Trạng thái ngưng tụ khí bose einstein hai thành phần phân tách mạnh (LV01749)

Luận văn trạng thái cơ bản của ngưng tụ khí bose einstein hai thành phần phân tách yếu

Luận văn trạng thái cơ bản của ngưng tụ khí bose  einstein hai thành phần phân tách yếu
... t Bose - Einstein l mt lnh vc nghiờn cu rng, phong phỳ, vớ d nh: Bose - Einstein ong cn quang, Bose - Einstein ong cỏc h thp chiu, ngng t Bose - Einstein mt thnh phn, ngng t Bose - Einstein hai ... ngng t khớ Bose - Einstein hai thnh phn phõn tỏch yu hon thnh ó trỡnh by cỏc sau - Tng quan v ngng t Bose - Einstein: xõy dng thng kờ Bose Einstein cho h ht ng nht, t ú a ngng t Bose - Einstein ... NGHIấN c u Vẩ NGNG T BOSE - EINSTEIN 1.1 Thng kờ Bose - Einstein 1.2 Tỡnh hỡnh nghiờn cu v ngng t Bose - Einstein 11 1.3 Thc nghim v ngng t Bose - Einstein 14 CHNG...
 • 46
 • 201
 • 0

Ảnh hưởng của ngoại lực stern gerlach lên trạng thái cơ bản của ngưng tụ bose einstein hai thành phần

Ảnh hưởng của ngoại lực stern gerlach lên trạng thái cơ bản của ngưng tụ bose einstein hai thành phần
... tài Ảnh hưởng ngoại lực Stern- Gerlach lên trạng thái ngưng tụ Bose- Einstein hai thành phần em hoàn thành việc nghiên cứu vấn đề sau: - Tổng quan ngƣng tụ Bose- Einstein - Trạng thái ngƣng tụ Bose- Einstein ... 1.3 Trạng thái ngƣng tụ Bose- Einstein 10 1.4 Thực nghiệm ngƣng tụ Bose- Einstein 14 CHƢƠNG 18 ẢNH HƢỞNG CỦA NGOẠI LỰC STERN- GERLACH LÊN TRẠNG THÁI CƠ BẢN CỦA NGƢNG TỤ BOSE- EINSTEIN ... Bose- Anhxtanh hai thành phần Nhiệm vụ nghiên cứu Tìm hiểu Ảnh hưởng ngoại lực Stern- Gerlach lên trạng thái ngưng tụ Bose- Einstein hai thành phần xuất phát từ hệ hạt đồng nhất, thống kê Bose- Einstein...
 • 32
 • 157
 • 0

Trạng thái cơ bản của ngưng tụ bose einstein hai thành phần phân tách mạch

Trạng thái cơ bản của ngưng tụ bose einstein hai thành phần phân tách mạch
... Gross-Pitaevskii không phụ thuộc vào thời gian 2.3 Trạng thái ngƣng tụ Bose- Einstein hai thành phần phân tách mạnh Trong ngưng tụ Bose- Einstein hai thành phần phân tách yếu phương trình Hamilton mô tả hệ ... chọn Trạng thái ngưng tụ Bose- Einstein hai thành phần phân tách mạnh” làm đề tài nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu đóng góp ngưng tụ Bose- Einstein hai thành phần vật ... 1.4.3 Các nhà vật lý khẳng định tồn trạng thái ngưng tụ polariton 22 CHƢƠNG TRẠNG THÁI CƠ BẢN CỦA NGƢNG TỤ BOSE- EINSTEIN HAI THÀNH PHẦN PHÂN TÁCH MẠNH 26 2.1 Toán tử...
 • 43
 • 225
 • 0

Khoá luận tốt nghiệp trạng thái cơ bản của ngưng tụ bose einstein hai thành phần phân tách yếu

Khoá luận tốt nghiệp trạng thái cơ bản của ngưng tụ bose einstein hai thành phần phân tách yếu
... BEC tụi la chn ti Trng thỏi c bn ca ngng t Bose - Einstein hai thnh phn phõn tỏch yu Mc ớch nghiờn cu Trờn c s lý thuyt ngng t Bose - Einstein nghiờn cu trng thỏi c bn ca ngng t Bose - Einstein ... ngng t Bose- Einsten hai thnh phn phõn tỏch yu em ó hon thnh c bn vic nghiờn cu cỏc sau: - Tng quan v ngng t Bose- Einstein: xõy dng thng kờ BoseEinstein cho h ht ng nht, t ú a ngng t Bose- Einstein ... khụng v hai phn ca khớ Bose phõn b khỏc theo nng lng c gi l s ngng t Bose nhit khụng tuyt i ( T = 0) tt c cỏc ht ca khớ Bose s nm mc khụng 16 CHNG 2: TRNG THI c BN CA NGNG T BOSE EINSTEIN HAI...
 • 33
 • 226
 • 0

Độ dài xuyên thấu của ngưng tụ bose einstein hai thành phần

Độ dài xuyên thấu của ngưng tụ bose  einstein hai thành phần
... gọi độ dài xuyên thấu 30 KẾT LUẬN Với đề tài độ dài xuyên thấu ngưng tụ Bose- Einstein thành phần em hoàn thành việc nghiên cứu vấn đề sau: Tổng quan ngưng tụ Bose- Einstein Ngưng tụ Bose- Einstein ... - Chương 1: Lý thuyết chung ngưng tụ Bose Einstein - Chương 2: Độ dài xuyên thấu ngưng tụ Bose Einstein thành phần NỘI DUNG CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ NGƢNG TỤ BOSE- EINSTEIN 1.1 Hệ hạt đồng 1.1.1 ... 1.3 Trạng thái ngưng tụ bose- einstein 1.4 Thực nghiệm ngưng tụ Bose- Einstein 15 1.4.1 .Ngưng tụ Bose- Einstein nguyên tố erbium 15 1.4.2.Tạo ngưng tụ Bose- Einstein rơi tự ...
 • 37
 • 258
 • 0

Phân bố thống kê Bose - Einstein biến dạng q với trạng thái ngưng tụ của vật liệu siêu dẫn

Phân bố thống kê Bose - Einstein biến dạng q với trạng thái ngưng tụ của vật liệu siêu dẫn
... q a q n q n q n q q n 1q q n qa nq n q a n n q nq nq n n q qnq n Theo (2.1) ta có nq Do đó: n 1q qnq = qn qn q q q n q n q q n q n q q q n q q qq q n q ... xây dựng phân bố thống Bose Einstein biến dạng q áp dụng phân bố thống Bose - Einstein biến dạng q để tìm nhiệt độ ngưng tụ cho vật liệu siêu dẫn Dưới hướng dẫn cô giáo PGS- TS - Lưu Thị ... thực luận văn Phân bố thống Bose - Einstein biến dạng q với trạng thái ngưng tụ vật liệu siêu dẫn Mục đích nghiên cứu - Xây dựng hàm phân bố Bose - Einstein trường hợp biến dạng Trường ĐHSP...
 • 60
 • 168
 • 0

Áp dụng thống kê Bose - Einstein biến dạng q nghiên cứu trạng thái ngưng tụ Bose - Einstein

Áp dụng thống kê Bose - Einstein biến dạng q nghiên cứu trạng thái ngưng tụ Bose - Einstein
... Bose Einstein biến dạng q nghiên cứu trạng thái ngưng tụ Bose Einstein. 32 3.1 Lý thuyết q- số 32 3.2 Thống Bose Einstein biến dạng q 36 3.3 Áp dụng thống Bose Einstein biến dạng ... pháp lý thuyết trường lượng tử Chương Các áp dụng Thống Bose Einstein Chương Áp dụng thống Bose Einstein biến dạng q nghiên cứu trạng thái ngưng tụ Bose Einstein Đối tượng phạm vi nghiên ... hoàn thành sẽ: - Xây dựng lý thuyết hàm phân bố thống Bose Einstein trường hợp biến dạng - Áp dụng thống Bose Einstein biến dạng để nghiên cứu trạng thái ngưng tụ Bose Einstein, tìm...
 • 68
 • 170
 • 0

Phổ năng lượng trạng thái exciton của khí điện tử hai chiều tạo ra do hệ nhiều lớp gaas gaasal trong từ trường đều

Phổ năng lượng trạng thái exciton của khí điện tử hai chiều tạo ra do hệ nhiều lớp gaas gaasal trong từ trường đều
... ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HCM BÁO CÁO TỔNG KẾT Đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ PHỔ NĂNG LƯỢNG TRẠNG THÁI EXCITON CỦA KHÍ ĐIỆN TỬ HAI CHIỀU TẠO RA DO HỆ NHIỀU LỚP GaAs/ GaAsAl ... KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ Tên đề tài: Phổ lượng trạng thái exciton khí điện tử hai chiều tạo hệ nhiều lớp GaAs/ GaAsAl từ trường Mã số: B.2005.23.72 Chủ nhiệm đề tài: ... sau: Trong thiết bị kích cỡ nano, lớp bán dẫn đủ mỏng tƣờng xem cao vô hạn Lúc ta có hệ khí điện tử chuyển động tự không gian hai chiều bề mặt lớp bán dẫn GaAs Do khí điện tử tự nguyên tắc phổ...
 • 84
 • 208
 • 0

Đánh giá thực trạng công tác đăng kí đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ địa chính của phường Phan Đình Phùng – thành phố Thái Nguyên từ khi có luật đất đai đến nay.

Đánh giá thực trạng công tác đăng kí đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ địa chính của phường Phan Đình Phùng – thành phố Thái Nguyên từ khi có luật đất đai đến nay.
... Đánh giá thực trạng công tác đăng đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lập hồ địa phường Phan Đình Phùng thành phố Thái Nguyên từ luật đất đai đến ” 1.2 Mục đích − Tìm hiểu điều ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM PHẠM THỊ OANH Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH CỦA PHƯỜNG PHAN ĐÌNH PHÙNG, THÀNH ... văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, trạng sử dụng đất đai, của phường − Thu thập tài liệu, số liệu công tác đăng đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lập hồ địa phường 23 3.3.2 Phương...
 • 68
 • 592
 • 0

Thực trạng ô nhiễm không khí, những thiệt hại và biện pháp hạn chế ô nhiễm ở Hà Nội hiện nay

Thực trạng ô nhiễm không khí, những thiệt hại và biện pháp hạn chế ô nhiễm ở Hà Nội hiện nay
... NỘI THÀNH HÀ NỘI CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ 2 CHƯƠNG 1: Ô NHIỄM VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN ĐỜI SỐNG NGƯỜI DÂN TẠI CÁC QUẬN NỘI THÀNH HÀ NỘI Thực trạng nguyên nhân ô nhiễm bụi quận nội thành ... quận nội thành Nội 1.1: Thực trạng ô nhiễm bụi Nội ví đại công trường, hàng ngày tạo lượng lớn bụi bẩn Nồng độ bụi bẩn quận nội thành Nội ngày nhiều Trung bình nơi công cộng thành phố nồng ... NỘI DUNG TIỂU LUẬN CHƯƠNG 1: Ô NHIỄM VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN ĐỜI SỐNG NGƯỜI DÂN TẠI CÁC QUẬN NỘI THÀNH HÀ NỘI CHƯƠNG 2: LƯỢNG HÓA MỘT SỐ THIỆT HẠI KINH TẾ DO Ô NHIỄM BỤI GÂY RA CHO CÁC QUẬN NỘI...
 • 12
 • 696
 • 3

Nghiên cứu các trạng thái kích thích 1 II và 1∑+ của phân tử nali bằng phương pháp phổ đánh dấu phân cực luận văn thạc sỹ vật lý

Nghiên cứu các trạng thái kích thích 1 II và 1∑+ của phân tử nali bằng phương pháp phổ đánh dấu phân cực luận văn thạc sỹ vật lý
... Chương 21 KHẢO SÁT CÁC TRẠNG THÁI KÍCH THÍCH BẬC CAO CỦA NaLi BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ ĐÁNH DẤU PHÂN CỰC 2 .1 Một số vấn đề cấu trúc phổ phân tử hai nguyên tử 2 .1. 1 Các trạng thái điện tử phân tử Xét ... pháp phổ đánh dấu phân cực ta giải thích trạng thái kích thích bậc cao phân tử hai nguyên tử Vì , lựa chọn đề tài Nghiên cứu trạng thái kích thích Π ∑ + phân tử NaLi phương pháp phổ đánh dấu phân ... phương pháp gần Đặc biệt áp dụng hệ phân tử phức tạp phân tử hai nguyên tử ( NaLi; NaK ) Một phương pháp nghiên cứu quang phổ đại dùng kỷ thuật phổ đánh dấu phân cực Phương pháp phổ đánh dấu phân...
 • 42
 • 203
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: trạng thái ngưng kếttrạng thái lượng tửtrạng thái lò tạo khícác thông số trạng thái của chất khíthông số trạng thái của chất khítrạng thái của chất khíphương trình trạng thái của chất khíbiểu đồ trạng thái của không khí ẩmtrạng thái rừng tự nhiêntrạng thái lượng tử wikiquần thể đạt trạng thái cân bằng khi nàotrạng thái điện tử của nguyên tửthời gian mang thai tính từ khi nàothiết bị ngưng tụ khí ápphân loại trạng thái rừng tự nhiênchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoại