BÀI GIẢNG TỔNG QUAN về LINUX

bài giảng tổng quan về linux chương 5 hệ thống file

bài giảng tổng quan về linux chương 5 hệ thống file
... tạo thành hệ thống tập tin thống nhất, gốc ‘/’ Các giới hạn Filesystem MINIX EXT EXT2 Max filesystem size 64 MB GB TB Max file size 64 MB GB 2GB Maximum 30 Characters 255 Characters 255 Characters ... ‘gắn ‘ (mount) vào hệ thống tập tin thống toàn hệ thống Chúng ta hoàn toàn gắn thêm đĩa cứng mới, format mount vào hệ thống tập tin tên thư mục điểm (mount point) Đối với chương trình chạy Unix, ... tác file  Lệnh tar gzip Đây lệnh cho phép lưu trữ (backup) chép liệu chủ yếu Unix Lệnh tar cho phép đóng gói hệ thống tập tin thành tập tin với phần đuôi tar Cấu trúc hệ thống tập tin (hệ thống...
 • 31
 • 213
 • 0

bài giảng tổng quan về linux chương 6 linux process management

bài giảng tổng quan về linux chương 6 linux process management
... up 46 days, 17:44, users, load average: 0.08, 0.03, 0.01 63 processes: 61 sleeping, running, zombie, stopped CPU states: 0.1% user, 0.0% system, 0.0% nice, 99.8% idle Mem: 1 266 44K av, 121 568 K ... used, 5076K free, 0K shrd, 25404K buff Swap: 1 365 44K av, 9836K used, 1 267 08K free 360 40K cached PID 27 568 USER tuanna root root PRI 11 NI 0 SIZE RSS SHARE STAT %CPU %MEM 1052 1052 8 36 R 0.1 0.8 ... - bottom Định thời (Process Scheduling)  Thời gian máy tính Linux đặt jiffies jiffie vi xử lý thời gian Trong hầu hết hệ Linux 1/100 giây Một vài hệ thống khác 1/1024 giây Linux kernel kiểm soát...
 • 36
 • 220
 • 0

bài giảng tổng quan về linux chương 7 linux networking

bài giảng tổng quan về linux chương 7 linux networking
... packets 172 .16.10.3 ( 172 .16.10.3) 0.290 ms 1.632 ms 0.199 ms 172 .16.8.1 ( 172 .16.8.1) 3.3 47 ms 3.303 ms 3. 273 ms 172 .16.2.1 ( 172 .16.2.1) 3.860 ms 3.996 ms 3 .77 3 ms 203.160.0.9 (203.160.0.9) 4 87. 231 ... 192.168.15.0 172 .16.11.13 192.168.14.0 172 .16.11.13 172 .16.12.0 0.0.0.0 192.168.13.0 172 .16.11.199 192.168.12.0 172 .16.11.199 172 .16.10.0 0.0.0.0 172 .16.11.0 0.0.0.0 192.168.254.0 172 .16.10.140 172 .16.9.0 ... đổi lại tập tin chương trình soạn thảo text mc chẳng hạn, sau khởi động lại kết nối mạng /etc/rc.d/init.d/network restart Routing Linux   Một máy Linux đảm nhận chức router Linux hỗ trợ dạng...
 • 30
 • 180
 • 0

bài giảng tổng quan về linux chương 8 x window – rpm

bài giảng tổng quan về linux chương 8 x window – rpm
... Nâng cấp package   rpm –U pakage-name .rpm rpm –Uv pakage-name .rpm   rpm –Uvh pakage-name .rpm   Hiển thị dạng đầy đủ Hiển thị dạng đầy đủ dấu # rpm –Fvh pakage-name .rpm  Làm package, install ... package_name rpm –ql package_name: xem tất file liên quan package_name Kết hợp : rpm –qil packagename rpm –qi lynx                  [root@pascal natuan]# rpm -qi lynx Name : lynx Relocations: ... phải làm thêm lệnh đoạn vào xinitrc file Nếu bạn startx thông qua xdm, bạn thêm /usr /X1 1R6/bin/xfstt & vào file /usr /X1 1R6/lib /X1 1/xdm/Xsetup_0 Sau thêm xset fp+ unix/:7100 VNI Fonts    ...
 • 50
 • 200
 • 0

bài giảng tổng quan về linux chương 10 sendmail

bài giảng tổng quan về linux chương 10 sendmail
... Standards: Sendmail mail server hỗ trợ chuẩn SMTP chuẩn hoá Internet Support: Sendmail hỗ trợ http://www .sendmail. org Sendmail source code    Có thể tải sendmail source code từ : ftp://ftp .sendmail. org/pub /sendmail ... ftp://ftp .sendmail. org/pub /sendmail (home site) ftp://uiarchive.uiuc.edu/pub/packag es/mail /sendmail (local mirror) Cấu hình sendmail  Nhiệm vụ tập tin /etc/mail /sendmail. cf: cho sendmail biết công ... never hacked sendmail. cf has no soul; he who has hacked sendmail. cf more than once has no brain.“ Old Hacker Proverb /etc/mail /sendmail. cf   /etc/mail /sendmail. cf thiết kế để sendmail parse...
 • 52
 • 138
 • 0

bài giảng tổng quan về linux chương 2 system access, shell, commands and navigation

bài giảng tổng quan về linux chương 2 system access, shell, commands and navigation
... thông tin hệ thống Ví dụ [root@database root]# uname -a Linux database 2. 4.18-14smp #1 SMP 2. 4.18Wed Sep 12: 34:47 EDT 20 02 i686 i686 i386 GNU /Linux [root@database root]# Thoát khỏi hệ thống: exit, ... Unix -Linux: Unix– Tên địa máy mà ta login vào – Tài khoản cấp – Mật đăng nhập Ví dụ: Red Hat Linux release 8.0 (Psyche) Kernel 2. 4.18 on an i686 Login: Dấu nhắc hệ thống Trong hệ thống Unix -Linux, ... Force – R: recursive – i : Prompt before execute Symbolic hard links Đây tính đặc trưng Linux filesystem, ext2 hệ thống file hầu hết Unix like OS khác Các file link bị xoá mà không ảnh hưởng đến...
 • 21
 • 223
 • 0

bài giảng tổng quan về linux chương 3 linux text editor

bài giảng tổng quan về linux chương 3 linux text editor
... trường Linux  Viết mail, reports,shell scripts, lập trình …  Các text editor chạy môi trường Linux vi : phổ biến HĐH Unix  emacs: trình soạn thảo đa chức  Chương trình vi  vi :Visual Editor ... lại thoát  ESC shift : wq Tìm kiếm  / search forward  ? search backwards  ?? // repeat the last search Copy & Cut  "yy copy dòng text vào register có tên  ... AT&T, and has been standard Unix since Ưu khuyết điểm vi  Ưu điểm    vi editor mặc định Unix vi is a powerful editor vi nhỏ gọn (about 200k)  Khuyết điểm  Khó học vi chạy OS ?  Unix That's...
 • 23
 • 170
 • 0

bài giảng tổng quan về linux chương 11 file system security

bài giảng tổng quan về linux chương 11 file system security
... 1723607 58% /squid $ Linux File System [citd@server citd]$ df -k Filesystem 1024-blocks Used Available Capacity Mounted on /dev/sda1 447044 45006 378948 11% / /dev/sda6 496627 119 068 351909 25% ... đối : tương  chmod g+w myfile  thêm khả write cho group myfile nă  chmod o-x myfile  bớt khả chạy others myfile onă Cách thay đổi tuyệt đối :  chmod 644 myfile => myfile có quyền rw- r rw-r ... SUN OS File System Sun Microsystems Inc SunOS 5.6 Generic August 1997 $ df -k Filesystem kbytes used avail capacity Mounted on /dev/dsk/c0t0d0s0...
 • 48
 • 238
 • 0

slide bài giảng tổng quan về linux chương 12 linux programing

slide bài giảng tổng quan về linux chương 12 linux programing
... hệ thống hay tác vụ đặc quyền hệ thống Trong Linux- 1.2 có 140 system calls định Linuxnghĩa System calls close() thực Linux libc Việc thực xoay quanh việc gọi syscall() Các tham số truyền vào ... có dùng syscall macro #include _syscall1(int, close, int, filedescriptor); syscall1 macro mở rộng hàm close() Do ta có close() xuất lần: libc chương trình ta Giá trị trả syscall() ... hay syscall macro -1 system call thất bại lớn thành công System Call Linux  Các system call sau tồn BSD SYS V không tồn Linux:  audit(), auditon(), auditsvc(), fchroot(), getauid(), getdents(),...
 • 33
 • 310
 • 0

Bài giảng tổng quan về Internet và Web

Bài giảng tổng quan về Internet và Web
... dịch vụ web, ftp, email Internet Khoa CNTT – ĐHKHTN TPHCM Tổng kết l Lịch sử, khái niệm Internet, Web l Các dịch vụ Internet l Khai thác tài nguyên Internet 22 Khoa CNTT – ĐHKHTN TPHCM Bài thực ... liên kết trang web dịch vụ website Internet IAP (Internet Access Provider): Nhà cung cấp đường truyền Internet Khoa CNTT – ĐHKHTN TPHCM Một số thuật ngữ thông dụng khác l l l 21 ISP (Internet Service ... (Web Browser) Web server (info.cern.ch) Từ năm 1993 internet phát triển nhanh Đến nay, mạng internet liên kết hàng trăm triệu người dùng có khoảng - 50 tỉ trang web Khoa CNTT – ĐHKHTN TPHCM Web...
 • 10
 • 1,579
 • 32

Bài giảng tổng quan về VB Script

Bài giảng tổng quan về VB Script
... JavaScript Đặt tên hàm có dạng : _ 16 Xử lý kiện < /SCRIPT> ... đặt phần đầu hay phần thân tag HTML Số lượng đoạn script không hạn chế Ví dụ VBScript l l l l Xuất chuỗi Định dạng chuỗi Đặt script head Đặt script body Biến, kiểu liệu l Khai báo biến – – – ... – l Khi đoạn script đặt tag bảo đảm thực thi trước gọi hàm Đoạn script phần body thực thi trang web mở Đặt tag hay và – Đoạn script đặt phần đầu...
 • 7
 • 459
 • 2

Bài giảng tổng quan về Query

Bài giảng tổng quan về Query
... Chương 3: Truy vấn (Query) Tổng quan Query Cũng VFP6.0, Query MS Access công cụ trích rút liệu cực mạnh, cho phép trích rút liệu thoả ... chứa trường ta muốn đem vào query Sau click vào By Dang Dinh Duong Click vào chọn Finish để mở (chạy) query Click vào chọn Finish để sửa chữa query By Dang Dinh Duong Tạo query Design B1: Tạo ... Tab Queries B4: C1:Click vào để thiết kế Query Design By Dang Dinh Duong B4:C2: Click vào để thiết kế Query Wizard B5: Ghi, chạy By Dang Dinh Duong Tạo Query Wizard B1: Mở CSDL B2: Chọn Tab...
 • 16
 • 460
 • 4

Bài giảng tổng quan về truy vấn Query

Bài giảng tổng quan về truy vấn Query
... Chương 3: Truy vấn (Query) Tổng quan Query Cũng VFP6.0, Query MS Access công cụ trích rút liệu cực mạnh, cho phép trích rút liệu ... chứa trường ta muốn đem vào query Sau click vào By Dang Dinh Duong Click vào chọn Finish để mở (chạy) query Click vào chọn Finish để sửa chữa query By Dang Dinh Duong Tạo query Design B1: Tạo ... Tab Queries B4: C1:Click vào để thiết kế Query Design By Dang Dinh Duong B4:C2: Click vào để thiết kế Query Wizard B5: Ghi, chạy By Dang Dinh Duong Tạo Query Wizard B1: Mở CSDL B2: Chọn Tab...
 • 16
 • 747
 • 3

Bài giảng tổng quan về các kỹ thuật tấn công

Bài giảng tổng quan về các kỹ thuật tấn công
... hổng Ví dụ: Một công ty lớn mua lại công ty nhỏ khác cần phải kết nối công ty Như vậy, bảo mật bị nới lỏng để đảm bảo nhân viên công ty giao dịch, liên lạc thông suốt Hacker công công ty 9/14/12 ... reconnaissance thuật ngữ để kiểm tra lỗ hổng dễ bị công máy tính Có thể người quản lý tiến hành tiền thân công từ bên Cần phải xác định: – Loại Network mà Hacker muốn công? – Và 9/14/12 Hacker công Network ... đăng ký Website công ty thường dễ dàng tìm thấy, chứa đựng thông tin, liệu quan trọng công ty Có thể địa vật lý, tên người quản lý DNS, tên người quản trị mạng, số điện thoại số fax công ty, địa...
 • 59
 • 1,040
 • 14

bài giảng tổng quan về PR

bài giảng tổng quan về PR
... tham quan công ty  Đưa tin /bài viết lên báo chí  PR với lĩnh vực khác    PR với Tiếp thị PR với Quảng cáo PR với Báo chí  Marketing:      khách hàng mua hàng DN, KD lợi nhuận PR:  ... Nội dung giảng       Các khái niệm PR Những đối tượng công chúng mà PR cần hướng tới Các hoạt động PR Vì doanh nghiệp cần làm PR PR khác với Quảng cáo Marketing nào? ... lẫn PR với ngành nghề khác    PR với Tiếp thị PR với Quảng cáo PR với Báo chí  Quảng cáo:     trả tiền kiểm soát không tin cậy PR:    không trả tiền không kiểm soát tin cậy (khách quan) ...
 • 33
 • 519
 • 2

Xem thêm