số học Áp dụng công thức : = i Trong : Xi : lượng mưa trạm thứ i n : Số trạm đo mưa Từ số liệu cho đây, xác định lượng mưa bình quân ... 0.3744 Lượng mưa bình quân toàn lưu vực tính theo công thức: Trong đó: - Xi lượng mưa trạm đo thứ i, đại diện cho lượng mưa bình quân đa giác có diện tích fi - F tổng diện tích toàn lưu vực •...
 • 7
 • 1,147
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: bài tập thủy lực đại cương co loi giaibài tập thủy lưc đại cương có lời giải phần tĩnh họcbài tập hóa học đại cương có lời giảibài tập thủy lực công trình có lời giảibài tập logic học đại cương co loi giaibài tập logic học đại cương có lời giảibài tập kiểm toán đại cương có lời giảibài tập kế toán đại cương có lời giảibài tập trắc địa đại cương có lời giảibai tap vat ly dai cuong co loi giaibài tập trắc địa đại cương có lời giải về đường chuyền phù hợpbài tập thủy lực khí nén có lời giảibài tập vật lí đại cương có lời giải đáp ántổng hợp đề thi môn thủy lực đại cương có lời giaibai tap trac dia dai cuong co loi giai ve so do tram mayThuc hien Nghi quyet DHDCD lan II-23.Bao cao HDQT 2014_SHI5.Bao cao BKS 2014 SHI13.Quy che dai hoi 2014_SHI16.1. TT phat hanh co phieuBộ 1100 câu trắc nghiệm thể tích khối đa diện lý thuyết đáp ánBAO CAO BAN KIEM SOATTài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2010Đề tài Vi xử lí đồ hoạTIM HIEU VE VI KHUAN SALMONELLACHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TINBảng chú giải thuật ngữ và từ viết tắt ITIL Việt NamTHÀNH PHẦN LOÀI THÚ NHỎ (BỘ RODENTIA VÀ BỘ INSECTIVORA) Ở VƯỜN QUỐC GIA CHƯ MOM RAY2 bao cao tong ket,kết quả hoạt động đoàn năm 2015GIAO AN CN 8 CA NAM 3 COTTHEO CKTKNNghiên cứu hình thái của chấn thương bụng trên những nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông đường bộ qua giám định y pháptìm hiểu ẩn dụ tiếng việt từ góc độ ngôn ngữ học tri nhậnPrepare 6 work bookptscthanhhoa qdbonhiemchucdanhgiamdoccongtydoivoiongphamhungphuong signedptscthanhhoa qdbonhiemchucdanhgiamdoccongtydoivoiongphamhungphuong signed