BÀI GIẢNG các THÀNH PHẦN của hệ THỐNG THÔNG TIN

Các thành phần của hệ thông tin quang

Các thành phần của hệ thông tin quang
... THNG THễNG TIN QUANG CHNG 1: S LC V H THNG THễNG TIN QUANG 1.1 Lch s phỏt trin ca h thng thụng tin quang Nh chỳng ta ó bit thụng tin quang hc ó cú t lõu i Cho ti th k 18 thụng tin quang hc theo ... thụng tin ln) thỡ cn thit cú tr m lp Tớn hiu Tớn hiu O O E E K Cỏp quang Cỏp quang S trm lp 1.3 ng dng v u nhc im ca h thng thụng tin quang Nhng ng dng ca si quang - Si quang c ng dng thụng tin ... si quang ó v ang c s dng rng rói lnh vc thụng tin v cỏc mc ớch khỏc Chng II Cỏc thnh phn ca h thng thụng tin quang 2.1 Lý thuyt chung v quang dn 2.1.1 C s quang hc S truyn ỏnh sỏng trờn si dn quang...
 • 121
 • 285
 • 1

bài giảng hệ thống thông tin - chương 1 các thành phần của hệ thống thông tin

bài giảng hệ thống thông tin - chương 1 các thành phần của hệ thống thông tin
... HTTT bao gồm thành phần chính: - Phần cứng - Phần mềm - Nguồn nhân lực - Dữ liệu - Mạng • Phần cứng, phần mềm đối tượng trung tâm HTTT nguồn nhân lực đóng vai trò định 22/07/2 014 Bài giảng HTTT ... DUNG 3 .1 Mô hình tổng quát 3.2 Phần cứng 3.3 Phần mềm 3.4 Hệ thống mạng 3.5 Dữ liệu 3.6 Con người 22/07/2 014 Bài giảng HTTT KT&QL 3 .1 Mô hình tổng quát 22/07/2 014 Bài giảng HTTT KT&QL Các yếu ... người • Bảo trì hệ thống: - Phân tích viên hệ thống - Lập trình viên - Kỹ thuật viên • Sử dụng hệ thống - Lãnh đạo - Kế toán, Tài vụ - Kế hoạch, Tài 22/07/2 014 Bài giảng HTTT KT&QL 35 Năng lực...
 • 38
 • 192
 • 0

Các thành phần của Hệ thống thông tin

Các thành phần của Hệ thống thông tin
... t h th ng thông tin s d i, ph n c ng, ph n m m, m ng ngu n d li th c hi n vi c nh p, x lý, xu t, , ki m soát trình chuy n i d li u thành s n ph m thông tin HTTT bao g m ngu n l c (thành ph n) ... trình x lý d li u thành thông tin Nh p d li u vào: u tiên quy trình, d li u vào có , xác vi c x lý thông tin m i có ý ngh a n trung tâm có X lý d li u thành thông tin: vai trò quy nh quy trình ... i thành ph n nh p x lý c a h th m b o r ng k t qu ú c th c hi n 11/04/2009 Bài gi ng HTTT KT&QL • c x lý thông tin ph bi n: X lý theo lô/m (Batch Processing): Các giao d ch di n ra, (thông tin) ...
 • 44
 • 1,119
 • 3

CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN

CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN
... trình XLTT • Hệ thống xử lý thông tin thủ công • Hệ thống xử lý thông tin tin học hóa phần Hệ thống xử lý thông tin tin học hóa đồng 12/12/13 Bài giảng HTTT KT&QL Hệ thống xử lý thông tin thủ công ... tăng lên chưa đảm bảo đồng thông tin HT 12/12/13 Bài giảng HTTT KT&QL Hệ thống xử lý thông tin tin học hóa đồng • Đây giai đoạn phát triển cao trình XLTT • Trong hệ thống, người ta sử dụng mạng ... độ tin cậy hệ thống thông tin cách sử dụng nhiều thiết bị dự phòng mạng, thiết bị có khả thay thiết bị vận hành gặp cố Tiết kiệm chi phí Vì xử lý thực máy chủ nhìn chung giá thành toàn hệ thống...
 • 25
 • 303
 • 0

CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN

CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN
... KT&QL 25 Câu hỏi ôn tập • Phần cứng hệ thống thông tin bao gồm thành phần nào? Thành phần quan trọng nhất? • Phần mềm gì? Cho biết dạng phần mềm sử dụng hệ thống thông tin quản lý ? • Nhà quản ... thể điều hành sử dụng hệ thống thông tin, chia làm hai nhóm: ­ Xây dựng bảo trì hệ thống: • • • • Phân tích viên hệ thống Lập trình viên Kỹ thuật viên ­ Sử dụng hệ thống: Các cấp quản lý ( thiết ... quan tâm tới vấn đề lựa chọn mua thiết bị phần cứng phần mềm? • Vì nói sở liệu hạt nhân hệ thống thông tin? Hệ quản trị sở liệu sử dụng hệ thống thông tin với mục đích gì? • Mô tả dạng mạng LAN,...
 • 44
 • 248
 • 0

Chương 2: CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN

Chương 2: CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN
... trình XLTT • Hệ thống xử lý thông tin thủ công • Hệ thống xử lý thông tin tin học hóa phần Hệ thống xử lý thông tin tin học hóa đồng 14/10/2009 Bài giảng HTTT KT&QL Hệ thống xử lý thông tin thủ ... tăng lên chưa đảm bảo đồng thông tin HT 14/10/2009 Bài giảng HTTT KT&QL Hệ thống xử lý thông tin tin học hóa đồng • Đây giai đoạn phát triển cao trình XLTT • Trong hệ thống, người ta sử dụng mạng ... chưa phát triển 14/10/2009 Bài giảng HTTT KT&QL Hệ thống xử lý thông tin tin học hóa phần • Quy mô sản xuất ngày phát triển khối lượng dòng thông tin kinh tế tăng lên không ngừng nên sử dụng quy...
 • 28
 • 335
 • 0

Tài liệu Chương 2 CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN docx

Tài liệu Chương 2 CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN docx
... NỘI DUNG CHƯƠNG 2. 1 Mô hình tổng quát 2. 2 Phần cứng 2. 3 Phần mềm 2. 4 Hệ thống mạng 2. 5 Dữ liệu 2. 6 Con người 02/ 02/ 14 Bài giảng HTTT KT&QL Khung tri thức HTTT 2. 1 Mô hình tổng quát 02/ 02/ 14 Bài ... cập cách dễ dàng, thuận tiện nhanh chóng 02/ 02/ 14 Bài giảng HTTT KT&QL 28 2. 5 Dữ liệu • Cơ sở liệu kinh tế quản lý bao gồm: ­ Cơ sở liệu nhân lực ­ Cơ sở liệu tài ­ Cơ sở liệu kế toán ­ Cơ sở liệu ... bị vận hành gặp cố • Việc quản lý tài nguyên hệ thống thống tập trung • Thông tin cập nhật thường xuyên, liên tục 02/ 02/ 14 Bài giảng HTTT KT&QL 19 2. 4 Hệ thống mạng (tiếp) • Ưu điểm mạng máy...
 • 40
 • 613
 • 0

Chương 2 “ Các thành phần của hệ thống máy tính” pptx

Chương 2 “ Các thành phần của hệ thống máy tính” pptx
... +12V cho CPU Các đầu nối 20 chân khác biệt chân Nếu bỏ chân 11, 12, 23 , 24 (theo quy ước hình) đầu nối 24 chân trở thành đầu nối 20 chân Chính điều mà số nguồn máy tính thiết kế loại đầu cắm 20 +4 ... cho máy Laptop gồm thành phần chính: - CPU Intel Pentium M - Bo mạch chủ Intel 855 trở lên - Kết nối Wireless Intel Pro Các công nghệ tương tự không đảm bảo thành phần thành phần không tiêu chuẩn ... có bên chương trình Khi kích hoạt chương trình xảy là: Chương trình lưu bên HDD đưa vào nhớ RAM Ở chương trình loạt lệnh CPU CPU sử dụng mạch phần cứng gọi memory controller để tải liệu chương...
 • 91
 • 1,553
 • 1

