BÀI GIẢNG hệ điều HÀNH ĐỊNH THỜI CPU (CPU SCHEDULING)

Hệ điều hành - Định thời biểu CPU

Hệ điều hành - Định thời biểu CPU
... - Khoa Công Nghệ Thông Tin - Giáo Trình Hệ Điều Hành – V1.0 kỳ CPU dài Sự phân bổ giúp chọn giải thuật định thời CPU hợp lý Hình 0-1 -Thay đổi thứ tự CPU I/O burst III.2 Bộ định thời CPU Bất CPU ... phát CPU Trong phần mô tả nhiều giải thuật định thời CPU có V.1 Định thời đến trước phục vụ trước Giải thuật định thời biểu CPU đơn giản đến trước, phục vụ trước (first-come, first-served-FCFS) ... Cần Thơ - Khoa Công Nghệ Thông Tin - Giáo Trình Hệ Điều Hành – V1.0 VIII Đánh giá giải thuật Chúng ta chọn giải thuật định thời CPU cho hệ thống xác định nào? Có nhiều giải thuật định thời, giải...
 • 22
 • 612
 • 6

Lý thuyết hệ điều hành - Định thời biểu CPU

Lý thuyết hệ điều hành - Định thời biểu CPU
... - Khoa Công Nghệ Thông Tin - Giáo Trình Hệ Điều Hành – V1.0 kỳ CPU dài Sự phân bổ giúp chọn giải thuật định thời CPU hợp Hình 0-1 -Thay đổi thứ tự CPU I/O burst III.2 Bộ định thời CPU Bất CPU ... xử Phần thảo luận tập trung vào vấn đề định thời biểu CPU hệ thống với vi xử đơn Nếu có nhiều CPU, vấn đề định thời tương ứng phức tạp Nhiều khả thử nghiệm thấy với định thời CPU đơn xử lý, ... Trường - 09/2005 Trang 66 Đại Học Cần Thơ - Khoa Công Nghệ Thông Tin - Giáo Trình Hệ Điều Hành – V1.0 Hình 0-4 Hiển thị cách thời gian hoàn thành biến đổi theo định mức thời gian Ngoài ra, định...
 • 22
 • 428
 • 4

Báo cáo đồ án Hệ điều hành Định thời cho CPU & Full Source C#

Báo cáo đồ án Hệ điều hành Định thời cho CPU & Full Source C#
... Định nghĩa hệ điều hành: Nguyễn Văn Cương – Lớp 10T4 Xây dựng chương trình mô giải thuật định thời CPU Hệ điều hành (HĐH): phần quan trọng hệ thống thông tin Mọi hệ thống thông tin gồm thành phần ... nhiên đáng tiếc biết tiến trình cần thời gian để kết thúc xử lý II.1.3 Điều phối không độc quyền điều phối độc quyền Thuật toán điều phối cần xem xét định thời điểm chuyển đổi CPU tiến trình Hệ điều ... lý, đồng thời giả lập máy tính mở rộng tạo giao diện tiện lợi với người sử dụng, hệ điều hành thành phần then chốt thiếu hệ thống máy tính điện tử Một chức quan trọng hệ điều hành quản lý CPU...
 • 36
 • 3,518
 • 20

Bài giảng Hệ điều hành thời gian thực

Bài giảng Hệ điều hành thời gian thực
... gian th c vEi h i6u hành PC ,-c i/m phân lo*i h i6u hành th i gian th c, vxn x> lý th i gian h i6u hành th i gian th c ChCDng cvng 3ng th i giEi thi u m;t s& h i6u hành th i gian th c phI biKn ... H th i gian th c CH NG : H ,I U HÀNH TH I GIAN TH!C REALTIME OPERATING SYSTEM – RTOS MOc ích : GiEi thi u v6 kiKn trúc c0a m;t h i6u hành th i gian th c, khác bi t c0a h i6u hành th i gian th ... ,i)u hành th:i gian th&c nh3n m nh , n khC nHng d& ,oán ràng bu5c v) th:i gian ,áp ;ng Nói chung, h ,i)u hành th:i gian th&c th?:ng ,?Bc phân thành ba kiKu l i là: 1.3 ,-c i/m c0a h i6u hành...
 • 51
 • 593
 • 17

