BÀI GIẢNG bộ NGUỒN máy TÍNH POWER SUPPLY UNIT PSU

Bài giảng: Bộ nhớ máy tính

Bài giảng: Bộ nhớ máy tính
... thống nhớ 5.2 Bộ nhớ bán dẫn 5.3 Bộ nhớ 5.4 Bộ nhớ cache 5.5 Bộ nhớ 5.6 Bộ nhớ ảo 5.7 Hệ thống nhớ máy tính cá nhân 2/75 5.1 Tổng quan hệ thống nhớ Các đặc trưng hệ thống nhớ Phân cấp hệ thống nhớ ... chip nhớ lớn, giá thành rẻ ▪ Thường dùng làm nhớ 12/75 5.2 Bộ nhớ bán dẫn Mô hình chip nhớ 13/75 5.2 Bộ nhớ bán dẫn Mô hình chip nhớ 14/75 5.2 Bộ nhớ bán dẫn Hoạt động chip nhớ 15/75 5.2 Bộ nhớ ... thống nhớ máy tính 3/75 5.1 Tổng quan hệ thống nhớ Các đặc trưng hệ thống nhớ ▪ Vị trí: Bên CPU: tập ghi Bộ nhớ trong: nhớchính cache Bộ nhớ ngoài: thiết bị nhớ ▪ Dung lượng: Độ dài từ nhớ( tính bit)...
 • 75
 • 244
 • 0

Bộ nguồn máy tính supply

Bộ nguồn máy tính supply
... 12V V i m t c u hình máy tính tương i m nh trên, b n s c n t i ngu n i n kho ng 350W Tuy nhiên v i m c ích an toàn, nên tính toán dư m t chút Th c t , xây d ng m t h th ng máy tính, ngư i dùng s ... th ng máy tính chuyên nghi p v i CPU Opteron hay Xeon G n ây, m t s BMC desktop m i b t u s d ng u c m ví d dòng P5WD2 c a Asus Hi n nay, thi t k tháo r i (Modular Concept) c a b ngu n máy tính ... nh (ví d trư ng h p i n t ng t ch p ng t r i có l i máy tính v n có th ho t ng bình thư ng) Giá tr Hold-up time c a chu n ATX 17ms b ngu n máy tính nên có ch s cao t t Power Factor Correction (PFC)...
 • 14
 • 398
 • 3

Bài giảng kiến trúc máy tính-Chương 5: Bộ nhớ máy tính ppt

Bài giảng kiến trúc máy tính-Chương 5: Bộ nhớ máy tính ppt
... memory (Bộ nhớ cực nhanh) Ghi theo khối Xóa điện 18 March 2007 Bài giảng Kiến trúc Máy tính Nguyễn Kim Khánh - ĐHBKHN 15 18 March 2007 Bài giảng Kiến trúc Máy tính 16 Bài giảng Kiến trúc máy tính ... March 2007 Bài giảng Kiến trúc Máy tính 25 NKK-HUT 18 March 2007 Bài giảng Kiến trúc Máy tính 26 NKK-HUT Chip nhớ 18 March 2007 Ví dụ chip nhớ 16 Mb DRAM (4M x 4) Bài giảng Kiến trúc Máy tính Nguyễn ... 2007 Bài giảng Kiến trúc Máy tính Nguyễn Kim Khánh - ĐHBKHN 31 18 March 2007 Bài giảng Kiến trúc Máy tính 32 Bài giảng Kiến trúc máy tính 18 March 2007 NKK-HUT NKK-HUT Bài toán tăng độ dài từ nhớ...
 • 23
 • 596
 • 2

