TÌM HIỂU TÍNH HIỆN đại TRONG NGHỆ THUẬT VIẾT TRUYỆN NGẮN của THẠCH LAM QUA một số tác PHẨM

TÌM HIỂU TÍNH HIỆN đại TRONG NGHỆ THUẬT VIẾT TRUYỆN NGẮN của THẠCH LAM QUA một số tác PHẨM

TÌM HIỂU TÍNH HIỆN đại TRONG NGHỆ THUẬT VIẾT TRUYỆN NGẮN của THẠCH LAM QUA một số tác PHẨM
... Nam Tìm hiểu tính đại nghệ thuật viết truyện ngắn Thạch Lam qua số tác phẩm Chương II Tính đại nghệ thuật viết truyện ngắn Thạch Lam qua số tác phẩm 2.1 Một số đặc điểm nghệ thuật truyện ngắn ... tiểu luận, tìm hiểu nét tính đại nghệ thuật viết truyện ngắn Thạch Lam Cũng điều kiện hạn chế, tìm hiểu tính đại nghệ thuật viết truyện ngắn Thạch Lam qua số truyện ngắn tiêu biểu tập truyện “Nắng ... quan Xem xét không gian nghệ thuật truyện ngắn Thạch Lam, tất yếu không tách rời điểm nhìn chủ quan nhà văn Truyện 26 Tìm hiểu tính đại nghệ thuật viết truyện ngắn Thạch Lam qua số tác phẩm ngắn...
 • 36
 • 458
 • 2

Đặc trưng nghệ thuật tiểu thuyết mạc ngôn khảo sát qua một số tác phẩm tiêu biểu đã được dịch ra tiếng việt

Đặc trưng nghệ thuật tiểu thuyết mạc ngôn khảo sát qua một số tác phẩm tiêu biểu đã được dịch ra tiếng việt
... chất quái vài tác phẩm cha có viết khái quát lên nét đặc trng tiểu thuyết Mạc Ngôn Lê Huy Tiêu, viết Thế giới nghệ thuật tiểu thuyết Mạc Ngôn, đề cập đến đặc điểm nghệ thuật sáng tác nhà văn nh ... tham khảo, luận văn gồm chơng: Chơng Cuộc đời nghiệp văn học Mạc Ngôn Chơng Đặc trng tiểu thuyết Mạc Ngôn thể qua số yếu tố thuộc bình diện nội dung Chơng Đặc trng tiểu thuyết Mạc Ngôn thể qua số ... tác phẩm Mạc Ngôn hấp dẫn ngời đọc Về nghệ thuật tác phẩm Mạc Ngôn có nhiều khám phá, vừa cách tân truyền thống vừa sáng tạo theo thủ pháp nghệ thuật tiểu thuyết Tây phơng [20] Ngoài ra, có số...
 • 117
 • 722
 • 13

TÍNH dân tộc và TÍNH HIỆN đại TRONG NGHỆ THUẬT tạo HÌNH VIỆT NAM

TÍNH dân tộc và TÍNH HIỆN đại TRONG NGHỆ THUẬT tạo HÌNH VIỆT NAM
... tuổi lớn Mỹ thuật Việt Nam Nghệ thuật cách mạng tạo nên trang sử Mỹ thuật với nhiều phong cách, cá tính sáng tạo đem đến biến đổi chất mỹ thuật Việt Nam đại Năm 1986, Đảng cộng sản Việt Nam khởi ... nghệ thuật Vậy nên nói hội họa trừu tượng “gốc“ từ phương Đông Người phương Đông Việt Nam có vẽ trừu tượng điều tất yếu trở “gốc“ Đến đây, nói tính dân tộc tính đại nghệ thuật tạo hình Việt Nam ... thuật dân tộc Vấn đề tiếp thu có chọn lọc để bồi đắp cho nghệ thuật thêm phong phú đa dạng ngày cao trước Đó ý nghĩa hội nhập phát triển, tự sáng tạo nghệ thuật Để xây dựng nghệ thuật tạo hình Việt...
 • 7
 • 577
 • 4

đặc sắc nghệ thuật viết truyện ngắn của nguyễn tuân trong tập vang bóng một thời

đặc sắc nghệ thuật viết truyện ngắn của nguyễn tuân trong tập vang bóng một thời
... trình bày cách toàn diện Nguyễn Tuân, xin dừng lại việc tìm hiểu hay, đẹp tập truyện Vang bóng thời, cụ thể là: Đặc sắc nghệ thuật viết truyện ngắn Nguyễn Tuân tập Vang bóng thời Phương pháp nghiên ... Nguyễn Tuân sử dụng nét đặc sắc nghệ thuật để có Vang bóng thời ngày hôm nhà nghiên cứu nói đến Vì vậy, tìm hiểu Đặc sắc nghệ thuật nghệ thuật viết truyện ngắn tập Vang bóng thời góp phần đánh giá ... tác Nguyễn Tuân, đặc biệt Vang bóng thời Thạch Lam đánh giá cao tài Nguyễn Tuân tập truyện ngắn Vang bóng thời qua viết Đọc Vang bóng thời (Trích báo Ngày Nay, số 212, ngày 15 – – 1940) “Trong...
 • 120
 • 665
 • 3

Tìm hiểu tư tưởng chính trị - xã hội của Minh Mệnh qua một số tác phẩm tiêu biểu dưới triều Nguyễn

Tìm hiểu tư tưởng chính trị - xã hội của Minh Mệnh qua một số tác phẩm tiêu biểu dưới triều Nguyễn
... tìm hiểu điều kiện trị, kinh tế - hội, văn hoá tưởng cho hình thành tưởng trị - hội Minh Mệnh _Thứ hai, tập trung phân tích hệ thống hoá tưởng trị - hội số tác phẩm tiêu biểu Minh ... KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN VIỆN TRIẾT HỌC NGUYỄN THỊ HIẾU TÌM HIỂU TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ XÃ HỘI CỦA MINH MỆNH QUA MỘT SỐ TÁC PHẨM TIÊU BIỂU DƯỚI TRIỀU NGUYỄN ... CỦA MINH MỆNH 1.1 Tiền đề trị, kinh tế - hội 1.2 Tiền đề tưởng, văn hoá 23 1.3 Minh Mệnh số tác phẩm tiêu biểu 27 Chƣơng 2: NHỮNG TƢ TƢỞNG CƠ BẢN VỀ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 33 2.1 tưởng trị...
 • 117
 • 697
 • 2

Khảo sát phương thức trực tiếp biểu hiện hành động cầu khiến trong tiếng Việt (liên hệ với tiếng Hán) qua một số tác phẩm văn học

Khảo sát phương thức trực tiếp biểu hiện hành động cầu khiến trong tiếng Việt (liên hệ với tiếng Hán) qua một số tác phẩm văn học
... khiến trực tiếp hành động cầu khiến gián tiếp Trong luận văn chủ yếu ban hành động cầu khiến phân chia theo hình thức biểu 1.3.1 Phương thức biểu hành động cầu khiến trực tiếp Hành động cầu khiến ... hai hành động 2) Căn vào hình thức cầu khiến phân loại hành động cầu khiến Căn vào hình thức cầu khiến có hai loại hành động cầu khiến: hành động cầu khiến trực tiếp hành động cầu khiến gián tiếp ... loại hành động cầu khiến ……………………………… 11 1. 3Phương thức biểu hành động cầu khiến ………………… 14 1.3.1 Phương thức biểu hành động cầu khiến trức tiếp … 15 1.3.2 Phương thức biểu hành động cầu khiến...
 • 131
 • 565
 • 0

Tư tưởng triết học hiện sinh cơ bản của Albert Camus qua một số tác phẩm

Tư tưởng triết học hiện sinh cơ bản của Albert Camus qua một số tác phẩm
... dạn trình bày tưởng hai nhà triết học Soren Kierkegaard E.Husserl nguồn gốc tưởng cho triết học sinh - Luận văn khẳng định tưởng triết học Albert Camus dòng chảy triết học sinh đây, lần ... số trào lưu triết học phương Tây đại (LATS triết học, viện triết học, 2000), Khái niệm tồn triết học sinh (Tạp chí Triết học, số 6, 1998), Chủ nghĩa sinh nhìn từ góc độ văn hoá học (Tạp chí Triết ... tưởng nhân văn quan trọng bậc nhất, đem lại sắc thái hoàn toàn cho tưởng kỷ XX Và, dấu ấn quan trọng là: ng học trở thành sở lý luận chủ nghĩa sinh Triết học sinh mang dấu ấn ng học...
 • 102
 • 1,142
 • 6

những biểu hiện của văn học hậu hiện đại trong truyện ngắn của nhà văn trên một số phương diện chính: hệ thống đề tài, nhân vật và ngôn từ nghệ thuậ

những biểu hiện của văn học hậu hiện đại trong truyện ngắn của nhà văn trên một số phương diện chính: hệ thống đề tài, nhân vật và ngôn từ nghệ thuậ
... nhoè, tẩy trắng tính cách hệt truyện cổ Nhân vật tái giản đơn, mang tính chất phiếm rõ bên cạnh số nhân vật nhận mặt đặt tên hữu số lượng lớn nhân vật chức năng, nhà văn đưa vào công cụ, có tác dụng ... rằng, hậu đại tức sau đại, tức tân tiến đại Chính vậy, có nhà phê bình văn học tiếng viết (đại ý) này: Văn chương Việt Nam không hiểu hết nửa chặng đường đại hay chưa, mà học đòi hậu đại Mặc ... đại Trước tìm hiểu yếu tố hậu đại tác phẩm Hồ Anh Thái, cần phải hiểu hậu đại văn học hậu đại nói chung có đặc điểm Đó là: - Hiện thực mang tính phi trọng tâm - Ngôn ngữ mang tính cực hạn - Nhân...
 • 17
 • 838
 • 4

Bước đầu tìm hiểu nhân vật ca kỹ trong sáng tác văn chương trung đại (khảo sát qua một số tác phẩm tiêu biểu)

Bước đầu tìm hiểu nhân vật ca kỹ trong sáng tác văn chương trung đại (khảo sát qua một số tác phẩm tiêu biểu)
... sử nhân vật ca kỹ 15 1.2.2.1 Nguồn gốc 15 1.2.2.2 Sơ lược lịch sử nhân vật ca kỹ 17 Chương Nhân vật ca kỹ sáng tác văn chương trung đại (Khảo sát qua số 20 tác phẩm tiêu biểu) 2.1 Nhân vật ca kỹ ... 2: Nhân vật ca kỹ sáng tác văn chương trung đại (Khảo sát qua số tác phẩm tiêu biểu) 17 Nội dung Chương Khái quát chung nhân vật ca kỹ 1.1 Khái niệm nhân vật văn học Trong tiếng Hi Lạp cổ, nhân ... cho phận "xướng ca vô loài" 25 Chương Nhân vật ca kỹ sáng tác văn chương trung đại (khảo sát qua số tác phẩm tiêu biểu) 2.1 Nhân vật ca kỹ sáng tác văn học dân gian Khi người chưa sáng tạo chữ viết,...
 • 57
 • 180
 • 0

Tìm hiểu tính từ chỉ màu sắc trong truyện ngắn của thạch lam

Tìm hiểu tính từ chỉ màu sắc trong truyện ngắn của thạch lam
... Lam Tính từ màu sắc truyện ngắn Thạch Lam 2.1 Thống kê tính từ màu sắc truyện ngắn Thạch Lam (xem phần phụ lục) 2.2 Phân loại tính từ màu sắc truyện ngắn Thạch Lam Do số lượng tác phẩm nhà văn Thạch ... mà tính từ từ loại tích cực mặt tạo từ, tạo giá trị cao mặt thẩm mĩ cho ngôn ngữ CHƯƠNG II: TÍNH TỪ CHỈ MÀU SẮC TRONG TRUYỆN NGẮN CỦA THẠCH LAM Tìm hiểu chung Thạch Lam 1.1 Cuộc đời Thạch Lam ... tài không tìm hiểu hết nội dung tính từ tìm hiểu khái quát tính từ Ở đây, tập trung vào vấn đề nhỏ tính từ, cụ thể lớp tính từ màu sắc Nhưng tìm hiểu tính từ màu sắc không chưa đủ lớp từ có vị...
 • 115
 • 252
 • 0

Tính hiện đại trong kịch nói Việt Nam về đề tài lịch sử

Tính hiện đại trong kịch nói Việt Nam về đề tài lịch sử
... tiếp cận Đề tài luận án Tính đại kịch nói Việt Nam đề tài lịch sử đòi hỏi tiếp cận từ ba thành tố: Tính đại - Kịch nói Việt Nam - đề tài lịch sử Trong đó, tính đại nhìn nhận góc độ đặc tính, phẩm ... cứu tính đại kịch kịch nói Việt Nam đề tài lịch sử, tác giả luận án muốn góp phần giải vấn đề lý luận sáng tác kịch sân khấu kịch nói đề tài lịch sử 2.2 Mục tiêu cụ thể - Nghiên cứu tính đại ... thời vấn đề gì… mối quan tâm lớn sáng tác đề tài lịch sử 32 Tác phẩm sân khấu đề tài lịch sử nói chung kịch nói đề tài lịch sử nói riêng thực có giá trị thực lịch sử mà lựa chọn, phản ánh đề cập,...
 • 149
 • 205
 • 1

Tóm tắt luận án Tính hiện đại trong kịch nói Việt Nam về đề tài lịch sử

Tóm tắt luận án Tính hiện đại trong kịch nói Việt Nam về đề tài lịch sử
... phân tích, đánh giá tính đại kịch nói Việt Nam đề tài lịch sử nhiều góc độ, luận án có đóng góp định thực tiễn sáng tác, dàn dựng biểu diễn kịch nói đề tài lịch sử Việt Nam Kết cấu luận án Ngoài ... pháp so sánh, đối chiếu Đóng góp luận án 5.1 Đóng góp mặt lý luận Từ góc độ nghiên cứu tính đại kịch nói Việt Nam đề tài lịch sử, luận án góp thêm tiếng nói luận kịch đề tài lịch sử 5.2 Đóng ... Là nhân vật thật lịch sử tác giả hư cấu tác phẩm đề tài lịch sử nhằm mục đích chuyển tải ý đồ sáng tạo 1.4 Tính đại kịch nói đề tài lịch sử Với tác phẩm kịch nói đề tài lịch sử, thành công hay...
 • 24
 • 193
 • 0

Nghệ thuật xây dựng xung đột trong tiểu thuyết tự lực văn đoàn (qua một số tác phẩm tiêu biểu)

Nghệ thuật xây dựng xung đột trong tiểu thuyết tự lực văn đoàn (qua một số tác phẩm tiêu biểu)
... niệm xung đột nghệ thuật tác phẩm văn học nhìn chung xung đột nghệ thuật tiểu thuyết Tự lực văn đoàn - 1.1 Khái niệm xung đột nghệ thuật: Từ xung đột sống đến xung đột nghệ thuật: Cuộc sống xung ... sau: Giới thuyết khái niệm xung đột nghệ thuật nghệ thuật xây dựng xung đột tiểu thuyết Tự lực văn đoàn Khảo sát, phân tích, khái quát buểu xung đột nghệ thuật tiểu thuyết Tự lực văn đoàn, phân ... "Nghệ thuật xây dựng xung đột tiểu thuyết Tự lực văn đoàn" III- Giới hạn phạm vi đề tài: Đề tài khảo sát, nghiên cứu vấn đề "Nghệ thuật xây dựng xung đột tiểu thuyết Tự lực văn đoàn" Vấn đề nghệ...
 • 57
 • 579
 • 3

Vẻ đẹp ngôn từ nghệ thuật trong truyện kiều của nguyễn du qua một số đoạn trích đã học pdf

Vẻ đẹp ngôn từ nghệ thuật trong truyện kiều của nguyễn du qua một số đoạn trích đã học pdf
... phẩm Truyện Kiều mà Nói tóm lại, văn học Tiếng Việt , đến Truyện Kiều Nguyễn Du ngôn từ tự đứng lên biểu diễn nghệ thuật Nói Nguyễn Du nhà nghệ sĩ lớn ngôn từ nói đến cách ứng xử nghệ thuật ... kích thước sống ngày để xác định vị trí ,tầm sống trước đời Về ngôn từ màu sắc Truyện Kiều : Truyện Kiều có nhiều từ ngữ màu sắc (có đến 119 lần) , với nhiều màu khác Nguyễn Du dùng từ màu sắc ... gió tựa hoa kề , gió tủi mưa sầu … Những ngôn từ ý tượng phương diện ngôn từ nghệ thuật Truyện Kiều Nguyễn Du phá vỡ cách tạo từ thông thường để tạo từ gây hiệu lạ hoá Nhà thơ phá vỡ nhiều...
 • 13
 • 1,487
 • 22

Xem thêm

Từ khóa: nghệ thuật viết truyện ngắn của kim lânnghệ thuật viết truyện ngắn của nguyễn công hoannghệ thuật viết truyện ngắn của nam caonghe thuat viet truyen ngan cua nam caotính dân tộc và hiện đại trong nghệ thuậttruyền thống và hiện đại trong nghệ thuậtchủ nghĩa hậu hiện đại trong nghệ thuậtvẻ đẹp ngôn từ nghệ thuật trong truyện kiều của nguyễn du qua một số đoạn trích đã học pdfnghệ thuật viết truyện ngắn và kýquan niệm nghệ thuật về con người của thạch lamnghệ thuật viết truyện ngắnbi kịch của người phụ nữ trong xã hội cũ qua một số tác phẩm văn học trung đại đã học đọc tiểuthanh kí nguyễn du chinh phụ ngâm đặng trần côn – đoàn thị điểm cung oán ngâm nguyễn gia thiềubi kịch của người phụ nữ trong xã hội cũ qua một số tác phẩm văn học trung đại đã học độc tiểu thanh ký nguyễn du chinh phụ ngâm đặng trần côn – đoàn thị điểm cung oán ngâm nguy� văn mẫuyếu tố lạ hóa trong tiểu thuyết của phạm thị hoài và nguyễn bình phương qua một số tác phẩm tiêu biểuvăn hóa khoa cử thời trung đại qua một số tác phẩm văn xuôi tự sự việt nam giai đoạn 19301945Phân tích vai trò của kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự ( xét hỏi tại phiên tòa, tranh luận tại phiên tòa)Phân tích những rủi ro pháp lý và biện pháp phòng ngừa trong quá trình đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồngNghiên cứu tổng hợp vật liệu hấp phụ hơi hg trên cơ sở biến tính than hoạt tính trà bắc với lưu huỳnhgiáo trình thiết bị ngoại viGIÁ TRỊ DINH DƯỠNG VÀ KINH TẾ DẦU THỰC VẬTTiểu luận: Thực phẩm chức năng bổ sung vitamin và khoáng chấtTiểu luận về men tiêu hóa (PREBIOTIC)bai giang ky thuat dien tu chuong2 + 3CHÂU PHI và KHU vực mĩ LA TINHCHUYÊN đề TIÊU hóa ở ĐỘNG vậtNhà ở cho người có thu nhập thấp ở đô thị đặc biệt đối với người nhập cưtiểu luận hướng dẫn sử dụng microsoft outlook 2007slide chính sách cônghệ thống kaizen teianXác định nitrit trong không khímạng máy tính nâng caonghiên cứu biến tính bentonit ứng dụng cho quá trình xử lý phenol trong nướckhúc xạ ánh sángvật liệu cách nhiệt chịu lửa, vật liệu cách nhiệt lạnh, cách ẩmxây dựng hệ thống bảo mật tmg 2010 cho doanh nghiệp