Báo cáo " Nâng cấp động các thành phần của hệ thống phân tán " doc

Báo cáo
... TOÁN Hệ thống thống tin ngày mở rộng để phục vụ với nhiều mục đích khác Nhất hệ thống phân tán đòi hỏi yêu cầu thay đổi Các yêu cầu gọi chung việc nâng cấp hệ thống Các hệ thống lớn nâng cấp tay, ... động cho hệ thống phân tán, nâng cấp tự động nút cách nhận biết có phiên cung cấp, từ tự động lan truyền tới nút hỗ trợ Việc nâng cấp không làm ảnh hưởng tới dịch vụ khác mà hệ thống cung cấp Với ... lớn nâng cấp tay, cần tự động nâng cấp hệ thống Với lý trên, luận văn tập trung nghiên cứu làm thể đáp ứng yêu cầu thay đổi hệ thống phân tán mà đảm bảo cho hệ thống hoạt động bình thường ổn định...
 • 4
 • 221
 • 0

Các thành phần của hệ thống thông tin địa lý

Các thành phần của hệ thống thông tin địa lý
... phữỡng phĂp kát nối thổng tin v trẵ (topology) v thổng tin thuởc tẵnh (attributes) cừa cĂc ối tữủng a lỵ (im, ữớng Ôi diằn cho cĂc ối tữủng trản bã mt trĂi Đt) Hai thổng tin ny ữủc tờ chực ... gian v thổng tin thuởc tẵnh mởt cĂch tĂch biằt hoc tờng hủp cÊ hai - Tữỡng tĂc vợi ngữới dũng (Query input): Giao tiáp vợi ngữới dũng l yáu tố quan trồng nhĐt cừa bĐt ký hằ thống thổng tin no CĂc ... Nhỳng thổng tin a lỵ cõ nghắa l s bao gỗm cĂc dỳ kiằn vã (1) v trẵ a lỵ, (2) thuởc tẵnh (attributes) cừa thổng tin, (3) mối liản hằ khổng gian (spatial relationships) cừa cĂc thổng tin, v (4)...
 • 7
 • 205
 • 0

Khí nén - Các thành phần của hệ thống điều khiển khí nén potx

Khí nén - Các thành phần của hệ thống điều khiển khí nén potx
... biến Các phần xử lý tín hiệu Phần tử YES Phần tử NOT Phần tử AND Phần tử OR Phần tử NAND Phần tử NOR Phần tử Flip-Flop Phần tử thời gian 31 Chương – Các phần tử đưa & xử lý tín hiệu ĐIỀU KHIỂN KHÍ ... thủy - khí Bảng chân lý a b S L 0 L 0 L L L Tín hiệu Hình 3.30 Phần tử NOR 41 Chương – Các phần tử đưa & xử lý tín hiệu ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN & THỦY LỰC 4.2.7 Phần tử nhớ Flip-Flop Như chúng biết phần ... thủy -khí Sơ đồ trạng thái a L L S p s=a Tín hiệu vào Tín hiệu Kí hiệu thủy -khí Bảng chân lý a S L L 0 Hình 3.26 Phần tử logic NOT 39 Chương – Các phần tử đưa & xử lý tín hiệu ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN...
 • 15
 • 377
 • 1

Bài giảng: Các thành phần của ngôn ngữ lập trình ppt

Bài giảng: Các thành phần của ngôn ngữ lập trình ppt
... Các nội dung Các thành phần Một số khái niệm Các thành phần a Bảng chữ b Cú pháp c Ngữ nghĩa Các thành phần a Bảng chữ   Khái niệm bảng chữ cái: Là tập kí tự dùng để viết chương trình ... Tên người lập trình đặt:    Khái niệm: tên người lập trình đặt dùng với ý nghĩa riêng, xác định cách khai báo trước sử dụng.Câc tên không trùng với tên dành riêng Ví dụ: Tên người lập trình đặt: ... gọi từ khóa):      Tên chuẩn:      Khái niệm: tên ngôn ngữ lập trình qui định dùng với ý nghĩa riêng xác định, người lập trình không sử dụng với ý nghĩa khác Ví dụ: Trong Pascal: program,...
 • 11
 • 226
 • 0

