BÀI GIẢNG KIẾN TRÚC máy TÍNH một số KHÁI NIỆM và CÔNG NGHỆ

bài giảng kiến trúc máy tính - hoàng xuân dậu - học viện công nghệ bưu chính viễn thông

bài giảng kiến trúc máy tính - hoàng xuân dậu - học viện công nghệ bưu chính viễn thông
... Sơ đồ kiến trúc máy tính von-Neumann Kiến trúc máy tính von-Neumann đƣợc nhà toán học John von-Neumann đƣa vào năm 1945 báo cáo máy tính EDVAC nhƣ minh hoạ Hình - Kiến trúc máy tính von-Neumann ... NÓI ĐẦU Kiến trúc máy tính lĩnh vực khoa học sở ngành Khoa học máy tính nói riêng Công nghệ thông tin nói chung Kiến trúc máy tính khoa học lựa chọn ghép nối thành phần phần cứng máy tính nhằm ... von-Neumann nguyên thuỷ Hình Kiến trúc máy tính von-Neumann nguyên thuỷ Các máy tính đại ngày sử dụng kiến trúc máy tính von-Neumann cải tiến – gọi kiến trúc máy tính von-Neumann đại, nhƣ minh hoạ...
 • 93
 • 804
 • 2

Tổng quan về kiến trúc máy tính - chương 1 - Một số khái niệm công nghệ pot

Tổng quan về kiến trúc máy tính - chương 1 - Một số khái niệm và công nghệ pot
... với vận tốc chóng mặt 10 0.000 16 M 64M Kbit capacity 10 .000 4M 1M 1. 000 256K 64K 10 0 16 K 10 19 76 19 78 Kiến trúc Máy tính - Chap 01 1980 19 82 19 84 19 86 19 88 19 90 19 92 19 94 19 96 23 … Qui trình chế ... mà máy tính hiểu • TD 10 0 011 0 010 100000 yêu cầu máy tính cộng số nguyên Những nhà lập trình truyền đạt thị đến máy tính thông qua số nhị phân nói • Đây công việc tẻ nhạt Kiến trúc Máy tính - Chap ... tính - Chap 01 14 1. 3 Bên vỏ máy Khảo sát máy tính để bàn Webcam Thùng máy Màn hình Bàn phím Chuột Kiến trúc Máy tính - Chap 01 15 … Chuột Kiến trúc Máy tính - Chap 01 16 … Màn hình & card điều...
 • 24
 • 244
 • 0

Bài giảng kiến trúc máy tính chương 7 ổ đĩa RAID

Bài giảng kiến trúc máy tính  chương 7 ổ đĩa và RAID
... S d ng đĩa parity – • • • M i bit c a đĩa parity m t hàm parity c a bit tương ng t t c đĩa khác Đ c truy c p t t c đĩa d li u Ghi truy c p t t c đĩa c ng v i đĩa parity Khi l i đĩa, đ c đĩa l ... Large Expensive Disk Các đĩa nh r , v y d dàng đ t nhi u đĩa (10 t i 100) m t h p đ tăng dung lư ng, ho t đ ng tính kh d ng H p RAID có m t b u n RAID gi ng SLED máy tính D li u c ng v i m t ... evaluation only RAID (t) -RAID m c • • • • K t h p m c – parity m c kh i v i tháo r i Đ c truy c p t t c đĩa d li u Ghi truy c p t i t t c đĩa d li u c ng v i đĩa parity T i n ng đĩa parity Stripe...
 • 24
 • 192
 • 1

Bài giảng kiến trúc máy tính chương 5 tổ chức cấu trúc bộ nhớ

Bài giảng kiến trúc máy tính  chương 5 tổ chức và cấu trúc bộ nhớ
... misses/accesses = (1 – hit ratio) BK TP.HCM 9/11/20 15 Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính Bộ nhớ đệm (Cache)  Bộ nhớ Cache   Trong cấu trúc lớp tổ chức hệ thống nhớ, Cache lớp trực tiếp với CPU Giả sử truy ... nạp vào nhớ CACHE (SRAM) phần truy cập nhớ Bộ nhớ Cache nhớ mà CPU truy cập trực tiếp BK TP.HCM 9/11/20 15 Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính Các lớp tổ chức nhớ  Khối (Block=aka line): Đơn vị ... TP.HCM 9/11/20 15 Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính Tận dụng lợi cục     Tổ chức phân tầng nhớ Lưu trữ thứ đĩa Chỉ nạp vào nhớ Chính (DRAM) phần sử dụng từ đĩa Chỉ nạp vào nhớ CACHE (SRAM)...
 • 70
 • 172
 • 2

