Tự sự lịch sử trong tiểu thuyết sông côn mùa lũ của nguyễn mộng giác (LV01652)

Nghệ thuật trần thuật trong tiểu thuyết sông côn mùa của nguyễn mộng giác luận văn thạc sĩ ngữ văn

Nghệ thuật trần thuật trong tiểu thuyết sông côn mùa lũ của nguyễn mộng giác luận văn thạc sĩ ngữ văn
... truyện tiểu thuyết Sông Côn Mùa 34 1.3 Không gian thời gian trần thuật Sông Côn Mùa 36 1.3.1 Không gian trần thuật Sông Côn Mùa 36 1.3.2 Thời gian nghệ thuật Sông Côn Mùa ... thuật tiểu thuyết Sông Côn mùa Chương 3: Ngôn ngữ giọng điệu trần thuật tiểu thuyết Sông Côn mùa 14 Chương QUÁ TRÌNH SÁNG TÁC SÔNG CÔN MÙA LŨ VÀ TIỀN ĐỀ LÍ LUẬN CỦA VIỆC PHÂN TÍCH NGHỆ THUẬT ... THUẬT TRẦN THUẬT TRONG TIỂU THUYẾT NÀY 1.1 Lí luận kết cấu tác phẩm tự kết cấu tiểu thuyết Sông Côn mùa 1.1.1 Quá trinh sáng tác tiểu thuyết Sông Côn mùa ̀ 15 Nhà văn Nguyễn Mộng Giác...
 • 127
 • 498
 • 5

Tiểu thuyết lịch sử Sông Côn mùa của Nguyễn Mộng Giác (từ góc độ thể loại

Tiểu thuyết lịch sử Sông Côn mùa lũ của Nguyễn Mộng Giác (từ góc độ thể loại
... dung "Sông Côn mùa lũ" Nguyễn Mộng Giác - nhìn từ góc độ tiểu thuyết lịch sử - Chất liệu lịch sử - nhân vật lịch sử trong" Sông Côn mùa lũ" 1.1 Chất liệu lịch sử "Sông Côn mùa lũ" 1.2 Nhân vật lịch ... trò tiểu thuyết với văn học sống - Tiểu thuyết lịch sử, giới thuyết thể loại - Đôi điều thể loại tiểu thuyết lịch sử - Vấn đề phản ánh qua tiểu thuyết lịch sử - Tiểu thuyết tiểu thuyết lịch sử, ... lịch sử "Sông Côn mùa lũ" - Nguyễn Huệ - Nguyễn Nhạc - Nguyễn Lữ - Chất liệu tiểu thuyết- nhân vật tiểu thuyết "Sông Côn mùa lũ" 2.1 - Chất liệu tiểu thuyết "Sông Côn mùa lũ" 2.2 - Nhân vật tiểu thuyết...
 • 124
 • 311
 • 1

Một số vấn đề lý luận về tiểu thuyết lịch sử thông qua tác phẩm Hồ Quý Ly của Nguyễn Xuân Khánh và Sông Côn mùa của Nguyễn Mộng Giác

Một số vấn đề lý luận về tiểu thuyết lịch sử  thông qua tác phẩm Hồ Quý Ly của Nguyễn Xuân Khánh và Sông Côn mùa lũ của Nguyễn Mộng Giác
... mặt thuyết, xung quanh vấn đề tiểu thuyết lịch sử Như nói nghiên cứu tiểu thuyết lịch sử góc độ luận chưa có tác phẩm chuyên sâu Qua việc đề cập đến số tác giá, tác phấm tiểu thuyết lịch sử, ... hai tác phẩm: * Hồ Quý Ly (Nguyễn Xuân Khánh) * Sông Côn mùa (Nguyễn Mộng Giác) Bên cạnh có tham khảo số tác phẩm tiểu thuyết lịch sử khác Mục đích ý nghĩa đề tài Trên sở nghiên cứu hai tác phẩm ... iê n phù hợp ta nghiên cứu tiểu thuyết lịch sử Hồ Quý Ly Nguyễn Xuân Khánh Sông Côn mùa Nguyễn Mộng Giác Đây hai tác phám đạt thành tựu lổm thể tiểu thuyết lịch sử kỷ XX nói chung năm cuối...
 • 132
 • 265
 • 0

