GIẢI THUẬT nén HUFFMAN

Giải thuật nén Huffman tĩnh doc

Giải thuật nén Huffman tĩnh doc
... áp dụng thuật toán nén  Gọi: N kích thước liệu nguyên thủy,  N1 kích thước liệu sau nén  Tỷ lệ nén R: N R  Ví N1 dụ:  Dữ liệu ban đầu 8KB, nén KB Tỷ lệ nén: 4-1 Cấu trúc liệu giải thuật ... tập tin cần nén Thay tất ký tự tập tin mã bit tương ứng Cấu trúc liệu giải thuật - HCMUS 2011 30  Phục vụ cho việc giải nén  Cách thức:  Cây Huffman  Bảng tần số Cấu trúc liệu giải thuật - HCMUS ... MP3; Video: MPEG-2, MPEG-4 Cấu trúc liệu giải thuật - HCMUS 2011 10 Cấu trúc liệu giải thuật - HCMUS 2011 ©FIT-HCMUS 11  Mong muốn:  Một giải thuật nén bảo toàn thông tin;  Không phụ thuộc...
 • 17
 • 532
 • 5

Giải thuật nén Huffman ppt

Giải thuật nén Huffman ppt
... Giải thuật nén Huffman – Giới thiệu Hình thành V nđ : M t gi i thu t nén b o toàn thông tin; Không ph thu c vào tính ch t c a d li ... Encoding) David Huffman – 1952: tìm phương pháp xác đ nh mã t i ưu d li u tĩnh Winter 2006 Data Structure & Algorithm - Data Compression - Nguyen Tri Tuan, DH.KHTN Tp.HCM 31 Giải thuật nén Huffman – ... Nguyen Tri Tuan, DH.KHTN Tp.HCM 33 Static Huffman Thu t toán nén T o Huffman Phát sinh b ng mã bit Lưu tr thông tin dùng đ gi i nén Thu t toán gi i nén Winter 2006 Data Structure & Algorithm...
 • 9
 • 290
 • 1

Bài tập & Hướng dẫn Các giải thuật nén file docx

Bài tập & Hướng dẫn Các giải thuật nén file docx
... Hướng dẫn tóm tắt ý Bài 3: Mô tả Huffman: #define MAX_TREE_NODES #define MAX_CODETABLE_ITEMS bảng mã bit #define ... CODE_TABLE_ITEM HuffCodeTable[MAX_CODETABLE_ITEMS]; // Các hàm quan trọng void initTree(); void initCodeTable(); int demKytu(char *fn); int tim2PhantuMin(int &i, int &j); int taoCay(); void taoBangMaBit(int ... vào file f // + c: ký tự cần mã hóa // + f: file output để ghi chuỗi bit mã hóa // + finish: cờ cho biết có kết thúc trình mã hóa hay không (khi finish=1, trình kết thúc, // hàm ghi bit dư vào file...
 • 5
 • 264
 • 4

Nén dữ liệu và giải thuật

Nén dữ liệu và giải thuật
... ngoặc theo sau, xâu chứa ngoặc gọi xâunén cấp cao Thực tế gặp trường hợp này, nhiêntrong tập lại có Có tập mà xâu ngoặc vào giớihạn 255 ký tự, xâu giải nén dài tới mức tràn nhớ Phương pháp đơn ... E-00000,D-0011) Có mã hoá nén lại một, dùng nén liệu để mãhoá có hiệu quả, có nhược điểm độ bảo mật không cao nhưnglại thuận lợi với tập tin lớn cần truyền tải nhanh Nếu biếtkết hợp nén để mã hoá đem ... viết này, không trọng việc áp dụng giải bàitoán cụ thể, nêu khái quát phương pháp Cuối cùng, hyvọng bạn áp dụng tốt vào tập cần thiết có mộtchương trình nén, bung nén cho riêng (khi chèn, thêm,xoá,...
 • 3
 • 751
 • 20

Công tác đấu thầu tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON, thực trạng và giải pháp.doc