Bài giảng kiến trúc máy tính và hợp ngữ: Kiến trúc bộ lệnh MIPS doc

Bài giảng kiến trúc máy tính và hợp ngữ: Kiến trúc bộ lệnh MIPS doc
... thiết kế lệnh • Quan điểm thiết kế lệnh MIPS Kiến trúc lệnh • Công việc CPU thực thi lệnh (instruction) • Các CPU khác cài đặt tập lệnh khác Tập hợp lệnh mà CPU cài đặt gọi kiến trúc lệnh (Instruction ... khả lập trình hợp ngữ MIPS – Giải thích quan điểm thiết kế lệnh MIPS – Trình bày vấn đề cần quan tâm thiết kế lệnh – Có khả tự thiết kế lệnh theo quan điểm Nội dung • Kiến trúc lệnh MIPS • Các vấn ... CPU, hiểu lệnh “add $t0,$0,$0” ? Không • Các lệnh “add $t0,$0,$0” cách thể dễ hiểu, gọi hợp ngữ (Assembly) • Máy tính (CPU) hiểu bit Dãy bit mà máy tính hiểu để thực công việc gọi lệnh máy (machine...
 • 107
 • 716
 • 2

slide bài giảng kiến trúc máy tính và hệ điều hành chương 6 quản lý bộ nhớ, quản lý vào ra và quản lý tệp của hệ điều hành

slide bài giảng kiến trúc máy tính và hệ điều hành chương 6 quản lý bộ nhớ, quản lý vào ra và quản lý tệp của hệ điều hành
... CHƯƠNG 6: QUẢN LÝ BỘ NHỚ, QUẢN LÝ VÀO RA VÀ QUẢN LÝ TỆP CỦA HỆ ĐIỀU HÀNH 6. 1 Quản nhớ 6. 2 Quản vào 6. 3 Quản tệp CHƯƠNG 6: QUẢN LÝ BỘ NHỚ, VÀO RA, TỆP 6. 1 Quản nhớ 6. 1.1 Giới ... CHƯƠNG 6: QUẢN LÝ BỘ NHỚ, VÀO RA, TỆP 6. 1 Quản nhớ 6. 1.5 Các thuật toán thay trang * Nguyên tắc thay vào trước trước: + Trang thay trang nhớ lâu 3 2 CHƯƠNG 6: QUẢN LÝ BỘ NHỚ, VÀO RA, TỆP 6. 1 ... - Cấu trúc chương trình Overlay - Cấu trúc chương trình phân trang - Cấu trúc chương trình phân đoạn CHƯƠNG 6: QUẢN LÝ BỘ NHỚ, VÀO RA, TỆP 6. 1 Quản nhớ 6. 1.1 Giới thiệu: * Cấu trúc chương...
 • 50
 • 1,435
 • 0

Bài giảng Kiến trúc máy tính: Kiến trúc bộ lệnh

Bài giảng Kiến trúc máy tính: Kiến trúc bộ lệnh
... tính ta phải nói với máy tính ngôn ngữ máy tính Các từ ngôn ngữ máy tính gọi lệnh (instructions) tập hợp tất từ gọi lệnh (instruction set)  Bộ lệnh chương MIPS, lệnh kiến trúc máy tính thiết kế ... 12/09/2014 CE Biểu diễn lệnh  Ví dụ: Chuyển đổi lệnh MIPS cộng thành lệnh máy: add $t0,$s1,$s2 Với định dạng lệnh: 29 CE Biểu diễn lệnh  Trả lời: Chuyển đổi lệnh MIPS cộng thành lệnh máy: add $t0,$s1,$s2 ... (add $t0, $s1, $s2) lưu giữ máy tính? Máy tính làm việc với tín hiệu điện tử thấp cao, lệnh lưu giữ máy tính phải biểu diễn chuỗi "0" "1", gọi mã máy/ lệnh máy  Ngôn ngữ máy: biểu diễn nhị phân...
 • 25
 • 565
 • 1