vấn đề chân thật lịch sử và hư cấu nghệ thuật trong “sông côn mùa lũ” của nguyễn mộng giác

vấn đề chân thật lịch sử và hư cấu nghệ thuật trong “sông côn mùa lũ” của nguyễn mộng giác
... “Sông Côn mùa lũ” Nguyễn Mộng Giác 83 3.2.1 Nhân vật lịch sử cấu “Sông Côn mùa lũ” Nguyễn Mộng Giác8 3 3.2.2 Nhân vật cấu “Sông Côn mùa lũ” Nguyễn Mộng Giác 100 3.3 Giá trị cấu nghệ thuật ... tác phẩm vào nghiên cứu đề tài: Vấn đề chân thật lịch sử cấu nghệ thuật “Sông Côn mùa lũ” Nguyễn Mộng Giác để nhằm vào tìm hiểu tác phẩm cách sâu sắc, vấn đề chân thật lịch sử cấu tác ... Mộng Giác 75 CHƯƠNG 3: HƯ CẤU NGHỆ THUẬT TRONG “SÔNG CÔN MÙA LŨ” CỦA NGUYỄN MỘNG GIÁC 78 3.1 cấu nghệ thuật tiểu thuyết lịch sử 78 3.2 cấu nghệ thuật “Sông...
 • 129
 • 97
 • 0

Sông Côn Mùa của Nguyễn Mộng Giác dưới góc nhìn liên văn bản

Sông Côn Mùa Lũ của Nguyễn Mộng Giác dưới góc nhìn liên văn bản
... dung nghệ thuật Đó lí chọn đề tài Sông Côn mùa Nguyễn Mộng Giác góc nhìn liên văn bản để nghiên cứu Lịch sử nghiên cứu vấn đề Sông Côn mùa Nguyễn Mộng Giác giới nghiên cứu phê bình quan ... ánh tư tưởng đối thoại Nguyễn Mộng Giác 24 Nhìn từ góc độ liên văn bản, thành công Nguyễn Mộng Giác việc sáng tạo Sông Côn mùa nằm việc biết chuyển hóa, xử lí “tiền văn bản không thụ động tiếp ... chất giao thoa tiểu thuyết lịch sử Sông Côn mùa Nghiên cứu Sông Côn mùa Nguyễn Mộng Giác góc nhìn liên văn bản, cố gắng khai mở nhiều vấn đề liên quan đến văn hóa, lịch sử, diễn ngôn, tính...
 • 26
 • 130
 • 1

Đóng góp của nguyễn mộng giác trong việc thể hiện đề tài lichị sử qua tiểu thuyết sông côn mùa

Đóng góp của nguyễn mộng giác trong việc thể hiện đề tài lichị sử qua tiểu thuyết sông côn mùa lũ
... Mộng Giác cách nhìn phong trào Tây Sơn nhân vật Quang Trung - Nguyễn Huệ qua tiểu thuyết Sông Côn mùa - Nhìn nhận đóng góp Nguyễn Mộng Giác phơng diện nghệ thuật qua tiểu thuyết Sông Côn mùa ... đơng đại đề tài lịch sử Chơng Đóng góp Nguyễn Mộng Giác cách nhìn phong trào Tây Sơn nhân vật lịch sử qua tiểu thuyết Sông côn mùa Chơng Đóng góp Nguyễn Mộng Giác phơng diện nghệ thuật thể kiện ... viết tác phẩm Sông Côn mùa Nguyễn Mộng Giác Ngoài có số trả lời vấn tác giả vấn đề liên quan đến tiểu thuyết Sông Côn mùa Chúng tạm chia viết, nghiên cứu tiểu thuyết Sông Côn mùa thành hai...
 • 100
 • 387
 • 5

