BÀI GIẢNG CÔNG NGHỆ PHẦN mềm đảm bảo CHẤT LƯỢNG và KIỂM THỬ

bài giảng công nghệ phần mềm chương 5 xác minh thẩm định - ths. nguyễn khắc quốc

bài giảng công nghệ phần mềm chương 5 xác minh và thẩm định - ths. nguyễn khắc quốc
... Đánh giá tính dùng phần mềm Có hai khái niệm là: -Thẩm định /xác minh tĩnh -Thẩm định /xác minh động 5. 1 Đại cương (tt) Thẩm định xác minh tĩnh: - Là kiểm tra mà không thực chương trình như: + Xét ... đắn chương trình - Thẩm định xác minh tĩnh tiến hành khâu vòng đời phần mềm - Có thể phát hầu hết lỗi lập trình, đánh giá tính hiệu chương trình 5. 1 Đại cương (tt) Thẩm định xác minh động: - Là ... 5. 1 Đại cương Xác minh thẩm định: - Là kiểm tra việc phát triển phần mềm -Công việc xuyên suốt trình phát triển phần mềm - Kiểm tra xem sản phầm có với đặc tả không, - Có đáp ứng...
 • 42
 • 295
 • 0

Bài giảng công nghệ phần mềm nâng cao Vòng đời các mô hình phát triển phần

Bài giảng công nghệ phần mềm nâng cao Vòng đời và các mô hình phát triển phần
... trúc bên phần mềm ( g p (đơn Phơng há Phơ pháp vị chơng trình un) Warnier Mã hóa ngôn ngữ lập trình Mã hóa cấu trúc hóa Kiểm tra chất lợng phần mềm Phơng pháp kiểm thử chơng trình phát triển ... mềm Phơng pháp kiểm thử chơng trình phát triển Sử dụng, vận hành phần mềm phát triển Biến đổi, điều chỉnh triển đổi Cha cụ thể phần mềm Pham Ngoc Hung, Coltech, VNU, 2009 Quy trỡnh phỏt trin phn ... Bảo trì ả ì Nội dung nghiệp vụ Đặc tả yêu cầu ngời dùng Xác định yêu cầu phần mềm Thiết kế phần mềm Thiết kế cấu trúc phần mềm Phơng pháp, kỹ thuật Phân tích cấu trúc hóa Thiết kế cấu trúc hóa Lập...
 • 10
 • 192
 • 2

Bài giảng công nghệ phần mềm chương 3 khảo sát phân tích yêu cầu phần mềm

Bài giảng công nghệ phần mềm chương 3  khảo sát và phân tích yêu cầu phần mềm
... thập yêu cầu phần mềm http://www.thayphet.net Phân tích yêu cầu Đặc tả yêu cầu Xét duyệt yêu cầu http://www.thayphet.net THU THẬP YÊU CẦU PHẦN MỀM http://www.thayphet.net 1.1 Thu thập yêu cầu ... mà phần cấu trúc xác định công nghệ phần mềm (SE) http://www.thayphet.net THU THẬP YÊU CẦU PHẦN MỀM Thực tế phân tích chức nghiệp vụ: http://www.thayphet.net  Người quản lý hệ thống kể hết công ... http://www.thayphet.net THU THẬP YÊU CẦU PHẦN MỀM 1 .3. 2 Quan sát Quan sát tiến hành thủ công tự động http://www.thayphet.net Theo cách thủ công: 38  Người quan sát ghi chép lại hoạt động, bước xử lý công việc; Xem...
 • 101
 • 231
 • 0