slide bài giảng kiến trúc máy tính hệ điều hành chương 4 một số kiến trúc hiện đại

slide bài giảng kiến trúc máy tính và hệ điều hành chương 4 một số kiến trúc hiện đại
... dùng điều khiển vi chương trình CHƯƠNG 4: MỘT SỐ KIẾN TRÚC HIỆN ĐẠI 4. 1 Kiến trúc RISC CISC 4. 1.1 Kiến trúc CISC + Kiến trúc CISC: CHƯƠNG 4: MỘT SỐ KIẾN TRÚC HIỆN ĐẠI 4. 1 Kiến trúc RISC CISC 4. 1.1 ... CHƯƠNG 4: MỘT SỐ KIẾN TRÚC HIỆN ĐẠI 4. 1 Kiến trúc RISC CISC 4. 2 Mạng liên kết (Interconnection Networks) 4. 3 Đa xử lý đa máy tính 4. 4 Lập trình song song thuật toán song song 4. 5 Kiến trúc ... siêu mảng 4. 6 Kiến trúc tương lai CHƯƠNG 4: MỘT SỐ KIẾN TRÚC HIỆN ĐẠI 4. 1 Kiến trúc RISC CISC 4. 1.1 Kiến trúc CISC (Complex Instruction Set Computer) + Phát minh từ năm 1960: - Các chương trình...
 • 69
 • 595
 • 0

slide bài giảng kiến trúc máy tính hệ điều hành chương 5 các cơ sở của hệ điều hành

slide bài giảng kiến trúc máy tính và hệ điều hành chương 5 các cơ sở của hệ điều hành
... CHƯƠNG 5: CÁC CƠ SỞ CỦA HỆ ĐIỀỀ HÀNH U 5. 1 Khái niệm phân loại hệ điềề hành u 5. 2 Các chức hệ điềề hành u 5. 3 Các tính châấ hệ điềề hành t u CHƯƠNG 5: CÁC CƠ SỞ CỦA HỆ ĐIỀỀ HÀNH U 5. 1 Khái ... HĐH hoạt động HĐH khác CHƯƠNG 5: CÁC CƠ SỞ CỦA HỆ ĐIỀỀ HÀNH U 5. 3 Câấ trúc hệ điềề hành u u 5. 3.3 Máy ảo CHƯƠNG 5: CÁC CƠ SỞ CỦA HỆ ĐIỀỀ HÀNH U 5. 3 Câấ trúc hệ điềề hành u u 5. 3.4 Mố hình khách ... xác đặc tính phần cứng máy tính thực CHƯƠNG 5: CÁC CƠ SỞ CỦA HỆ ĐIỀỀ HÀNH U 5. 3 Câấ trúc hệ điềề hành u u 5. 3.3 Máy ảo + Mục đích sử dụng máy ảo: - Xây dựng hệ thống đa chương - Hạt nhân hệ thống...
 • 49
 • 502
 • 0

Bài giảng kiến trúc máy tính chương 3 phép số học

Bài giảng kiến trúc máy tính  chương 3 phép số học
... học & Kỹ thuật Máy tính 32 Phần cứng cộng (FP) Bước Bước Bước Bước BK TP.HCM 9/11/2015 Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính 33 Phép nhân thập phân  Giả sử nhân số thập phân (4 ký số)   Cộng số ... reg’s Ví dụ: ldc1 $f8, 32 ($sp) TP.HCM 9/11/2015 Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính 37 Lệnh FP MIPS  Phép tính số học (đơn)  add.s, sub.s, mul.s, div.s   Phép tính số học (kép)  add.d, sub.d, ... Các phép số học  Các phép tính số nguyên     Cộng Trừ Nhân Chia Xử lý tràn Số thực với dấu chấm di động (FloatingPoint)  Cách biểu diễn phép tính BK TP.HCM 9/11/2015 Khoa Khoa học & Kỹ...
 • 43
 • 46
 • 0

Bài giảng kiến trúc máy tính chương 0 tổng quan nhập môn mạch số

Bài giảng kiến trúc máy tính  chương 0  tổng quan nhập môn mạch số
... Binary 00 0 00 1 01 0 01 1 100 101 1 10 111 • VD: Thập Lục Phân => Nhị Phân Hexadecimal Binary • Chuyển đổi chữ số dạng Thập Lục Phân sang nhóm bits Nhị Phân • VD: Hex Bin A B C D E F 00 00 000 1 00 10 001 1 ... 00 10 001 1 01 00 0 101 01 10 0111 100 0 100 1 101 0 101 1 1 100 1 101 11 10 1111 Nhị Phân => Bát Phân Binary Octal • Nhóm bits bên phải số • Chuyển đổi nhóm sang dạng chữ số Bát Phân • VD: 101 101 01112 => ... • • • Chương - Tổng quan nhập môn mạch số Chương - Máy tính - khái niệm công nghệ Chương – Assembly MIPS Chương - Phép toán số học máy tính Chương - Đường liệu Một số quy tắc • Giữa kỳ: 30% •...
 • 81
 • 228
 • 0

Bài giảng kiến trúc máy tính chương 3 phép toán số học trên máy tính

Bài giảng kiến trúc máy tính  chương 3 phép toán số học trên máy tính
... CE PHÉP TOÁN SỐ HỌC TRÊN MÁY TÍNH Giới thiệu Phép cộng & Phép trừ Phép Nhân Phép chia Số chấm động CE PHÉP TOÁN SỐ HỌC TRÊN MÁY TÍNH CE PHÉP TOÁN SỐ HỌC TRÊN MÁY TÍNH Giới thiệu Phép cộng & Phép ... câu hỏi đặt phép nhân phép chia phần cứng máy tính thực nào? CE PHÉP TOÁN SỐ HỌC TRÊN MÁY TÍNH Giới thiệu Phép cộng & Phép trừ Phép Nhân Phép chia Số chấm động CE Phép Cộng & Phép Trừ Phép cộng: ... không tính phần này) 17 CE Phép Nhân Phép nhân theo cách thực tính nhanh Fig.4 Sơ đồ thực phép tính nhanh mức phần cứng 18 CE PHÉP TOÁN SỐ HỌC TRÊN MÁY TÍNH Giới thiệu Phép cộng & Phép trừ Phép...
 • 53
 • 360
 • 0

KIẾN TRÚC MÁY TÍNH - Một số kiến trúc tập lệnh

KIẾN TRÚC MÁY TÍNH - Một số kiến trúc tập lệnh
... Chương Ngôn ngữ máy tính phép toán 53 HUST-FET, 13/02/2011 CISC vs RISC RISC CISC - Tập lớn ghi - Giới hạn số ghi - Tập lệnh đơn giản - Tập lệnh phức tạp - Tập trung trao đổi liệu ghi - Nhấn mạnh ... động truy cập - Các lệnh thực chu kỳ máy nhớ - Các lệnh LOAD/STORE đơn giản để truy - Lệnh thực nhiều cập nhớ chu kỳ máy - Giới hạn chế độ địa - Một lệnh tương đương với nhiều - Từ mã có chiều ... cố định lệnh RISC - Nhiều chế độ địa - lệnh có chiều dài thay đổi tùy vào lệnh Chương Ngôn ngữ máy tính phép toán 54 HUST-FET, 13/02/2011 CISC vs RISC RISC CISC - lệnh thực nhanh - Ngôn...
 • 31
 • 918
 • 7

Bài giảng kiến trúc máy tinh

Bài giảng kiến trúc máy tinh
... INPUTDEVICE Bộ nhớ Thiết Bị Ra MAIN MEMORY Bộ Số học -logic ALU Bộ điều khiển CU Các đơn vị chức máy tính điện tử (Các đường vẽ nét đứt mối quan hệ Các đường nét liền đường truyền liệu) B nh ... nhanh nht trờn h thng (vớ d so sỏnh vi bng t hoc vi vo mỏy in), trỏo i s nõng cao s thc thi Mt gin tinh vi hn l b nh o s ci thin s thi hnh hn s trỏo i n gin b Phõn vựng (Partioning) H iu hnh chim...
 • 95
 • 1,394
 • 3

Bài giảng Kiến trúc máy tính của thầy Nguyễn Đức Minh

Bài giảng Kiến trúc máy tính của thầy Nguyễn Đức Minh
... phần máy tính 26 HUST-FET, 17/01/2011 Ví dụ 1.2 – So sánh hiệu  Nếu máy tính A thực chương trình 10s máy tính B chạy chương trình 15s, máy tính A nhanh máy tính B lần? Chương – Thành phần máy tính ... Vào  Thiết bị, chế vào  Cấu trúc bus Chương – Thành phần máy tính 22 HUST-FET, 17/01/2011 Đánh giá so sánh máy tính  Quyết định mua máy tính  Trong số máy tính, máy có  hiệu tốt nhất?  giá ... thống máy tính dùng thời gian thực chương trình Thời gian thực chương trình tính công thức: Tcpu  I  CPI  Tc Chương – Thành phần máy tính 46 HUST-FET, 17/01/2011 KIẾN TRÚC MÁY TÍNH ET4270 TS Nguyễn...
 • 328
 • 858
 • 1

Bài giảng Kiến trúc máy tính của cô Tạ Kim Huệ

Bài giảng Kiến trúc máy tính của cô Tạ Kim Huệ
... Lịch sử phát triển máy tính  Khái niệm kiến trúc máy tính  Tìm hiểu bên máy tính  Tìm hiểu bên vi xử lý  Tìm hiểu chương trình thực thi máy tính Kiến trúc máy tính gì?  Tại phải quan tâm? ... Khái niệm kiến trúc máy tính Phần mềm hệ thống Phần mềm ứng dụng Phân loại Chức Máy tính chuyên dụng Phần cứng Cấu trúc xử lý Máy tính nhúng RISC Cấu tạo CISC Von newmann Harvard Kiến trúc vonNeumann ... thể tăng công suất tiêu thụ Cần cải thiện hiệu suất nguồn Cách tốt sử dụng tất transistors nhàn rỗi Kiến trúc máy tính Chương I – b: Tổng quan môn học Bài học câu hỏi  Khối nằm bên máy tính? –...
 • 344
 • 671
 • 0

Bài giảng Kiến trúc máy tính

Bài giảng Kiến trúc máy tính
... 2013 Kiến trúc máy tính Nguyễn Kim Khánh - ĐHBKHN 14 January 2013 Kiến trúc máy tính Bài giảng Kiến trúc máy tính 14 January 2013 NKK-HUST NKK-HUST 1.1 Máy tính phân loại máy tính Máy tính Máy tính ... tác mà máy tính thực Các kiểu liệu: kiểu liệu mà máy tính xử lý 14 January 2013 Kiến trúc máy tính Nguyễn Kim Khánh - ĐHBKHN 15 14 January 2013 Kiến trúc máy tính 16 Bài giảng Kiến trúc máy tính ... 2013 Kiến trúc máy tính 92 Bài giảng Kiến trúc máy tính 14 January 2013 NKK-HUST NKK-HUST Bộ đếm 4-bit Hết chương 14 January 2013 Kiến trúc máy tính 93 NKK-HUST 14 January 2013 Kiến trúc máy tính...
 • 136
 • 715
 • 2

Bài giảng kiến trúc máy tính-Chương 5: Bộ nhớ máy tính ppt

Bài giảng kiến trúc máy tính-Chương 5: Bộ nhớ máy tính ppt
... memory (Bộ nhớ cực nhanh) Ghi theo khối Xóa điện 18 March 2007 Bài giảng Kiến trúc Máy tính Nguyễn Kim Khánh - ĐHBKHN 15 18 March 2007 Bài giảng Kiến trúc Máy tính 16 Bài giảng Kiến trúc máy tính ... March 2007 Bài giảng Kiến trúc Máy tính 25 NKK-HUT 18 March 2007 Bài giảng Kiến trúc Máy tính 26 NKK-HUT Chip nhớ 18 March 2007 Ví dụ chip nhớ 16 Mb DRAM (4M x 4) Bài giảng Kiến trúc Máy tính Nguyễn ... 2007 Bài giảng Kiến trúc Máy tính Nguyễn Kim Khánh - ĐHBKHN 31 18 March 2007 Bài giảng Kiến trúc Máy tính 32 Bài giảng Kiến trúc máy tính 18 March 2007 NKK-HUT NKK-HUT Bài toán tăng độ dài từ nhớ...
 • 23
 • 622
 • 2

Xem thêm