Bài Giảng Hệ Điều Hành-Chương 4 : LẬP LỊCH BIỂU CPU CPU pot

Bài Giảng Hệ Điều Hành-Chương 4 : LẬP LỊCH BIỂU CPU CPU pot
... NỘI DUNG Các khái niệm sở Các tiêu chuẩn lập lịch biểu Các thuật toán lập lịch biểu Lập lịch biểu đa processors Lập lịch biểu thời gian thực (Real-Time Scheduling) Các ví dụ HĐH ... Burst Time P1 24 P2 P3 Giả sử trình đến theo thứ t : P1 , P2 , P3 Biểu đồ Gantt cho lịch biểu: P1 P2 24 P3 27 30 Waiting time: P1 = 0; P2 = 24; P3 = 27 Waiting time trung bình: (0 + 24 + 27)/3 = ... thành hàng đợi: foreground (interactive) background (batch) Mỗi hàng đợi có thuật toán lập lịch biểu riêng foreground – RR background – FCFS Lập lịch biểu làm hàng đợi Lập lịch biểu ưu tiên cố...
 • 44
 • 562
 • 1

bài giảng hệ điều hành mạng nâng cao chương v thời gian và đồng bộ hóa thời gian

bài giảng hệ điều hành mạng nâng cao chương v thời gian và đồng bộ hóa thời gian
... V Thời gian v đồng hoá thời gian HĐH mạng nâng cao mạ Thời gian & đồng thời gian Thờ đồ thờ Thời gian v đồng hoá thời gian • Dịch v thời gian (Time Service) – Yêu cầu v n đề cần giải ... secondary servers, • Số lượng servers phụ thuộc v o số lượng clients HĐH mạng nâng cao mạ Thời gian & đồng thời gian Thờ đồ thờ 18 Tổ chức NTP S ervers HĐH mạng nâng cao mạ Thời gian & đồng thời gian ... b) • Thời gian logic biểu diễn quan hệ nhân HĐH mạng nâng cao mạ Thời gian & đồng thời gian Thờ đồ thờ 21 V dụ trật tự nhân - HĐH mạng nâng cao mạ Thời gian & đồng thời gian Thờ đồ thờ 22 Đồng...
 • 23
 • 262
 • 0

Bài giảng hệ điều hành nâng cao chapter 5 CPU scheduling

Bài giảng hệ điều hành nâng cao  chapter 5 CPU scheduling
... Chapter 5: CPU Scheduling ■ Basic Concepts ■ Scheduling Criteria ■ Scheduling Algorithms ■ Thread Scheduling ■ Multiple-Processor Scheduling ■ Operating Systems ... – th Edition 5. 2 Silberschatz, Galvin and Gagne ©2009 Objectives ■ To introduce CPU scheduling, which is the basis for multiprogrammed operating systems ■ To describe various CPU- scheduling algorithms ... Sequence of CPU and I/O Bursts Operating System Concepts – th Edition 5. 5 Silberschatz, Galvin and Gagne ©2009 Histogram of CPU- burst Times Operating System Concepts – th Edition 5. 6 Silberschatz,...
 • 67
 • 208
 • 0

Bài giảng hệ điều hành

Bài giảng hệ điều hành
... nguyên b Hệ điều hành đơn chơng hệ điều hành đa chơng (MultiUsers) - Hệ điều hành đơn chơng Tại thời điểm xác định hệ điều hành cho phép ngời sử dụng thao tác mà - Hệ điều hành đa chơng Hệ điều hành ... loại hệ điều hành a Hệ điều hành đơn nhiệm hệ điều hành đa nhiệm Dựa vào cách thức đa chơng trình vào nhớ, chọn chơng trình có sẵn nhớ để processor thực hiện, ngời ta phân thành: hệ điều hành ... lập trình hệ thống, vị trí họ bên hệ điều hành Họ quan sát module, thành phần hệ thống, quan sát mối quan hệ chúng Đây quan điểm suốt trình khảo sát nghiên cứu hệ điều hành - Nh HĐH hệ chuyên...
 • 96
 • 1,107
 • 9

Bài giảng hệ điều hành

Bài giảng hệ điều hành
... 12 1.2 PHÂN LOẠI HỆ ĐIỀU HÀNH Dưới góc độ loại máy tính Hệ điều hành dành cho máy MainFrame Hệ điều hành dành cho máy Server Hệ điều hành dành cho máy nhiều CPU Hệ điều hành dành cho máy ... (PC) Hệ điều hành dành cho máy PDA (Embedded OS - hệ điều hành nhúng) Hệ điều hành dành cho máy chun biệt Hệ điều hành dành cho thẻ chíp (SmartCard) 09/12/12 Vũ Đức Lung 13 1.2 PHÂN LOẠI HỆ ĐIỀU ... quan hệ điều hành 09/12/12 Vũ Đức Lung 1.1 Tổng quan • Giới thiệu – Đònh nghóa hệ điều hành – Cấu trúc hệ thống máy tính – Các chức hệ điều hành 09/12/12 Vũ Đức Lung Đònh nghóa • Hệ điều hành...
 • 34
 • 1,553
 • 10

Bài giảng hệ điều hành tổng quan

Bài giảng hệ điều hành tổng quan
... Interconnection): – Kết nối vận chuyển thông tin thànhphần với Sơ đồ cấu trúc Bộ xử lý trung tâm Bộ nhớ Liên kết hệ thống Hệ thống vào Bộ xử lý trung tâm (CPU) • Chức – điều khiển hoạt động máy tính – xử lý ... động bản: – CPU hoạt động theo chương trình nằm nhớ Các thành phần CPU Các thành phần CPU • Đơn vị điều khiển (Control Unit – CU): – điều khiển hoạt động máy tính theo chương trình định sẵn • ... Cấu trúc đa bus Cấu trúc đơn bus • Bus hệ thống phục vụ yêu cầu trao đổi liệu thời điểm • Bus hệ thống phải có tốc độ tốc độ bus môđun nhanh hệ thống • Bus hệ thống phụ thuộc vào cấu trúc bus (các...
 • 79
 • 772
 • 3

Bài giảng hệ điều hành phần mềm hệ thống

Bài giảng hệ điều hành phần mềm hệ thống
... niệm hệ điều hành: Hệ điều hành hệ thống chương trình đảm bảo quản lý tài nguyên hệ thống tính toán cung cấp dịch vụ cho người sử dụng • Hệ điều hành cài đặt đĩa • Ví dụ: – – – – IBM360 có hệ điều ... application programs Phần mềm hệ thống • Là phần mềm cho phép phần mềm ứng dụng tương tác với máy tính giúp máy tính quản lý điều khiển hoạt động tài nguyên phần cứng • Có ba loại: – Hệ điều hành (Operating ... trúc hệ điều hành 2.4 Lịch sử phát triển TỔNG QUAN  Sơ lược lịch sử hệ điều hành cho máy tính – Có nhiều loại hệ điều hành (HĐH) sử dụng máy tính ngày nay: o mainframe thường dùng hệ điều hành...
 • 67
 • 1,378
 • 6

Slide bài giảng hệ điều hành

Slide bài giảng hệ điều hành
... Hệ điều hành Linux s Lịch sử Linux s Nguyên tắc thiết kế s Lập trình Kernel Modules s Quản lý trình s Định thời s Quản lý nhớ s Hệ thống file s Hệ thống xuất nhập (I/O) ... SVR4 UNIX semantics, để hoạt động BSD 21.10 Các thành phần hệ thống Linux 21.11 Các thành phần hệ thống Linux(Cont.) s Giống thực UNIX, code tạo thành Linux gồm có phần chính; quan trọng khác biệt ... trọng hệ điều hành q Kernel code thực thi chế độ kernel với khả truy xuất đến tất tài nguyên vật lý máy tính q Tất mã kernel cấu trúc giữ liệu giữ không gian địa đơn 21.12 Các thành phần hệ thống...
 • 62
 • 717
 • 7

Bài giảng hệ điều hành - bộ nhớ ảo

Bài giảng hệ điều hành - bộ nhớ ảo
... Stack -9 .1 3- Thuật tốn “Lâu chưa sử dụng” (Least-recently-used LRU) Thời điểm t Chuỗi tham khảo Bộ nhớ thực có frame 2 1 2 3 4 4 3 2 10 11 5 5 1 2 3 2 -9 .1 4- Thuật tốn “Lâu chưa sử dụng” (Least-recently-used ... trang phân đoạn phải nằm nhớ lúc thi hành Ưu điểm: – Có nhiều tiến trình nhớ -> giải thuật lập lịch tối ưu -> nâng cao mức độ đa chương – Một tiến trình lớn kích thước nhớ -9 . 2- Ngun lý cục   Các ... phân đoạn từ nhớ vào nhớ phụ ngược lại – Ngun lý cục – Đĩa cứng hoạt động theo khối – Dự đốn trang phân đoạn dựa vào lịch sử truy xuất vùng nhớ trước -9 . 5- Các vấn đề liên quan đến nhớ ảo  Các sách...
 • 19
 • 1,761
 • 9

Bài giảng hệ điều hành

Bài giảng hệ điều hành
... tác  Sự cộng tác trình yêu cầu hệ điều hành hỗ trợ chế giao tiếp chế đồng hoạt động trình -9.21- Interprocess communication (IPC)  IPC chế cung cấp hệ điều hành nhằm giúp trình – giao tiếp ... completion waiting -9.7- Process control block  Mỗi trình hệ thống cấp phát process control block (PCB)  PCB cấu trúc liệu quan trọng hệ điều hành -9.8- Khơng gian địa Văn – Đoạn mã chương trình ... cảnh (context switch) -9.12- Yêu cầu hệ điều hành  Hỗ trợ thực thi luân phiên nhiều trình – Hiệu suất sử dụng CPU – Thời gian đáp ứng  Phân phối tài nguyên hệ thống hợp lý – tránh deadlock, trì...
 • 23
 • 684
 • 1

Xem thêm