Giao an HDNGLL 9 rat hay

giáo án lớp 9 rất hay

giáo án lớp 9 rất hay
... hãy: a-Điền vào bảng sau: Năm 195 4 196 0 196 5 197 0 197 6 Số dân (Tr.người) Tỉ lệ gia tăng tự nhiên (%) Tuần Tiết Ngày soạn:10 /9/ 2005 Ngày dạy :13 /9/ 2005 197 9 198 9 199 9 2003 Bài:3 PHÂN BỐ DÂN CƯ VÀ ... nghiệp Công nghiệp,xây dựng Dòch vụ Tổng cộng 199 1 40.5 23.8 35.7 100.0 199 3 29. 9 28 .9 41.2 100.0 199 5 27.2 28.8 44.0 100.0 199 7 25.8 32.1 42.1 100.0 199 9 25.4 34.5 40.1 100.0 2001 23.3 38.1 38.6 ... soạn:16 /9/ 2005 Ngày dạy : 19/ 9/2005 Bài : THỰC HÀNH PHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH THÁP DÂN SỐ NĂM 198 9 VÀ NĂM 199 9 I-MỤC TIÊU Sau học,HS cần: _Biết cách phân tích, so sánh tháp dân só _Tìm sư thay đổi...
 • 109
 • 291
 • 1

GIAO AN ANH 9 (RAT HAY)

GIAO AN ANH 9 (RAT HAY)
... that was made in Africa Many students wore jeans in the 199 0 Jeans became cheaper so many , many people began wearing jeans in 197 0s - Correct mistakes and give correct answers ( part a) V / Home ... answers loudly - Correct and give the right answer : 18th century Jeans cloth 196 0s students 197 0s cheaper 198 0s fashion 199 0s sale - Tell Ss to read the text again and answer the questions ... - Remark and correct Then give the right answers : The word jeans comes from a kind of material that was made in Europe The 199 0s, fashions were embroidered jeans , painted jeans and so on...
 • 158
 • 159
 • 0

Giáo án HĐNGLL 9 hay mới ( trọn bộ)

Giáo án HĐNGLL 9 hay mới ( trọn bộ)
... thưởng - Ban cán lớp cảm ơn giúp đỡ, tham gia thầy, cô giáo 11 Ngày tháng 11 năm 20 09 Tiết -6: CHỦ ĐIỂM THÁNG 11 TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO Các hoạt động chủ điểm: Lễ đăng kí “Tuần học tốt, tháng học tốt” ... thầy, cô giáo cũ Câu 4: Bạn nghĩ trước so sánh “HS thiếu thầy giáo xanh thiếu ánh mặt trời”? Câu 5: Bạn đọc thơ thầy, cô giáo Câu 6: Bạn hát hát thầy, cô giáo Câu 7: Bạn có biết thầy giáo đặt ... trọng đạo” dân tộc Việt nam - Trân trọng, tự hào với truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - Kính trọng, biết ơn thầy giáo, giáo Phát huy truyền thống”Tôn sư trọng đạo” dân tộc B Nội dung hình thức...
 • 41
 • 2,257
 • 8

Giáo án hình 7 rất hay

Giáo án hình 7 rất hay
... ?Ngoài tính chất nêu sách giáo tổng góc phía = 1800 khoa em rút kết luận ( hay góc phía bù ) góc phía 3 Hoạt động 4: Hớng dẫn nhà - Làm 23 (SGK), 16, 17, 18, 19, 20 (T75, 76 , 77 , SBT) - Đọc trớc hai ... Gv: gọi hs lên bảng vẽ hình 47 - vẽ tia đối 0x tia 0x - vẽ tia đối 0y tia oy đợc đờng thẳng xx cắt yy taị có góc = 47 Hs: lên vẽ hình Gv: dựa vào hình vẽ đề em tóm tắt toán dới dạng cho tìm HS: ... ?2 Hs: Gv: Gọi học sinh đọc hình vẽ Hs: Đọc hình Gv: Yêu cầu học sinh làm toán dới dạng cho tìm A1 3 B1 Tóm tắt: Cho Tìm ca = {A} cb = {B} a) ; ; so sánh b) ; So sánh c) Viết tên cặp góc đồng...
 • 124
 • 306
 • 3

