GIÁO TRÌNH THIẾT kế KIẾN TRÚC với REVIT ARCHITECTURE

thiết kế kiến trúc với revit architecture chương 5

thiết kế kiến trúc với revit architecture chương 5
... hình 5. B.V.4 Click OK Click Yes bảng xuất để kết hình 5. B.V .5 Thiết kế kiến trúc với Revit Architecture 24 Nguyễn Phước Thiện Chương : Diện tích thiết kế Hình 5. B.V.4 Hình 5. B.V .5 Trong hình 5. B.V .5 ... tích thiết kế Hình 5. B.IV .5 Lập lại từ bước đến bước để có vẽ lại hình 5. B.IV.6 5. B.IV.7 Hình 5. B.IV.6 Thiết kế kiến trúc với Revit Architecture 20 Nguyễn Phước Thiện Chương : Diện tích thiết kế ... hình 5. B.I.8 Hình 5. B.I.8 10 Làm tương tự cho Room 15, 17, 18, 19 để có kết hình vẽ 5. B.I.9 Hình 5. B.I.9 Thiết kế kiến trúc với Revit Architecture Nguyễn Phước Thiện Chương : Diện tích thiết kế...
 • 28
 • 138
 • 0

thiết kế kiến trúc với revit architecture chương 7

thiết kế kiến trúc với revit architecture chương 7
... 11 Xem hình 7. B.I. 17 Hình 7. B.I. 17 21 Trong hộp thọai Material chọn Masony Brick OK, xem hình 7. B.I.18 Hình 7. B.I.18 Thiết kế kiến trúc với Revit Architecture 12 Nguyễn Phước Thiện Chương : Hiệu ... xem thay đổi Xem hình 7. B.I.14 so sánh với hình 7. B.II.23 Hình 7. B.I.14 Thiết kế kiến trúc với Revit Architecture Nguyễn Phước Thiện Chương : Hiệu chỉnh tường bao Chú ý : kết hình bạn khác hình ... có kết hình 7. B.I.7b Hình 7. B.I .7 Ngòai hình ảnh trình thiết kế, Project Browser chức thông tin khác Một thông tin quan trọng Families Nếu Click vào dầu + Families, Thiết kế kiến trúc với Revit...
 • 28
 • 125
 • 0

thiết kế kiến trúc với revit architecture chương 1

thiết kế kiến trúc với revit architecture chương 1
... kết hình 1. B.III .11 Hình 1. B.III .11 Xem xét mối liên hệ - hình 1. B.III .12 Hình 1. B.III .12 Thiết kế kiến trúc với Revit Architecture 23 Nguyễn Phước Thiện Chương : Tổng quan Revit BIM • • • Về ... khác phần nhỏ so với hình không e ngại mà tiếp tục Thiết kế kiến trúc với Revit Architecture 17 Nguyễn Phước Thiện Chương : Tổng quan Revit BIM Thiết kế tường – hình 1. B.III.2 Hình 1. B.III.2 Dùng ... phần Hình 1. B.II .1 Thiết kế kiến trúc với Revit Architecture Nguyễn Phước Thiện Chương : Tổng quan Revit BIM Giao diện của Revit Architecture a Menu : Hình 1. B.II.2 : Menu Gồm có 10 cột lệnh, bên...
 • 28
 • 103
 • 0

thiết kế kiến trúc với revit architecture chương 3

thiết kế kiến trúc với revit architecture chương 3
... (Xem hình 3. B.II .3) Hình 3. B.IV .3 Thiết kế kiến trúc với Revit Architecture 13 Nguyễn Phước Thiện Chương : Thiết kế không gian chức • Click để có kết quả hình 3. B.II.4 Hình 3. B.IV.4 • Tương ... kết mong muốn Thiết kế kiến trúc với Revit Architecture 20 Nguyễn Phước Thiện Chương : Thiết kế không gian chức • Tiếp tục thiêt kế cho phòng khác để có kết hình 3. B.V .3 Hình 3. B.V .3 Chú ý : tên ... nhập bằng bàn phím số 33 00 và enter, hình 3. B.III.10 Thiết kế kiến trúc với Revit Architecture Nguyễn Phước Thiện Chương : Thiết kế không gian chức Hình 3. B.III.10 13 Tương tự bước 12 bên...
 • 32
 • 174
 • 0

bài giảng môn thiết kế kiến trúc với revit architecture chương 4

bài giảng môn thiết kế kiến trúc với revit architecture chương 4
... Hình 4. B.II.13 14 So sánh kết làm việc với hình 4. B.II. 14 Hình 4. B.II. 14 Thiết kế kiến trúc với Revit Architecture 21 Nguyễn Phước Thiện Chương : Chi tiết hóa không gian chức 15 Ở giai đọan thiết ... có kết hình 4. B.III .4 Hình 4. B.III .4 Thiết kế kiến trúc với Revit Architecture 24 Nguyễn Phước Thiện Chương : Chi tiết hóa không gian chức Làm tương tự bước bước để có kết hình 4. B.III.5 Hình 4. B.III.5 ... CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ HỌC XONG CHƯƠNG Thiết kế kiến trúc với Revit Architecture 37 Nguyễn Phước Thiện Chương : Chi tiết hóa không gian chức Thiết kế kiến trúc với Revit Architecture 38 Nguyễn Phước...
 • 39
 • 166
 • 0

bài giảng môn thiết kế kiến trúc với revit architecture chương 6

bài giảng môn thiết kế kiến trúc với revit architecture chương 6
... hướng dẫn hình 6. B.II.15 Hình 6. B.II.15 So sánh kết với hình 6. B.II. 16 Hình 6. B.II. 16 Thiết kế kiến trúc với Revit Architecture 13 Nguyễn Phước Thiện Chương : Hệ kết cấu công trình 16 Tiếp tục làm ... hình 6. B.I.11 Hình 6. B.I.10 a Hình 6. B.I.10 b Hình 6. B.I.11 Thiết kế kiến trúc với Revit Architecture Nguyễn Phước Thiện Chương : Hệ kết cấu công trình II Thiết kế nền, sàn trần Trong phần này, thiết ... không cần thiết để có kết hình 6. B.I .6 Thiết kế kiến trúc với Revit Architecture Nguyễn Phước Thiện Chương : Hệ kết cấu công trình Hình 6. B.I .6 Chú ý tường phần lồi (khỏang trục B C đọan 3 -6) chưa...
 • 26
 • 204
 • 0

bài giảng môn thiết kế kiến trúc với revit architecture chương 8

bài giảng môn thiết kế kiến trúc với revit architecture chương 8
... 30 hình 8. B.II.2 Hình 8. B.II.2 Thiết kế kiến trúc với Revit Architecture Nguyễn Phước Thiện Chương : Vật liệu màu sắc So sánh hình : 8. B.II.3a với sắc độ 20 8. B.II.3b với sắc độ 80 Hình 8. B.II.3a ... khoảng trục A B + 2từơng kế cận Region Raytrace để có kết hình 8. B.IV. 18 Thiết kế kiến trúc với Revit Architecture 24 Nguyễn Phước Thiện Chương : Vật liệu màu sắc Hình 8. B.IV. 18 Trong bứơc tạo lập ... Thiết kế kiến trúc với Revit Architecture Nguyễn Phước Thiện Chương : Vật liệu màu sắc Chúng ta chọn thời điểm đổ bóng hướng dẫn hình 8. B.II .8 Hình 8. B.II .8 Kích họat lại phối cảnh xem hình 8. B.II.9...
 • 31
 • 268
 • 0

Giáo trình : Thiết kế mạch in với MultiSim 6.20 và OrCAD 9.2 part 10 pdf

Giáo trình : Thiết kế mạch in với MultiSim 6.20 và OrCAD 9.2 part 10 pdf
... Ctrl +P để in In để thấy tâm pin linh kiện để dễ dàng khoan lỗ mạch in sau Nếu khơng phải máy in màu check vào Nếu bỏ check muốn in mạch in theo toạ độ góc X, Y Ngược lại in board mạch trang ... vẽ mạch Ví dụ, đường mạch khơng xun qua chân IC được, … - Phụ thuộc cơng nghệ làm mạch in, … Các ý quan trọng vẽ bảng mạch thiết k : Trong phần Layout ý đến vấn đề vẽ mạch in tự động vẽ mạch in ... Trang 101 Chương 4: OrCAD Layout 9.2 Qui trình tạo mạch đồng In PCB layout lên giấy trong/bóng mờ Tạo bảng lụa (mặt nạ) In lụa lên bảng đồng Rửa mạch hố chất Khoan lỗ, phủ xanh, … Hồn tất mạch in...
 • 11
 • 332
 • 1

Giáo trình : Thiết kế mạch in với MultiSim 6.20 và OrCAD 9.2 part 9 potx

Giáo trình : Thiết kế mạch in với MultiSim 6.20 và OrCAD 9.2 part 9 potx
... footprint linh kiện mà hay sử dụng cho thiết kế sau (khi chun vẽ thiết kế board mạch) Trần Hữu Danh Trang 85 Chương 4: OrCAD Layout 9. 2 4.1.2.2 OrCAD Capture Cho phép mở chương trình thiết kế mạch ... Trang 91 Chương 4: OrCAD Layout 9. 2 Thiết lập đơn vị đo hiển thị, đơn vị thể độ rộng đường mạch in (net) board mạch Mục đích vấn đề giúp cho người thiết kế mạch in kiểm sốt độ rộng nets board mạch ... footprint linh kiện ta vào: Spreadsheet\Footprint Sau click chuột vào thấy bảng liệt kê footprint linh kiện có board mạch Cụ thể mạch nguồn thiết kế liệt kê bảng sau: 4.5 Định dạng kích thước board mạch...
 • 12
 • 388
 • 1

Giáo trình : Thiết kế mạch in với MultiSim 6.20 và OrCAD 9.2 part 8 potx

Giáo trình : Thiết kế mạch in với MultiSim 6.20 và OrCAD 9.2 part 8 potx
... U7 19 18 17 16 15 14 13 12 9 GND IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 IN6 IN7 IN8 GND IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 IN6 IN7 IN8 COM OUT1 OUT2 OUT3 OUT4 OUT5 OUT6 OUT7 OUT8 COM OUT1 OUT2 OUT3 OUT4 OUT5 OUT6 OUT7 OUT8 COM ... Trang 78 R37 100K C30 10uF 100K 680 680 680 680 680 680 680 680 PORT LED U6A 11 GND IN SW8 SW14 R8 5K U9 LM 780 5C/TO 4007 OUT SW7 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 +12V R7 5K COMP IN GND U8 LM 781 2C/TO220 ... GND IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 IN6 IN7 IN8 U3 CLK 74LS164 11 74ABT573 Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 U6 port_A ALE D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 COM OUT1 OUT2 OUT3 OUT4 OUT5 OUT6 OUT7 OUT8 ULN 280 4 A B LE OE 19 18...
 • 8
 • 246
 • 1

Giáo trình : Thiết kế mạch in với MultiSim 6.20 và OrCAD 9.2 part 7 pps

Giáo trình : Thiết kế mạch in với MultiSim 6.20 và OrCAD 9.2 part 7 pps
... Danh Trang 72 Chương 3: OrCAD Capture 9.2 Bài tập Orcad Hãy vẽ sơ đồ nguyên lý thiết kế mạch in cho mạch điện sau Mạch điều chỉnh ổn định tốc độ động Mạch điều khiển đèn chạy dùng IC 40 17 Trần Hữu ... sau: Nếu click chuột vào Add Library, thêm vào thư viện linh kiện cần thiết cho việc thiết kế mạch Chúng ta Add tất thư viện linh kiện có OrCAD Capture (trường hợp thường thấy người sử dụng OrCAD ... out C2 100 C3 Trang 70 Chương 3: OrCAD Capture 9.2 Muốn thay đổi giá trị linh kiện tên linh kiện cho sơ đồ nguyên lý, nhấp double click chuột vào linh kiện chọn vào thành phần linh kiện cần thay...
 • 10
 • 219
 • 2

