BÀI GIẢNG cấu TRÚC dữ LIỆU đh HÀNG hải

CẤU TRÚC DỮ LIỆU (ĐH HÀNG HẢI)

CẤU TRÚC DỮ LIỆU (ĐH HÀNG HẢI)
... diễn cấu trúc liệu nhớ đƣợc gọi cấu trúc lƣu trữ Đây chính cách cài đặt cấu trúc máy tính sở cấu trúc lƣu trữ mà thực phép xử lý Có thể có nhiều cấu trúc lƣu trữ khác cho cấu trúc liệu ... Kiểu liệu có hai loại kiểu liệu sơ cấp kiểu liệu có cấu trúc hay còn gọi cấu trúc liệu Kiểu liệu sơ cấp kiểu liệu mà giá trị liệu của nó đơn Ví dụ: kiểu Boolean, Integer… Kiểu liệu có cấu ... cấu trúc liệu 1.2 Cấu trúc liệu vấn đề liên quan 1.3 Ngôn ngữ diễn đạt giải thuật 1.4 Kiểu liệu, cấu trúc liệu, kiểu liệu trừu tƣợng CHƢƠNG CÁC KIỂU DỮ...
 • 80
 • 82
 • 0

bài giảng cấu trúc dữ liệu và thuật toán chương 5 ngăn xếp – hàng đợi

bài giảng cấu trúc dữ liệu và thuật toán chương 5 ngăn xếp – hàng đợi
... C C 10 d50 i = 0. 05 d50 i = 0. 05 i = 0. 05 10 10 d50 d100 11 10 d50 10 i = 0. 05 18 d50 d300 18 14 i = 0. 05 i = 0. 05 13 d50 i = 0. 05 d200 10 i = 0. 05 i = 0. 05 12 d 150 11 d 75 d50 d50 10 d50 10 10 ... Giá trị giới hạn Loại A Loại B 40 40 6-9 5- 9 20 50 50 100 50 100 1.000 3.000 50 100 20 50 250 1.000 200 1.000 0,1 50 0,001 1 5. 000 10.000 CHƯƠNG CHỌN VÀ THUYẾT MINH CÔNG NGHỆ XỬ LÍ 3.1.Chọn quy ... d 75 d50 d50 10 d50 10 10 18 A 15 i = 0. 05 i = 0. 05 i = 0. 05 B 13 d 150 d200 mÆt c¾t a - a 12 11 d100 11 d 75 d300 15 10 d50 10 d50 10 d50 16 d300 18 d300 14 Hình 4.3 Cấu tạo bể Aeroten 1.Kênh phân...
 • 88
 • 589
 • 0

Bài giảng cấu trúc dữ liệu và giải thuật chương 1 đh công nghệ đồng nai

Bài giảng cấu trúc dữ liệu và giải thuật chương 1  đh công nghệ đồng nai
... máy  Tổng điểm: 10 điểm CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT CHƯƠNG TỔNG TỔNGQUAN QUAN VỀ VỀCTDL CTDLVÀ VÀTHUẬT THUẬTTOÁN TOÁN Nội Dung CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT  Tổng quan CTDL thuật toán  Các ... vv… 31 Dữ Liệu CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT  Theo từ điển Tiếng Việt: số liệu, liệu có, dựa vào để giải vấn đề  Tin học: Biểu diễn thông tin cần thiết cho toán 32 Cấu Trúc Dữ Liệu CẤU TRÚC ... follow-up and Maintenance) 37 CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT Các kiểu liệu  Kiểu liệu sở  Kiểu liệu cấu trúc (structure)  Kiểu liệu động (Dynamic) 38 CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT Tổ chức Seminar...
 • 41
 • 208
 • 0

Bài giảng cấu trúc dữ liệu và giải thuật chương 3 đh công nghệ đồng nai

Bài giảng cấu trúc dữ liệu và giải thuật chương 3  đh công nghệ đồng nai
... 18 CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT Minh Họa Thuật Toán j 12 15 i 19 CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT Minh Họa Thuật Toán 8 12 15 20 CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT Độ Phức Tạp Của Thuật Toán 21 CẤU ... j =3 43 CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT Nổi Bọt – Bubble Sort i=2 j=5 j=4 i=2 i =3 j=6 44 CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT Nổi Bọt – Bubble Sort i =3 j=5 i=4 j=6 i=5 45 CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT ... a[j]); } 15 CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT Minh Họa Thuật Toán j 12 15 i 16 CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT Minh Họa Thuật Toán j 12 15 i 17 CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT Minh Họa Thuật Toán j...
 • 170
 • 319
 • 0

Bài giảng cấu trúc dữ liệu

Bài giảng cấu trúc dữ liệu
... thực hành: 30% • Bài thực hành hàng tuần: Kết không tính vào điểm tổng kết, nhiên không thực tốt bị trừ 10% nội dung thi thực hành Tài liệu tham khảo • Nhập môn Cấu Trúc Dữ Liệu Thuật Toán, ... Đức – ThS Trần Hạnh Nhi • Slide giảng giảng viên • Data Structures and Algorithm Analysis in C, Mark Allen Weiss, Addison Wesley Logman Inc - 1997 • Cấu Trúc Dữ Liệu + Thuật Toán = Chương Trình, ... thức liên quan đến giải thuật liên quan đến liệu • Hiểu tầm quan trọng giải thuật cách tổ chức liệu • Nắm phương pháp tổ chức thao tác sở cấu trúc liệu • Hình thành phát triển tư thuật toán Đề...
 • 4
 • 609
 • 8

Slide bài giảng cấu trúc dữ liệu

Slide bài giảng cấu trúc dữ liệu
... dụng thông tin có phép so sánh bước i-1 • Giải thuật Heap Sort khắc phục nhược điểm cách chọn cấu trúc liệu cho phép tích lũy thông tin so sánh giá trò phần tử trình xếp 80 S p x p - Heap sort • ... phần tử theo thứ tự loại bỏ có dãy xếp • Để cài đặt thuật toán hiệu quả, cần phải tổ chức cấu trúc lưu trữ liệu có khả thể quan hệ phần tử với n ô nhớ thay 2n-1 ví dụ • Khái niệm heap phương pháp ... tìm kiếm xếp liệu hệ thống thông tin • Các giải thuật tìm kiếm nội • Các giải thuật xếp nội Tìm ki m • Tìm tu n t • Tìm nh phân Các giải thuật tìm kiếm nội Các giải thuật tìm kiếm nội Bài toán:...
 • 95
 • 686
 • 22

Slide bài giảng cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Slide bài giảng cấu trúc dữ liệu và giải thuật
... buộc SV phải có) [2] Bài giảng & Bài thực hành CTDL - Trường ĐHCN [3] Giáo trình Cấu trúc liệu 1, Trần Hạnh Nhi – Dương Anh Đức, Trường DHKHTN – DHQG TP.HCM [4] Cấu trúc liệu, Nguyễn Trung Trực, ... cách giải vấn đề máy tính số (giải thuật mã giả)  Sau đó: ngôn ngữ lập trình cụ thể Học:  Nhớ giải thuật (mã giả)  Dùng NNLT cụ thể để minh chứng Giới thiệu môn học Cấu trúc môn học   Cấu trúc: ... Giới thiệu    Môn học giới thiệu  Các cấu trúc liệu  Các giải thuật điển hình cấu trúc liệu Dùng phương pháp hướng thủ tục Ngôn ngữ lập trình minh hoạ  Mã giả...
 • 13
 • 4,148
 • 52

Bài giảng cấu trúc dữ liệu và giải thuật.pdf

Bài giảng cấu trúc dữ liệu và giải thuật.pdf
... dựng cấu trúc liệu tách rời bước tìm kiếm thuật toán giải vấn đề Các tiêu chuẩn lựa chọn cấu trúc liệu Cấu trúc liệu trước hết phải biểu diễn đầy đủ thông tin nhập xuất toán • Cấu trúc liệu ... 100 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Cấu trúc liệu Giải thuật CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ THUẬT TOÁN VÀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU I CÁC BƯỚC CƠ BẢN KHI GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN TIN HỌC I.1 Xác định toán Việc xác ... 4 Cấu trúc liệu Giải thuật MỤC LỤC MỤC LỤC TỔNG QUAN VỀ THUẬT TOÁN VÀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU I CÁC BƯỚC CƠ BẢN KHI GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN TIN HỌC ...
 • 98
 • 2,231
 • 30

Bài giảng cấu trúc dữ liệu và kỹ thuật tìm kiếm

Bài giảng cấu trúc dữ liệu và kỹ thuật tìm kiếm
... Khái quát tìm kiếm 2.2 Các giải thuật tìm kiếm nội (Tìm kiếm mảng)  Tìm tuyến tính (Linear Search)  Tìm nhị phân (Binary Search) 2.3 Các giải thuật tìm kiếm ngoại (Tìm kiếm tập tin)  Tìm tuyến ... giải thuật tìm kiếm nội đưa cách tìm kiếm Tìm kiếm hay (Sequential Search) gọi tìm kiếm tuyến tính (Linear Search)  Tìm kiếm nhị phân (Binary Search) 2.2 Các giải thuật tìm kiếm nội (tt) Tìm ... dựng giải thuật tìm kiếm nhanh có ý nghĩa quan trọng Nếu tìm kiếm hệ thống tổ chức việc tìm kiếm dễ dàng Các giải thuật tìm kiếm xây dựng nhằm mục tiêu hỗ trợ ứng dụng có hiệu Các giải thuật phụ...
 • 29
 • 973
 • 8

BÀI GIẢNG CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THẬT

BÀI GIẢNG CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THẬT
... dựng cấu trúc liệu tách rời bước tìm kiếm thuật toán giải vấn đề Các tiêu chuẩn lựa chọn cấu trúc liệu Cấu trúc liệu trước hết phải biểu diễn đầy đủ thông tin nhập xuất toán • Cấu trúc liệu ... 100 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Cấu trúc liệu Giải thuật CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ THUẬT TOÁN VÀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU I CÁC BƯỚC CƠ BẢN KHI GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN TIN HỌC I.1 Xác định toán Việc xác ... 4 Cấu trúc liệu Giải thuật MỤC LỤC MỤC LỤC TỔNG QUAN VỀ THUẬT TOÁN VÀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU I CÁC BƯỚC CƠ BẢN KHI GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN TIN HỌC ...
 • 98
 • 513
 • 6

BÀI GIẢNG CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT DATA STRUCTURE AND ALGORITHMS pptx

BÀI GIẢNG CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT DATA STRUCTURE AND ALGORITHMS pptx
... Tài liệu học tập Giáo trình: C & Data Structures, P S Deshpande, O G Kakde CHARLES RIVER MEDIA, INC Hingham, Massachusetts Tham khảo: Giáo trình Cấu trúc liệu 1, Trần Hạnh Nhi ... kết 39 Định nghĩa cấu trúc liệu danh sách liên kết đơn mô tả sau: typedef struct Node{ int Key; Node *pNext; }; Trong khai báo Node *pNext dùng để mô tả: A Con trỏ trỏ tới phần liệu B Vùng liên ... lệnh sau bổ sung vào vị trí thiếu đoạn mã? struct NodeType{ int data; NodeType *next; }; void main(){ NodeType *p; NodeType *q; p=new NodeType; p- >data= 18; q=new NodeType; q- >data= 32; A q=p->next;...
 • 33
 • 479
 • 2

Bài giảng cấu trúc dữ liệu - Chương 2 Cấu trúc dữ liệu danh sách pdf

Bài giảng cấu trúc dữ liệu - Chương 2 Cấu trúc dữ liệu danh sách pdf
... Danh sách b Các phép toán danh sách Thêm phần tử vào danh sách: thao tác thêm phần tử Vào danh sách Phần tử thêm vào cuối, đầu danh sách Chú ý danh sách đầy Ví dụ: Danh sách b Các phép toán danh ... NỘI DUNG TRÌNH BÀY Danh sách Danh sách đặc Danh sách liên kết Ngăn xếp Hàng đợi 1 Danh sách a Định nghĩa b Các phép toán danh sách Danh sách a Định nghĩa Danh sách tập hợp hữu hạn phần ... Khởi tạo danh sách rỗng ii Kiểm tra danh sách rỗng iii Xác định vị trí phần tử DS iv Chèn phần tử vào danh sách v Loại bỏ phần tử khỏi danh sách vi Ghép danh sách vii Trộn danh sách Danh sách liên...
 • 80
 • 507
 • 1

Bài giảng cấu trúc dữ liệu - Chương 2 Cấu trúc dữ liệu danh sách Phần 2 pdf

Bài giảng cấu trúc dữ liệu - Chương 2 Cấu trúc dữ liệu danh sách Phần 2 pdf
... Danh sách b Các phép toán danh sách Thêm phần tử vào danh sách: thao tác thêm phần tử Vào danh sách Phần tử thêm vào cuối, đầu danh sách Chú ý danh sách đầy Ví dụ: Danh sách b Các phép toán danh ... tự danh sách: thao tác lại thứ tự phần tử danh sách theo quy tắc Ví dụ: Danh sách b Các phép toán danh sách Tách danh sách thành nhiều danh sách: thao tác tách phần tất phần tử DS đưa sang danh ... DUNG TRÌNH BÀY Danh sách Danh sách đặc Danh sách liên kết Ngăn xếp Hàng đợi 1 Danh sách a Định nghĩa b Các phép toán danh sách Danh sách a Định nghĩa Danh sách tập hợp hữu hạn phần tử kiểu (Elementtype)...
 • 41
 • 499
 • 0

Bài giảng cấu trúc dữ liệu - Chương 2 Cấu trúc dữ liệu danh sách Phần 1 pot

Bài giảng cấu trúc dữ liệu - Chương 2 Cấu trúc dữ liệu danh sách Phần 1 pot
... điểm danh sách đặc Danh sách đặc (CONDENSED LIST) a Định nghĩa Danh sách đặc danh sách phần tử xếp nhớ, phần tử ai +1 đứng sau phần tử a0 add [1] a1 … add[i] ai +1 … an -2 an -1 ←d→ add[i] = add [1] ... Danh sách b Các phép toán danh sách Thêm phần tử vào danh sách: thao tác thêm phần tử Vào danh sách Phần tử thêm vào cuối, đầu danh sách Chú ý danh sách đầy Ví dụ: Danh sách b Các phép toán danh ... tự danh sách: thao tác lại thứ tự phần tử danh sách theo quy tắc Ví dụ: Danh sách b Các phép toán danh sách Tách danh sách thành nhiều danh sách: thao tác tách phần tất phần tử DS đưa sang danh...
 • 25
 • 392
 • 0

Giáo án - Bài giảng: CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT

Giáo án - Bài giảng: CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT
... printf("\n\t\t + -+ -+ -+ -+ -+ -+ -+ -+ "); printf("\n\t\t - - - - - - - - "); printf("\n\t\t + -+ -+ -+ -+ -+ -+ -+ -+ "); printf("\n\t\t - - - - - - - - "); printf("\n\t\t ... printf("\n\t\t + -+ -+ -+ -+ -+ -+ -+ -+ "); printf("\n\t\t - - - - - - - - "); printf("\n\t\t + -+ -+ -+ -+ -+ -+ -+ -+ "); printf("\n\t\t - - - - - - - - "); printf("\n\t\t ... printf("\n\t\t + -+ -+ -+ -+ -+ -+ -+ -+ "); printf("\n\t\t - - - - - - - - "); printf("\n\t\t + -+ -+ -+ -+ -+ -+ -+ -+ "); printf("\n\t\t - - - - - - - - "); printf("\n\t\t...
 • 203
 • 656
 • 0

Xem thêm