RÁC THẢI điện tử Kinh tế và quản lý môi trường

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi kinh tế quản môi trường.pdf

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi kinh tế và quản lý môi trường.pdf
... Các công cụ quản nhà nước môi trường gồm a công cụ luật pháp b công cụ dựa vào tín ngưỡng tôn giáo, phong tục c công cụ luật pháp sách, công cụ kinh tế công cụ giáo dục truyền thông môi trường ... số điểm khác so với quản môi trường tổ chức a Chủ thể quản Nhà nước b Mang tính tổ chức cao, tính điều chỉnh tính cưỡng chế c Không dùng công cụ kinh tế quản d Không dùng biện pháp giáo ... (thông qua thuế, phí ) 21 Cách thức đặt câu hỏi sau tạo động lực để người hỏi trả lời giá sẵn lòng trả họ a Câu hỏi mở (open – ended question) b Câu hỏi dùng thẻ (payment card) c Câu hỏi có/ Không...
 • 12
 • 2,745
 • 10

ĐỀ KIỂM TRA MÔN: KINH TẾ QUẢN MÔI TRƯỜNG

ĐỀ KIỂM TRA MÔN: KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
... phí XH môi trường bao nhiêu? 1 .Kinh tế môi trường ứng dụng thuyết kỹ thuật phân tích kinh tế để: A .Lý giải giải vấn đề kinh tế B .Lý giải giải thất bại thị trường C .Lý giải giải vấn đề môi trương ... kiểm soát Kinh tế Giáo dục truyền thông môi trường Tất đáp án 42.Khi quan quản môi trường quy định chủ thể gây ô nhiễm môi trường phải trả cho đơn vị ô nhiễm/ đơn vị chất thải mà họ thải vào ... thực việc 14 Quản nhà nước môi trường cần thiết mặt đời sống xã hội 15 Quản nhà nước môi trường bắt buộc phải sử dụng tổng hợp nhiều công cụ, sách: công cụ pháp lý, công cụ kinh tế công cụ...
 • 17
 • 1,078
 • 5

Giải pháp kinh tế quản môi trường cho phát triển nuôi trồng thuỷ sản các huyện phía nam thành phố Hà Nội

Giải pháp kinh tế và quản lý môi trường cho phát triển nuôi trồng thuỷ sản các huyện phía nam thành phố Hà Nội
... ĐÁNH GIÁ CÁC GIẢI PHÁP KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG CHO PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN CÁC HUYỆN PHÍA NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI 63 3.1 Thực trạng nuôi trồng thuỷ sản huyện phía Nam Thành phố Nội 63 ... phát triển nuôi trồng thủy sản huyện phía Nam thành phố Nội 124 4.2.1 Các giải pháp kinh tế nhằm bảo vệ môi trường nuôi trồng thuỷ sản 124 4.2.2 Các giải pháp quản môi trường cho phát triển ... phát triển nuôi trồng thuỷ sản việc thực giải pháp kinh tế quản môi trường cho phát triển NTTS huyện phía Nam thành phố Nội, từ đề xuất hoàn thiện giải pháp kinh tế quản môi trường cho...
 • 190
 • 423
 • 4

Bài tập kinh tế quản môi trường có lời giải

Bài tập kinh tế và quản lý môi trường có lời giải
... trị mang lại lợi ích kinh tế đáng kể gia đình ông Hiện Ông Thân sản xuất nhỏ tiềm phát triển lớn Ông định hướng thành lập công ty, từ giải công ăn việc làm vấn đề môi trường xã Như vậy, việc ... Lợi ích môi trường 200 200 200 200 200 Dựa vào việc tính toán tiêu NPV, giải thích : a/ Dự án hiệu hay không bỏ việc chiết khấu giá trị lợi ích chi phí (tỷ lệ chiết khấu = 0) b/ Hiệu quản dự ... Nếu quan quản môi trường muốn tổng mức thải hãng 1000m biện pháp thu mức phí thải đồng cho hãng chi phí giảm thải mổi bên ? b/ Xác định tổng chi phí giảm thải hãng ? c/ Nếu quan quản vẩn...
 • 11
 • 25,959
 • 304

Đề cương môn kinh tế quản môi trường (có hướng dẫn trả lời)

Đề cương môn kinh tế và quản lý môi trường (có hướng dẫn trả lời)
... bảo nguyên tắc quản ký MT kết hợp theo ngành theo vùng Đảm bảo quản tài nguyên MT với quản kinh tế quản mặt XH Đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm hiệu Câu 16: Cần quản NN MT sau: Do tồn ... quan quản mong muốn Câu 8: Các công cụ quản môi trường:  Công cụ mệnh lệnh điều khiển: 1) chuẩn mực môi trường “Tiêu chuẩn môi trường chuẩn mực, giới hạn cho phép quy định dùng làm để quản ... Đảm bảo tính hài hoà lợi ích Đảm bảo nguyên tắc quản ký MT kết hợp theo ngành theo vùng Đảm bảo quản tài nguyên MT với quản kinh tế quản mặt XH Đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm hiệu Câu...
 • 23
 • 1,532
 • 11

slide bài giảng môn kinh tế quản môi trường - chương 1: Môi trường phát triển

slide bài giảng môn kinh tế và quản lý môi trường - chương 1: Môi trường và phát triển
... tớnh tng hp cao v cú h thng Phát triển bền vững phát triển có kết hợp chặt chẽ, hợp lý, hài hoà ba mặt phát triển: Phát triển kinh tế, tăng trưởng kinh tế Phát triển xã hội, thực tiến bộ, công ... triển bền vững -Tăng trưởng -Hiệu - n định Kinh tế -Công hệ -Mục tiêu trợ giúp việc làm -Giảm đói nghèo -Xây dựng thể chế -Bảo tồn di sản văn hoá dân tộc - ánh giá tác động môi trường -Tiền tệ hoá ... hoá tác động môi trường - a dạng sinh học thích nghi MôI Xã -Bảo tồn tài nguyên trường thiên nhiên Hội -Ngăn chặn ô nhiễm -Công hệ -Sự tham gia quần chúng Mô hình Mohan Munasingle-Chuyên gia ngân...
 • 55
 • 1,250
 • 8

slide bài giảng môn kinh tế quản môi trường - chương 2: Kinh tế học ô nhiễm

slide bài giảng môn kinh tế và quản lý môi trường - chương 2: Kinh tế học ô nhiễm
... Hàng hoá chất lượng môi trường Thất bại thị trường hàng hoá chất lượng môi trường Các giải pháp phủ Giải pháp thị trường I Hàng hoá chất lượng môi trường Tại chất lượng môi trường hàng hoá? Ý ... thiết người, - Con người chịu đựng “công dụng” bị giảm nhiễm) - Giá thấp giá trị, - Xuất hiện tượng tiêu dùng không trả tiền Đây thất bại thị trường hàng hoá môi trường II Thất bại thị trường hàng ... dụng tài nguyên sách kinh tế vi mô 48 III.Giải pháp phủ 1.Thuế ô nhiễm Ô nhiễm tối ưu, chuẩn mức thải phí thải Giấy phép xả thải chuyển nhượng Trợ cấp môi trường 49 Thuế ô nhiễm (1)  Mục tiêu:...
 • 103
 • 2,573
 • 11

slide bài giảng môn kinh tế quản môi trường - chương 4.2: Kinh tế thủy sản

slide bài giảng môn kinh tế và quản lý môi trường - chương 4.2: Kinh tế thủy sản
... Tăng trưởng - Cân kinh tế - sinh thái trưởng/ khai thác Cân kinh tế - sinh thái đạt mức khai thác H mức tăng trưởng quần thể F(X) ầ ể H F(X*) = H F(X) X* Trữ lượng X Cân kinh tế - sinh thái ằ ... thuỷ sản Cân sinh thái mô hình giản đơn Mô hình kinh tế TN thuỷ sản Q Quản khai thác thuỷ sản ý ỷ Các Cá khái niệm (1) iệ Tài nguyên phục hồi nguồn tài nguyên hữu hạn khai thác quản cách ... F(X) H3 X1 Trữ lượng X Mô hình kinh tế khai thác TN thuỷ sản ế Giả sử ngành khai thác thuỷ sản hoạt động thị trường cạnh tranh hoàn hảo Các chủ tàu sử dụng yếu tố đầu vào tàu thuyền, xăng dầu, lao...
 • 71
 • 603
 • 5

slide bài giảng môn kinh tế quản môi trường - chương 5: Đánh giá tác động môi trường phân tích chi phí lợi ích

slide bài giảng môn kinh tế và quản lý môi trường - chương 5: Đánh giá tác động môi trường và phân tích chi phí lợi ích
... gây ô nhiễm môi trường I Phân tích chi phí lợi ích ộ Đặt vấn đề Phân tích chi phí lợi ích gì? Thời điểm thực phân tích chi phí lợi ích Phân biệt phân tích chi phí lợi ích phân tích tài Kiến ... bày Đánh giá tác động môi trường Khái niệm ĐTM Mục ích ĐTM Nội dung ĐTM Đối tượng thực ĐTM II Phân tích chi phí lợi ích Khái niệm phân tích chi phí lợi ích Phân tích chi phí lợi ích phân tích ... phân tích kinh tế Các tiêu sử dụng phân tích CF-LI I I Đánh giá tác động môi trường - TM I Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Khái niệm Là việc xác định phân tích dự báo tác động lợi, có hại,...
 • 57
 • 706
 • 7

slide bài giảng môn kinh tế quản môi trường - chương 6: Quản môi trường

slide bài giảng môn kinh tế và quản lý môi trường - chương 6: Quản lý môi trường
... môi trường, ô nhiễm môi trường, cố môi trường Xây dựng, quản công trình bảo vệ môi trường, công trình có liên quan đến bảo vệ môi trường trường Tổ chức, xây dựng, quản hệ thống quan trắc, ... trưởng kinh tế; ổn định, công xã hội bảo vệ môi trường Xây dựng hệ thống công cụ có hiệu lực quản môi trường 3 Tính tất yếu QLNN MT ế ề Nhà nước thực quản MT cần thiết vì: Các vấn đề môi trường ... hành pháp luật bảo vệ môi trường, giải khiếu nại, tố cáo, tranh chấp bảo vệ môi trường, xử vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường trường Ðào tạo cán khoa học quản môi trường Tổ chức nghiên...
 • 11
 • 509
 • 4

slide bài giảng môn kinh tế quản môi trường - chương 3: Định giá giá trị kinh tế của tài nguyên môi trường

slide bài giảng môn kinh tế và quản lý môi trường - chương 3: Định giá giá trị kinh tế của tài nguyên môi trường
... bão) Giá trị sử dụng trực tiếp Giá trị sử dụng gián tiếp Giá trị tùy chọn TỔNG GIÁ TRỊ KINH TẾ Quan hệ sinh thái kinh tế Giá trị phi sử dụng Hệ kinh tế Tổng giá trị kinh tế môi trường PP lượng giá ... lực • Định giá tổng giá trị kinh tế xác định tổng giá trị kinh tế kể giá trị phi thị trường Tác dụng lượng giá • Hiểu giá trị sở sử dụng hiệu ngăn ngừa suy thoái • Thông tin giá trị kinh tế có ... phải định giá Tổng giá trị kinh tế tổng quan phương pháp định giá Phương pháp dựa vào thị trường thực Phương pháp dựa thị trường thay Phương pháp dựa thị trường giả định Sự cần thiết định giá • Tài...
 • 106
 • 694
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: môn học kinh tế và quản lý môi trườngbài giảng kinh tế và quản lý môi trườngtiểu luận kinh tế và quản lý môi trườngtài liệu kinh tế và quản lý môi trườngtài liệu môn kinh tế và quản lý môi trườnggiáo trình kinh tế và quản lý môi trườngđề thi kinh tế và quản lý môi trườngchuyên ngành kinh tế và quản lý môi trườngđề thi môn kinh tế và quản lý môi trườngbài tập môn kinh tế và quản lý môi trườngmôn kinh tế và quản lý môi trườnggiải bài tập kinh tế và quản lý môi trườngbài tập kinh tế và quản lý môi trườngkinh tế và quản lý môi trường nguyễn thế chinhkinh tế và quản lý môi trường svktqdCẩm nang du học 123abcBài 6. Học gõ mười ngónGiáo án tổng hợpLòng thành tri ânkt giua k1 lop4 co matran montoanĐề Toán Tiếng Anh lớp 5 phần 1đề ktra giữa kì 1violimpic toán 4- vòng 4- năm học 2017-2018de kt giua ky lop 4 mon tieng anh 2017- 2018ĐỀ TOÁN GIỮA KÌ I 17-18 CÓ MA TRẬNCác dạng bài tập toán 6Ho n thi n k to n b n h ng v x c nh k t qu kinh doanh C ng ty th ng m i v d ch v Nguy n HuyTh c tr ng c ng t c k to n ki m to n t i c ng ty Th ng m i v D ch v t ng h p H N iT A OXY 65 c u tr c nghi m ELIP C h ng d n gi i File wordBao cao VBiS DN 6 thang dau nam 2013Bao cao VBiS 4 thang dau nam 2015T A OXY 410 c u tr c nghi m PH NG TR NH NG TH NG C h ng d n gi i File wordBao cao VBiS nam 20101X y d ng k ho ch marketing cho c ng ty tr ch nhi m h u h n nh n c m t th nh vi n i n c th ng nh tC c gi i ph p marketing ng b nh m n ng cao hi u qu kinh doanh C ng ty B o hi m nh n th B c Giang