Bài giảng kiến trúc máy tính chương 2 Kiến trúc bộ lệnh

Bài giảng kiến trúc máy tính chương 2 Kiến trúc bộ lệnh
... lệnh cho máy tính ta phải nói với máy tính ngôn ngữ máy tính Các từ ngôn ngữ máy tính gọi lệnh (instructions) tập hợp tất từ gọi lệnh (instruction set)  Bộ lệnh chương MIPS, lệnh kiến trúc máy ... thành số nhị phân 32- bit 2ten: -2ten: 26 13 12/ 09 /20 14 CE Chương 02 Kiến trúc lệnh Giới thiệu Các phép tính Toán hạng Số có dấu không dấu Biểu diễn lệnh Các phép tính Logic Các lệnh điều kiện ... CE Chương 02 Kiến trúc lệnh Giới thiệu Các phép tính Toán hạng Số có dấu không dấu Biểu diễn lệnh Các phép tính Logic Các lệnh điều kiện nhảy Chuyển đổi bắt đầu chương trình 44 22 12/ 09 /20 14...
 • 25
 • 261
 • 0

Bài giảng kiến trúc máy tính chương 5 hệ thống bộ nhớ

Bài giảng kiến trúc máy tính  chương 5 hệ thống bộ nhớ
... ng m ch mô đun nh RAM tĩnh RAM đ ng H th ng b nh hai m c B nh Cache B nh o B nh m t phân h c a máy tính Hà n i, 17 December 2009 H c vi n Công ngh Bưu Vi n thông Generated by Foxit PDF Creator ... 64MB-2GB 8GB 1TB Kho ng l ng 4-10ns 4-20ns 10 -50 ns 10ms 10ms-10s Kích kh i 1t 16 t 16 t 4KB 4KB Băng thông T c đ CLK T c đ CLK h th ng- 10-4000 h th ng 80Mbps 50 MB/s 1MB/s Chi phí/MB Cao $0.002 $0.01 ... (t)-Chip SRAM 16Kx1 M ng vuông phù h p v i m u thi t k IC Ch n hàng riêng bi t t c t có nghĩa ch 256 x2 =51 2 ph n t m ch thay cho ph n t m ch CS, Chip Select, cho phép chips m ng đư c ch n riêng bi...
 • 76
 • 156
 • 0

Bài giảng Cấu trúc máy tính Chương 3: Bộ nhớ

Bài giảng Cấu trúc máy tính Chương 3: Bộ nhớ
... dung cua chương 3.1 Các đặc trưng nhớ 3.2 Sự phân cấp nhớ 3.3 Xây dựng nhớ từ chíp nhớ 3.1 Các đặc trưng nhớ  Vị trí  Bên CPU: tập ghi  Bộ nhớ trong: bộ nhớ bộ nhớ cache  Bộ nhớ ngoài: ... nhiên (bộ nhớ bán dẫn)  Truy nhập liên kết (cache) 3.1 Các đặc trưng nhớ (tiếp)  Hiệu (performance)  Thời gian truy nhập  Chu kỳ nhớ  Tốc độ truyền  Kiểu vật lý  Bộ nhớ bán dẫn  Bộ nhớ từ ... nhớ cache  Bộ nhớ ngoài: thiết bị nhớ  Dung lượng  Độ dài từ nhớ (tính bit)  Số lượng từ nhớ 3.1 Các đặc trưng nhớ (tiếp)  Đơn vị truyền  Từ nhớ  Khối nhớ  Phương pháp truy nhập  Truy...
 • 25
 • 326
 • 0

Bài giảng kiến trúc máy tính chương 4 bộ xử lý

Bài giảng kiến trúc máy tính  chương 4 bộ xử lý
... dài chu kỳ BK TP.HCM 9/11/2015 Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính 11 Xây dựng lộ trình xử  Lộ trình xử lýDatapath  Các phần tử chức xử liệu địa CPU   Registers, ALUs, mux’s, memories, ... TP.HCM 9/11/2015 Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính Bộ phận Điều khiển BK TP.HCM 9/11/2015 Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính Nguyên thiết kế luận  Biểu diễn thông tin nhị phân     Phần ... thuật Máy tính 18 Lộ trình tổng hợp (R-Type/Load/Store) BK TP.HCM 9/11/2015 Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính 19 Lộ trình toàn phần BK TP.HCM 9/11/2015 Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính 20 Bộ điều...
 • 128
 • 81
 • 1

Bài giảng kiến trúc máy tính chương 5 tổ chức và cấu trúc bộ nhớ

Bài giảng kiến trúc máy tính  chương 5 tổ chức và cấu trúc bộ nhớ
... misses/accesses = (1 – hit ratio) BK TP.HCM 9/11/20 15 Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính Bộ nhớ đệm (Cache)  Bộ nhớ Cache   Trong cấu trúc lớp tổ chức hệ thống nhớ, Cache lớp trực tiếp với CPU Giả sử truy ... nạp vào nhớ CACHE (SRAM) phần truy cập nhớ Bộ nhớ Cache nhớ mà CPU truy cập trực tiếp BK TP.HCM 9/11/20 15 Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính Các lớp tổ chức nhớ  Khối (Block=aka line): Đơn vị ... TP.HCM 9/11/20 15 Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính Tận dụng lợi cục     Tổ chức phân tầng nhớ Lưu trữ thứ đĩa Chỉ nạp vào nhớ Chính (DRAM) phần sử dụng từ đĩa Chỉ nạp vào nhớ CACHE (SRAM)...
 • 70
 • 144
 • 2

Bài giảng phần cứng máy tính bài 2 linh kiện cấu thành bộ máy tính

Bài giảng phần cứng máy tính  bài 2 linh kiện cấu thành bộ máy tính
... http://www.vietkhoa.edu.vn BÀI 2: LINH KiỆN CẤU THÀNH BỘ MÁY TÍNH Nhận diện nêu chức thành phần phần cứng máy tính Máy tính cá nhân – PC Phân loại máy tính cá nhân Các thiết bị phần cứng TRƯỜNG TRUNG ... PC Các thành phần máy tính: Phần cứng máy tính (Hardware):  Phần cứng máy tính thiết bị / linh kiện điện tử cấu thành nên máy tính  Các thành phần phần cứng máy tính maiboard, CPU, RAM, HDD, ... dạng máy tính sử dụng phổ biến với nhiều loại khác Desktop, Laptop, Tablet, PDA, PocketPC… Máy tính gồm hai phần chính: Phần cứng máy tính phần mềm máy tính Phần cứng máy tính thiết bị, linh kiện...
 • 21
 • 174
 • 0

Bài giảng cấu trúc máy tính Debug

Bài giảng cấu trúc máy tính Debug
... chữ số 09/19/12 Chuong Debug Tập lệnh Debug A : cho phép viết từ bàn phím lệnh mã máy dạng gợi nhớ A [ ] Ex : - A 100 dòch đòa CS:100h -A dòch đòa (Debug lấy đòa đoạn CS) ... Chú ý quan sát phần mã máy Tìm xem toán hạng tức thời đòa xuất đâu phần mã máy lệnh Phần mã máy câu lệnh cuối có khác nhaukhi dùng toán tử WORD PTR BYTE PTR 09/19/12 Chuong Debug 29 Summary Dùng ... Chuong Debug 14 Le ä nh U (Una s s e mble ) công dụng : in 32 bytes mã máy chương trình nhớ hình lệnh gợi nhớ cú pháp : U [address] U [range] Ex : U 100 119 In ma øn hình c ác CS:1 lệnh mã máy tư...
 • 30
 • 969
 • 7

Bài giảng phần cứng máy tính

Bài giảng phần cứng máy tính
... sound,I/O, ổ cứng ,CD-ROM Phần Phụ lục : -1 số thông số Mainboard Card - Chơng trình lu Master boot - Chơng trình Lu CMOS Phần Chức nhiệm vụ ,cấu tạo phận máy tính Các phận hệ thống máy tính Sơ đồ ... không thua chúng có mặt nhiều máy thực tế với tỷ lệ % tơng đơng Intel ; tổng thể toàn giới Intel chiếm thị phần 80% 10 Bộ nhớ máy tính 1/Khái niệm hoạt động máy tính vai trò nhớ hoạt động : Nhìn ... flash thông thờng ( Loại ROM ghi xoá máy tính không cần thiết bị đặc biệt) Loại đợc sử dụng rộng rãi máy ảnh số, máy tính cầm tay ,điện thoại di động ,các máy trả lời tự động Tuy nhiên tuổi...
 • 104
 • 1,504
 • 14

Bài giảng cấu trúc máy tính - Lập trình hợp ngữ

Bài giảng cấu trúc máy tính - Lập trình hợp ngữ
... Ythayu – Charles Marut Giáo trình Cấu trúc máy tính - Tống Văn On Lập trình Hợp ngữ - Nguyễn Ngọc Tấn -Vũ Thanh Hiền Cấu trúc Máy tính - Đại học Bách khoa 09/19/12 Chuong CẤU TRÚC TỔNG QT CỦA HTMT ... MỤC TIÊU : Cấu trúc Máy tính & Lập trình Assembly Khám phá bí mật bên máy tính 2.Trang bị kiến thức cấu trúc tổng quát máy tính thành phần cấu tạo nên máy tính Nắm cách hoạt động,cách ... THỐNG MÁY TÍNH 09/19/12 Chuong CẤU TRÚC TỔNG QT CỦA HTMT Mục tiêu : Nắm tổng quan cấu trúc máy tính Hiểu Máy Turing & Ngun lý Von Neumann Biết sơ đồ khối chi tiết máy tính Nắm ngun lý hoạt động máy...
 • 28
 • 1,987
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng cấu trúc máy tinhbài giảng kiến trúc máy tínhbài giảng cấu trúc máy tínhbài giảng màn hình máy tínhbài giảng phần cứng máy tínhbài giảng đồ họa máy tínhUnit 4. School education systemTieu luan he thong thong tin quan lySử dụng thí nghiệm ảo trong dạy học chương sóng cơ và sự truyền sóng cơ vật lí 12 cơ bản nhằm góp phần nâng cao hiệu quả học tập môn vật lí cho học sinhSử dụng thủ thuật đặt ẩn phụ giải nhanh dạng toán có tần số thay đổi dòng điện xoay chiềuXây dựng hệ thống bài tập phát triển năng lực chuyên biệt trong bồi dưỡng học sinh giỏi môn vật lý ở trường THPTXây dựng hệ thống câu hỏi về thực nghiệm sử dụng trong ôn thi THPT quốc gia và ôn thi học sinh gỏi cấp tỉnhCác dạng bài tập thấu kínhBài 16. Định luật Jun - Len-xơGiáo dục ý thức PCCC và kĩ năng thoát hiểm khi xảy ra cháy nổ do sử dụng điện cho học sinh THPT trong giờ vật líGiúp học sinh làm tốt bài toán truyền tải điện năng thông qua sơ đồ truyền tải điện năngHiệu quả thiết thực từ việc vận dụng phương pháp tích hợp kết hợp với hoạt động trải nghiệm của học sinh vào chủ đề dạy học mắt khỏe sáng tưHướng dẫn kĩ năng phân tích và giải một số dạng bài tập về mạch điện một chiều đơn giản cho học sinh trung bình và yếu trường THPT nguyễn xuân nguyênHướng dẫn sử dụng máy tính cầm tay giải nhanh một số bài tập vật lý THPTCĐ 4 lớp 6 TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM ỨNG DỤNG TIẾT 2Một số biện pháp giúp học sinh yếu học tốt môn vật lí lớp 10 THPTPHƯƠNG PHÁP NHẬN DẠNG và GIẢI NHANH các bài tập về PHÓNG xạSử dụng phương pháp số phức để giải một số dạng toán vật lý lớp 12 có hàm dao động điều hòa và ứng dụng giải nhanh trên máy tính cầm tayPhân tích sự thay đổi của môi trường marketing vĩ mô trong giai đoạn 20132015 tác động đến chiến lược marketing của công ty Samsung Vina.Một số kinh nghiệm giảng dạy chủ đề sai số và cách tính sai số vât lý 12 THPTMột số phương pháp dạy học nhằm nâng bậc học sinh đại trà