BÀI GIẢNG hệ điều HÀNH cấu TRÚC của hệ điều HÀNH

Bài giảng CNC chương 3 cấu trúc của chương trình CNC và các lệnh trước khi di chuyển dụng cụ

Bài giảng CNC  chương 3 cấu trúc của chương trình CNC và các lệnh trước khi di chuyển dụng cụ
... 1 Cấu trúc chương trình CNC Cấu trúc chương trình NC theo tiêu chuẩn ISO- 69 83 Tiêu đề Đầu băng Vùng chương trình Bắt đầu chương trình Vùng ghi Cuối chương trình Cấu trúc block Số thứ tư Lệnh ... chương trình Chương trình Chương trình Thế hệ thứ Chương trình cháu Thế hệ thứ hai 20 Cách gọi chương trình Lệnh M98 đứng chung với lệnh chuyển động Khi lệânh chuyển động thực trước gọi chương trình ... đơn giản vòêc lập trình – Một chương trình gọi chương trình nhìều lần – Một chương trình gọi chương trình cháu nhiều lần 17 Cấu trúc chương trình Một chương trình Số chương trình (hoặc (:) trường...
 • 107
 • 194
 • 0

Bài giảng đệ quy môn cấu trúc dữ liệu

Bài giảng đệ quy môn cấu trúc dữ liệu
... giải thuật đệ quy  Biết cách diễn đạt tác vụ hướng đệ quy  Biết cách thực hàm đệ quy  Phân loại loại đệ quy  Giải thích cách chạy hàm đệ quy  Biết cách khử số giải thuật đệ quy 1- Đệ quy (Recursion) ... đệ quy 12 Viết hàm xuất hệ 8, hệ 16 cho số long n 5- Phân loại hàm đệ quy  (1) (2) (3) (4) 13 Tùy thuộc cách diễn đạt tác vụ đệ quy mà có loại đệ quy sau Đệ quy tuyến tính Đệ quy nhị phân Đệ ... quy lại đưa tham số tác vụ đệ quy tương ứng vào stack } Bài toán tháp Hà Nội khử - đệ quy Giải thuật đệ quy 39 Tóm tắt    40 Hàm đệ quy hàm mà thân hàm lại gọi Hàm đệ quy hiệu qủa vì: tốn nhớ...
 • 42
 • 1,086
 • 10

Bài giảng - Giáo án: Bài giảng lập trình web cấu trúc lập trình ASP NET framework và tìm hiểu về C#

Bài giảng - Giáo án: Bài giảng lập trình web cấu trúc lập trình ASP NET framework và tìm hiểu về C#
... trang Default.aspx hình sau: Hình ASP. NET NET FRAMEWORK ASP. NET phần NET FrameWork Để xây dựng trang asp. NET bạn cần thêm vào đặc tính netframework NetFrameWork chứa đựng hai phần FrameWork Class ... cho ngôn ngữ khác 1.4 Hiểu điều khiển Asp. net Các điều khiển asp. net phần quan trọng ASP. NET Framework Control ASP. NET lớp mà thực thi server đưa nội dung trình duyệt ASP. NET có 70 control mà ... System.Text.RegularExpressions System .Web System .Web. Caching System .Web. SessionState System .Web. Security System .Web. Profile System .Web. UI System .Web. UI.WebControls System .Web. UI.WebControls.WebParts 1.2 Hiểu Assembly:...
 • 165
 • 343
 • 1

Giáo án - bài giảng: Giới thiệu về cấu trúc máy tính rong lập trình hợp ngữ

Giáo án - bài giảng: Giới thiệu về cấu trúc máy tính rong lập trình hợp ngữ
... ROM RAM Bus h thng CPU Giao tip nhp Giao tip xut Thit b nhp: - Bn phớm - Chut - Scanner - a Thit b xut: - Mn hỡnh - Mỏy in - Mỏy v - a Thit b ngoi i Hỡnh 1.3 S mt h thng mỏy tớnh S ca mt ... phn cng hay vi chng trỡnh: - Cỏc lnh nhõn, chia s nguyờn - Cỏc lnh x lý du chm ng - Cỏc lnh gi th tc v quay v t lnh gi th tc - Cỏc lnh m - Cỏc lnh qun lý chui ký t - Cỏc c trng lm tng tc tớnh ... X CF - OF (Overflow - trn): OF = xỏc nh trn s hc, xy kt qu vt ngoi phm vi biu din - DF (Direction- hng): xỏc nh hng chuyn chui, DF = CPU lm vic vi chui theo th t t phi sang trỏi v ngc li - IF...
 • 130
 • 352
 • 1

Bài giảng Next Generation Network :Cấu trúc NGN part 8 ppt

Bài giảng Next Generation Network :Cấu trúc NGN part 8 ppt
... BÀI GIẢNG NGN Chương 2: Cấu trúc NGN MPLS Đối với nhà thiết kế mạng mà nói, phát triển nhanh chóng, mở rộng không ... tuyến hoàn toàn khả thi Đây điểm vượt trội MPLS so với đònh tuyến cổ điển - 56 - BÀI GIẢNG NGN Chương 2: Cấu trúc NGN Ngoài ra, MPLS có chế chuyển tuyến (fast rerouting) Do MPLS công nghệ chuyển ... cậy vấn đề thực tiễn khiến việc triển khai MPLS mạng Internet bò chậm lại - 57 - BÀI GIẢNG NGN Chương 2: Cấu trúc NGN BẢNG SO SÁNH GIỮA CÁC CÔNG NGHỆ Công nghệ IP ATM MPLS Bản chất - Là giao -...
 • 4
 • 140
 • 0

Bài giảng Next Generation Network :Cấu trúc NGN part 7 pdf

Bài giảng Next Generation Network :Cấu trúc NGN part 7 pdf
... triển mạnh mẽ dòch vụ công nghệ tác động trực tiếp đến phát triển cấu trúc mạng - 51 - BÀI GIẢNG NGN Chương 2: Cấu trúc NGN Hình 2-16 Các xu hướng phát triển công nghệ mạng IP Sự phát triển đột ... BÀI GIẢNG NGN Chương 2: Cấu trúc NGN IV CÁC CÔNG NGHỆ LÀM NỀN CHO MẠNG THẾ HỆ MỚI Ngày nay, yêu cầu ngày tăng số ... thống theo chặng Ở cách này, nút mạng tính toán mạng chuyển tin cách độc - 52 - BÀI GIẢNG NGN Chương 2: Cấu trúc NGN lập Phương thức này, vậy, yêu cầu kết tính toán phần đònh tuyến tất nút phải...
 • 5
 • 137
 • 0

Bài giảng Next Generation Network :Cấu trúc NGN part 6 pps

Bài giảng Next Generation Network :Cấu trúc NGN part 6 pps
... gian thực cho DSP Phân bổ kênh DS0 Truyền dẫn thoại ( mã hóa, nén, đóng gói) - 46 - BÀI GIẢNG NGN Chương 2: Cấu trúc NGN - Đối với Signaling Gateway, MGC cung cấp : Các loại SS7 Các xử lý thời gian ... BÀI GIẢNG NGN SCP STP Chương 2: Cấu trúc NGN STP Signaling Layer SS7 TCAP SCP ISUP/ TCAP Sianalling Gateway Appl Server ... phải đảm bảo lưu trữ thông tin trạng thái, thông tin cấu hình, lộ trình,… - 47 - BÀI GIẢNG NGN Chương 2: Cấu trúc NGN - Dung lượng đóa chủ yếu sử dụng cho trình đăng nhập (logging), không yêu cầu...
 • 5
 • 86
 • 0

Bài giảng Next Generation Network :Cấu trúc NGN part 5 pps

Bài giảng Next Generation Network :Cấu trúc NGN part 5 pps
... khác Trên chức mạng NGN Và tùy thuộc vào nhu cầu thực tế mà mạng có thêm chức khác - 41 - BÀI GIẢNG NGN Chương 2: Cấu trúc NGN III CẤU TRÚC VẬT LÝ NGN - Next Gerneration Network – cần hiểu rõ ... Media Server (MS) Application Server (Feature Server) - 43 - BÀI GIẢNG NGN Chương 2: Cấu trúc NGN 2.1 Media Gateway (MG) Hình 2-13 Cấu trúc Media Gateway Media Gateway cung cấp phương tiện để truyền ... trúc vật lý mạng NGN - 42 - Wireless PC xDSL Digi TV Business/ Residental Users BÀI GIẢNG NGN Chương 2: Cấu trúc NGN Các thành phần mạng chức SOFSWITCH Web PSTN IVR Directory Charging Server AAA...
 • 5
 • 152
 • 0

Bài giảng Next Generation Network :Cấu trúc NGN part 4 pdf

Bài giảng Next Generation Network :Cấu trúc NGN part 4 pdf
... BÀI GIẢNG NGN Chương 2: Cấu trúc NGN ISDN, di động vô tuyến, di động vệ tinh, vô tuyến cố đònh, VoDSL, VoIP, … 2.2 ... Gateway), MS (Media Sever), FS (Feature Server), AS (Application Server) - 36 - BÀI GIẢNG NGN Chương 2: Cấu trúc NGN Mạng viễn thông # * SS7 Softswitch MGC / call Agent Signaling Gateway Media ... điều khiển riêng cho dòch vụ : thoại / báo hiệu số 7, ATM / SVC, IP/MPLS, … - 37 - BÀI GIẢNG NGN Chương 2: Cấu trúc NGN Các server đặc tính, Server ứng dụng, Các giao thức, giao diện mở, API báo...
 • 5
 • 145
 • 0

Bài giảng Next Generation Network :Cấu trúc NGN part 3 ppsx

Bài giảng Next Generation Network :Cấu trúc NGN part 3 ppsx
... Lớp truy nhập truyền dẫn Hình 2- Cấu trúc mạng dòch vụ NGN (góc độ dòch vụ) Với API : Application Program Interface - 32 - BÀI GIẢNG NGN Chương 2: Cấu trúc NGN Phân tích Các server ứng dụng Lớp ... Access) Các server phương tiện đặc biệt nhiều chức khác nhau, chẳng hạn cung - 33 - BÀI GIẢNG NGN Chương 2: Cấu trúc NGN cấp âm quay số thông báo Ngoài ra, chúng có chức tiên tiến : trả lời tiếng ... điểm chung bao gồm lớp chức sau : - Lớp nết nối (Access + Transport/ Core) - 31 - BÀI GIẢNG NGN Chương 2: Cấu trúc NGN - Lớp trung gian hay lớp truyền thông (Media) - Lớp điều khiển (Control)...
 • 5
 • 149
 • 0

Bài giảng Next Generation Network :Cấu trúc NGN part 2 pps

Bài giảng Next Generation Network :Cấu trúc NGN part 2 pps
... Dữ liệu • Thoại Thoại Dữ liệu Thoại BÀI GIẢNG NGN Chương 2: Cấu trúc NGN Mạng tương lai gần: IP/MPLS IP RPT GE SDH/ SONET, GE BÀI GIẢNG NGN Chương 2: Cấu trúc NGN Sự phát triển mạng hữu tuyến dựa ... BÀI GIẢNG NGN Chương 2: Cấu trúc NGN mạch mềm phục vụ ứng dụng, bảo đảm cho dòch vụ thoại nội hạt dòch vụ IP Sự tiến hóa từ mạng có lên NGN Sự phát triển từ PSTN lên NGN Thoại dòch ... A-link RDT VoPacket POTS IMT Trunk gateway Residental gateway Media Server - 26 - PSTN BÀI GIẢNG NGN Chương 2: Cấu trúc NGN Đối với mạng dòch vụ khác : C a ùc S e rv e r d òc h v u ï v a ø q u a...
 • 5
 • 131
 • 0