Giáo trình : Thiết kế mạch in với MultiSim 6.20 và OrCAD 9.2 part 6 ppsx

Giáo trình : Thiết kế mạch in với MultiSim 6.20 và OrCAD 9.2 part 6 ppsx
... Trang 61 Chương 3: OrCAD Capture 9.2 -Xoay linh kiện: Chọn linh kiện, ấn phím R - Đổi giá trị linh kiện: Nhấp đúp vào tên linh kiện, đổi tên bảng ‘Display Properties’ - Di chuyển linh kiện: Nhấp ... rời kết thành thiết kế hoàn chỉnh Part Menu lệnh Part danh mục linh kiện muốn đặt trang thiết kế mạch nguyên lý hành Có thể kích công cụ Part từ công cụ để khung danh sách linh kiện Place Part ... thực với khung hình thiết kế Menu PLACE Đây công cụ hỗ trợ việc thiết kế mạch nguyên lý Nó chứa lệnh liên quan đến việc đặt link kiện trang thiết kế sơ đồ mạch điện nối nhiều trang sơ đồ mạch...
 • 10
 • 249
 • 2

Giáo trình : Thiết kế mạch in với MultiSim 6.20 và OrCAD 9.2 part 5 pptx

Giáo trình : Thiết kế mạch in với MultiSim 6.20 và OrCAD 9.2 part 5 pptx
... tạo sơ đồ nguyên lý mạch điện, trang sơ đồ mạch thiết kế mới, thiết kế linh kiện ký hiệu thư viện chép di chuyển linh kiện, ký hiệu, mạch điện trang sơ đồ nguyên lý mạch thiết kế thư viện Trong ... quản lý sơ đồ mạch nguyên lý vá trang thiết kế Do thiết kế sơ đồ mạch nguyên lý kế thừa đặc tính từ sơ đồ mạch mẫu, nên kiểm tra lại kỹ trước thiết kế sơ đồ mạch Nếu lưu sơ đồ mạch nguyên lý ... tên, giá trị, pin linh kiện Ngoài ra, cho đặt tên thiết kế, size thiết kế, đơn vị đo, hiển thị lưới vẽ cho thiết kế I.7 Design Properties: Chứa thước lệnh liên quan đến việc thiết kế thuộc tính...
 • 10
 • 306
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình thiết kế kiến trúc nhà công nghiệpgiáo trình thiết kế kiến trúc công nghiệpgiáo trình thiết kế kiến trúc nhà dân dụnggiáo trình thiết kế kiến trúc nội thấtgiao trinh thiet ke kien trucgiáo trình thiết kế sản phẩm với cadgiáo trình thiết kế web layout với photoshopquy trình thiết kế kiến trúcgiáo trình thiết kế khuôn nhựa với proengineergiao an thiet ke kien truc mon toangiáo trình phương pháp thiết kế kiến trúcgiáo trình nguyên lý thiết kế kiến trúc công nghiệpgiáo trình nguyên lý thiết kế kiến trúc nội thấtgiáo trình nguyên lý thiết kế kiến trúc công cộnggiáo trình nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà ởTai lieu cau hinh co ban sophos UTM v9 20150121Đề kiểm tra giữa HKI năm học 2017 – 2018 môn Toán 10 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai.Đề kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Chu Văn An93 nguyen nhat minh phuong 310 316KSCL anh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018KSCL sinh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018KSCL văn 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhđồ án động cơ đốt trong của phạm văn tuấncác kinh cầu nguyện của người ki tô hữuGiáo án công nghệ 6gián án xác suất thống kêTai liệu hay hay220 IELTS SPEAKING TOPICS_03Co che di truyen va bien di phan tuQuang hợp ở thực vậtTrao đổi nước và khoáng ở thực vậtBài 2: THỰC HIỆN PHÁP LUẬTBài 7:CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