BÀI GIẢNG môn AN TOÀN cơ sở dữ LIỆU PHÁT HIỆN xâm NHẬP cơ sở dữ LIỆU TRÁI PHÉP NGUYỄN PHƯƠNG tâm

Bài giảng môn An toàn sở dữ liệu - GV: Nguyễn Phương Tâm

Bài giảng môn An toàn cơ sở dữ liệu - GV: Nguyễn Phương Tâm
... Vit Hn 4- Nguyn Kim Anh (2004), Nguyờn ly cua cỏc h c s d liu, NXB hoc Quc gia H Ni 5- R.B Natan, Implementing Database Security and Auditing, Elsevier Digital Press, ISBN 1-5 555 8-3 3 4-2 , 2005, ... TI LIU THAM KHO 1- Nguyn Phng Tõm (2009), Giỏo trỡnh An ton CSDL, lu hnh ni b trng C CNTT HN Vit Hn 2- Nguyn Xuõn Dng (2007), Bo mt thụng tin: Mụ hỡnh v ng dng, NXB Thng kờ 3- Lờ Vit Trng (2009), ... NI DUNG Ch ng Tng quan v an ton CSDL Ch ng Cỏc c ch m bo an ton c b n Ch ng Thit k c s d liu an ton Ch ng Phỏt hin xõm nhp c s d liu trỏi phộp Ch ng...
 • 82
 • 588
 • 0

Bài giảng môn an toàn sở dữ liệu chương 1 giới thiệu tổng quan về an toàn sở dữ liệu

Bài giảng môn an toàn cơ sở dữ liệu chương 1  giới thiệu tổng quan về an toàn cơ sở dữ liệu
... Các mạng LAN ngày sử dụng kỹ thuật • • Ethernet có dây hay Ethernet không dây (802 .11 b, 802 .11 g, 802 .11 a, 8 01. 11c) Các máy tính liên lạc với dựa vào tiêu chuẩn chung giao thức Internet Tiêu chuẩn ... Mb/s  Những đặc trưng mạng LAN Đặc trưng độ tin cậy: - Tỷ lệ lỗi đường truyền thấp, từ 10 -8 đến 10 -11 - Có độ tin cậy cao nhiều so với WAN  Đặc trưng quản lý: - Thường sở hữu riêng người, tổ chức ... 1. 4 Mạng Internet 1. 4 .1 Lịch sử đời mạng internet 1. 4.2 Cấu trúc mạng Internet 1. 4.3 Các tiêu chuẩn kết nối thiết bị 1. 4.4 Các tiêu chuẩn nhận dạng thiết bị 1. 4.5 Tên miền địa IP 1. 4.5 Chu trình...
 • 62
 • 241
 • 0

Bài giảng môn an toàn sở dữ liệu chương 2 một số chế bảo vệ tài nguyên

Bài giảng môn an toàn cơ sở dữ liệu chương 2  một số cơ chế bảo vệ tài nguyên
... chồng lên nhau, số lƣợng chức tầng phụ thuộc vào nhà sản xuất thiết kế  2. 2 Mô hình kiến trúc đa tầng 2. 2.1 Các quy tắc phân tầng 2. 2 .2 Lƣu chuyển thông tin kiến trúc đa tầng 2. 2.3 Nguyên tắc truyền ... đồng tầng 2. 2.4 Giao diện tầng, quan hệ tầng gần dịch vụ 2. 2.5 Dịch vụ chất lƣợng dịch vụ 2. 2.1 Các quy tắc phân tầng      Không định nghĩa nhiều tầng, chức tầng độc lập Xác định rõ quan hệ ... truyền vật lý→ tầng thấp hệ thống nhận truyền lên tầng 2. 2.1 Các quy tắc phân tầng 2. 2 .2 Lƣu chuyển thông tin kiến trúc đa tầng 2. 2.3 Nguyên tắc truyền thông đồng tầng Gói tin chuyển xuống qua...
 • 34
 • 224
 • 0

Bài giảng môn an toàn sở dữ liệu chương 3 các giải pháp được sử dụng trong một hệ quản trị sở dữ liệu an toàn

Bài giảng môn an toàn cơ sở dữ liệu chương 3  các giải pháp được sử dụng trong một hệ quản trị cơ sở dữ liệu an toàn
... dẫn 3. 1 Các loại cáp truyền dẫn 3. 2 3. 3 3. 4 Đƣờng truyền vô tuyến Thiết bị mạng thông dụng 3. 1 Môi trƣờng truyền dẫn Khái niệm môi trƣờng truyền dẫn 3. 1.1 3. 1.2 Tần số truyền thông 3. 1 .3 3.1.4 ... môi trƣờng 22 3. 2 .3 Cáp quang (tt) • Phân loại cáp quang: - Cáp quang Singlemode (SM) - Cáp quang Multimode (MM) 23 3.2 .3 Cáp quang (tt) • Cáp quang Singlemode (SM): - Là loại cáp quang có đƣờng ... hồng ngoại cung cấp dịch vụ dải rộng 35 3. 4 Các loại thiết bị mạng 3. 4.1 3. 4.2 3. 4 .3 3.4.4 3. 4.5 3. 4.6 3. 4.7 3. 4.8 3. 4.9 Card mạng Modem (bộ điều chế giải điều chế) Repeaer (Bộ khuếch đại tín hiệu)...
 • 56
 • 221
 • 0

Bài giảng môn an toàn sở dữ liệu chương 4 phát hiện xâm nhập sở dữ liệu trái phép

Bài giảng môn an toàn cơ sở dữ liệu chương 4  phát hiện xâm nhập cơ sở dữ liệu trái phép
... hình TCP/IP 4. 1.3 Quá trình đóng gói liệu 4. 1 .4 Quá trình phân mảnh liệu 4. 1.1 Mô hình kiến trúc TCP/IP • Để cho máy tính trao đổi liệu với TCP/IP sử dụng mô hình truyền thông tầng 4. 1.2 Vai trò ... …, chữ A, B, C, D, E, F 33 4. 3 Địa IPv4 (tt) • Chuyển đổi hệ nhị phân sang hệ thập phân: 34 4.3 Địa IPv4 (tt) • Chuyển đổi hệ thập phân sang hệ nhị phân: Đổi số 201 sang nhị phân: 201 / = 100 ... theo thứ tự ngƣợc với lúc xuất hiện, kết quả: 201 = 11001001 35 4. 3 Địa IPv4 (tt) • Các phép toán làm việc bit: A B AND OR 0 0 1 0 1 1 36 4. 3 Địa IPv4 (tt) • Địa IPv4: - Địa IP địa có cấu trúc với...
 • 107
 • 216
 • 0

Bài giảng môn an toàn sở dữ liệu chương 5 kiểm toán sở dữ liệu

Bài giảng môn an toàn cơ sở dữ liệu chương 5  kiểm toán cơ sở dữ liệu
... 42/61 Nguyễn Phương Tâm 5. 2 CÁC LOẠI KIỂM TOÁN 5. 2 .5 Kiểm toán lỗi sở liệu Kiểm toán lỗi trả từ sở liệu quan trọng vệt kiểm toán bạn nên thực  Điều đặc biệt đúng, theo quan điểm bảo mật, bạn ... Tâm 5. 2 CÁC LOẠI KIỂM TOÁN 5. 2.4 Kiểm toán hoạt động câu lệnh DDL  Có ba phương pháp để kiểm toán thay đổi lược đồ Sử dụng tính kiểm toán sở liệu Sử dụng hệ thống kiểm toán bên So sánh nhanh ... 5. 2 CÁC LOẠI KIỂM TOÁN Hình 5. 3 Các vệt kiểm toán Trường CĐ CNTT HN Việt Hàn 27/61 Nguyễn Phương Tâm 5. 2 CÁC LOẠI KIỂM TOÁN 5. 2.3 Kiểm toán việc sử dụng sở liệu làm việc  Một đề tài liên quan...
 • 61
 • 230
 • 0

BÀI GIẢNG môn AN TOÀN sở dữ LIỆU THIẾT kế sở dữ LIỆU AN TOÀN NGUYỄN PHƯƠNG tâm

BÀI GIẢNG môn AN TOÀN cơ sở dữ LIỆU  THIẾT kế cơ sở dữ LIỆU AN TOÀN  NGUYỄN PHƯƠNG tâm
... Nguyễn Phương Tâm Nội dung 3.1 Giới thiệu 3.2 An toàn DBMS 3.3 Thiết kế sở liệu an toàn Trường CĐ CNTT HN Việt Hàn 3/110 Nguyễn Phương Tâm 3.1 Giới thiệu Một DBMS an toàn  Nền tảng CSDL an toàn ... trị sở liệu an toàn Trình bày số mẫu nghiên cứu sản phẩm DBMS an toàn thương mại Trình bày giải pháp mang tính phương pháp luận nhằm thiết kế sở liệu an toàn Trường CĐ CNTT HN Việt Hàn 2/110 Nguyễn ... 43/110 Nguyễn Phương Tâm Thiết kế DBMS an toàn 3.2.1 Các chế an toàn DBMS 3.2.2 Mô hình cấp quyền System R 3.2.3 Các kiến trúc DBMS an toàn Trường CĐ CNTT HN Việt Hàn 44/110 Nguyễn Phương Tâm 3.2.3...
 • 110
 • 424
 • 0

BÀI GIẢNG môn AN TOÀN sở dữ LIỆU TỔNG QUAN về AN TOÀN sở dữ LIỆU NGUYỄN PHƯƠNG tâm

BÀI GIẢNG môn AN TOÀN cơ sở dữ LIỆU  TỔNG QUAN về AN TOÀN cơ sở dữ LIỆU  NGUYỄN PHƯƠNG tâm
... Chương Tổng quan an toàn CSDL  Chương Các chế đảm bảo an toàn  Chương Thiết kế sở liệu an toàn  Chương Phát xâm nhập sở liệu trái phép  Chương Kiểm toán sở liệu Trường CĐ CNTT HN Việt Hàn Nguyễn ... Hàn Nguyễn Phương Tâm HÌNH THỨC KIỂM TRA Kiểm tra thường xuyên: 10% Kiểm tra kỳ: 20% Kết thúc học phần: 70% Trường CĐ CNTT HN Việt Hàn Nguyễn Phương Tâm Chương TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN CƠ SỞ DỮ LIỆU ... Trường CĐ CNTT HN Việt Hàn Nguyễn Phương Tâm TÍNH TOÀN VẸN (tt) Bảng 1-1 Phân cấp toàn vẹn liệu Các loại liệu phân cấp Mô tả Lý toàn vẹn liệu Dữ liệu không toàn vẹn Xuất liệu dư thừa lưu trữ nơi...
 • 82
 • 420
 • 0

nghiên cứu, xây dựng một số giải pháp và phần mềm cảnh báo, phát hiện xâm nhập mạng, chống truy cập trái phép

nghiên cứu, xây dựng một số giải pháp và phần mềm cảnh báo, phát hiện xâm nhập mạng, chống truy cập trái phép
... I: NGHIÊN CỨU VỀ CÁC HỆ THỐNG GIÁM SÁT, PHÁT HIỆN XÂM NHẬP MẠNG MÁY TÍNH 1.1 Nghiên cứu nguyên tắc số hình thái xâm nhập trái phép mạng 1.1.1 Các hình thái xâm nhập mạng trái ... phần mềm giám sát, phát xâm nhập mạng, chống truy cập trái phép, đƣợc tích hợp vào hệ thống mạng riêng Trung tâm Công nghệ thông tin Truy n thông Thái Nguyên Kết khả quan, hoạt động thăm dò mạng, ... lại mạng máy tính.[3] 1.2 Nghiên cứu khái niệm phần mềm IDS giám sát, phát xâm nhập 1.2.1 Tổng quan phần mềm IDS Các hệ thống phát xâm nhập (IDS) hệ thống phần mềm phần cứng thực tự động hóa...
 • 81
 • 225
 • 0

Bài giảng môn an toàn bảo mật hệ thống thông tin Các nguy và những dạng tấn công thường gặp

Bài giảng môn an toàn bảo mật hệ thống thông tin Các nguy cơ và những dạng tấn công thường gặp
... nguy n, suy giảm công hệ thống Các vi khuẩn thường không gây nguy hại liệu •Sâu mạng (worm): •Tập mã lệnh khai thác nối kết mạng, thường trú nhớ máy đích, lây nhiễm lan truyền từ hệ thống sang ... www.jblearning.com Page Nhận dạng tội phạm Hồ sơ tội phạm số Xâm nhập hệ thống để kiểm tra, xác nhận vấn đề an toàn bảo mật hệ thống Làm việc cho công ty khách hàng công ty Không định gây hại, ... Jones and Bartlett Learning, LLC www.jblearning.com Page 11 19/09/2013 Nhận dạng tội phạm Hồ sơ tội phạm số Xâm nhập hệ thống để kiểm tra, xác nhận vấn đề an toàn bảo mật hệ thống Làm việc cho công...
 • 42
 • 170
 • 0

Bài giảng môn an toàn bảo mật hệ thống thông tin Điều khiển truy cập vào hệ thống, ứng dụng và Truy cập dữ liệu

Bài giảng môn an toàn bảo mật hệ thống thông tin Điều khiển truy cập vào hệ thống, ứng dụng và Truy cập dữ liệu
... hình điều khiển truy cập Bốn mô hình điều khiển truy cập Điều khiển truy cập bắt buộc Mandatory Access Control - MAC Điều khiển truy cập tùy ý Discretionary Access Control - DAC Điều khiển truy cập ... Được sử dụng để quản lý truy cập người dùng tới nhiều hệ thống Các cách thực hay điều khiển truy cập Thiết lập thủ tục tối ưu để hạn chế truy cập • Có thể giúp đảm bảo an toàn cho hệ thống liệu ... mô hình điều khiển truy cập Tên Hạn chế Mô tả Điều khiển truy cập bắt buộc (MAC) Người dùng thiết lập điều khiển Là mô hình nghiêm ngặt Điều khiển truy cập tùy ý Chủ thể có toàn quyền (DAC) đối...
 • 29
 • 153
 • 0

BÀI GIẢNG môn AN TOÀN LAO ĐỘNG

BÀI GIẢNG môn AN TOÀN LAO ĐỘNG
... lut lao ng sau sa i? Cõu 17: Cỏc quy nh ca b lut lao ng? Cõu 18: Cỏc b lut khỏc cú liờn quan n an ton lao ng? Cõu 19: Cỏc ngh nh v an ton lao ng ? Cõu 20: Cho vớ d v cỏc ngh nh v an ton lao ng? ... sut kinh doanh, doanh nghip phi lp k hoch, bin phỏp An ton lao ng (ATL) V sinh lao ng (VSL) v ci thin iu kin lao ng Trang b y phng tin bo h cỏ nhõn v thc hin ch khỏc v an ton v sinh lao ng (ATVSL) ... Tớnh phỏp lut v an ton lao ng l gỡ? Cõu 12: Tớnh qun chỳng v an ton lao ng l gỡ? Cõu 13: Cỏc quy nh ca nh nc v bo h lao ng? Cõu 14: B lut lao ng i vo thi gian no? Cõu 15: B lut lao ng cú bao nhiờu...
 • 89
 • 931
 • 2

Bài giảng môn an toàn thông tin Giao thức mật mã

Bài giảng môn an toàn thông tin Giao thức mật mã
... bước thực Giao thức mật o  Giao thức truyền thông = Giao thức bước thực trao đổi thông tin o  Giao thức mật = Giao thức truyền thông + Mật học o  Thông thường giao thức mật kết hợp ... Mật không Khóa o  Hệ Mật khóa bí mật (đối xứng) o  Hệ Mật khóa công khai (bất đối xứng) o  Hàm băm, chữ ký số o  Quản lý khóa, giao thức mật mã, Giao thức mật o  Giao thức mật ... tạo số ngẫu nhiên bí mật Client gửi Server MS hóa Server giải y Client Server tạo khóa bí mật Giao thức mật o  Giao thức mật o  Thống khóa o  Diffie-Hellman o  Xác thực o  Needham-Schroeder...
 • 26
 • 309
 • 1

Xem thêm