BÀI GIẢNG hệ điều HÀNH QUÁ TRÌNH (PROCESS)

Bài Giảng Hệ Điều Hành-Chương 2: Quá trình pdf

Bài Giảng Hệ Điều Hành-Chương 2: Quá trình pdf
... TRẠNG THÁI QUÁ TRÌNH Khi trình thực thay đổi trạng thái new: Quá trình khởi tạo running: thị thực waiting: Quá trình chờ đợi biến cố xảy ready: Quá trình chờ cấp processor terminated: Quá trình kết ... NIỆM QUÁ TRÌNH HĐH thực nhiều kiểu chương trình: Hệ thống bó – jobs Các hệ thống chia sẻ thời gian – chương trình người dùng/ nhiệm vụ Công việc (job) = trình (process) Quá trình chương trình ... Gagne ©2005 CÁC QUÁ TRÌNH HỢP TÁC Quá trình độc lập không ảnh hưởng không bị ảnh hưởng thực trình khác Quá trình hợp tác ảnh hưởng bị ảnh hưởng thực trình khác Các lợi hợp tác trình Chia sẻ thông...
 • 44
 • 364
 • 0

Bài giảng hệ điều hành chương 3 tiến trình (process)

Bài giảng hệ điều hành  chương 3  tiến trình (process)
... [CT107] Ch3 Tiến trình 16 [CT107] Ch3 Tiến trình Các thao tác Tiến trình Tạo Tiến trình Tạo Tiến Trình Một tiến trình (cha) tạo tiến trình khác (con) Quan hệ “cha–con” tiến trình tạo nên tiến trình ... động tiến trình thực thi (heap) TS Trần Công Án (Khoa CNTT&TT) [CT107] Ch3 Tiến trình [CT107] Ch3 Tiến trình Các khái niệm Khái niệm Tiến trình Chương Trình & Tiến Trình max stack Chương trình ... waiting queues [CT107] Ch3 Tiến trình 15 [CT107] Ch3 Tiến trình Các thao tác Tiến trình Các Thao Tác Cơ Bản Trên Tiến Trình Có thao tác tiến trình: Tạo tiến trình Kết thúc tiến trình TS Trần Công Án...
 • 39
 • 246
 • 0

bài giảng hệ điều hành mạng nâng cao chương vi điều độ tiến trình trong hệ thống phân tán

bài giảng hệ điều hành mạng nâng cao chương vi điều độ tiến trình trong hệ thống phân tán
... Điều độ tiến trình hệ thống phân t án HĐH mạng nâng cao mạ VI Điều độ tiến trình phân tán Điề độ tiế trì tá Điều độ tiến trình • Vấn đề điều độ (co-ordination) hệ thống phân tán • Loại ... i Chỉ tiến trình CS thời điểm HĐH mạng nâng cao mạ VI Điều độ tiến trình phân tán Điề độ tiế trì tá Loại trừ tương h ỗ tập trung HĐH mạng nâng cao mạ VI Điều độ tiến trình phân tán Điề độ tiế ... tương hỗ phân tán (distributed mutual exclusion) • Bầu chọn lãnh đạo hay người điều phối hệ thống HĐH mạng nâng cao mạ VI Điều độ tiến trình phân tán Điề độ tiế trì tá Tại c ần điều độ tiến trình? ...
 • 23
 • 196
 • 0

bài giảng hệ điều hành mạng nâng cao chương iv các cơ chế giao tiếp giữa các tiến trình phân tán

bài giảng hệ điều hành mạng nâng cao chương iv các cơ chế giao tiếp giữa các tiến trình phân tán
... IV Các ch ế giao tiếp tiến trình phân t án HĐH mạng nâng cao mạ IV chế giao tiếp tiến trình chế tiế giữ cá tiế trì Mô hình truy ền thông gi ữa tiến trình HĐH mạng nâng cao mạ IV chế giao ... mạng nâng cao mạ IV chế giao tiếp tiến trình chế tiế giữ cá tiế trì 16 RPC - Ví dụ HĐH mạng nâng cao mạ IV chế giao tiếp tiến trình chế tiế giữ cá tiế trì 17 RPC - Ví dụ HĐH mạng nâng cao ... mạ IV chế giao tiếp tiến trình chế tiế giữ cá tiế trì 18 RPC - Ví dụ HĐH mạng nâng cao mạ IV chế giao tiếp tiến trình chế tiế giữ cá tiế trì 19 chế thực Java RMI HĐH mạng nâng cao mạ IV...
 • 20
 • 194
 • 0

Bài giảng hệ điều hành : LIÊN LẠC GIỮA CÁC TIẾN TRÌNH & VẤN ĐỀ ĐỒNG BỘ HOÁ part 2 pot

Bài giảng hệ điều hành : LIÊN LẠC GIỮA CÁC TIẾN TRÌNH & VẤN ĐỀ ĐỒNG BỘ HOÁ part 2 pot
... P2 P1 Job1; Job2; Làm bảo đảm trình tự thực Job1 Job2 ? Giải pháp P2 P1 Job1; Job2; Hai tiến trình cần trao đổi thông tin diễn tiến xử lý Mô hình tổ chức phối hợp hoạt động hài tiến trình P2 ... ; Job2; 10 Bài toán đồng hoá  Nhiều tiến trình chia sẻ tài nguyên chung đồng thời :    Tranh chấp ? Nhu cầu “độc quyền truy xuất” (mutual exclusion) Các tiến trình phối hợp hoạt động :   ... “độc quyền truy xuất” (mutual exclusion) Các tiến trình phối hợp hoạt động :   Tương quan diễn tiến xử lý ? Nhu cầu “hò hẹn” (rendez-vous) 11 ...
 • 5
 • 207
 • 0

Bài giảng hệ điều hành : LIÊN LẠC GIỮA CÁC TIẾN TRÌNH & VẤN ĐỀ ĐỒNG BỘ HOÁ part 1 pptx

Bài giảng hệ điều hành : LIÊN LẠC GIỮA CÁC TIẾN TRÌNH & VẤN ĐỀ ĐỒNG BỘ HOÁ part 1 pptx
... truy xuất => nhu cầu đồng hoá Message  Liên lạc môi trường phân tán Socket  Liên lạc nhiều môi trường khác biệt Race condition  P1 P2 chia sẻ biến chung hits hits = P1 time read hits (0) hits ... Nhu Cầu Liên Lạc Q  Chia sẻ thông tin p L R  Phối hợp tăng tốc độ xử lý JOB p Q L Các Cơ Chế Liên Lạc      Signal Không truyền liệu Pipe  Truyền ... găng (critical section) P1 read hits (0) CS hits = + P2 read hits (0) CS hits = + CS đoạn chương trình có khả gây tượng race condition Giải pháp tổng quát hits = time P1 P2 hits = hits + hits...
 • 6
 • 184
 • 0

Bài giảng hệ điều hành : QUẢN LÝ TIẾN TRÌNH part 4 doc

Bài giảng hệ điều hành : QUẢN LÝ TIẾN TRÌNH part 4 doc
... lược điều phối  FIFO  RR  SJF  MULTILEVELFEEDBACK  LOTTERY 20 FIFO – RR -SJF  FIFO run  RR  SJF add add run 21 Multilevel Feedback priority 22 Lottery 1 1 P1 P2 P3 P4 1 P1 P2 P3 P4 P2...
 • 5
 • 448
 • 0

Bài giảng hệ điều hành : QUẢN LÝ TIẾN TRÌNH part 3 doc

Bài giảng hệ điều hành : QUẢN LÝ TIẾN TRÌNH part 3 doc
... scheduling : chọn tiến trình khởi động (mang vao nhớ nhận trạng thái ready) Mediumterm scheduling : đònh chuyển tiến trình running sang trạng thái blocked Shorterm scheduling : chọn tiến trình trạng ... CPU hiệu Đảm bảo tất tiến trình tiến triển xử Tất tiến trình ? Đề xuất độ ưu tiên cho tiến trình ? Thời điểm lựa chọn ? (Thời điểm kích hoạt Scheduler()) 16 Mục tiêu điều phối  Hiệu qủa (Efficiency) ... xử chuyển đổi tiểu trình thuộc tiến trình P2 P1 Kernel Kernel mode 15 Lựa chọn tiến trình ?   Tác vụ Scheduler Mục tiêu ?    Tiêu chuẩn lựa chọn ?    Sử dụng CPU hiệu Đảm bảo tất tiến...
 • 6
 • 416
 • 0

Bài giảng hệ điều hành : QUẢN LÝ TIẾN TRÌNH part 2 pdf

Bài giảng hệ điều hành : QUẢN LÝ TIẾN TRÌNH part 2 pdf
... trường đa tiến trình !  Bảo vệ tiến trình :    Ngăn cản tiến trình xâm phạm tài nguyên, can thiệp vàoxử => KGĐC riêng biệt, mode xử Bảo đảm quyền tiến triển xử cho tiến trình => công ... ngữ cảnh tiến trình hành Nạp ngữ cảnh tiến trình chọn general-purpose & floating point registers, coprocessor state… Chi phí chuyển đổi ngữ cảnh :   Giữa tiến trình ? Giữa tiểu trình ? 12 ... sách tiến trình Ready List P1 P4 P5 Waiting Lists R1 P2 P7 R1 P3 P10 R1 P6 Điều phối tiến trình      Mục tiêu ? Các cấp độ điều phối Thời điểm đònh điều phối ? Đánh giá chiến lược điều phối...
 • 6
 • 244
 • 0

Bài giảng hệ điều hành : QUẢN LÝ TIẾN TRÌNH part 1 pot

Bài giảng hệ điều hành : QUẢN LÝ TIẾN TRÌNH part 1 pot
...  CPU vật : làm để tạo ảo giác tiến trình sở hữu CPU riêng ? Dispatcher luân chuyển CPU tiến trình:  Ngữ cảnh xử riêng biệt cho tiến trình (PCB) Dispatching loop : CPU while (1) { interrupt ... tác tiến trình    Tạo lập tiến trình :  Cấp phát tài nguyên cho tiến trình ?  Hoạt động cha độc lập Kết thúc tiến trình :  Thu hồi tài nguyên ?  p buộc kết thúc ? Thay đổi trạng thái tiến ... load state Pnext jump to it } Trạng thái tiến trình ? Nhận CPU ready  Rs  CPU Nhận R running Trả CPU  Rs  CPU blocked Chờ R  Rs  CPU Khối quản tiến trình mô hình multiprocesses Process control...
 • 6
 • 381
 • 0

Bài giảng hệ điều hành : QUẢN LÝ TIẾN TRÌNH part 4 pps

Bài giảng hệ điều hành : QUẢN LÝ TIẾN TRÌNH part 4 pps
... dụ Tiến trình Thời điểm t/g xử vào Thời điểm cấp processor P1 P2 P3 24 27 P1 24 P2 Thời gian ch : P3 P 1: P 2: 23 P 3: 25 4. 5 Các chiến lược điều phối  Chiến lược phân phối xoay vòng:    Tiến ... điểm tiến trình       Tính hướng xuất nhập Tính hướng xử Tương tác hay xử theo lô Độ ưu tiên tiến trình Thời gian sử dụng CPU Thời gian lại để tiến trình hoàn tất 4. 4 Tổ chức điều ... để tổ chức lưu trữ tiến trình:   Danh sách Ready: Chỉ tồn danh sách Danh sách Waiting: Có thể tồn nhiều danh sách 4. 5 Các chiến lược điều phối   Chiến lược FIFO: Tiến trình đưa vào danh sách...
 • 11
 • 180
 • 11

Bài giảng hệ điều hành : QUẢN LÝ TIẾN TRÌNH part 2 docx

Bài giảng hệ điều hành : QUẢN LÝ TIẾN TRÌNH part 2 docx
... Khối điều khiển tiến trình( process control block -PCB)   Quản hoạt động tiến trình Cấu trúc liệu khối điều khiển bao gồm:      Định danh tiến trình Trạng thái tiến trình Ngữ cảnh tiến trình ... tác điều độ tiến trình qua đoạn găng     Tại thời điểm cho phép tiến trình nằm đoạn găng, tiến trình khác có nhu cầu vào đoạn găng phải chờ Tiến trình chờ đoạn găng không ngăn cản tiến trình ... vào đoạn găng Không có tiến trình phải chờ lâu để vào đoạn găng Đánh thức tiến trình hàng đợi để tạo điều kiện cho vào đoạn găng tài nguyên găng giải phóng 2. 4 Điều độ tiến trình qua đoạn găng a...
 • 11
 • 340
 • 14

Bài giảng hệ điều hành : QUẢN LÝ TIẾN TRÌNH part 1 doc

Bài giảng hệ điều hành : QUẢN LÝ TIẾN TRÌNH part 1 doc
... Ready: tiến trình sẵn sàng, chờ cấp CPU Running: tiến trình xử Waiting: tiến trình tạm dừng chờ thiếu tài nguyên hay chờ kiện Halt: Tiến trình hoàn tất Mô tả chuyển trạng thái tiến trình (5) (1) ... thiết bị nhập/xuất 1. 1 Tiến trình( process)?(tt)  Tiến trình bao gồm thành phần: Code, Data, Stack      Code: Thành phần câu lệnh thực Data: Thành phần liệu Stack: Thành phần lưu thông ... (3) Halt 1. 2 Các trạng thái tiến trình( tt)  Tại thời điểm có tiến trình trạng thái Running xử có nhiều tiến trình trạng thái Ready Waiting 1. 3 Chế độ xử tiến trình    Tiến trình HĐH...
 • 11
 • 392
 • 11

Bài giảng hệ điều hành chương 3 liên lạc giữa các tiến trình

Bài giảng hệ điều hành  chương 3 liên lạc giữa các tiến trình
... Nhi 13 Nhận xét message Là chế IPC tổng quát Hỗ trợ liên lạc tiến trính máy Hỗ trợ liện lạc tiến trính hệ thống phân tán Liên lạc hệ thống không đồng ? 10/28/2005 Trần Hạnh Nhi 14 Liên lạc hệ thống ... Chi phí thực cao (system call) Liên lạc tiến trình Liên lạc chiều Pipe HĐH đại : Anomynous Pipe : This… Named Pipe : Unix , Windows NT… Truyền liệu có cấu trúc Liên lạc chiều 10/28/2005 Trần Hạnh ... interface (hardware) Cho phép ứng dụng “plug in” vào mạng cách ẩn dụ Là giao diện lập trình mạng Cho phép tiến trình liên lạc chiều với Thiết lập liên lạc : tạo socket, kết nối chúng với Socket description...
 • 29
 • 156
 • 0

Bài giảng hệ điều hành chương 4 đồng bộ hóa tiến trình

Bài giảng hệ điều hành  chương 4 đồng bộ hóa tiến trình
... phải thay đổi trạng thái tiến trình 10/28/2005 Trần Hạnh Nhi 44 Ý tưởng Hệ Điều hành hỗ trợ primitive : Sleep() : Tiến trình gọi nhận trạng thái Blocked WakeUp(P): Tiến trình P nhận trạng thái ... interleavings : tiến trình “xen vào” trình truy xuất tài nguyên tiến trình khác Giải pháp : bảo đảm tính atomicity cho phép tiến trình hoàn tất trọn vẹn trình truy xuất tài nguyên chung trước có tiến trình ... tổ chức phối hợp hai tiến trình Nhiệm vụ lập trình viên: Thêm đoạn code đồng hóa vào chương trình gốc Thêm : xem mô hình sau P2 P1 Job1; Chờ ; Báo hiệu ; Job2; Nhiều tiến trình ? Không có mô...
 • 85
 • 289
 • 0

Xem thêm