Công tác đấu thầu tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON, thực trạng và giải pháp.doc
... 1: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐẤU THẦU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM FECON 1.1 Vài nét Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nền móng Công trình ngầm FECON 1.1.1 Thông tin chung Tên Công ... số giải pháp nâng cao hiệu công tác đấu thầu Công ty cổ phần Kỹ thuật móng Công trình ngầm FECON Chuyên đề đưa tranh khái quát thực trạng đấu thầu số giải pháp nâng cao công tác đấu thầu Công ty ... lớn, Công ty nhiều yếu Vì vậy, công trình thực có giá trị lớn Công ty thầu phụ CHƯƠNG 2: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐẤU THẦU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH...
 • 84
 • 475
 • 2

Thực trạng và một số giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu xây lắp tại Công ty kỹ thuật nền móng và xây dựng 20

Thực trạng và một số giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu xây lắp tại Công ty kỹ thuật nền móng và xây dựng 20
... Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Ths Phan Thu Hiền Chương I : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC DỰ THẦU XÂY LẮP TẠI CÔNG TY KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ XÂY LẮP 20 I Khái quát Công ty kỹ thuật móng xây dựng 20 Quá ... cao đẳng xây dựng số – Bộ xây dựng 20. 000 20. 000 200 3 200 4 Công ty xây dựng số 18.000 18.000 200 3 200 4 HUD 9.082 9.082 200 3 200 5 Công ty LADECO Công ty gạch ngói Đồng Nai 11.530 11.530 200 3 200 5 ... trưởng Bộ Xây dựng - Ngày 31/12 /200 2, Công ty đổi tên thành Công ty kỹ thuật móng xây dựng 20 thuộc Tổng công ty xây dựng phát triển hạ tầng theo định số 1742/QĐ-BXD Bộ trưởng Bộ xây dựng Nguyễn...
 • 110
 • 379
 • 0

Thực trạng và một số giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu xây lắp tại Công ty kỹ thuật nền móng và xây dựng 20

Thực trạng và một số giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu xây lắp tại Công ty kỹ thuật nền móng và xây dựng 20
... Cụ thể:  Hoàn thành Đề án Công ty Mẹ - Con theo định UBND Thành phố trình Chính phủ phê duyệt 200 3 - 200 5, Công ty Việt Hà công ty Mẹ, công ty Công ty Liên doanh Công ty Cổ phần, sở tiếp tục tiếp ... phẩm bước hoàn thành nên nâng cao chất lượng công đoạn nâng cao chất lượng cho sản phẩm công ty - Yêu cầu mà công ty Việt HÀ xây dựng thể quy chế làm việc cho cán nhân viên thực tập tham gia hoạt ... hàng năm công ty tổ chức cho cán học nâng cao tay nghề để bắt kịp làm chủ công nghệ Cơ cấu lao động công ty theo trình độ Năm 200 4 200 5 11 200 7 207 258 Chỉ tiêu Lao động có trình độ Đại học 200 110...
 • 56
 • 267
 • 0

Công tác đấu thầu tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON, thực trạng và giải pháp

Công tác đấu thầu tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON, thực trạng và giải pháp
... 1: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐẤU THẦU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM FECON 1.1 Vài nét Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nền móng Công trình ngầm FECON 1.1.1 Thông tin chung Tên Công ... nâng cao hiệu công tác đấu thầu Công ty cổ phần Kỹ thuật móng Công trình ngầm FECON Chuyên đề đưa tranh khái quát thực trạng đấu thầu số giải pháp nâng cao công tác đấu thầu Công ty Tuy nhiên, ... GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐẤU THẦU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM FECON 2.1 Phương hướng, mục tiêu phát triển Công ty FECON phấn đấu trở thành Công ty...
 • 79
 • 274
 • 2

các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty kỹ thuật nền móng và xây dựng 20

các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán  nguyên vật liệu tại công ty kỹ thuật nền móng và xây dựng 20
... phần nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu Công ty Tuy nhiên, bên cạnh u điểm trên, công tác kế toán nguyên vật liệu Công ty có số tồn cần tiếp tục hoàn thiện em xin mạnh dạn nêu lên vài ... vài kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu Công ty 2.1 Phân loại đánh giá nguyên vật liệu - Phân loại vật liệu Để xây dựng hoàn thiện công trình, Công ty phải sử dụng ... chi tiết nguyên vật liệu Kế toán chi tiết nguyên vật liệu công việc thiếu đợc công tác hạch toán kế toán Công ty áp dụng phơng pháp ghi thẻ song song để hạch toán chi tiết nguyên vật liệu Tuy...
 • 13
 • 364
 • 0

Giáo trình tổng hợp các bài toán kỹ thuật nén khí và hướng dẫn cách giải phần 1 pdf

Giáo trình tổng hợp các bài toán kỹ thuật nén khí và hướng dẫn cách giải phần 1 pdf
... kg/h 212 0,9 .10 10 3 Chơng trao đổi nhiệt xạ truyền nhiệt 4 .1 trao đổi nhiệt xạ 4 .1. 1 Hai phẳng song song T1 T1 q 12 = qd C + , (W/m2) 10 0 10 0 (4 -1) Độ đen qui dẫn: qd = 1 + 1 ... đây: g = 9, 81 m/s2 ( gia tốc trọng trờng), = 1 = = Tf 273 + 27 300 d = 80 mm = 0,08 m; t = tW tf = 67 27= 40 C0; = 16 .10 -6 m2/s Grf = 9, 81. 0,08.3.40 = 2, 616 .10 300. (16 .10 ) Bài 3 .13 Một chùm ... = Nu ù = 65,2.5,74 .10 d 38 .10 = 98,5 W/m2.K, Hệ số toả nhiệt trung bình chùm ống so le: + + (n 2). n 0,6. + 0,7. + (10 2). 9,3 = = = 91, 6 W/m2.K 10 10 = 10 2 Bài 3 .14 Xác định hệ số toả...
 • 5
 • 270
 • 0

Giáo trình tổng hợp các bài toán kỹ thuật nén khí và hướng dẫn cách giải phần 2 pot

Giáo trình tổng hợp các bài toán kỹ thuật nén khí và hướng dẫn cách giải phần 2 pot
... 1 + ln + ln + .d i d i 2 d d ; W/m.K d1 = 0 ,2 m; d2 = 0 ,21 6 m d3 = d2 + = 0 ,21 6 + 2. 0, 12 = 0,456 m k1 = 1 21 6 456 + + + ln ln 116.3,14.0 ,2 2.3,14 .21 6 20 0 2. 3,14.0,116 21 6 10.3,14.0.456 k1 = ... chiều Lời giải a) Trờng hợp chất lỏng chuyển động song song chiều: t1 = t1 - t2 = 300 25 = 27 5 0C t2 = t1 - t2 = 20 0 175 = 25 0C t = t t 27 5 25 = = 104 0C t 27 5 ln ln 25 t b) Trờng hợp chất ... hai vật bọc Lời giải Độ đen qui dẫn vật bọc theo (4-5) với = 0,4, = 0,5: 120 qd = 1 = 6.0,05 F1 + + 0,4 6.0 ,2 F2 0,5 = 0,39 F1 = 6.0,0 52, m2; F2 = 6.0 ,22 , m2 F1 F2 diện tích mặt...
 • 5
 • 196
 • 0

Giáo trình tổng hợp các bài toán kỹ thuật nén khí và hướng dẫn cách giải phần 3 pptx

Giáo trình tổng hợp các bài toán kỹ thuật nén khí và hướng dẫn cách giải phần 3 pptx
... khác nhau, phạm vi ngày mở rộng trở thành ngành kỹ thuật vô quan trọng, thiếu đợc đời sống kỹ thuật tất nớc Dới trình bày số ứng dụng phổ biến kỹ thuật lạnh 1.1 ứng dụng ngành chế biến bảo quản ... lờng tự động, kỹ thuật sấy nhiệt độ thấp, xây dựng, công nghiệp dầu mỏ, chế tạo vật liệu, dụng cụ, thiết kế chế tạo máy, xử lý hạt giống, y học, thể thao, đời sống vv Ngày ngành kỹ thuật lạnh phát ... CHơNG I vai trò hệ thống lạnh kinh tế quốc dân Kỹ thuật lạnh đời hàng trăm năm đợc sử dụng rộng rãi nhiều ngành kỹ thuật khác nhau: công nghiệp chế biến bảo quản thực phẩm, công...
 • 5
 • 207
 • 0

Giáo trình tổng hợp các bài toán kỹ thuật nén khí và hướng dẫn cách giải phần 4 docx

Giáo trình tổng hợp các bài toán kỹ thuật nén khí và hướng dẫn cách giải phần 4 docx
... 042 -1 7 548 0 100 Đóng 244 244 243 243 - 141 1 243 243 1 241 5 - 144 -1 84- 20 1, 544 741 5 041 0 042 50 7 548 0 8 541 00 8 541 00 8 541 00 8 541 00 Mở 12 Tháng Vài tháng Vài tháng 7 548 0 7 548 0 7 548 0 70 8 048 5 ... gió % Đóng 1 041 5 ngày -0, 540 ,5 8 248 5 040 ,5 8 048 5 - 140 ,5 8 549 0 044 8 048 5 Thịt lợn tơi ớp đông -1, 84- 23 8 048 5 Thịt đóng hộp kín Cá tơi ớp đá từ 50 đến 100% lợng cá Cá khô (W= 144 17%) Cá thu ... -35 0, 140 ,2 0, 540 ,8 142 36 24 20 1,82 1,60 1,20 1.2 ứng dụng ngành khác Ngoài ứng dụng kỹ thuật chế biến bảo quản thực phẩm, kỹ thuật lạnh đợc ứng dụng rộng rãi nhiều ngành kinh tế, kỹ thuật khác...
 • 5
 • 248
 • 0

Giáo trình tổng hợp các bài toán kỹ thuật nén khí và hướng dẫn cách giải phần 5 doc

Giáo trình tổng hợp các bài toán kỹ thuật nén khí và hướng dẫn cách giải phần 5 doc
... nhiều quy trình sản xuất khác để tạo nhiệt độ lạnh thích hợp cho hoá chất 1.2.2.1 Tách chất từ hỗn hợp Hỗn hợp khí - Tách hỗn hợp khí - chủ yếu phơng pháp ngng tụ Mục đích để sản xuất khí tinh ... chuyển khí đốt thiên nhiên khí mỏ thuộc lĩnh vực kỹ thuật cryô, điểm qua ngắn gọn Khí thiên nhiên chủ yếu mê tan, sôi -161oC có nhiệt lợng lớn hẳn khí thành phố Vì không để lại cặn cháy, khí thiên ... nghệ sản xuất axêtylen từ khí pyrolyse Hỗn hợp lỏng Rất nhiều hỗn hợp lỏng có nhiệt độ sôi thành phần gần nên tách chất chng cất khó khăn Ngợc lại nhiệt độ đông đặc chúng cách tơng đối xa cho phép...
 • 5
 • 182
 • 0

SLIDE BÀI GIẢNG MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT - P4 NÉN DỮ LIỆU

SLIDE BÀI GIẢNG MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT - P4 NÉN DỮ LIỆU
... dạng liệu thống kê Cấu trúc liệu giải thuật - HCMUS 2012 34 Cấu trúc liệu giải thuật - HCMUS 2012 Nén Run-Length Encoding Nén Huffman động Cấu trúc liệu giải thuật - HCMUS 2012 36 Cấu trúc liệu giải ... Video: MPEG-2, MPEG-4 Cấu trúc liệu giải thuật - HCMUS 2012 10 Cấu trúc liệu giải thuật - HCMUS 2012 11  Mong muốn:  Một giải thuật nén bảo toàn thông tin;  Không phụ thuộc vào tính chất liệu; ... Tần số CED 13 A 10 B Cấu trúc liệu giải thuật - HCMUS 2012 25 Ký tự Tần số BA 18 CED 13 Cấu trúc liệu giải thuật - HCMUS 2012 26 Ký tự Tần số CEDBA 31 Cấu trúc liệu giải thuật - HCMUS 2012 27 ...
 • 88
 • 509
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giải thuật nén dữ liệugiải thuật nên báo cáocác giải thuật nén âm thanhgiải thuật nén và giải nén runlengthgiải thuật mã hóa huffmanbaì tập mã hóa huffman cơ sơ dữ liệu và giải thuậtbaì tập mã hóa huffman cấu trúc dữ liệu và giải thuậtnén và giải nén huffmangiải thuậtgiải thuật đơn hìnhkỹ thuật nền mónggiải thuậtgiải thuật di truyềngiải thuậtthiết kế giải thuậtchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảm