BÀI GIẢNG môn hệ điều HÀNH PTIT

Giáo án - bài giảng: Giới thiệu về bài giảng môn hệ điều hành Chương 1: Giới thiệu chung về hệ điều hành

Giáo án - bài giảng: Giới thiệu về bài giảng môn hệ điều hành Chương 1: Giới thiệu chung về hệ điều hành
... CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: THS NGUYỄN THỊ NGỌC VINH BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH – KHOA CNTT1 Trang NỘI DUNG Các thành phần hệ thống máy tính Khái niệm hệ điều hành Các ... 2008 Hà Quang Thụy Nguyên lý hệ điều hành Nxb KHKT 2009 Nguyễn Thanh Tùng Giáo trình hệ điều hành ĐHBK HN 1999 www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: THS NGUYỄN THỊ NGỌC VINH BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH – KHOA ... MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH – KHOA CNTT1 Hệ điều hành Phần cứng Trang II KHÁI NIỆM HỆ ĐIỀU HÀNH  Đƣợc định nghĩa thông qua mục đích, vai trò, chức hệ thống máy tính  Hệ thống phần mềm đóng vai trò trung...
 • 24
 • 690
 • 4

Giáo án - bài giảng: Giới thiệu về bài giảng môn hệ điều hành Chương 2: Hệ thống các File trong máy tính

Giáo án - bài giảng: Giới thiệu về bài giảng môn hệ điều hành Chương 2: Hệ thống các File trong máy tính
... cho file Quản lý không gian trống đĩa Độ tin cậy hệ thống file Bảo mật cho hệ thống file Cấu trúc hệ thống file Hệ thống file FAT www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: THS NGUYỄN THỊ NGỌC VINH BỘ MÔN: ... file1 .txt file2 .c Thuộc tính file2 .c file3 .pas Thuộc tính file3 .pas file4 .doc Thuộc tính file4 .doc thuộc tính thuộc tính thuộc tính (a) www.ptit.edu.vn (b) GIẢNG VIÊN: THS NGUYỄN THỊ NGỌC VINH BỘ MÔN: ... www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: THS NGUYỄN THỊ NGỌC VINH BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH – KHOA CNTT1 Trang 44 VII ĐỘ TIN CẬY CỦA HỆ THỐNG FILE Kiểm tra tính toàn vẹn hệ thống file Hệ thống file chứa nhiều...
 • 66
 • 397
 • 0

Giáo án - bài giảng: Giới thiệu về bài giảng môn hệ điều hành Chương 3: Quản lý bộ nhớ máy tính

Giáo án - bài giảng: Giới thiệu về bài giảng môn hệ điều hành Chương 3: Quản lý bộ nhớ máy tính
... BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH – KHOA CNTT1 Trang 13 III CÁC YÊU CẦU QUẢN LÝ BỘ NHỚ Cấu trúc logic & cấu trúc vật  Cấu trúc vật lý:  mức:  Bộ nhớ chính: nhanh; chi phí cao, dung lƣợng  Bộ nhớ ... (*.dll) Chương trình tải động (hệ điều hành) Chương trình tải (hệ điều hành) Tiến trình nhớ www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: THS NGUYỄN THỊ NGỌC VINH BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH – KHOA CNTT1 Trang II MỘT ... chƣơng trình Các yêu cầu quản nhớ Phân chƣơng nhớ Phân trang nhớ Phân đoạn nhớ Bộ nhớ ảo www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: THS NGUYỄN THỊ NGỌC VINH BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH – KHOA CNTT1 Trang I...
 • 80
 • 455
 • 0

Giáo án - bài giảng: Giới thiệu về bài giảng môn hệ điều hành Chương 4: Quản lý tiến trình phần mềm

Giáo án - bài giảng: Giới thiệu về bài giảng môn hệ điều hành Chương 4: Quản lý tiến trình phần mềm
... QUAN ĐẾN TIẾN TRÌNH Tiến trình gì?  Tiến trình chương trình trình thực Chương trình Tiến trình Thực thể tĩnh Thực thể động Không sở hữu tài nguyên cụ thể Được cấp số tài để chứa tiến trình thực ... trỏ tới bảng tiến trình PCB Sẵn sàng Bảng tiến trình PCB PCB PCB Tiến trình Tiến trình Tiến trình PCB … Tiến trình n www.ptit.edu.vn PCB n GIẢNG VIÊN: THS NGUYỄN THỊ NGỌC VINH BỘ MÔN: KHOA HỌC ... TIẾN TRÌNH Các thao tác với tiến trình Tạo tiến trình:  Gán số định danh cho tiến trình đƣợc tạo tạo ô bảng tiến trình  Tạo không gian nhớ cho tiến trình PCB  Khởi tạo PCB  Liên kết PCB tiến...
 • 93
 • 468
 • 0

Bài giảng môn Hệ Điều Hành pot

Bài giảng môn Hệ Điều Hành pot
... lý hệ điều hành Nxb KHKT 2009 Nguyễn Thanh Tùng Giáo trình hệ điều hành ĐHBK HN 1999 www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: THS NGUYỄN THỊ NGỌC VINH BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH – KHOA CNTT1 Trang ĐIỂM THÀNH ... MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH – KHOA CNTT1 Hệ điều hành Phần cứng Trang II KHÁI NIỆM HỆ ĐIỀU HÀNH  Đƣợc định nghĩa thông qua mục đích, vai trò, chức hệ thống máy tính  Hệ thống phần mềm đóng vai trò trung ... tiện ích Các trình quản lý hệ thống thư viện hệ thống nhân môđun tải Hình 1.4: Cấu trúc hệ điều hành Linux www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: THS NGUYỄN THỊ NGỌC VINH BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH – KHOA...
 • 26
 • 148
 • 0

bài giảng môn hệ điều hành về quản lý process và thread

bài giảng môn hệ điều hành về quản lý process và thread
... Computer Process Thread Program counter thread Môn : Hệ điều hành Chương : Quản process & thread Slide 13 Khác biệt gọi hàm tạo thread Process mono -thread (chỉ chứa luồng màu đỏ) Process multi -thread ... : Hệ điều hành Chương : Quản process & thread Slide 23 Phương pháp dùng nhiều hàng chờ Khoa Công nghệ Thông tin Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM Môn : Hệ điều hành Chương : Quản process & thread ... nghệ Thông tin Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM Môn : Hệ điều hành Chương : Quản process & thread Slide Trạng thái vi mô process Khoa Công nghệ Thông tin Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM Môn : Hệ điều hành...
 • 14
 • 397
 • 0

Bài giảng Môn Hệ Điều Hành

Bài giảng Môn Hệ Điều Hành
... trống đĩa Tổ chức bên thƣ mục Độ tin cậy hệ thống file Bảo mật cho hệ thống file Hệ thống file FAT www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: THS NGUYỄN THỊ NGỌC VINH BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH – KHOA CNTT1 Trang ... Trong hệ thống file nhƣ FAT DOS, thƣ mục đƣợc xây cho đĩa Hệ thống thƣ mục đƣợc coi rừng, đĩa  Linux: toàn hệ thống gồm thƣ mục www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: THS NGUYỄN THỊ NGỌC VINH BỘ MÔN: KHOA ... ngày www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: THS NGUYỄN THỊ NGỌC VINH BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH – KHOA CNTT1 Trang 46 VII ĐỘ TIN CẬY CỦA HỆ THỐNG FILE Kiểm tra tính toàn vẹn hệ thống file  Hệ thống file chứa...
 • 69
 • 132
 • 0

slide bài giảng môn tin học 6 bài giảng về hệ điều hành làm những việc gi

slide bài giảng môn tin học 6 bài giảng về hệ điều hành làm những việc gi
... máy tính có thể khởi động không? Bài 10 HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ? * UNIX: Bài 10 HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ? * LINUX: Bài 10 HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ? * WINDOWS XP: WINDOWS 98: ... - Hệ điều hành chương trình máy tính Hệ điều hành có phải thiết bị lắp ráp sẵn máy tính không? Bài 10 HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ? Hệ điều hành gì? - Hệ điều hành chương trình máy tính - Hệ ... gi i có nhiều hệ điều hành khác Hiện nay, hệ điều hành sử dụng phổ biến máy tính cá nhân hệ điều hành Windows hãng Microsoft => Tất hệ điều hành có chức chung Bài 10 HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC...
 • 21
 • 3,301
 • 0

Bài tập môn Hệ Điều Hành

Bài tập môn Hệ Điều Hành
... HDTH môn H ñi u hành • 0 Ôn l i thao tác t p tin o int a = 123, b = 15; o printf(“%-4d%5d”, a, b); o K t qu ... nh exec… hay spawn… thư vi n PROCESS.H Khoa Công Ngh Thông Tin – Trư ng ðH KHTN Tp.HCM HDTH môn H ñi u hành Ôn l i thao tác t p tin Lưu ý: ñ g i th c thi m t t p tin EXE chương trình ph i có m ... Mã ASCII c a ký t ñã mã hóa = (Mã ASCII c a ký t c n mã hóa + n) % 256 n > : tăng, n < 0: gi m Bài 2: S d ng m t cách hàm sau ñ g i th c hi n m t l nh DOS: - int system(const char *command) thư...
 • 3
 • 1,435
 • 12

Bài tập môn hệ điều hành ppsx

Bài tập môn hệ điều hành ppsx
... memory 15 15 + Hình 4: Backstore 16 16 Một hệ thống có Bộ nhớ chia thành khung trang với Khung dành cho Hệ điều hành khung lại dành cho tiến trình vận hành P0 (gồm trang C, D, E, F) P1 (gồm trang ... (1 điểm) Trên hệ tập tin FAT32, tập tin DeThi1.pdf có nội dung liên cung 5, DapAn1.pdf cần liên cung 8, 6, Hãy thể hình vẽ cấu trúc bảng FAT Directory Entry Giải: 12 12 RAG Một hệ thống có máy ... P4, P1} Suy ra, hệ thống thời điểm T0 trạng thái an tồn b Ta thấy, u cầu thêm (0, 4, 3, 0) P1 thoả điều kiện Request1 ≤ Need1, khơng thoả điều kiện: Request1 ≤ Available tài ngun C hệ thống mà u...
 • 22
 • 970
 • 16

Bài tập môn hệ điều hành doc

Bài tập môn hệ điều hành doc
... Tài liệu hướng dẫn thực hành Hệ điều hành Tìm hiểu cách tạo trình UNIX: hàm fork( ) Tìm hiểu cách đồng trình UNIX: semaphore, lock file Ngôn ngữ lập trình sử dụng: C UNIX Bài 4.1 : (Semaphore) ... xếp thành dãy kết Bài 5.5 : Cho người dùng nhập vào số nguyên dương a b, sau dùng n thread để tìm kiếm số nguyên tố nằm khoảng số nhập Mỗi lần tìm số tăng biến chung number (khởi động 0) lên Bài ... xếp chúng theo thứ tự tăng dần ghi vào file khác tên sorted Bài 4.2 : (Semaphore) Viết chương trình producer-consumer với bounded buffer Bài 4.3 : (Semaphore) Viết chương trình giải toán triết gia...
 • 3
 • 1,020
 • 5

bài tập môn hệ điều hành

bài tập môn hệ điều hành
... sản xuất phần cứng driver hỗ trợ Linux Tìm hiểu ưu, khuyết điểm hệ điều hành điện thoại di động: Android, windows phone, iOS Hệ điều hành Android Windows Phone iOS Ƣu điểm -Hỗ trợ đa nhiệm chuẩn, ... bị - Android có nhiều lỗ hổng bảo mật dù tảng Linux, HĐH đƣợc đánh giá có tính bảo mật cao -Hệ điều hành chƣa thực "mở", Google thời điểm chƣa cho phép nhà phát triển can -Bị đánh giá cũ kĩ, hấp ... dụng Windows Phone chƣa thật đa dạng giá ứng dụng cao -Không cho chuyển tập tin qua bluetooth -Không quản lý tập tin toàn hệ thống -Không hỗ trợ flash thay Silverlight trình duyệt web -Giao diện...
 • 4
 • 211
 • 0

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MÔN HỆ ĐIỀU HÀNH

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MÔN HỆ ĐIỀU HÀNH
... đĩa cứng, sau in từ đĩa vào thời điểm thích hợp 1.5 Trình bày cấu trúc khái quát hệ thống máy tính liên hệ với cấu trúc thực tế Giải: 1.6 Bốn hệ phát triển hệ điều hành hệ nào? Nền tảng Phần cứng ... (Multiprogramming Systems), Hệ chia thời gian (Time-Sharing Systems)  Thế hệ (1980 - đến nay): Mạch LSI (Large Scale Integration) Các hệ điều hành đại 1.7 Lịch sử tình hình sử dụng hệ điều hành Việt Nam ... Job i Bộ nhớ Operating System 1.9 Nguyên lý hoạt động Hệ điều hành Đa chương Giải: Hệ điều hành đa chương (Multiprogramming System): Đây hệ cho phép nhiều công việc chạy lúc Cùng chia sẻ quyền...
 • 46
 • 250
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập môn hệ điều hànhbài giảng về hệ điều hành windowscác dạng bài tập môn hệ điều hànhcác bài tập môn hệ điều hànhbài tập môn hệ điều hành có lời giảigiải bài tập môn hệ điều hànhbài giảng hệ điều hành ptitbài tập trắc nghiệm môn hệ điều hànhbài tập lớn môn hệ điều hànhbài tập về môn hệ điều hànhbài tập thực hành môn hệ điều hànhnhập môn hệ điều hànhôn tập môn hệ điều hànhnhập môn hệ điều hành unixbài giảng môn mạch điều khiển20120425 KSH Giai trinh BCTC quy 1 nam 2012tb nhan so chung nhan sohuu cp 200820120120 KSH BCTC Cty me QUY 4.201120130722-KSH-KQKD Quy 2 Nam 2013 Va Giai Trinh Bien Dong So Voi Cùng Ky – KSH20140123 20140123 KSH Dinh Chinh BCTC Quy 3 Nam 201320100813 KSH KQKD 6 thang dau nam 2010 soat xet20110128 KSH BCTC quy 4 201020120328 KSH Nghi Quyet DHCD Thuong Nien Nam 201220090213 KSH BCTC tom tat quy4 200820100330 KSH BCTC KT 200920100505 KSH Bang CDKT QI 201020170831 BSC Vietnam Company Visit Note VN JVC3 ttr vv sua doi dieu le ve nguoi dai dien theo phap luat1 chuong trinh dhcd bt 1208201120170905 BSC Vietnam%2bcompany%2bvisit%2bnote VN HUT ICB235720170816 BSC Vietnam Company Updates VN LAS20171013 BSC Vietnam Daily Review VN %c4%90i%e1%bb%83m s%e1%bb%91 leo d%e1%bb%91c C%c3%a2u chuy%e1%bb%87n cu%e1%bb%91i tu%e1%ba%a7n Mi%e1%ba%bfng b%c3%a1nh m%c3%ac ch%c3%a1y170428 API Annual Report 2016bao cao quan tri 2012Báo cáo tài chính Quý III năm 2016