NGÂN HÀNG câu hỏi KIỂM TRA hóa 12 lần 1

ngân hàng câu hỏi kiểm tra lịch sử 8_pro

ngân hàng câu hỏi kiểm tra lịch sử 8_pro
... trọng (2đ) c) Kết quả: cuối kỉ XIX XX , NB thoát khỏi nguy bị xâm lợc trở thành nớc T (2đ) Tiết 20 kiểm tra tiết Tiết 21: Nguyên nhân nổ chiến tranh giới thứ ? HD: + Do phát triển không chủ nghĩa ... Minh (ĐQ trẻ) Hiệp ớc (ĐQ già) + Chạy đua vũ trang, phát động chiến tranh chia lại giới + 8/ 1914, chiến tranh giới thứ bùng nổ Tiết 22: kết cục chiến tranh giới thứ ? HD: + CT làm 10 triệu ngời ... áp bóc lột thực dân Anh (4 đ) Dẫn đến đấu tranh chống lại sách thống trị Anh (2đ) Câu 17 : Tại nớc Đế quốc tranh xâm lợc Trung Quốc ? HD : - Là nớc dân số đông, giàu tài nguyên thiên nhiên (4...
 • 5
 • 1,464
 • 21

Ngân hàng câu hỏi kiểm tra đánh giá bộ môn động cơ

Ngân hàng câu hỏi kiểm tra đánh giá bộ môn động cơ
... kiểm tra đánh giá hư hỏng Cách kiểm tra IC cảm biến đánh lửa Ngân hàng câu hỏi đáp án chi tiết chương Trang: 18 Ngân hàng câu hỏi TT Loại Nội dung Điểm Trang: 19 Ngân hàng câu hỏi Câu hỏi Vẽ sơ đồ ... toán chọn giá trị điện trở Các mục tiêu kiểm tra đánh giá dạng câu hỏi kiểm tra đánh giá gợi ý chương Stt Mục tiêu kiểm tra đánh giá Nhớ Nội dung - Các sơ đồ mạch tiết chế Dạng câu hỏi gợi ý ... hỏng thường gặp phải accu Các mục tiêu kiểm tra đánh giá dạng câu hỏi kiểm tra đánh giá gợi ý chương Stt Mục tiêu kiểm tra đánh giá Nhớ Nội dung Dạng câu hỏi gợi ý - Quá trình điện hóa xảy accu...
 • 36
 • 792
 • 17

Ngân hàng câu hỏi kiểm tra đánh giá bộ môn động cơ

Ngân hàng câu hỏi kiểm tra đánh giá bộ môn động cơ
... logic Các mục tiêu kiểm tra đánh giá dạng câu hỏi kiểm tra đánh giá gợi ý chương Mục tiêu kiểm tra đánh giá Nội dung Mức độ Nhớ Các kiến thức cần nhớ : Phƣơng trình diode Trang Ngƣỡng dẫn diode ... VE, VC Bài tốn 2: Thiết kế mạch phân cực Các mục tiêu kiểm tra đánh giá dạng câu hỏi kiểm tra đánh giá gợi ý chương Mục tiêu kiểm tra đánh giá Nội dung Mức độ Nhớ Các kiến thức cần nhớ : BJT  ... Mạch khuếch đại ghép Opamp , xác định vo 2Các mục tiêu kiểm tra đánh giá dạng câu hỏi kiểm tra đánh giá gợi ý chương Mục tiêu kiểm tra đánh giá Nội dung Mức độ Nhớ kiến thức cần nhớ : Khuếch đại...
 • 55
 • 283
 • 1

Ngân hàng câu hỏi kiểm tra không phá hủy

Ngân hàng câu hỏi kiểm tra không phá hủy
... mặt vật thể kiểm tra chùm sóng siêu âm truyền vào vật liệu kiểm tra theo phương vuông góc với bề mặt vật thể kiểm tra là: a Phương pháp kiểm tra chùm tia thẳng b Phương pháp kiểm tra chùm tia ... dạng kiểm tra đây: a Quá trình kiểm tra sóng dọc chùm tia thẳng b Quá trình kiểm tra sóng trượt chùm tia góc c Quá trình kiểm tra sóng mặt sóng Rayleigh d Tất điều 31 Trong trình kiểm tra chùm ... dò c Cả a b d Không phải điều Ngân hàng câu hỏi phương pháp kiểm tra siêu âm - bậc II Viện khoa học kỹ thuật hạt nhân - trung tâm kỹ thuật hạt nhân 34 Mạch điện kích phát xung kích phát mạch quét...
 • 37
 • 546
 • 3