Bài giảng Next Generation Network :Cấu trúc NGN part 1 docx

Bài giảng Next Generation Network :Cấu trúc NGN part 1 docx
... mạng hành Một kiến trúc NGN khả thi phải hỗ trợ dòch vụ qua nhiều nhà cung cấp khác Mỗi nhà cung cấp mạng hay dòch vụ thực thể riêng lẻ - 21 - BÀI GIẢNG NGN Chương 2: Cấu trúc NGN với mục tiêu ... Data/IP Network Wireline Access Các mạng truy nhập, truyền dẫn, chuyển mạch riêng lẻ Wireless Access Cable Access Liên mạng sở IP Hình 2-3 Sự hội tụ mạng - 23 - BÀI GIẢNG NGN Chương 2: Cấu trúc NGN ... nghệ lớp phải thỏa mãn: • Càng đơn giản tốt • Tối ưu truyền tải gói liệu - 22 - BÀI GIẢNG NGN Chương 2: Cấu trúc NGN • Khả giám sát chất lượng, giám sát lỗi bảo vệ, khôi phục mạng có cố phải tiêu...
 • 5
 • 113
 • 0

Bài giảng: QUI MÔ VÀ CẤU TRÚC DÂN SỐ potx

Bài giảng: QUI MÔ VÀ CẤU TRÚC DÂN SỐ potx
... Tháp dân số Việt Nam2010 loại tháp dân số  Tháp dân số tiến biến (đáy lớn) Dân số trẻ  Tháp dân số tĩnh biến (thành thẳng đứng) Dân số trưởng thành  Tháp dân số thoái biến (đáy nhỏ dần) Dân số ... I .Qui dân số  Là toàn dân số thống kê hết  Số báo cáo, để báo cáo,so sánh số dân trung bình(thời điểm năm)  Những phương thức để xác định tổng số - Tổng điều tra dân số - Sổ hộ ... truyền thống xã hội Cấu trúc chủng tộc dân số Việt Nam Kinh 0.862 Tày 0.019 Thái 0.017 Mường 0.015 Khơme 0.014 Hoa 0.011 Nùng 0.011 H’Mong 0.010 Cấu trúc chủng tộc dân số Việt nam 2.Vùng định...
 • 36
 • 265
 • 0

Bài giảng mở đầu về cấu trúc dữ liệu

Bài giảng mở đầu về cấu trúc dữ liệu
... c a c u trúc d li u 1.1 Vai trò c a c u trúc d li u Yêu c u x lý Bài toán máy tính ð i tư ng d li u Khi gi i quy t toán th c t c n quan tâm: T ch c bi u di n ñ i tư ng th c t Ch n c u trúc d li ... viên Sinh viên … 1.1 Vai trò c a c u trúc d li u Môn Sinh viên li u + gi i thu t = chương trình Môn Sinh viên C u trúc d Môn … … … … 1.1 Vai trò c a c u trúc d li u Phân tích ví d Phương án Dùng ... Ki u d li u c Ki u m u tin(c u trúc) Ki u m u tin ki u d li u mà m i ph n t c a t p h p giá tr có th khác c u trúc Ki u m u tin cho phép mô t ñ i tư ng có c u trúc ph c t p Khai báo struct ...
 • 7
 • 86
 • 0

BÁO CÁO THỰC TẬP-ĐỀ TÀI ỨNG DỤNG PHẦM MỀM ADOBE FLASH PROFESSIONAL XÂY DỰNG BÀI GIẢNG ĐIIỆN TỬ MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT

BÁO CÁO THỰC TẬP-ĐỀ TÀI ỨNG DỤNG PHẦM MỀM ADOBE FLASH PROFESSIONAL XÂY DỰNG BÀI GIẢNG ĐIIỆN TỬ MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT
... cứu ứng dụng phần mềm adobe flash professional xây dựng giảng điện tử môn câu trúc liệu giải thuật Đề tài nghiên cứu hệ thống hóa sở lý luận phương pháp thiết kế giảng điện tử ứng dụng phần mềm ... - học môn cấu trúc liệu giải thuật, làm sở cho việc thiết kế chương trình mô giải thuật xếp nhiều giải thuật khác môn học cấu trúc liệu giải thuật *Về mặt thực tiễn :  Hiện xu hướng áp dụng phương ... cấu trúc liệu để giải toán Nội dung môn học bao gồm hai phần:  Những vấn đề mối quan hệ cấu trúc liệu giải thuật, phân tích thiết kế thuật toán, giải thuật đệ qui;  Giới thiệu số cấu trúc liệu...
 • 41
 • 167
 • 0

Xem thêm