Kiến trúc và chức năng các thành phần của hệ thống IPTV

Kiến trúc và chức năng các thành phần của hệ thống IPTV
... MPEG-2 Do đó, MPEG-4 Part 10 lựa chọn để ứng dụng IPTV Trang 40 III Kiến trúc chức thành phần hệ thống IPTV Hình 1.16: Cấu trúc hệ thống IPTV Các thiết bị tích hợp IRD Những thiết bị sử dụng ... người sử dụng IPTV 14 Các thiết bị người dùng IPTVCD IPTVCD thiết bị phần cứng mà để giới hạn kết nối IPTV Trong hệ thống IPTV IPTVCD RG IP set-top-box.Trong mạng IPTV tất thành phần kết hợp chặt ... đến hệ thống bảo mật để bảo vệ nội dung Mục đích hệ thống bảo mật IPTV để giới hạn truy cập thuê bao bảo vệ chống lại việc ăn cắp nội dung IPTV Hệ thống bảo mật bao gồm hai phần là: CA DRM Các...
 • 208
 • 780
 • 1

Nâng cấp động các thành phần của hệ thống phân tán

Nâng cấp động các thành phần của hệ thống phân tán
... trợ việc nâng cấp tự động thành phần hệ thống phân tán cho phép hệ thống cung cấp đầy đủ dịch vụ trình nâng cấp Để nâng cấp thành công yêu cầu hệ thống cần đảm bảo yêu cầu sau:  Nâng cấp lan ... khó làm để tự động nâng cấp thành phần hệ thống phân tán, khuôn khổ luận văn giải đƣợc số vấn đề sau: tìm hiểu phƣơng thức nâng cấp động cho hệ thống phân tán, nâng cấp tự động nút cách nhận biết ... hình nâng cấp Với hệ thống phân tán (dựa mô hình nhƣ nhớ dùng chung, đối tƣợng phân tán, hệ thống file phân tán) tự động nâng cấp đƣợc hiểu nhƣ định nghĩa nâng cấp vị trí trung tâm, từ hệ thống...
 • 50
 • 161
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: skkn BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC SINH TẠI TRƯỜNG THPT VÕ TRƯỜNG TOẢNskkn HIỆU TRƯỞNG XÂY DỰNG BẦU KHÔNG KHÍ TÂM LÝ CỦA TẬP THỂ TRƯỜNG THPT TÔN ĐỨC THẮNGSKKN KINH NGHIỆM TỔ CHỨC TẬP LUYỆN VÀ KIỂM TRA THỂ LỰC ĐỐI VỚI HỌC SINH KHỐI 10skkn MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ THIẾT BỊ GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG THPT ĐẮC LUA – TÂN PHÚ – ĐỒNG NAIĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY THIẾT KẾ HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG CƠ KHÍĐỒ ÁN THIẾT KẾ MÁY ĐIỆN ĐỀ TÀI THIẾT KẾ MÁY BIẾN ÁP ĐIỆN LỰC BA PHA 250 KVA LÀM MÁT BẰNG KHÔNG KHÍBài thuyết trình Google Analytics nâng caoBài tiểu luận Thiết kế và mô phỏng hệ thống thông tin quang WDM sử dụng phần mềm OptisystemBáo cáo Bảo trì hệ thống mạng OSPFv3 và Dual-Stack trong IPv6Đề tài môn học Thu nhận yêu cầu - Quản lý chứng khoán (Web ứng dụng)Đề tài nghiên cứu Vẽ hình minh họa bài giảng bằng Microsoft WordGiải pháp nâng cao quy trình giao nhận hàng hoá nhập khẩu bằng đường biển tại công ty TNHH Quốc tế DeltaHỆ ĐIỀU HÀNH LINUX (Quản lý tiến trình)báo cáo ỨNG DỤNG xử lý ẢNH bám QUỸ đạo CHO TRƯỚC CHO MOBILE ROBOTỨNG DỤNG xử lý ẢNH bám QUỸ đạo CHO TRƯỚC CHO MOBILE ROBOTtTIỂU LUẬN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC KON TUMsáng kiến kinh nghiệm Một số phương pháp dạy luyện câu cho học sinh Tiểu học theo hướng giao tiếp.skkn Một số biện pháp hướng dẫn học sinh viết chữ đúng, rèn chữ đẹpskkn Tích hợp giáo dục ý thức giữ gìn truyền thống văn hóa và trách nhiệm của công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc qua truyện “Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọngskkn Xây dựng hệ thống câu hỏibài tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong chương trình Sinh học 8