Ngan hang cau hoi kiem tra vat li 9

Ngan hang cau hoi kiem tra vat li 9
... dây: Thiếu cơng thức gốc l R S = ρ = 1,1.10-6 0,8 4,5 = 1 ,95 .10-7 (m) -7 = 1 ,95 .10 (m ) Đường kính dây: r2 =1 ,95 .10-7 / 3,14 ⇒ r = 2, 49. 10-4 (m) cơng thức ,1.10-6 Câu 15: Một bóng đèn có hđt định ... 2420 Do R1 nối tiếp R2 nên : I = I 1= I = 0, 091 (A) Cơng suất Đ1 : P =U1.I1 = I21.R1 = 0, 091 2.484 ≈ (W) Cơng suất Đ2 : P =U2.I2 = I22.R2 = 0, 091 2. 193 6 ≈ 16 (W) Ta thấy : P2 > P1 nên đèn sáng đèn ... (1) & (2) : d f 12 => d ' = d '+ f ⇔ d ' = d '+ 12  12d’ = 8(d’+12) = 8d’ + 96  12d’ – 8d’ = 96 4d’ = 96 => d’ = 96 = 24(cm) Thay d’ = 24cm vào (1), ta : 24.2 = ⇒ h' = = 6(cm) h ' 24 Một vật...
 • 31
 • 1,236
 • 4

Đo lường điện và thiết bị đo - NGÂN HÀNG CÂU HỎI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN pdf

Đo lường điện và thiết bị đo - NGÂN HÀNG CÂU HỎI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN pdf
... từ điện D/ Điện từ, từ điện, điện động Để đo điện áp xoay chiều dùng cấu…………kết hợp với điện trở hạn dòng: A/ Điện từ, từ điện B/ Điện từ, điện động C/ Điện động, từ điện D/ Điện từ, từ điện, điện ... lý đo dòng DC ampere kế điện tử là: A/ Chuyển dòng điện cần đo thành điện áp B/ Chuyển dòng điện cần đo thành điện trở C/ Cho dòng điện cần đo vào mạch đo D/ Dùng điện trở Shunt Khi đo dòng điện ... động Để đo điện áp chiều dùng cấu…………kết hợp với điện trở hạn dòng: A/ Điện từ, từ điện B/ Điện từ, điện động C/ Điện động, từ điện D/ Điện từ, từ điện, điện động Để mở rộng tầm đo thang đo điện...
 • 20
 • 5,714
 • 293

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12
... hiđrocacbon có M = 84 cho ta 5,28 g CO Vậy số nguyên tử C hiđrocacbon : Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm A Vừ Th Hng Nga - 2008 B C D 12 Thành phần % hợp chất hữu chứa C, H, O theo thứ tự 62,1 %; 10,3 ... bình đựng nớc vôi d thấy có 40g kết tủa xuất có 1120 ml khí không bị hấp thụ CTPT X : A C3H9N B C2H9N C C4H9N D Kết khác Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Vừ Th Hng Nga - 2008 27 Đốt cháy hoàn toàn ... (4) Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Vừ Th Hng Nga - 2008 C (2),(4) D Không phản ứng Chơng HIđROCACBON KHôNG NO Cho isopren (2-metylbuta-1,3-đien) phản ứng cộng với brom theo tỉ lệ : số mol Hỏi...
 • 47
 • 315
 • 1

NGÂN HÀNG CÂU HỎI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KIỂU TỰ LUẬN pdf

NGÂN HÀNG CÂU HỎI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KIỂU TỰ LUẬN pdf
... logic Các mục tiêu kiểm tra đánh giá dạng câu hỏi kiểm tra đánh giá gợi ý chương Mục tiêu kiểm tra đánh giá Nội dung Mức độ Nhớ Các kiến thức cần nhớ : Phƣơng trình diode Trang Ngƣỡng dẫn diode ... VE, VC Bài tốn 2: Thiết kế mạch phân cực Các mục tiêu kiểm tra đánh giá dạng câu hỏi kiểm tra đánh giá gợi ý chương Mục tiêu kiểm tra đánh giá Nội dung Mức độ Nhớ Các kiến thức cần nhớ : BJT  ... Mạch khuếch đại ghép Opamp , xác định vo 2Các mục tiêu kiểm tra đánh giá dạng câu hỏi kiểm tra đánh giá gợi ý chương Mục tiêu kiểm tra đánh giá Nội dung Mức độ Nhớ kiến thức cần nhớ : Khuếch đại...
 • 55
 • 317
 • 0

NGÂN HÀNG CÂU HỎI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KIỂU TỰ LUẬN BỘ MÔN CƠ CỞ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ docx

NGÂN HÀNG CÂU HỎI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KIỂU TỰ LUẬN BỘ MÔN CƠ CỞ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ docx
... trục Các mục tiêu kiểm tra đánh giá dạng câu hỏi kiểm tra đánh giá gợi ý chương Mục tiêu kiểm tra đánh giá Nội dung Mức độ Nhớ kiến thức cần nhớ : Hệ phương trình Maxwell trường điện dừng rotE = ... 1:Tính giá trị đặc trưng sóng : bước sóng ,hệ số pha, tần số … Bài tốn 2:Xác định sóng điện ,sóng từ Các mục tiêu kiểm tra đánh giá dạng câu hỏi kiểm tra đánh giá gợi ý chương Mục tiêu kiểm tra đánh ... 1:Tính điện trở cách điện dòng điện rò tụ điện, cáp trụ đồng trục Bài tốn 2: Tính từ trường A,B,H ngồi cáp trụ đồng trục Ngân hàng câu hỏi đáp án chi tiết chương tt Loại Câu hỏi Nội dung Cho tụ điện...
 • 18
 • 318
 • 4

ngân hàng cau hỏi kiểm tra 1tiet HK2

ngân hàng cau hỏi kiểm tra 1tiet HK2
... 4000J 49 Nhỏ giọt nước nóng vào cốc nước lạnh nhiệt giọt nước nước cốc thay đổi nào?Coi khơng có trao đổi nhiệt với mơi trường xung quanh A Nhiệt giọt nước nước cốc giảm B Nhiệt giọt nước nước ... vật phụ thuộc vào yếu tố ? Câu 4:Một người công nhân dùng hệ thống ròng rọc động để nâng thùng hàng có khối lượng 16 Kg lên độ cao 4m thời gian phút Tính công công suất người công nhân? C©u 1:...
 • 6
 • 106
 • 0

Ngân hàng câu hỏi kiểm tra và đáp án bồi dưỡng cấp chứng chỉ người lái phương tiện hạng nhì

Ngân hàng câu hỏi kiểm tra và đáp án bồi dưỡng cấp chứng chỉ người lái phương tiện hạng nhì
... xếp dỡ hàng hóa c Yêu cầu bồi thường người xếp dỡ hàng hóa không thực hợp đồng ký kết với người xếp dỡ hàng hóa d Tất đáp án 16 18: Người kinh doanh vận tải nghĩa vụ: a Cung cấp phương tiện chủng ... Phương tiện có động tổng công suất máy từ 50 sức ngựa trở lên d Phương tiện động trọng tải toàn phần 50 27- Loại B phương tiện: a Phương tiện động trọng tải toàn phần từ 50 trở lên b Phương tiện ... hiệu cửa luồng vào cảng, bến đặt bên phải, ban đêm ánh sáng màu: a Vàng b Xanh lục c Trắng d Đỏ 26- Loại A phương tiện: a Phương tiện động trọng tải toàn phần từ 50 trở lên b Phương tiện có động...
 • 25
 • 196
 • 0

Ngân hàng câu hỏi kiểm tra và đáp án bồi dưỡng cấp chứng chỉ thợ máy hạng nhì

Ngân hàng câu hỏi kiểm tra và đáp án bồi dưỡng cấp chứng chỉ thợ máy hạng nhì
... tránh xảy chập mạch ắc quy 38 Câu 7: Kiểm tra, khắc phục tượng bật công tắc mà bóng đèn không sáng? Trả lời * Kiểm tra - Kiểm tra nguồn điện - Kiểm tra công tắc - Kiểm tra dẫn điện - Kiểm tra ... lời Kiểm tra - Phải kiểm tra bền vững máy lắp bệ máy 40 - Phải kiểm tra bảo dưỡng điểm nối dây máy để đảm bảo cho điểm nối luôn bắt chặt tiếp xúc tốt máy hoạt động điểm nối dẫn điện tốt - Kiểm tra ... thay Câu 8: Kiểm tra, khắc phục tượng ấn nút mà chuông không kêu kêu nhỏ? Trả lời * Khi nhấn nút mà chuông không kêu ta tiến hành kiểm tra - Kiểm tra nguồn điện - Kiểm tra dây dẫn - Kiểm tra công...
 • 46
 • 220
 • 0

Ngân hàng câu hỏi kiểm tra và đáp án bồi dưỡng cấp chứng chỉ thuỷ thủ hạng nhì

Ngân hàng câu hỏi kiểm tra và đáp án bồi dưỡng cấp chứng chỉ thuỷ thủ hạng nhì
... Quảng Bình 25 NGÂN HÀNG CÂU HỎI KIỂM TRA MÔN THỦY NGHIỆP CƠ BẢN Câu Nút hai khóa ngược đầu Câu Nút hai khóa chụp đầu dây đơn Câu Nút hai khóa chụp đầu dây kép Câu Một vòng chết, khoá Câu Nút vòng ... khác cỡ Câu 14 Nối hai đầu dây cáp cỡ khác cỡ Câu 15 Đấu nối cáp mối ngắn Câu 16 Đấu nối cáp mối dài Câu 17 Cô dây vào bích đơn có ngáng Câu 18 Cô dây vào bích đơn ngáng Câu1 9 Cô quấn dây vào bích ... đêm ánh sáng màu: a Đỏ b Xanh lục c Trắng d Vàng 21- Báo hiệu cửa luồng vào cảng, bến đặt bên trái, ban đêm ánh sáng màu: a Vàng b Xanh lục c Trắng d Đỏ 22- Phao tim luồng, ban đêm ánh sáng màu:...
 • 26
 • 114
 • 0

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM hÓA HỌC 12

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM hÓA HỌC 12
... dung dch NaAlO2 vo dung dch NaOH C Dn khớ CO2 d vo dung dch NaAlO2 12 D Thờm dung dch HCl d vo dung dch NaAlO2 Cõu 112: Cho 120 ml dung dch NaOH 7,5M tỏc dng vi 80ml dung dch Al2(SO4)3 1,25M Nng ... dung dch CrCl 0,1M tỏc dng 300 ml dung dch NaOH 0,12M thu c a gam kt ta Giỏ tr a l (chng 7/bi 34/chung/mc 3) A 1,03 gam B 1,236 gam C 0, 412 gam D 4 ,12 gam Cõu 262: Cho m gam Cr tỏc dng va vi Cl ... loóng C Fe + Cl2 D Fe + H2SO4 c, núng Cõu 120 : Tớnh cht vt lớ no sau õy khụng phi ca st? A cú mu nõu B cú tớnh nhim t C dn in, dn nhit tt D do, d rốn Cõu 121 : Phng trỡnh húa hc vit sai l A Fe +...
 • 56
 • 679
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đo lường điện và thiết bị đo ngân hàng câu hỏi kiểm tra đánh giá trắc nghiệm khách quan pdfngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hóa học lớp 10ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hóa học 12câu hỏi kiểm tra hóa học lớp 8ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hóa phân tíchngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hóa học đại cươngngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hóa đại cươngngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hóa lýngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hóa học thực phẩmngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hóa sinhngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hóa hữu cơngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hóa họcngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hóa học thptngân hàng câu hỏi kiểm toánngân hàng câu hỏi kiểm toán căn bảnchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảm