HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN lực TẠI CÔNG TY xây DỰNG HADO GROUP ( tập ĐOÀN HÀ đô )

Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Tổng công ty xây dựng số 1

Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Tổng công ty xây dựng số 1
... 10 11 T ng s 377 10 0 383 10 0 410 10 0 440 10 0 459 10 0 Sau ñ i h c 1. 3 1. 6 2.2 12 2.7 16 3.5 Đ ih c 275 72.9 290 75.7 308 75 .1 325 73.9 340 74 .1 Cao ñ ng, Trung c p 45 11 .9 40 10 .4 52 12 .7 59 13 .4 ... (%) T ng s lao ñ ng 410 10 0 440 10 0 459 10 0 Dư i năm 203 49. 51 246 55. 91 300 65.36 T 5 -10 năm 13 3 32.44 11 9 27.05 82 17 .86 T 11 - 15 năm 44 10 .73 45 10 .23 47 10 .24 T 16 - 20 năm 19 4.63 20 4.54 20 ... ng T tr ng 10 11 T ng s lao ñ ng Trong ñó: 377 10 0 383 10 0 410 10 0 440 10 0 459 10 0 Lao ñ ng gián ti p 75 19 .9 85 22.2 89 21. 7 95 21. 6 99 21. 6 Chuyên viên cao c p 0.5 1. 3 1. 7 2.0 11 2.4 Kinh t...
 • 114
 • 145
 • 0

Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 501 (thuộc tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5)

Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 501 (thuộc tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5)
... chỉnh kịp thời Đây vấn đề cần thiết công ty xây dựng Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng 501 Trên thực tế, công ty cổ phần đầu xây dựng 501 hệ thống kế toán chi phí tập trung vào kế toán tài để ... chức công tác kế toán Công ty Công ty cổ phần đầu xây dựng 501 áp dụng hình thức kế toán “Chứng từ ghi sổ” -122.2 THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY ... tổng hợp chi phí sử dụng máy thi công công trình gửi Công ty để kiểm tra, đối chi u 2.2.5 Đánh giá công tác kế toán quản trị chi phí công ty Cổ phần Đầu Xây dựng 501 a Những kết đạt Công tác...
 • 26
 • 192
 • 0

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THUỶ LỢI

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THUỶ LỢI
... lơ ̣i cho Công ty áp ̣ du ̣ng kế toán máy * Về công tác ̣ch toán chi phí sản xuấ t và tính giá thành sản phẩm: Phương pháp ̣ch toán chi phí và tinh giá thành sản phẩ m ... n ta ̣m ứng Chi ̣ phí sản xuấ t vâ ̣t liêu chi ́ m ty lê ̣ lớn giá thành sản phẩ m, để nâng cao công tác tâ ̣p ̣ hơ ̣p chi phí sản xuấ t và tinh giá thành sản phẩ m còn cầ ... sản xuấ t ̣ ̀ và tinh giá thành sản phẩ m ta ̣i Công ty Xây dựng và chuyể n giao công nghê ̣ thuỷ lơ ̣i, từ đó ́ đưa đươ ̣c những ý kiế n và đề xuấ t nhằ m nâng cao công tác...
 • 7
 • 274
 • 0

Khóa luận tốt nghiệp Hoàn thiện công tác đấu thầu tại công ty xây dựng 47

Khóa luận tốt nghiệp Hoàn thiện công tác đấu thầu tại công ty xây dựng 47
... 26 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐẤU THẦU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47 2.1 Giới thiệu Công ty Cổ phần Xây dựng 47 2.1.1 Tên địa • Tên Công ty: Công ty cổ phần Xây Dựng 47 • Tên tiếng Anh: Construction ... thân Công ty Xây dựng thủy lợi 7, Công ty cổ phần Xây dựng 47 Doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá từ Công ty xây dựng 47 thuộc Bộ Nông Nghiệp & Phát triển Nông thôn Nên hoạt động công ty xây dựng ... quản lý công ty Số lượng lao động có trình độ Đại học công ty tăng qua năm đáp ứng tình hình thực tế công ty công trình đấu thầu công ty tăng lên, công ty mở rộng thị trường kinh doanh Công ty đòi...
 • 101
 • 736
 • 3

