BÀI GIẢNG BO MẠCH CHỦ và VI xử lý

CHƯƠNG 2: BO MẠCH CHỦ VI XỬ potx

CHƯƠNG 2: BO MẠCH CHỦ VÀ VI XỬ LÝ potx
... I BO MẠCH CHỦ (MAINBOARD) Sơ đồ khối Mainboard www.themegallery.com www.themegallery.com Chức Mainboard  Là mạch liên kết tất linh kiện thiết bị ngoại vi thành máy vi tính thống ... Mainboard www.themegallery.com Nguyên hoạt động Mainboard  Mainboard hoạt động nhờ vào IC quan trọng Chipset cầu bắc Chipset cầu nam, chúng có nhiệm vụ cầu nối thành phần cắm vào Mainboard ... Pentium, CPU có hai đơn vị logic số học xử hai lệnh lúc www.themegallery.com Nguyên hoạt động Đối với CPU, vi c xử thông tin CPU hoàn toàn tự động theo chương trình có sẵn nhớ CPU cần phải...
 • 66
 • 345
 • 1

Bài giảng kỹ thuật số vi xử chương 1 đh bách khoa

Bài giảng kỹ thuật số và vi xử lý chương 1  đh bách khoa
... 010 0 11 100 Nhò phân Quá 24 21 Gray Johnson 10 00 10 11 111 0 11 00 11 000 10 01 110 0 11 11 110 1 10 000 10 10 10 11 01 111 1 11 10 11 111 0 11 10 12 11 00 11 11 1 010 13 11 01 0000 10 11 14 11 10 00 01 10 01 15 11 11 ... 0 011 0000 0000 00000 00 01 010 0 00 01 00 01 000 01 0 010 010 1 0 010 0 011 00 011 0 011 011 0 0 011 0 010 0 011 1 010 0 011 1 010 0 011 0 011 11 010 1 10 00 10 11 011 1 11 111 011 0 10 01 110 0 010 1 11 110 011 1 10 10 11 01 ... 1 Kết : 13 .6875D = 11 01. 1 011 B Đổi 11 011 10. 011 B sang hệ bát phân 10 1 11 0 011 Kết 11 011 10. 011 B = 15 6.3O Đổi 11 110 1 011 010 . 010 1B sang hệ thập lục phân 11 11 010 1 10 10. 010 1 F A Kết 11 110 1 011 010 . 010 1B...
 • 43
 • 112
 • 0

Bài giảng kỹ thuật số vi xử chương 5 đh bách khoa

Bài giảng kỹ thuật số và vi xử lý chương 5  đh bách khoa
... 77 76 75 74 2D 6F 6E 6D 6C 2C 67 66 65 64 2B 5F 5E 5D 5C 2A 57 56 55 54 29 4F 4E 4D 4C 7B 73 6B 63 5B 53 4B 7A 72 6A 62 5A 52 4A 79 71 69 61 59 51 49 78 70 68 60 58 50 48 A0 A7 Bộ A6 nhớ A5 A4trên ... E4 E3 E2 E1 E0 ACC D0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D0 PSW B8 B0 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 P3 A8 AF IE BC BB BA B9 B8 AC AB AA A9 A8 IP 5. 3 Tập lệnh Các lệnh xử số học : ADD A,Rn (1,1) SUBB ... Bộ nhớ chip 27 26 25 24 23 22 21 20 1F 18 17 10 0F 08 07 3F 37 2F 27 1F 17 0F 07 3E 36 2E 26 1E 16 0E 06 3D 3C 3B 35 34 33 2D 2C 2B 25 24 23 1D 1C 1B 15 14 13 0DBank 0C 0B 05 04 03 Bank Bank Bank...
 • 23
 • 66
 • 0

bài giảng môn lắp ráp cài đặt máy tính - bài 4. bo mạch chủ hệ thống bus - trường cđ nghề cntt ispace

bài giảng môn lắp ráp và cài đặt máy tính - bài 4. bo mạch chủ và hệ thống bus - trường cđ nghề cntt ispace
... ATI, NVIDIA, SiS, VIA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www .ispace. edu.vn Hệ thống Bus Phân loại chức hệ thống Bus bo mạch chủ Phân loại hệ thống Bus BUS hệ thống đường truyền tín ... http://www .ispace. edu.vn Các chuẩn bo mạch chủ (MB) Chuẩn AT/ATX Bo mạch chuẩn ATX TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www .ispace. edu.vn Các chuẩn bo mạch chủ (MB) Chuẩn BTX Là chuẩn thị trường, ... dụng MB TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www .ispace. edu.vn Các chuẩn bo mạch chủ (MB) Định nghĩa nhận dạng loại bo mạch chủ Chuẩn PC/XT Đây chuẩn bo mạch chủ IBM giới thiệu vào năm...
 • 15
 • 403
 • 0

Bài 4: BO MẠCH CHỦ HỆ THỐNG BUS pot

Bài 4: BO MẠCH CHỦ VÀ HỆ THỐNG BUS pot
... http://www.ispace.edu.vn Hệ thống Bus Phân loại chức hệ thống Bus bo mạch chủ Phân loại hệ thống Bus BUS hệ thống đường truyền tín hiệu để trao đổi liệu xử lý thiết bị khác máy tính Bus máy tính chia ... http://www.ispace.edu.vn Các chuẩn bo mạch chủ (MB) Định nghĩa nhận dạng loại bo mạch chủ Chuẩn PC/XT Đây chuẩn bo mạch chủ IBM giới thiệu vào năm 1981 Chuẩn bo mạch chủ không xuất không phù hợp với ... chuẩn bo mạch chủ (MB) Chuẩn AT/ATX Bo mạch chuẩn ATX TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Các chuẩn bo mạch chủ (MB) Chuẩn BTX Là chuẩn thị trường, thường dùng cho hệ...
 • 15
 • 220
 • 0

BÀI 3 BO MẠCH CHỦ HỆ THỐNG BUS (BỘ MÔN LẮP RÁP CÀI ĐẶT MÁY TÍNH)

BÀI 3 BO MẠCH CHỦ VÀ HỆ THỐNG BUS (BỘ MÔN LẮP RÁP VÀ CÀI ĐẶT MÁY TÍNH)
... http://www.vietkhoa.edu.vn BÀI 3: BO MẠCH CHỦ VÀ HỆ THỐNG BUS Nhận diện thành phần bo mạch chủ Các chuẩn bo mạch chủ (MB) Phân loại đế cắm CPU Bộ Chipset dành cho CPU hãng Hệ thống Bus Các công nghệ tích hợp ... chuẩn bo mạch chủ (MB) Main board bo mạch điện tử làm nhiệm vụ cung cấp kết nối vật lý luận lý tất thiết bị hệ thống máy tính Có thể xem bo mạch chủ khung sườn hệ thống Chuẩn PC/XT: Đây chuẩn bo mạch ... Mainboard Hệ thống Bus: BUS hệ thống đường truyền tín hiệu để trao đổi liệu xử lý thiết bị khác máy tính Bus máy tính chia làm nhiều loại như: System Bus, FSB (Front-Side Bus) , BSB (Back Side Bus) ,...
 • 51
 • 428
 • 1

BÀI GIẢNG bộ môn vật LIÊU học, xử NHIỆT bề mặt

BÀI GIẢNG bộ môn vật LIÊU học, xử lý NHIỆT và bề mặt
... Bộ môn: Vật liệu học, xử NHiệt bề mặt Nội dung báo cáo Các tổ chức gang vẽ vào báo cáo phòng thí nghiệm Kết thí nghiệm đánh giá sau buổi thí nghiệm VLHII_1 23 Bộ môn: Vật liệu học, xử NHiệt ... độ bền giảm, tức xảy trình thải bền Kích thớc hạt phụ thuộc vào mức độ biến dạng, nhiệt độ nung thời gian giữ nhiệt CP_2 78 Bộ môn: Vật liệu học, xử NHiệt bề mặt Nhiệt độ kết tinh lại Tktl nhiệt ... Diện tích Peclit (phần sẫm -%) 18 Bộ môn: Vật liệu học & NHiệt luyện 4.3 Vẽ tổ chức tế vi tơng ứng vào hình tròn sau VLHI_3 19 Bộ môn: Vật liệu học, xử NHiệt bề mặt Bi thí nghiệm số Nghiên cứu...
 • 40
 • 437
 • 2

Bài giảng cơ sở kỹ thuật vi xử

Bài giảng cơ sở kỹ thuật vi xử lý
... thӡi kǤ cӫa vi lý: – Bӝ vi 4004 ÿҫu tiên Intel chӃ tҥo Ĉk\ loҥi vi bit vӟi công nghӋ LSI &+ѬѪ1*1: &Ѫ6Ӣ KӺ THUҰT VI XӰ LÝ Bài 1: Giӟi thiӋu Lӏch sӱ phát triӇn vi (Intel) ... &+ѬѪ1*1: &Ѫ6Ӣ KӺ THUҰT VI XӰ LÝ Bài 1: Giӟi thiӋu 16 Mӝt sӕ vi xӱOê,QWHOÿLӇn hình Intel 8085 microprocessor family NEC8085 die &+ѬѪ1*1: &Ѫ6Ӣ KӺ THUҰT VI XӰ LÝ Bài 1: Giӟi thiӋu 17 ... (tích hӧp) mӝt chíp ÿѫQ gӑi bӝ vi : microprocessor – Máy tính xây dӵng vӟi bӝ vi gӑi máy vi tính: micro computer – máy tính cӵc nhӓ – TuǤ theo ӭng dөng, máy vi tính ÿѭӧc tích hӧp thiӃt...
 • 9
 • 53
 • 0

Bài giảng về môn Điều khiển Vi Xử

Bài giảng về môn Điều khiển Vi Xử Lý
... Nhờ vi xử có mềm dẻo hóa chức Ngày vi xử có tốc độ tính toán cao khả xử lớn 05/27/16 VI ĐIỀU KHIỂN LÀ GÌ Vi điều khiển có khối chức cần thiết để lấy liệu, xử liệu xuất liệu sau xử ... XỬ LÝ 05/27/16 1.1 Các khái niệm hệ vi xử lý: Bộ phận vi xử CPU (Central Processing Unit) CPU thực công vi c người sử dụng lập trình cho nó, lệnh chương trình lưu nhớ Xung nhịp: phần lớn vi ... liệu sau xử Và chức Vi điều khiển xử liệu, chẳng hạn cộng, trừ, nhân, chia, so sánh.v.v Chương trình tập hợp lệnh người lập trình vi t để thực công vi c, chẳng hạn điều khiển động cơ, hiển...
 • 45
 • 94
 • 0

ý nghĩa các thông số trên bo mạch chủ cpu

ý nghĩa các thông số trên bo mạch chủ và cpu
... với chuẩn IDE Nếu bạn thấy bo mạch chủ có ghi dòng ATA66, ATA100, ATA133 dấu hiệu nhận biết bo mạch chủ có hổ trợ chuẩn đĩa cứng IDE cổng cắm USB 2.0 hổ trợ bo mạch chủ USB 2.0 nhanh USB 1.1 USB ... song song Với công nghệ này, nâng cao hiệu suất tốc độ chuyển liệu RAM 3PCI, 4SATA, USB 2.0: bo mạch chủ có khe cắm PCI dành để lắp thêm thiết bị giao tiếp với máy tính card âm thanh, modem gắn...
 • 2
 • 321
 • 2

Tài liệu BÀI 3: BO MẠCH CHỦ MAINBOARD ppt

Tài liệu BÀI 3: BO MẠCH CHỦ MAINBOARD ppt
... quan mainboard Các thành phần mainboard Giới thiệu công nghệ tích hợp Chẩn đoán xử lý cố Logo Bài tập tình Khoa Sơ Cấp Nghề www.themegallery.com www.ispace.edu.vn TỔNG QUAN VỀ MAINBOARD bo mạch ... Nghề www.ispace.edu.vn TỔNG QUAN VỀ MAINBOARD Logo Khoa Sơ Cấp Nghề www.ispace.edu.vn TỔNG QUAN VỀ MAINBOARD Bo mạch không: Là main chỉ chứa thành phần Bo mạch tích hợp: Tích hợp thêm chip Sound, ... www.ispace.edu.vn MAINBOARD - AT Advanced Technology loại mainboard đời cũ có kích thước nhỏ, thường dùng cho CPU 486 hệ Pentium II Logo Khoa Sơ Cấp Nghề www.ispace.edu.vn MAINBOARD - ATX Cho phép gắn bo mạch...
 • 56
 • 501
 • 4

CHƯƠNG I : PHẦN CỨNG MÁY TÍNH BÀI 03 BO MẠCH CHỦ - MAINBOARD potx

CHƯƠNG I : PHẦN CỨNG MÁY TÍNH BÀI 03 BO MẠCH CHỦ - MAINBOARD potx
... MỤC TIÊU B I HỌC Gi i thích thành phần mainboard Hiểu biết chipset, hệ thống Bus Hiểu biết chuẩn giao tiếp Mainboard Hiểu biết công nghệ Mainboard Logo Nhận biết, chẩn đoán xử lý l i, gi i pháp ... pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com GIAO TIẾP VI XỬ LÝ Slot 1: Pentium II, Pentium III, Celeron Slot 2: Pentium II Xeon, Pentium III Xeon Slot A: vi xử lý hãng AMD Socket: đế cắm dạng ... độ CPU, RAM… mainboard đ i mainboard cũ Pentium II, III Logo PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Gi I THIỆU CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP Trên mainboard nhà sản...
 • 56
 • 348
 • 5

bài 03 bo mạch chủ - mainboard

bài 03 bo mạch chủ - mainboard
... BÀI 03 : BO MẠCH CHỦ - MAINBOARD Logo Khoa Sơ Cấp Nghề www.themegallery.com www.ispace.edu.vn NỘI DUNG Tổng quan mainboard Các thành phần mainboard Giới thiệu công nghệ ... www.ispace.edu.vn TỔNG QUAN VỀ MAINBOARD bo mạch điện tử làm nhiệm vụ cung cấp kết nối vật lý luận lý tất thiết bị hệ thống máy tính Có thể xem bo mạch chủ khung sườn hệ thống Trên mainboard thường tích ... www.ispace.edu.vn TỔNG QUAN VỀ MAINBOARD Bo mạch không tích hợp: Là main chứa thành phần Bo mạch tích hợp: Tích hợp thêm chip Sound, LAN, VGA Logo Khoa Sơ Cấp Nghề www.ispace.edu.vn MAINBOARD - AT Advanced Technology...
 • 95
 • 292
 • 0

Bài giảng bộ định tuyến cấu hình bộ định tuyến ppt

Bài giảng bộ định tuyến và cấu hình bộ định tuyến ppt
... Engineering Cấu hình giao diện Hanoi University of Industry 13 Faculty of Electronics Engineering Cấu hình định tuyến tĩnh Hanoi University of Industry 14 Faculty of Electronics Engineering Cấu hình định ... Industry 22 Faculty of Electronics Engineering Cấu hình định tuyến VLAN Hanoi University of Industry 23 Faculty of Electronics Engineering Cấu hình định tuyến VLAN • Router(config)#interface fastethernet ... copy flie cấu hình, lưu trữ bảng định tuyến Thông tin RAM mất điện  Read-only memory (ROM) - Chứa chương trình khởi động, kiểm tra phần cứng  Non-volatile RAM (NVRAM) – Lưu trữ file cấu hình khởi...
 • 25
 • 452
 • 5

Xem thêm