BÀI GIẢNG KIẾN TRÚC hệ THỐNG và TỔNG QUAN về hệ điều HÀNH

BÀI GIẢNG KIẾN TRÚC MÁY TÍNH HỆ ĐIỀU HÀNH

BÀI GIẢNG KIẾN TRÚC MÁY TÍNH VÀ HỆ ĐIỀU HÀNH
... lệnh vào nhớ (nếu có) 1.4.2 Kiến trúc máy tính Harvard Kiến trúc máy tính Harvard kiến trúc tiên tiến minh hoạ Hình Hình Kiến trúc máy tính Harvard Kiến trúc máy tính Harvard chia nhớ thành hai ... cao, tính đa dạng giá thành thấp Hệ điều hành thành phần quan trọng hệ thống máy tính Nắm vững kiến thức hệ điều hành sở cho việc hiểu biết sâu sắc hệ thống máy tính nói chung Môn học Kiến trúc máy ... thể nói kiến trúc máy tính tranh toàn cảnh hệ thống máy tính, tổ chức máy tính tranh cụ thể thành phần phần cứng hệ thống máy tính Kiến trúc máy tính khoa học việc lựa chọn kết nối thành phần phần...
 • 144
 • 2,219
 • 5

slide bài giảng kiến trúc máy tính hệ điều hành chương 1 mở đầu kiến trúc máy tính vonneumann

slide bài giảng kiến trúc máy tính và hệ điều hành chương 1 mở đầu và kiến trúc máy tính vonneumann
... VỰC KIẾN TRÚC MÁY TÍNH CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1. 1 NHỮNG KHÁI NIỆM VÀ NGUYÊN LÝ CƠ BẢN 1. 1 .1 Máy tính Máy tính dùng để phương tiện sử dụng để thực phép biến đổi toán học Bảng tính Máy tính bỏ túi Máy tính ... + Kiến trúc máy tính – Nguyễn Đình Việt + Hệ điều hành – Học viện Công nghệ Bưu Viễn thông + Kiến trúc máy tính – Nguyễn Kim Khánh CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1. 1 NHỮNG KHÁI NIỆM VÀ NGUYÊN LÝ CƠ BẢN 1. 2 ... KTMT 1. 2 .1 Thế hệ số không - Máy tính khí (16 42 - 19 45) Konrad Zuse (19 30) CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1. 2 NHỮNG CỘT MỐC LỊCH SỬ TRONG LĨNH VỰC KTMT 1. 2.2 Thế hệ thứ - Máy tính dùng đèn điện tử (19 45 19 55)...
 • 212
 • 865
 • 0

slide bài giảng kiến trúc máy tính hệ điều hành chương 3 kỹ thuật pipelining

slide bài giảng kiến trúc máy tính và hệ điều hành chương 3 kỹ thuật pipelining
... CHƯƠNG 3: KỸ THUẬT PIPELINING 3. 1 Kỹ thuật Pipelining 3. 2 Điềề khiển Pipelining u CHƯƠNG 3: KỸ THUẬT PIPELINING 3. 1 Kỹ thuật Pipelining 3. 1.1 Tuầề tự Von Neumann Pipeline n * Cấu trúc tuần ... (stall) khâu Kỹ thuật pipeline đưa để tận dụng stall này, từ tăng tốc độ cho vi xử lý CHƯƠNG 3: KỸ THUẬT PIPELINING 3. 1 Kỹ thuật Pipelining 3. 1.1 Tuầề tự Von Neumann Pipeline n * Cấu trúc Pipeline: ... gian để thực n lệnh τ + τ *(n-1)/5 CHƯƠNG 3: KỸ THUẬT PIPELINING 3. 1 Kỹ thuật Pipelining 3. 1.1 Tuầề tự Von Neumann Pipeline n * Định nghĩa Pipelining: + Kỹ thuật thực lệnh lệnh thực theo kiểu...
 • 23
 • 598
 • 0

slide bài giảng kiến trúc máy tính hệ điều hành chương 4 một số kiến trúc hiện đại

slide bài giảng kiến trúc máy tính và hệ điều hành chương 4 một số kiến trúc hiện đại
... dùng điều khiển vi chương trình CHƯƠNG 4: MỘT SỐ KIẾN TRÚC HIỆN ĐẠI 4. 1 Kiến trúc RISC CISC 4. 1.1 Kiến trúc CISC + Kiến trúc CISC: CHƯƠNG 4: MỘT SỐ KIẾN TRÚC HIỆN ĐẠI 4. 1 Kiến trúc RISC CISC 4. 1.1 ... CHƯƠNG 4: MỘT SỐ KIẾN TRÚC HIỆN ĐẠI 4. 1 Kiến trúc RISC CISC 4. 2 Mạng liên kết (Interconnection Networks) 4. 3 Đa xử lý đa máy tính 4. 4 Lập trình song song thuật toán song song 4. 5 Kiến trúc ... siêu mảng 4. 6 Kiến trúc tương lai CHƯƠNG 4: MỘT SỐ KIẾN TRÚC HIỆN ĐẠI 4. 1 Kiến trúc RISC CISC 4. 1.1 Kiến trúc CISC (Complex Instruction Set Computer) + Phát minh từ năm 1960: - Các chương trình...
 • 69
 • 590
 • 0

slide bài giảng kiến trúc máy tính hệ điều hành chương 5 các cơ sở của hệ điều hành

slide bài giảng kiến trúc máy tính và hệ điều hành chương 5 các cơ sở của hệ điều hành
... CHƯƠNG 5: CÁC CƠ SỞ CỦA HỆ ĐIỀỀ HÀNH U 5. 1 Khái niệm phân loại hệ điềề hành u 5. 2 Các chức hệ điềề hành u 5. 3 Các tính châấ hệ điềề hành t u CHƯƠNG 5: CÁC CƠ SỞ CỦA HỆ ĐIỀỀ HÀNH U 5. 1 Khái ... HĐH hoạt động HĐH khác CHƯƠNG 5: CÁC CƠ SỞ CỦA HỆ ĐIỀỀ HÀNH U 5. 3 Câấ trúc hệ điềề hành u u 5. 3.3 Máy ảo CHƯƠNG 5: CÁC CƠ SỞ CỦA HỆ ĐIỀỀ HÀNH U 5. 3 Câấ trúc hệ điềề hành u u 5. 3.4 Mố hình khách ... xác đặc tính phần cứng máy tính thực CHƯƠNG 5: CÁC CƠ SỞ CỦA HỆ ĐIỀỀ HÀNH U 5. 3 Câấ trúc hệ điềề hành u u 5. 3.3 Máy ảo + Mục đích sử dụng máy ảo: - Xây dựng hệ thống đa chương - Hạt nhân hệ thống...
 • 49
 • 500
 • 0

slide bài giảng kiến trúc máy tính hệ điều hành chương 6 quản lý bộ nhớ, quản lý vào ra quản lý tệp của hệ điều hành

slide bài giảng kiến trúc máy tính và hệ điều hành chương 6 quản lý bộ nhớ, quản lý vào ra và quản lý tệp của hệ điều hành
... CHƯƠNG 6: QUẢN LÝ BỘ NHỚ, QUẢN LÝ VÀO RA VÀ QUẢN LÝ TỆP CỦA HỆ ĐIỀU HÀNH 6. 1 Quản nhớ 6. 2 Quản vào 6. 3 Quản tệp CHƯƠNG 6: QUẢN LÝ BỘ NHỚ, VÀO RA, TỆP 6. 1 Quản nhớ 6. 1.1 Giới ... CHƯƠNG 6: QUẢN LÝ BỘ NHỚ, VÀO RA, TỆP 6. 1 Quản nhớ 6. 1.5 Các thuật toán thay trang * Nguyên tắc thay vào trước trước: + Trang thay trang nhớ lâu 3 2 CHƯƠNG 6: QUẢN LÝ BỘ NHỚ, VÀO RA, TỆP 6. 1 ... - Cấu trúc chương trình Overlay - Cấu trúc chương trình phân trang - Cấu trúc chương trình phân đoạn CHƯƠNG 6: QUẢN LÝ BỘ NHỚ, VÀO RA, TỆP 6. 1 Quản nhớ 6. 1.1 Giới thiệu: * Cấu trúc chương...
 • 50
 • 1,454
 • 0

slide bài giảng kiến trúc máy tính hệ điều hành chương 7 quản lý tiến trình

slide bài giảng kiến trúc máy tính và hệ điều hành chương 7 quản lý tiến trình
... processor cho tiến trình khác - Chọn tiến trình số tiến trình trạng thái ready để cấp processr cho - Phân biệt khác điều phối tiến trình điều độ tiến trình CHƯƠNG 7: QUẢN LÝ TIẾẾ TRÌNH N 7. 2 Sự điềề ... gian địa Chương trình Dữ liệu Trạng thái tiến trình Nguồn tài nguyên Môi trường máy tính thuyết CHƯƠNG 7: QUẢN LÝ TIẾẾ TRÌNH N 7. 1 Khái niệm vềề tiềế trình n 7. 1.2 Phân loại: + Tiến trình tuần ... vào/ra kết thúc; kiện xảy CHƯƠNG 7: QUẢN LÝ TIẾẾ TRÌNH N 7. 1 Khái niệm vềề tiềế trình n 7. 1.3 Các trạng thái tiềế trình n + Tiến trình ba trạng thái: New Admit: Khởi tạo tiến trình, đưa vào hệ...
 • 92
 • 586
 • 0

Bài giảng Kho dữ liệu - Chương 1: Tổng quan về kho dữ liệu kinh doanh thông minh

Bài giảng Kho dữ liệu - Chương 1: Tổng quan về kho dữ liệu và kinh doanh thông minh
... thiệu Kinh doanh thông minh 5.1 Kinh doanh thông minh (BI) ? 5.2 Sự tiến hóa công nghệ BI 5.3 Việc định 5.4 Hiệu hệ thống BI Data Warehouse and Business Intelligence 48 5.1 Kinh doanh thông minh ... Intelligence 52 17 2/11/2014 5.3 Hiệu hệ thống kinh doanh thông minh Data Warehouse and Business Intelligence 53 Dữ liệu, thông tin tri thức  Dữ liệu Thông tin  Tri thức Data Warehouse and Business ... thuộc kho lưu trữ liệu hoạt động (tt)  Data mart phụ thuộc: Data mart nạp liệu dành riêng từ KDL doanh nghiệp điều hòa liệu Kho lưu trữ liệu hoạt động (Operational data store - ODS): Một sở liệu...
 • 22
 • 316
 • 0

Bài giảng kiến trúc máy tính hợp ngữ: Kiến trúc bộ lệnh MIPS doc

Bài giảng kiến trúc máy tính và hợp ngữ: Kiến trúc bộ lệnh MIPS doc
... thiết kế lệnh • Quan điểm thiết kế lệnh MIPS Kiến trúc lệnh • Công việc CPU thực thi lệnh (instruction) • Các CPU khác cài đặt tập lệnh khác Tập hợp lệnh mà CPU cài đặt gọi kiến trúc lệnh (Instruction ... khả lập trình hợp ngữ MIPS – Giải thích quan điểm thiết kế lệnh MIPS – Trình bày vấn đề cần quan tâm thiết kế lệnh – Có khả tự thiết kế lệnh theo quan điểm Nội dung • Kiến trúc lệnh MIPS • Các vấn ... CPU, hiểu lệnh “add $t0,$0,$0” ? Không • Các lệnh “add $t0,$0,$0” cách thể dễ hiểu, gọi hợp ngữ (Assembly) • Máy tính (CPU) hiểu bit Dãy bit mà máy tính hiểu để thực công việc gọi lệnh máy (machine...
 • 107
 • 751
 • 2

Bài giảng kiến trúc dân dụng nhà ở chương 4 (tt)

Bài giảng kiến trúc dân dụng và nhà ở chương 4 (tt)
... Khơng gian sử dụng bố trí bên hành lang (Trường học, bệnh viện, nhà văn hóa, nhà trọ ) - Kiểu hành lang : Khơng gian sử dụng bố trí hai bên hành lang (Khách sạn, bệnh vịên, trụ sở văn phòng làm ... hưởng to lớn vịêc tổ hợp khơng gian va bố cục mặt kiến trúc cơng trình cao tầng 3.1.2/ Giao thơng theo phươ phương ng đứ đứng ng b/ Thang má máy y - Phân loại phạm vi sử dụng : Theo cách sử dụng ... máy chở người – Thang máy chở người có hàng hóa mang theo người - Thang máy chở hàng hóa (Điều khiển ngồi cabin) - Thang máy vừa chở hàng thường có người kèm - Thang máy chun dùng y tế (chở băng...
 • 33
 • 104
 • 0

Khái niệm kiến trúc hệ điều hành

Khái niệm và kiến trúc hệ điều hành
... kiến trúc hệ điều hành phân tán Các dịch vụ phân tán đợc mô tả thông qua đặc tả chức Thi hành dịch vụ phân tán phụ thuộc vào kiến trúc hệ thống mạng truyền thông hạ tầng Mức trên, kiến trúc hệ ... tán Câu hỏi tập 2.1 Đặc điểm hệ điều hành phân tán Mục tiêu thiết kế hệ điều hành phân tán 2.2 Tính suốt hệ điều hành phân tán: khái niệm thể 2.3 Các mức dịch vụ hệ phân tán 2.4 Sơ kết thiết ... qua thành phần mối quan hệ thành phần Mức dới, kiến trúc mạng đặc tả phơng tiện truyền thông Tồn nhiều mô hình hệ thống kiến trúc mạng, mà dới mô hình đợc dùng phổ dụng đợc minh họa thông qua khái...
 • 24
 • 415
 • 0

Bài giảng kỹ thuật vi xử lý Tổng quan về hệ vi xử lý

Bài giảng kỹ thuật vi xử lý  Tổng quan về hệ vi xử lý
... dụng hệ vi xử Electrical Engineering Lịch sử phát triển • Thế hệ (1971 – 1973) – 4004, vi xử bit -> 4040 – 8008 (1972), vi xử bit • Tần số : 0.1 – 0.8 Mhz • Thêm mạch phụ trợ • Thế hệ ... • Vi xử 16 bit, 8086/186/286 Intel • 68000, 68010 Motorola • Xử 1M địa • Ra đời IBM PC • Máy tính Vi t nam đời (VT81) Electrical Engineering Lịch sử phát triển (tiếp) • Thế hệ vi xử ... ghi (Accumulator) Electrical Engineering 31 Định nghĩa VXL bit • Vi xử bít vi xử thiết kế để làm vi c với toán tử bit Khi làm vi c với liệu nhiều 16 bit, 32 bít, chương trình chia thành nhiều...
 • 16
 • 135
 • 1

Bài giảng môn học hệ điều hành hệ thống quản lý tệp tin (đh khoa học tự nhiên)

Bài giảng môn học hệ điều hành hệ thống quản lý tệp tin (đh khoa học tự nhiên)
... kiếm tập tin Duyệt hệ thống tập tin 19 • • • • • • Tổ chức thư mục Tổ chức tập tin Quản đĩa trống Tổ chức hệ thống tập tin đĩa từ Tổ chức hệ thống tập tin nhớ Kết buộc hệ thống tập tin 20 Thiết ... tập tin đặc biệt, giúp tổ chức có hệ thống tập tin hệ thống lưu trữ – Thuộc tính thư mục tương tự tập tin – Nội dung thư mục: quản tập tin, thư mục • Một cấp: đơn giản nhất, tất tập tin hệ thống ... Trình bày khái niệm liên quan hệ thống tập tin • Trình bày số vấn đề cài đặt hệ thống quản tập tin đĩa • Trình bày mô hình tổ chức hệ thống tập tin số hệ điều hành thông dụng Volatile Tốc độ...
 • 46
 • 82
 • 0

Bài giảng môn học hệ điều hành tổ chức hệ thống tập tin FAT (đh khoa học tự nhiên)

Bài giảng môn học hệ điều hành tổ chức hệ thống tập tin FAT (đh khoa học tự nhiên)
... thiệu hệ thống tập tin FAT Vùng Boot Sector Bảng thư mục gốc (RDET) Bảng FAT Vùng liệu Bảng thư mục • FAT hệ thống tập tin sử dụng HĐH MS-DOS Windows 9x (trên Windows họ NT có thêm hệ thống NTFS) ... để chứa thông tin tập tin đích (lưu ý trường hợp tên dài) – Copy thông tin (các entry) tập tin nguồn sang entry tìm tập tin đích – Xóa thông tin tập tin nguồn 25 • Đổi tên tập tin/ thư mục (REN) ... thông tin tập tin đích (lưu ý trường hợp tên dài) – Kiểm tra bảng FAT xem đủ số cluster trống để chứa nội dung tập tin đích không – Copy thông tin (các entry) tập tin nguồn sang entry tìm tập tin...
 • 29
 • 105
 • 0

Bài giảng môn học hệ điều hành tổng quan hệ điều hành (đh khoa học tự nhiên)

Bài giảng môn học hệ điều hành tổng quan hệ điều hành (đh khoa học tự nhiên)
... điểm số loại hệ điều hành  Phát biểu hệ điều hành gì? Giải thích vai trò hệ điều hành hệ thống máy tính  Liệt kê thành phần hệ điều hành  Trình bày đặc điểm số kiến trúc hệ điều hành  Trình ... tin khác 16 • Thông thường, chương trình người dùng không gọi trực tiếp lời gọi hệ thống hệ điều hành Hệ điều hành thường cung cấp thư viện hàm lập trình, chẳng hạn Win32 API, POSIX API (application ... mình) • Thực thi ứng dụng có yêu cầu nghiêm ngặt thời gian hoàn thành • Hard real-time system – Hệ thống điều khiển bay, hệ thống điều khiển công nghiệp, v.v – Gây thảm họa ta trễ hạn – Thách thức:...
 • 39
 • 209
 • 0

Xem thêm