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng 123.DOC

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng 123.DOC
... ly chi phi san xuõt khụng chi phu thuục vao sụ liờu tụng hp ma phai cn c vao sụ liờu chi tiờt cua tng loai chi phi cu thờ Do o, cụng ty tiờn hanh phõn loai chi phi san xuõt theo khoan muc chi ... sinh chi phi, kờ toan tiờn hanh tõp hp chi phi va phõn bụ cho cac ụi tng co liờn quan Bờn canh o, viờc phõn loai giup Cụng ty kiờm tra, phõn tich, anh gia ti gia cac loai chi phi, chi tiờu chi ... tng k toỏn chi phớ sn xut c xỏc nh Cụng ty xõy dng 123 l tng cụng trỡnh, hng mc cụng trỡnh theo n t hng ca ch u t Phng phỏp hp chi phớ: Cụng ty s dng phng phỏp trc tip hp chi phớ (chi phớ phỏt...
 • 93
 • 369
 • 0

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng 123 (nhật ký chung - ko lý luận)

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng 123 (nhật ký chung - ko lý luận)
... hon thnh - Bng kờ chng t chi phớ nhõn cụng trc tip - Bng phõn b lng - Bng toỏn lng - Giy ngh tm ng tin mt - S chi tit ti khon 622 - S cỏi ti khon 622 - 2.1.3.3 Hach toan chi tiờt chi phi nhõn ... viờn quan ly ụi - Chi phớ nguyờn vt liu s dng cho vic qun sn xut chung ca i - Chi phớ cụng c sn xut phc v thi cụng v qun i - Chi phớ khu hao TSC nh nh xng, thit b dựng cho qun i Sinh viờn: ... c im t chc qun ca Cụng ty xõy dng 123 nh hng n k toỏn chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm ti Cụng ty 1.2.1 Mụ hỡnh b mỏy qun ca Cụng ty S 01: T chc b mỏy qun ca cụng ty 1.2.2 Chc nng,...
 • 92
 • 199
 • 0

tổ chức kế toán trách nhiệm trong các tổng công ty xây dựng thuộc bộ giao thông vận tải

tổ chức kế toán trách nhiệm trong các tổng công ty xây dựng thuộc bộ giao thông vận tải
... Tổng công ty xây dựng Đường thủy; - Tổng công ty xây dựng Công trình giao thông 1; - Tổng công ty xây dựng Công trình giao thông 4; - Tổng công ty xây dựng Công trình giao thông 5; - Tổng công ty ... ty xây dựng Công trình giao thông 6; - Tổng công ty xây dựng Công trình giao thông Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu luận án nhằm đề xuất tổ chức hệ thống kế toán trách nhiệm cho tổng công ty xây ... tổng công ty xây dựng thời gian đến, luận án tiến hành khảo sát thực tế kế toán trách nhiệm áp dụng tổng công ty xây dựng Phạm vi khảo sát Tổng công ty xây dựng thuộc Bộ GTVT: - Tổng công ty xây...
 • 172
 • 108
 • 0

Tổ chức kế toán trách nhiệm trong các tổng công ty xây dựng thuộc bộ giao thông vận tải (tt)

Tổ chức kế toán trách nhiệm trong các tổng công ty xây dựng thuộc bộ giao thông vận tải (tt)
... thống kế toán trách nhiệm Tổng công ty xây dựng thuộc Bộ giao thông vận tải Chương 3: Xác lập mô hình tổ chức kế toán trách nhiệm cho Tổng công ty xây dựng thuộc Bộ giao thông vận tải -5- PHẦN 2: ... TRÁCH NHIỆM TRONG CÁC TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỘC BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 2.1 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CHI PHỐI ĐẾN TỔ CHỨC KTTN 2.1.1 Tổng quan doanh nghiệp xây dựng ... mô hình Các Công ty hạch toán phụ thuộc (TT lợi nhuận) Các Đội thi công xây dựng (Trung tâm chi phí) Các Tổ thi công (Bộ phận TT chi phí) TỔNG CÔNG TY (Trung tâm đầu tư) Các Công ty (TT lợi nhuận)...
 • 23
 • 135
 • 0

Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý thi công xây dựng công trình thủy công tại Tổng công ty xây dựng đường thủy Việt Nam

Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý thi công xây dựng công trình thủy công tại Tổng công ty xây dựng đường thủy Việt Nam
... thực tập tại TCTY, em đã hoàn thành đề tài ” Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý thi công xây dựng công trình thủy công tại Tổng công ty xây dựng đường thủy Việt Nam ” Đây ... đó có quản lý thi công công trình Hi vọng rằng đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý thi công công trình thủy tại Tổng Công ty xây dựng đường thủy Việ Nam của em ... công PHẦN CÁC ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ THI CÔNG DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY CÔNG TẠI TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG ĐƯỜNG THỦY VIỆT NAM 3.1 Tăng cường tiếp thu ý...
 • 65
 • 238
 • 0

Tóm tắt luận văn QUẢN LÝ TÀI CHÍNH THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ CÔNG TY CON TẠI TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THĂNG LONG

Tóm tắt luận văn QUẢN LÝ TÀI CHÍNH THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ CÔNG TY CON TẠI TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THĂNG LONG
... TRẠNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THĂNG LONG 2.1 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TRƯỚC KHI ÁP DỤNG MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ- CÔNG TY CON 2.1.1 Khái ... Tổng công ty xây dựng Thăng Long Chương 3: Giải pháp chủ yếu đổi quản lý tài Tổng công ty xây dựng Thăng Long theo hình công ty mẹ công ty CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH THEO ... THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA TLG KHI ÁP DỤNG MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON 2.2.1 Tổ chức máy TLG theo hình Công ty mẹ - công ty 2.2.1.1 Cơ cấu tổ chức công ty mẹ theo phương án...
 • 24
 • 112
 • 0

mẫu đơn xin xác nhận thực tập tại công ty xây dựng

mẫu đơn xin xác nhận thực tập tại công ty xây dựng
... lên ban lãnh đạo cơng ty xác nhận cho tơi việc thực tập cơng ty khoảng thời gian Tơi xin chân thành cảm ơn Tp.Hồ Chí Minh, ngày …… tháng …… năm 2012 Người làm đơn Nhận xét đơn vị thực tập …………………………………………………………………………………… ... o0o ĐƠN XIN XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Kính gửi : ………………………………………………………………………………… Tên tơi : ………………………………………………………………………………… Sinh viên lớp:…… Khoa:… Trường:…… Được đồng ý q cơng ty … , thời ... cơng ty từ ngày đến ngày Trong thời gian thực tập đây, hướng dẫn tận tình, chu đáo lãnh đạo cơng ty anh/chị làm việc phòng, tơi có hội tìm hiểu thực hành số cơng việc phòng Nay tơi làm đơn kính...
 • 5
 • 357
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo tốt nghiệp công ty xây dựngđặc điểm của các dự án đầu tư xây dựng và yêu cầu đặt ra đối với công tác thẩm định dự ángiới thiệu về tập đoàn unilevermột số giải pháp nhằm khắc phục những tồn tạivà xây dựng thành công chiến lược nguồn nhân lực ở nhno amp ptnt vn agribankcông cụ xây dựnghoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng minh nguyệthoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh thương mại dịch vụ và xây dựng đức hàmột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng tại ngân hàng tmcp xăng dầu petrolimex chi nhánh hà nộigiải pháp hoàn thiện công tác thẩm định các dự án đầu tư xây dựng tại pg bank chi nhánh hà nộiyếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nhân lựcmột phó phòng chỉ đạo trực tiếp các lĩnh vực xây dựng kế hoạch tài chính ngân sách thị quản lý ngân sách phường tài chính công và các lĩnh vực khác được phân côngđánh giá về thực trạng hoạt động kinh doanh quản trị nhân lực của công ty cổ phần may mặc parosyphương hướng hoạt động kinh doanh quản trị nhân lực của công ty trong thời gian tớiquản trị nhân lực tại daewoonghiên cứu xây dựng mạch cảnh báo về nồng độ cồn tại vùng không gian làm việc của người lái xe cao quáĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1CHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả