BÀI GIẢNG ổ đĩa CỨNG và PHÂN VÙNG

Bài giảng ô nhiễm đất các biện pháp xử lý phần i

Bài giảng ô nhiễm đất và các biện pháp xử lý  phần i
... th i ng- i mang đến Xét theo nguồn gốc phát sinh ô nhiễm m i tr-ờng đất nguyên nhân chính: - Ô nhiễm đất hoạt động nông nghiệp Ô nhiễm đất chất th i công nghiệp Ô nhiễm đất chất th i sinh hoạt Ô ... nhiễm chất vô hữu cơ; tác động chất gây ô nhiễm dung dịch đất; chuyển hoá chất ô nhiễm đất; đánh giá r i ro m i tr-ờng đất Ch-ơng Nguồn gốc chất gây ô nhiễm đất 1.1 Kh i niệm ô nhiễm đất Theo định ... vậy: Ô nhiễm m i tr-ờng đất đ-ợc xem tất t-ợng làm nhiễm bẩn m i tr-ờng đất chất gây ô nhiễm, gây ảnh h-ởng đến đ i sống sinh vật ng- i Khi nghiên cứu ô nhiễm m i tr-ờng đất cần đặc biệt quan tâm...
 • 41
 • 245
 • 0

Bài giảng ô nhiễm đất các biện pháp xử lý phần II

Bài giảng ô nhiễm đất và các biện pháp xử lý  phần II
... tin Hc Gii trớ - Dạng nồng độ chất ô nhiễm - Trạng thái vật chất ô nhiễm Khoảng cách khu vực bị ô nhiễm yếu tố ô nhiễm với thời gian trình ô nhiễm làm Đặc biệt áp dụng biện pháp xử chỗ cần ... khả làm đất Các chất ô nhiễm có mặt đất th-ờng dạng sau: - Các chất ô nhiễm dạng hạt (với phần tử có kích th-ớc bằng, lớn lớn phần tử đất không ô nhiễm) - Các màng lỏng xung quanh phần tử đất - ... đất chứa sét phần mùn Chi phí ph-ơng pháp phụ thuộc lớn vào loại đất ô nhiễm, -ớc tính khoảng 50 - 150 USD/ đất 3.3 Ph-ơng pháp xử tách đất ô nhiễm chỗ 3.3.1 Nguyên Sơ đồ tiến hành xử lý...
 • 44
 • 230
 • 1

Nghiên cứu về nguyên lý hoạt động, các chuẩn của các đĩa cứng đĩa CD.doc.DOC

Nghiên cứu về nguyên lý hoạt động, các chuẩn của các ổ đĩa cứng và đĩa CD.doc.DOC
... triển đĩa cứng Đĩa CD II Nguyên hoạt động đĩa cứng đĩa CD Nguyên hoạt động đĩa cứng a Cấu tạo đĩa cứng b Nguyên hoạt động Nguyên hoạt động đĩa CD a Cấu tạo đĩa CD b Nguyên hoạt ... động III Các chuẩn đĩa cứng đĩa CD Các chuẩn đĩa cứng a Các chuẩn giao diện đĩa cứng Chuẩn ST506 ( ST – Seagate Technology ) • Chuẩn ESDI ( Enhanced Small Device Interface ) • Chuẩn IDE ... II Nguyên hoạt động đĩa cứng đĩa CD Nguyên hoạt động đĩa cứng a.Cấu tạo đĩa cứng Ngoài thành phần đĩa từ đầu đọc/ghi, HDD có thành phần sau:...
 • 12
 • 1,571
 • 7

Cài đặt Ubuntu trên đĩa đã được phân vùng

Cài đặt Ubuntu trên ổ đĩa đã được phân vùng
... Anh) Hướng dẫn cài đặt Hệ điều hành Ubuntu Thiết lập tuỳ chọn chia đĩa, phần chọn manual ta chia Theo hình sau cài tự động nhận phân vùng SWAP tạo Hướng dẫn cài đặt Hệ điều hành Ubuntu Chọn ... Chọn tiếp để edit phân vùng EXT3 tạo /dev/hda6 chọn cài phân vùng vào / (root) theo hình Chọn đánh dấu format phân vùng EXT3 tiếp tục ấn forward Hướng dẫn cài đặt Hệ điều hành Ubuntu Ở phần lựa ... dẫn cài đặt Hệ điều hành Ubuntu Xác nhận thiếp lập để cài Ubuntu Kiếm ly cà phê ngồi chờ đến xuất hình sau Sau chọn Restart để hoàn tất cài đặt, máy boot với boot menu grub Hướng dẫn cài đặt...
 • 8
 • 522
 • 3

Bài giảng môn hoạch định phân tích chính sách công

Bài giảng môn hoạch định và phân tích chính sách công
... dung phân tích sách Phân tích lựa chọn vấn đề sách Phân tích hoạch định sách Phân tích thực thi sách Phân tích trì sách Phân tích đánh giá hiệu thực thi sách Phân tích tính hệ thống sách Xác định ... thực thi sách 4 .Phân tích thực thi sách 4.1 Ý nghĩa phân tích thực thi sách 4.2 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức thực thi sách 4.3 Phân tích sách nội dung tổ chức thực thi sách công 4.4 ... 3 Phân tích nội dung tổ chức thực thi sách công 3.1 .Phân tích kế hoạch tổ chức thực thi sách 3.2 .Phân tích hoạt động triển khai thực thi sách 3.3 .Phân tích hoạt động phối hợp thực 3.4 .Phân tích...
 • 32
 • 2,706
 • 35

đĩa cứng đĩa CD

Ổ đĩa cứng và đĩa CD
... nguyên lý hoạt động, chuẩn đĩa cứng đĩa CD I Lịch sử phát triển đĩa cứng Đĩa CD II Nguyên lý hoạt động đĩa cứng đĩa CD Nguyên lý hoạt động đĩa cứng a Cấu tạo đĩa cứng b Nguyên lý hoạt động ... cho phép đĩa băng từ đĩa CD- ROM xử lý giống đĩa cứng khác hệ thống Với đĩa cứng, IDE ám đến phần điện tử đĩa hợp nhất, IDE áp dụng cho đĩa CD- ROM ám đến giao thức giao diện đĩa CPU ... lý hoạt động Nguyên lý hoạt động đĩa CD a Cấu tạo đĩa CD b Nguyên lý hoạt động III Các chuẩn đĩa cứng đĩa CD Các chuẩn đĩa cứng a Các chuẩn giao diện đĩa cứng • Chuẩn ST506 ( ST – Seagate...
 • 12
 • 263
 • 1

bài giảng trắc địa công trình phần 1

bài giảng trắc địa công trình phần 1
... lới khp kn Khu vực xψ dựng kh〈 lớn th bố tr kết hợp A1 1 12 ηττπ://τραχδια.ωορδπρεσσ.χοm η δ χ 23 mαι χοm 1. 4.2 Ph⌡νγ ph〈p trắc ðịa vệ tinh: Khi thiết kế lới ngo◊i việc ðảm bảo c〈c ðιều ... h◊nh cνγ trnh Về mật ðộ ðιểm:Mỗi tỉ lệ ðο vẽ cần mật ðộ ðιểm kh〈c nhau: 1: 2000 cầnð/km^2 ; 1: 1000 cầnð / km^2 v◊ 1: 500 th ty v◊o khảo s〈t cụ thể ηττπ://τραχδια.ωορδπρεσσ.χοm η δ χ mαι ... thiết cấp lới: ηττπ://τραχδια.ωορδπρεσσ.χοm η δ χ mαι χοm 1. 4 C〈c ph⌡νγ ph〈p th◊nh lập lới khống chế mặt trắc ðịa cνγ trnh: 1. 4 .1 Ph⌡νγ ph〈p truyền thống: Ở dạng lới n◊y chủ yếu ðο g⌠c...
 • 26
 • 1,951
 • 3

bài giảng trắc địa công trình phần 2

bài giảng trắc địa công trình phần 2
... η δ χ mαι χοm Χη⌡νγ 2: ∠Ο ςẼ BẢN ∠Ồ ĈỊA H⊂ΝΗ ΤỈ LỆ LỚN TRONG T∠ΧΤ 2. 2 Lới khống chế phục vụ ðο vẽ ðồ ðịa hnh tỉ lệ lớn 2. 2.1 Cấp hạng,ðộ chnh x〈c v◊ mật ðộ ðιểm : 2. 2 .2 Lới khống chế mặt ... Χη⌡νγ 2: ∠Ο ςẼ BẢN ∠Ồ ĈỊA H⊂ΝΗ ΤỈ LỆ LỚN TRONG T∠ΧΤ 2. 2 Lới khống chế phục vụ ðο vẽ ðồ ðịa hnh tỉ lệ lớn 2. 2.4 Lới khống chế ðο vẽ: ηττπ://τραχδια.ωορδπρεσσ.χοm η δ χ mαι χοm Χη⌡νγ 2: ∠Ο ... ηττπ://τραχδια.ωορδπρεσσ.χοm η δ χ mαι χοm Χη⌡νγ 2: ∠Ο ςẼ BẢN ∠Ồ ĈỊA H⊂ΝΗ ΤỈ LỆ LỚN TRONG T∠ΧΤ 2. 2 Lới khống chế phục vụ ðο vẽ ðồ ðịa hnh tỉ lệ lớn 2. 2.3 Lới khống chế ðộ cao: Mục ðch v◊ yυ cầu...
 • 14
 • 850
 • 2

bài giảng trắc địa công trình phần 3

bài giảng trắc địa công trình phần 3
... 134 9.987 2425.876 1 238 .657 Α Β Χ Ψι 12 43. 768 ΑΒ 2256.764 ΒΧ 234 7.765 ΧΑ G⌠χ Πς 43 16 175 37 275 45 Χạνη 32 1477. 734 089 1190.701 531 30 1109.596208 G⌠χ 52 47 79 178 Α Β Χ Β Α 28 39 51 118 59 31 ... ηττπ://τραχδια.ωορδπρεσσ.χοm η δ χ mαι χοm Χη⌡νγ 3: BỐ TR⊆ Vℵ Ĉ2 9Ẽ HOℵN CΝΓ CΝΓ TR⊂ΝΗ 3. 1 KHℑI NIỆM Vℵ TR⊂ΝΗ ΤỰ BỐ TR⊆ CΝΓ ΤΡ⊂ΝΗ 3. 1.2/ TR⊂ΝΗ ΤỰ BỐ TR⊆ CΝΓ ΤΡ⊂ΝΗ: Giai ðοạn 3: Bố tr chi tiết cνγ nghệ Giai ... 178 Α Β Χ Β Α 28 39 51 118 59 31 30 120 Χ Bố tr ðộ cao Ηα Ητκ 50.154 15 51.5 14.15 Σ 1456 1500 10/22/2011 ηττπ://τραχδια.ωορδπρεσσ.χοm β 0.11 2 .35 B◊i giảng Trắc ðịa η δ χ mαι χοm ∠ο vẽ ho◊n...
 • 48
 • 794
 • 4

BÀI GIẢNG 2 KHÁI NIỆM PHÂN LOẠI CHI PHÍ

BÀI GIẢNG 2 KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ
... chịu chi phí (áp dụng cho chi phí gián tiếp chi phí sản xuất chung) 11 Bài Khái niệm phân loại chi phí Cách ứng xử chi phí: Chi phí biến đổi & Chi phí cố định Dựa vào cách ứng xử chi phí theo ... Hãy loại chi phí thuộc cách phân loại chi phí nào? Lưu ý rằng, loại chi phí thuộc nhiều cách phân loại khác Ví dụ, chi phí ngun vật liệu chi phí sản phẩm, chi phí biến đổi, chi phí trực tiếp Chi ... hoạ Chi phí biến đổi đơn vị thay đổi mức độ hoạt động tăng? 18 Bài Khái niệm phân loại chi phí Phân biệt chi phí trực tiếp chi phí gián tiếp Liêt kê hai loại chi phí trực tiếp năm loại chi phí...
 • 13
 • 790
 • 8

thành lập bản đồ địa chất biển đông các vùng kế cận tỷ lệ 1-1.000.000 - địa tầng, cấu trúc kiến tạo, lịch sử phát triển địa chất phân vùng triển vọng dầu khí thềm lục địa việt nam

thành lập bản đồ địa chất biển đông và các vùng kế cận tỷ lệ 1-1.000.000 - địa tầng, cấu trúc kiến tạo, lịch sử phát triển địa chất và phân vùng triển vọng dầu khí thềm lục địa việt nam
... trúc kiến tạo lịch sử phát triển địa chất bồn trầm tích Kainozoi biển đông vùng kế cận Thềm lục địa Việt Nam vùng kế cận đợc cấu thành từ bồn trũng sông Hồng, Phú Khánh, Cửu Long, Nam Côn Sơn, ... đọng môi trờng biển nông biển thềm Lịch sử phát triển địa chất bồn trũng Nam Hải Nam Cũng nh bồn trầm tích kề cận, bồn Nam Hải Nam lịch sử phát triểnm địa chất tơng đồng với bồn kề cận trải qua ... tích Đệ tam thềm lục địa Việt Nam khu vực Biển Đông Chúng đợc thống kê bảng " Các tiêu chuẩn liên kết địa tầng trầm tích Đệ tam thềm lục địa Việt Nam khu vực Biển Đông" nớc khu vực này, thành tạo...
 • 108
 • 506
 • 0

Bài giảng Ô nhiễm không khí: Phần 2

Bài giảng Ô nhiễm không khí: Phần 2
... sulfuric H2SO4 Đây thành phần chủ yếu mưa axít Nitơ: N2 + O2 → 2NO; 2NO + O2 → 2NO2; 3NO2(k) + H2O(l) → 2HNO3(l) + NO(k); Axít nitric HNO3 thành phần mưa axít 2 Mưa axit Ảnh hưởng ô nhiễm không khí ... 30 25 Triệu km2 20 15 10 1979980 1985 1990 20 00 20 05 20 10011 Sự suy giảm tầng ozone Ảnh hưởng ô nhiễm không khí Độ dày tầng ozone 25 0 20 0 DU 150 100 50 1979 1980 1985 1990 20 00 20 05 20 10 20 11 ... hưởng ô nhiễm không khí Metan- CH4 : Nồng độ khí metan sát bề mặt Trái Đất tầng bình lưu Hiệu ứng nhà kính Ảnh hưởng ô nhiễm không khí Khí N2O: Không gây ảnh hưởng trực tiếp đến người, khí góp phần...
 • 35
 • 287
 • 1

bài giảng trạm biến áp phân phối điện

bài giảng trạm biến áp và phân phối điện
... thống điện cho biết vai trò phần tử sơ đồ khối đó? 1.1 Đặt vấn đề Cho biết vai trò trạm điện phương pháp phân loại trạm 1.2 Phân loại trạm điện theo cấp điện áp? Cho biết phương pháp phân loại trạm ... trạm điện theo cấp địa dư điện theo nhiệm vụ? 1.3 Các khí cụ điện trạm thường sử dụng trạm điện? điện 2 Cho biết nguyên tắc phân phối tải cho nhà máy điện Cho biết tên tác dụng loại khí cụ điện ... trạm xuyên, trạm nút? Cho sơ đồ trạm biến áp hình vẽ: CL1 2.4 Sơ đồ nối điện trạm biến áp CL3 CL2 CL4 a Cho biết vai trò CL3, CL4 sơ đồ? b Khi CL1, CL2, cho biết vai trò trạm biến áp trên? Cho...
 • 19
 • 444
 • 0

Bài giảng ứng dụng gis phần mềm mapinfo thành lập bản đồ

Bài giảng ứng dụng gis và phần mềm mapinfo thành lập bản đồ
... n s d ng MapInfo 8.5 S u t m by thientam189 Các b ớc th nh lập đồ phần mềm Mapinfo Cũng giống nh ph ơng pháp truyền thống, trình biên tập v th nh lập đồ máy tính nói chung v phần mềm Mapinfo nói ... Chọn hiển thị v không Trong phần mềm Mapinfo có công cụ cho phép ng ời sử dụng xây dựng biểu đồ ( nội dung phụ ngo i đồ) Bao gồm loại biểu đồ : Theo diện (area), biểu đồ chiều (3D ),thanh ngang ... lên đồ Sự phong phú ph ơng pháp tạo đồ chuyên đề phần mềm Mapinfo cho phép ng ời sử dụng ho n to n thể tất đối t ợng địa lý ( Tự nhiên - kinh tế xã hội ) lên đồ ph ơng pháp khác nhau, đảm bảo độ...
 • 22
 • 216
 • 0

Xem thêm