giáo án TD6 CN rất hay

giáo án TD6 CN rất hay
... dẫn tập nhà GV - GV gọi học sinh nhận xét sau giáo viên nhận xét ngắn gọn ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * * 5m Rút kinh nghiệm sau dạy: GV Giáo án: Số 05 Ngày thực hiện: / /200 Tiết chơng ... GV gọi học sinh nhận xét sau giáo viên nhận xét ngắn gọn - Học sinh vừa vừa thở thực số động tác thả lỏng tay, chân, thân ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * (X) Giáo án: Số 06 Ngày thực hiện: ... (6 tiết) - Môn tự chọn (6 tiết) - Ôn tập kiểm tra (8 tiết) - Kiểm tra tự chọn, RLTT (4 tiết) Giáo án: Số 03 Ngày thực hiện: / /200 Tiết chơng trình: 03 Tên bài: Đội hình đội ngũ- thể dục phát...
 • 92
 • 219
 • 0

giáo án TD CN rất hay

giáo án TD CN rất hay
... chỗ đánh tay - Chạy chỗ - Nâng cao đùi chỗ 30' Phần Giáo án thể dục khối học 2007 - 2008 Năm a Ôn ĐHĐN - Tập hợp hàng ngang, dọc, dóng hàng 2L Giáo án thể dục khối học 2007 - 2008 Năm Giáo án thể ... sinh tự ôn - Giáo viên quan sát sửa sai - Giáo viên làm mẫu - phân tích - Giáo viên làm mẫu - Tập theo nhóm, giáo viên hô lệnh, học sinh thực 17 Giáo án thể dục khối học 2007 - 2008 Năm lần chỗ ... tay tích cực Giáo viện nhận xét kết học Giao tập nhà * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV Rút kinh nghiệm sau dạy 41 * * * * * * * * Giáo án thể dục khối học 2007 - 2008 Năm 42 Giáo án thể dục...
 • 87
 • 202
 • 0

giáo án TD8 CN rất hay

giáo án TD8 CN rất hay
... trung lớp thành Rút kinh nghiệm sau dạy hàng ngang để giáo viên nhận xét học - Học sinh chúc giáo viên Giáo án: Tiết 18, 19 31 * * Giáo án thể dục khối Tên bài: Chạy - Bài thể dục Ngày soạn: ... thả lỏng tích cực - Học sinh chúc giáo viên Đội hình nhận xét lớp * * * * * * * * * * * * 5m GV 27 * * * * * * * * Giáo án thể dục khối Năm học 2007 - 2008 Giáo án: Tiết 16 Tên bài: Chạy - thể ... Rút kinh nghiệm sau dạy - Yêu cầu thả lỏng tích cực - Cán lớp tập trung để GV nhận xét học 21 Giáo án thể dục khối Năm học 2007 - 2008 Giáo án: Tiết 13 Tên bài: Chạy - Bài thể dục Ngày soạn: 26/9/2007...
 • 95
 • 219
 • 0

giáo án TD9 CN rất hay

giáo án TD9 CN rất hay
... tích cực - Cán lớp tập trung lớp thành hàng ngang để GV nhận xét học - Học sinh chúc giáo viên * * * * * * * * * * * * * * * Giáo án thể dục khối 2007 - 2008 N ăm học * * * * * (X) Giáo án: Tiết ... thành hàng ngang để giáo viên nhận xét học - Học sinh chúc giáo viên - Nhận xét kết học - Giao tập nhà Rút kinh nghiệm sau dạy 31 Giáo án thể dục khối 2007 - 2008 N ăm học Giáo án: Tiết 16 Tên bài: ... vòng tròn, giáo viên phổ biến luật chơi cách chơi - Yêu cầu học sinh thả lỏng tích cực * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (X) 27 Giáo án thể dục khối 2007 - 2008 N ăm học Giáo án: Tiết 14...
 • 111
 • 233
 • 0

giáo án lý8 CN rất hay

giáo án lý8 CN rất hay
... 4/10/2007 Tiết 5: cân lực _ quán tính I.Mục tiêu: Nêu đợc số thí dụ hai lực cân Nhậ biết đặc điểm lực cân biểu thị véc tơ lực -Từ dự đoán làm thí nghiệm để kiểm tra dự đoán để khẳng định vật chịu ... : + Lực làm thay đổi vận tốc + Hai lực cân tác dụng lên vật đứng yên làm cho vật đứng yên ( không làm thay đổi vận tốc) => Khi vật chuyển động mà chịu tác dụng lực cân => không thay đổi V vật ... *HĐ3 : Tìm hiểu quán tính : - GV đua số tợng trình mà HS thờng gặp VD : Ôtô, tàu hoả chuyển động dừng lại đợc mà phải trợt thêm đoạn ( thay đổi vận tốc đột ngột) => Vì vật có quán tính - HS quan...
 • 48
 • 207
 • 0

giao an anh 6 rat hay

giao an anh 6 rat hay
... taking the vegetables? Where is he eating? III, Post- reading Look at these pictures and retell the story about Mr Quang -Learn vocabulary & exercises -Prepare B2-4 for the next lesson ... d.going to a farm e.loading the vegetables f.unloading the vegetables II,While-reading Reading and checking a.going to Ha Noi b.meeting the farmer oing to a farm meeting the farmer c.having breakfast ... f.unloading the vegetables unloading the vegetables having breakfast Lucky numbers What does Mr Quang ? Where is he going at five in the morning? Who is waiting for him? What is he doing at seven...
 • 28
 • 261
 • 1

giao an Hoa 9 cuc hay

giao an Hoa 9 cuc hay
... nCuO d = 0.08 0,02 = 0,06 mol (1 đ) m CuO d = 0,06.80 = 4,8 gam Nhng CuO Fe2O3 tan đồng thời nên chất rắn không tan có khối lợng biến thiên khoảng: 3,2 m 4,8 ( 0,5 đ) Câu 4: nCu = 13,44 = 0,21(mol ... Theo đề ta có: n = CuO ; n n Fe2O3= = 0,1 mol = 0,32.2 = 0,64 mol HCl (0,5 đ) PTHH: CuO + 2HCl CuCl2 + H2O Fe2O3 +6 HCl (1) 2FeCl3 + 3H2O (2) Theo đề lại chất rắn sau kết thúc phản ứng HCl hết, ... mol n Fe2O3phản ứng = nHCl = Do ta có: n Fe2O3 d (1 đ) = 0,1 0,08 = 0,02 mol chất rắn không tan có khối lợng m = mFe O d = 0,02 160 = 3,2 gam *Nếu Fe2O3 hết chất rắn sau phản ứng CuO Theo (2)...
 • 6
 • 351
 • 2

Giáo án HĐNGLL 9

Giáo án HĐNGLL 9
... chuẩn bị Kết thúc hoạt động Ngày soạn : Lớp 96 , 97 Chủ điểm tháng hoà bình hữu nghị hoạt động 1: tổ chức diễn đàn niên chủ đề "hoà bình hữu nghị" yêu cầu giáo dục: Giúp học sinh: - Nâng cao hiểu ... không trả lời ngời điều khiển chơng trình (hoặc cố vấn) đa đáp án Kết thúc hoạt động Ngày soạn : Lớp 96 Hoạt động Hội vui học tập yêu cầu giáo dục: Giúp học sinh: - Nắm vững kiến thức môn học - Hứng ... dẫn tiết mục chơi Kết thúc hoạt động Ngày soạn : Lớp 96 Chủ điểm tháng tiến bớc lên đoàn hoạt động 1: toạ đàm vai trò đoàn lí tởng niên yêu cầu giáo dục: Giúp học sinh: - Nhận thức đợc vai trò nhệim...
 • 27
 • 622
 • 5

giáo án thao giảng rất hay

giáo án thao giảng rất hay
... Kiểm tra cũ: Hóy in ỳng hay sai nhng phỏt biu v ng dng ca Internet Ni dung Trao i thụng tin qua th in t in thoi trờn mng ... của: văn bản, hình ảnh, âm thanh, video có liên kết đến siêu văn khác) Trang web: Là siêu văn gán địa truy cập http://www.Lequydonbp.net Tìm kiếm trang web, tài nguyên Internet sử dụng hệ thống ... Netscape Navigator 2 Dịch vụ Internet a Dịch vụ tìm kiếm thông tin Cách1: Tìm kiếm theo danh mục địa hay liên kết đặt trang web Cách 2: Tìm kiếm nhờ máy tìm kiếm (Search Engine) Gõ cụm từ cần tìm...
 • 16
 • 240
 • 0

Giao an Anh 9 cuc hay day

Giao an Anh 9 cuc hay day
... jeans come from a kind of material that was made in Africa Many students wore jeans in the 199 0 Jeans became cheaper so many , many people began wearing jeans in 197 0s - Correct mistakes and ... to read the answers loudly - Read the answers loudly - Correct and give the right answer : 18th century Jeans cloth - Copy down 196 0s students 197 0s cheaper 198 0s fashion 199 0s sale - ... Europe The 199 0s, fashions were embroidered jeans , painted jeans and so on Because jeans became cheaper Jeans at last became high fashion clothing in the 198 0s The sale of jeans stopped growing...
 • 68
 • 225
 • 1

Xem thêm