Bài giảng công nghệ phần mềm : Kiểm thử Bảo trì part 9 pot

Bài giảng công nghệ phần mềm : Kiểm thử và Bảo trì part 9 pot
... công HUT, Falt of IT  Dept of SE, 2001 SE-V.43 10.3 Những vấn đề lưu ý để bảo trì Phương pháp cải tiến thao tác bảo tr : • Sáng kiến quy trình phát triển phần mềm • Sáng kiến quy trình bảo trì ... bảo trì phần mềm • Phát triển kỹ thuật cho bảo trì HUT, Falt of IT  Dept of SE, 2001 SE-V.44 Sáng kiến quy trình phát triển phần mềm (1) Chuẩn hóa khâu phát triển phần mềm (2) Người bảo trì chủ ... lý bảo trì • Cần quản lý tình trạng bảo trì • Lập biểu quản lý tình trạng bảo trì – – – – – – Ngày tháng, Nguyên nhân Tóm tắt cách khắc phục Chi tiết khắc phục, hiệu ứng sóng Người làm bảo trì...
 • 5
 • 194
 • 0

Bài giảng công nghệ phần mềm : Kiểm thử Bảo trì part 8 ppsx

Bài giảng công nghệ phần mềm : Kiểm thử và Bảo trì part 8 ppsx
... bảo trì Hiểu phần mềm có Loại bảo trì? Phát triển phần mềm Chỉnh phần mềm Kiểm thử tính quán Kiểm thử sau bảo trì Tạo biểu quản lý bảo trì HUT, Falt of IT  Dept of SE, 2001 SE-V.37 Hiểu phần ... SE-V. 38 Tu sửa phần mềm có • Bảo trì chương trình nguồn, tạo môđun dịch lại • Thực kiểm thử unit tu chỉnh mục liên quan có tư liệu đặc tả • Chú ý theo sát tác động môđun sửa đến thành phần khác ... Phát triển phần mềm • Khi thêm chức phải phát triển chương trình cho phù hợp với yêu cầu • Cần tiến hành từ thiết kế, lập trình, gỡ lỗi kiểm thử unit • Phản ảnh vào giao diện phần mềm (thông...
 • 5
 • 148
 • 0

Bài giảng công nghệ phần mềm : Kiểm thử Bảo trì part 6 ppsx

Bài giảng công nghệ phần mềm : Kiểm thử và Bảo trì part 6 ppsx
... 1 0: Phương pháp bảo trì Maintenance Methods 10.1 Bảo trì gì? 10.2 Trình tự nghiệp vụ bảo trì 10.3 Những vấn đề bảo trì HUT, Falt of IT  Dept of SE, 2001 SE-V.27 10.1 Bảo trì gì? • Định nghĩa: ... 2001 SE-V.28 Bảo trì để tu sửa • Là bảo trì khắc phục khiếm khuyết có phần mềm • Một số nguyên nhân điển hình – Kỹ sư phần mềm khách hiểu nhầm – Lỗi tiềm ẩn phần mềm sơ ý lập trình kiểm thử chưa ... Bảo trì gì? • Định nghĩa: Bảo trì công việc tu sửa, thay đổi phần mềm phát triển (chương trình, liệu, JCL, loại tư liệu đặc tả, ) theo lý • Các hình thái bảo tr : bảo trì để – – – – Tu chỉnh...
 • 5
 • 107
 • 0

Bài giảng công nghệ phần mềm : Kiểm thử Bảo trì part 5 pptx

Bài giảng công nghệ phần mềm : Kiểm thử và Bảo trì part 5 pptx
... điều khiển dùng trình điều khiển kiểm thử, gắn nút trực tiếp vào • Thay nút môđun thực (theo chiều sâu / ngang) • Kiểm thử môđun gắn vào • Các nút thử xong thử tiếp nút khác • Kiểm thử hồi quy HUT, ... chương trình kiểm thử tổng thể • Khó khăn: khó cô lập lỗi, chữa xong lỗi lỗi lại phát sinh HUT, Falt of IT  Dept of SE, 2001 SE-V.24 Sandwich Test • Tích hợp xuống cho mức cấu trúc chương trình ... cấu trúc chương trình • Tích hợp lên cho mức phụ thuộc HUT, Falt of IT  Dept of SE, 2001 SE-V. 25 ...
 • 5
 • 165
 • 1

Bài giảng công nghệ phần mềm : Kiểm thử Bảo trì part 4 potx

Bài giảng công nghệ phần mềm : Kiểm thử và Bảo trì part 4 potx
... kế • Kiểm thử môđun • Kiểm thử tích hợp - Kiểm thử tích hợp xuống - Kiểm thử tích hợp lên - Kiểm thử hồi qui HUT, Falt of IT  Dept of SE, 2001 SE-V.18 9 .4 Kỹ thuật kiểm thử môđun • Kiểm thử tích ... kiểm thử môđun • Kiểm thử tích hợp môđun – – – – Kiểm thử lên (Bottom-up Test) Kiểm thử xuống (Top-down Test) Kiểm thử cột trụ (Big bung Test) Kiểm thử kẹp (Sandwich Test) HUT, Falt of IT  Dept ... SE-V.19 Bottom-up Test • Các môđun mức thấp tổ hợp vào chùm thực chức • Viết trình điều khiển phối hợp vào/ kiểm thử Kiểm thử chùm/bó • Loại bỏ trình điều khiển chuyển lên mức HUT, Falt of IT...
 • 5
 • 189
 • 0

Bài giảng công nghệ phần mềm : Kiểm thử Bảo trì part 3 pdf

Bài giảng công nghệ phần mềm : Kiểm thử và Bảo trì part 3 pdf
... (Equivalence Partition) • Mục đích: giảm số lượng test cách chọn tập liệu đại diện • Thực hiện: Chia kiệu vào thành đoạn, đoạn đại diện cho số liệu => việc kiểm thử thực đại diện • ưu điểm: Test theo ... dụng kiểm thử môđun HUT, Falt of IT  Dept of SE, 2001 SE-V.14 Phương pháp đoán lỗi (Error Guessing) • Dựa vào trực giác kinh nghiệm • Thí dụ lỗi chia cho Nếu môđun có phép chia phải kiểm thử ... trường áp dụng: hình, menu hay mức trình HUT, Falt of IT  Dept of SE, 2001 SE-V. 13 Phương pháp phân tích giá trị biên (Boundary value analysis) • Là trường hợp riêng phân đoạn • Thí d : miền liệu...
 • 5
 • 131
 • 1

Bài giảng công nghệ phần mềm : Kiểm thử Bảo trì part 2 pps

Bài giảng công nghệ phần mềm : Kiểm thử và Bảo trì part 2 pps
... 9 .2 Phương pháp th : thử tĩnh • Kiểm thử bàn hay Kiểm thử tĩnh: giấy bút bàn, kiểm tra logic, lần chi tiết sau lập trình xong • Đi xuyên suốt (walk through) ... Dept of SE, 20 01 SE-V.7 Kiểm thử máy • Gỡ lỗi máy (machine debug) hay kiểm thử động: Dùng máy chạy chương trình để điều tra trạng thái động tác chương trình • bước trình tự kiểm thử máy HUT, ... SE, 20 01 SE-V.8 Trình tự kiểm thử máy (1) Thiết kế trường hợp thử theo thử bàn (2) Trường hợp thử phải có kết kỳ vọng thu (3) Dịch chương trình nguồn tạo môđun tải để thực (4) Khi trường hợp thử...
 • 5
 • 154
 • 0

Bài giảng công nghệ phần mềm : Kiểm thử Bảo trì part 1 pot

Bài giảng công nghệ phần mềm : Kiểm thử và Bảo trì part 1 pot
... 9 .1 Khái niệm kiểm thử Định nghĩa kiểm th : • Là mấu chốt đảm bảo chất lượng phần mềm • Là tiến trình (và nghệ thuật) nhằm phát lỗi việc xem xét lại đặc tả, thiết kế mã hoá • Kiểm thử thành công ... lỗi bị hạn chế thủ công • Dễ bị ảnh hưởng tâm lý kiểm thử • Khó đảm bảo tính đầy đủ kiểm thử HUT, Falt of IT  Dept of SE, 20 01 SE-V.3 điểm lưu ý kiểm thử (1) Chất lượng phần mềm khâu thiết kế ... chủ yếu, khâu kiểm thử (2) Tính dễ kiểm thử phụ thuộc vào cấu trúc chương trình (3) Người kiểm thử người phát triển nên khác HUT, Falt of IT  Dept of SE, 20 01 SE-V.4 điểm lưu ý kiểm thử (tiếp)...
 • 5
 • 172
 • 0

Bài giảng công nghệ phần mềm chương 10 phương pháp bảo trì

Bài giảng công nghệ phần mềm  chương 10 phương pháp bảo trì
... ng trình 10. 2 Trình t nghi p v b o trì Quy trình b o trì gì? (ó trình vòng !i c a ph n m m, c)ng tuân theo pha phân tích, thi t k , phát tri n ki m th t phát sinh v n quy t xong Thao tác b o trì: ... 2007 10. 3 Nh ng v n Ph l uý b o trì ng pháp c i ti n thao tác b o trì: Sáng ki n quy trình phát tri n ph n m m Sáng ki n quy trình b o trì ph n m m Phát tri n nh ng k thu t m i cho b o trì Nhuongld ... 10. 1 B o trì gì? ? nh ngh a: B o trì công vi c tu s a, thay ã c phát tri n (ch i ph n m m ng trình, d li u, JCL, lo i t li u c t , ) theo nh ng lý ó Các hình thái b o trì: b o trì Tu ch...
 • 21
 • 40
 • 0

Bài giảng công nghệ phần mềm chương 9 kiểm thử bảo trì phần mềm

Bài giảng công nghệ phần mềm  chương 9 kiểm thử và bảo trì phần mềm
... Ch ng 9: Ki m th ph n m m 9. 1 Khái ni m ki m th 9. 2 Ph ng pháp th 9. 3 K thu t thi t k tr òng h p th 9. 4 Ph ng pháp th mô un Nhuongld Software Engineering, 2007 9. 1 Khái ni m ki m ... Engineering, 2007 9. 4.1 Ki m th d $i lên (Bottom (Bottom up Test) Các mô un m c th p c t) h p vào chùm th c hi n m t ch c n*ng Vi t trình i u n ph i h p vào/ ki m th Ki m th chùm/bó Lo i b+ trình i u ... p truy c p t p vào ch ng trình) (7) Th c hi n mô un t i ghi nh n k t qu (8) Xác nh n k t qu v!i k t qu k% v&ng (9) L p l i thao tác (5)-(8) Nhuongld Software Engineering, 2007 a 9. 3 K thu t thi...
 • 24
 • 85
 • 0

Bài giảng công nghệ phần mềm

Bài giảng công nghệ phần mềm
... dùng Xác định yêu cầu phần mềm Thiết kế phần mềm Thiết kế cấu trúc Thiết kế cấu trúc phần hóa mềm Lập trình cấu trúc thiết kế chi tiết: Thiết kế cấu Phơng pháp trúc bên phần mềm Jackson (đơn vị ... lập trình hóa Kiểm tra chất lợng phần mềm Phơng pháp kiểm phát triển thử chơng trình Sử dụng, vận hành phần mềm phát triển Biến đổi, điều Cha cụ thể chỉnh phần mềm phng phỏp lun v k thut cho tng...
 • 18
 • 936
 • 9

Silde bài giảng-Công nghệ phần mềm- FULL-TS.Nguyễn Mạnh Hùng- HVCNBCVT

Silde bài giảng-Công nghệ phần mềm- FULL-TS.Nguyễn Mạnh Hùng- HVCNBCVT
... Phân biệt việc phát triển phần mềm sản xuất phần mềm? Trả lời: 12 Questions? Công nghệ phần mềm Phạm vi công nghệ phần mềm Giảng viên: TS Nguyễn Mạnh Hùng Học viện Công nghệ Bưu Viễn thông (PTIT) ... Software : phần mềm Software engineering: công nghệ / kỹ nghệ phần mềm Software process: tiến trình phần mềm Software development: phát triển phần mềm Software life-cycle models: mô hình vòng đời phần ... thiểu thời gian (và chi phí) phát triển 26 Questions? Công nghệ phần mềm Tiến trình phần mềm Giảng viên: TS Nguyễn Mạnh Hùng Học viện Công nghệ Bưu Viễn thông (PTIT) Requirement workflow (1) Mục...
 • 379
 • 1,770
 • 14

Xem thêm