Khoá luận tốt nghiệp nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết trí nhớ suy tàn của nguyễn bình phương

Khoá luận tốt nghiệp nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết trí nhớ suy tàn của nguyễn bình phương
... nghệ thuật tự Trí nhớ suy tàn cách chuyên biệt có hệ thống Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đíchnghỉên cứu Đe tài khóa luận sâu tìm hiếu nghệ thuật tự tiểu thuyết Trí nhớ suy tàn Nguyễn Bình ... để phân tích, mổ xẻ thấy cách tân kĩ thuật viết tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương Từ lí lựa chọn đề tài: Nghệ thuật tự tiểu thuyết Trí nhớ suy tàn Nguyễn Bình Phương Lịch sử vấn đề Nhìn lại lịch ... Phạm vi tư liệu: Thực đề tài Nghệ thuật tự tiếu thuyết Trí nhớ suy tàn Nguyễn Bình Phương, tập trung khảo sát tiểu thuyết Trí nhớ suy tàn Nguyễn Bình Phương, Nxb Văn học, năm 2000 Phưo’ng pháp...
 • 59
 • 227
 • 0

nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết sông của nguyễn ngọc

nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết sông của nguyễn ngọc tư
... phần sâu sắc người nghệ sĩ Đó hay lạ tiểu thuyết Sông Nguyễn Ngọc Dưới góc độ nhà nghiên cứu tìm hiểu nghệ thuật tự để hiểu cách đầy đủ trọn vẹn giá trị nghệ thuật tiểu thuyết Sông, tình, hồn ... người đọc hiểu phần tiểu thuyết Sông Nguyễn Ngọc Biên tập viên Trần Ngọc Sinh NXB Trẻ, lần giới thiệu tiểu thuyết Sông có đưa nhận xét: Sông đổi toàn diện Nguyễn Ngọc Đẹp Đáo để Trần tục ... khách quan nghệ thuật tự tiểu thuyết Sông Nguyễn Ngọc ch nghi Mục đí đích nghiêên cứu Nghiên cứu đề tài “Ngh Nghệ thu thuậật tự ti tiểểu thuy thuyếết Sông Nguy Nguyễễn Ng Ngọọc hướng vào...
 • 92
 • 192
 • 0

thời gian tự sự trong tiểu thuyết giã biệt bóng tối của tạ duy anh

thời gian tự sự trong tiểu thuyết giã biệt bóng tối của tạ duy anh
... CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT VỀ THỜI GIAN TỰ SỰ 1.1. Về khái quát thời gian tự sự 1.1.1. Khái luận về thời gian 1.1.2. Các loại thời gian trong tự sự 1.1.3. Khái niệm thời gian tự sự 10 1.2. Các cấp độ của thời gian tự sự ... Chương 1:  Khái quát về thời gian tự sự Chương 2:  Trình tự kể trong Giã biệt bóng tối của Tạ Duy Anh Chương 3:  Tốc độ ­ nhịp điệu và tần suất kể trong Giã biệt bóng tối của Tạ Duy Anh 11 NỘI DUNG ... chiếu tiểu thuyết Giã biệt bóng tối dưới góc độ thời gian tự sự 2.2. Tình hình nghiên cứu Giã biệt bóng tối Giã biệt bóng tối vừa  ra  đời  đã  gây  xôn  xao  dư  luận,  tạo  ra  nhiều  sự tranh cãi khen chê. Nhưng dường như khen­ chê của các nhà nghiên cứu đều ...
 • 66
 • 236
 • 1

Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết lịch sử của nguyễn triệu luật (LV00948)

Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết lịch sử của nguyễn triệu luật (LV00948)
... mạo tiểu thuyết lịch sử Việt Nam nửa đầu kỷ XX 23 1.2.3 Tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Triệu Luật 29 Chương : NGHỆ THUẬT XÂY DỰNG NHÂN VẬT TRONG TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ CỦA NGUYỄN TRIỆU LUẬT ... cứu tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Triệu Luật Từ đó, ghi nhận tài riêng nhà văn Nguyễn Triệu Luật Mục đích nghiên cứu 11 Tìm hiểu đặc điểm bật nghệ thuật tự tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Triệu Luật ... viết tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Triệu Luật mà điều quan trọng hư cấu - hư cấu đặc quyền tiểu thuyết không ngoại lệ với tiểu thuyết lịch sử Chúng nhận thấy, nghiên cứu tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Triệu...
 • 108
 • 113
 • 0

Một vài phương diện về kỹ thuật tự sự trong tiểu thuyết Lão Khổ

Một vài phương diện về kỹ thuật tự sự trong tiểu thuyết Lão Khổ
... chuyên sâu nghệ thuật tiểu thuyết nhà văn trẻ Nhận thấy tiểu thuyết Tạ Duy Anh có nhiều nét mẻ nghệ thuật, định lựa chọn một vài phương diện kỹ thuật tự sự tiểu thuyết Lão Khổ ông làm đề tài ... loại tiểu thuyết Tiểu thuyết Lão Khổ nói riêng văn học đương đại nói chung mảnh đất màu mỡ cần nhiều người đến khai phá Ở với đề tài này, đề cập đến vài phương diện chủ yếu nghệ thuật tiểu thuyết ... tất phương diện kỹ thuật tự Tạ Duy Anh Lão Khổ Tuy nhiên, qua việc tìm hiểu khía cạnh coi tiêu biểu cách thức tự ông, mong rằng, điểm làm nên sức hấp dẫn ngòi bút tiểu thuyết Tạ Duy Anh Phương...
 • 46
 • 314
 • 0

một vài phương diện về kỹ thuật tự sự trong tiểu thuyết Lão Khổ của Tạ Duy Anh

một vài phương diện về kỹ thuật tự sự trong tiểu thuyết Lão Khổ của Tạ Duy Anh
... biểu cách thức tự ông, mong điểm làm nên sức hấp dẫn ngòi bút tiểu thuyết Tạ Duy Anh Phương pháp nghiên cứu Nhằm tiếp cận kỹ thuật tự tiểu thuyết Lão Khổ Tạ Duy Anh từ góc độ tự học (góc độ thi ... với ba phương diện kỹ thuật tự tiểu thuyết Lão Khổ Tạ Duy Anh: I Điểm nhìn trần thuật II Kết cấu tác phẩm III Mô tả, phân tích tâm lí nhân vật NỘI DUNG CHÍNH I TỔ CHỨC ĐIỂM NHÌN TRẦN THUẬT Từ ... phẩm KẾT LUẬN Có thể nói, với tiểu thuyết Lão Khổ, Tạ Duy Anh thể thành công tìm tòi, khám phá mẻ kỹ thuật tự sở kế thừa tinh hoa người trước việc đổi thi pháp tiểu thuyết Với lối kết cấu phi thời...
 • 8
 • 653
 • 11

một vài phương diện về kỹ thuật tự sự” trong tiểu thuyết Lão Khổ

một vài phương diện về kỹ thuật tự sự” trong tiểu thuyết Lão Khổ
... biểu cách thức tự ông, mong điểm làm nên sức hấp dẫn ngòi bút tiểu thuyết Tạ Duy Anh Phương pháp nghiên cứu Nhằm tiếp cận kỹ thuật tự tiểu thuyết Lão Khổ Tạ Duy Anh từ góc độ tự học (góc độ thi ... với ba phương diện kỹ thuật tự tiểu thuyết Lão Khổ Tạ Duy Anh: I Điểm nhìn trần thuật II Kết cấu tác phẩm III Mô tả, phân tích tâm lí nhân vật NỘI DUNG CHÍNH I TỔ CHỨC ĐIỂM NHÌN TRẦN THUẬT Từ ... điểm nhìn trần thuật, phương thức kết cấu tác phẩm, nghệ thuật phân tích tâm lý… Thời gian có hạn, mục đích mà đề tài hướng tới không cho phép khảo sát tất phương diện kỹ thuật tự Lão Khổ Tuy nhiên,...
 • 8
 • 274
 • 0

Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết của đoàn minh phượng

Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết của đoàn minh phượng
... t c a Đoàn Minh Phư ng Chương 2: Ngôi k ñi m nhìn ti u thuy t c a Đoàn Minh Phư ng Chương 3: Gi ng ñi u tr n thu t ti u thuy t c a Đoàn Minh Phư ng 8 Chương KHÔNG - TH I GIAN NGH THU T TRONG ... nh n di n ñóng góp c a tác gi Đoàn Minh Phư ng v i hai cu n ti u thuy t ñư c ñông ñ o b n ñ c yêu thích 6 2.3 Nh ng ý ki n v ti u thuy t Đoàn Minh Phư ng Đoàn Minh Phư ng sáng tác chưa nhi u, ... a Đoàn Minh Phư ng 2.1.2.1 Ngư i k chuy n theo k th nh t M t nh ng ñ c ñi m n i b t ti u thuy t Đoàn Minh Phư ng hình th c tr n thu t t th nh t v i ki u ngư i k chuy n xưng Ti u thuy t Đoàn Minh...
 • 26
 • 707
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyếtnghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết biển và chim bói cá của bùi ngọc tấnnghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết tô hoàinghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết của đoàn minh phượngnghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết ếch của mạc ngôntự sự trong văn thuyết minhkhuynh hướng thế sự trong tiểu thuyết việt nam giai đoạn 19751985đề tài thế sự trong tiểu thuyết việt namđặc điểm của tác phẩm tự sự qua tiểu thuyết đàn bà của lý lanthời gian và không gian nghệ thuật trong tiểu thuyết sống mòn của nam caothế giới nhân vật trong tiểu thuyết sống mòn của nam caotu tuong nhan dao trong tieu thuyet nha tho duc ba pariluận văn ngôn ngữ trần thuật trong tiểu thuyết một mình một ngựa của ma văn khánggiọng điệu nghệ thuật trong tiểu thuyết thời kì đổi mới của ma văn kháng pptxcảm thức đi tìm thời gian đã mất trong tiểu thuyết nỗi buồn chiến tranh của bảo ninhUnit 04. My neighbourhood. Lesson 1. Getting startedUnit 6. CompetitionsUnit 6. CompetitionsPhƯơng án kỹ thuật khảo sát công trình: Kè chống xói Km 295+870 Quốc lộ 279 tỉnh Bắc KạnUnit 2. Clothingchương 6 CHUYỂN ĐỘNG CƠ BẢN CỦA VẬT RẮNchương8 CHUYỂN ĐỘNG SONG PHẲNG CỦA VẬT RẴNKẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU VSATTP NĂM 2014thực trạng bạo lực học đường ở học sinh và các yếu tố liên quanBAI 10 SINH SAN o SINH VATPPCT KHTN6 2017 2018CHUYÊN ĐỀ 1: ÔN LUYỆN VẬT LÍ 12 THI THPT QUỐC GIAUnit 4. Big or small?NGHIÊN cứu bào CHẾ VIÊN NGẬM sát TRÙNG sử DỤNG được CHO BỆNH NHÂN TIỂU ĐƯỜNGĐường gấp khúc và cách tính độ dài đường gấp khúcDạy học đồng loạt cả lớpBáo Cáo Môn Học Máy Thu Hoạch Nông NghiệpBáo Cáo Môn Gia Công Áp Lực (Công Nghệ Dập Tấm)Xây dựng phương pháp định lượng để kiểm nghiệm viên nén nifedipin TDKDTỔNG hợp HYDROXYALKYL β CYCLODEXTRIN