Khóa luận quản trị văn phòng: Kỹ năng giao tiếp của công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (qua khảo sát tại một số UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố hà nội)

Khóa luận quản trị văn phòng: Kỹ năng giao tiếp của công chức bộ phận tiếp nhận trả kết quả (qua khảo sát tại một số UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố nội)

Khóa luận quản trị văn phòng: Kỹ năng giao tiếp của công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (qua khảo sát tại một số UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố hà nội)
... lý luận kỹ giao tiếp; Chương Kỹ giao tiếp công chức phận tiếp nhận trả kết số UBND cấp huyện địa bàn thành phố Nội; Chương Biện pháp nâng cao hiệu kỹ giao tiếp phận tiếp nhận trả kết số UBND ... CHƯƠNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA CÔNG CHỨC BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI MỘT SỐ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.1 Tổng quan Ủy ban nhân dân cấp huyện số huyện khảo sát ... Nghiên cứu kỹ giao tiếp công chức phận cửa số UBND cấp huyện địa bàn thành phố Nội nhằm đề xuất biện pháp nâng cao hiệu kỹ giao tiếp công chức phận cửa số UBND cấp huyện địa bàn thành phố Nội...
 • 82
 • 292
 • 0

tiểu luận quản trị kinh doanh kỹ năng giao tiếp của CTy TNHH-TM-DV GN&VC quốc tế Hưng Thịnh

tiểu luận quản trị kinh doanh kỹ năng giao tiếp của CTy TNHH-TM-DV GN&VC quốc tế Hưng Thịnh
... liên nhân cách, giao tiếp xã hội giao tiếp nhóm 1.3.3 Dựa vào tính chất tiếp xúc: Giao tiếp trực tiếp giao tiếp gián tiếp 1.3.4 Dựa vào hình thức giao tiếp: Giao tiếp thức giao tiếp khơng thức ... đồng Giao tiếp kinh doanh 2.1 Tại giao tiếp lại quan trọng Như M.Kay Dupont có nói: “Chỉ có người biết cách giao tiếp tốt làm kinh doanh tốt” Vậy ta nói kỹ giao tiếp tốt quan trọng kinh doanh, giao ... cơng giao tiếp kinh doanh Điều quan trọng giao tiếp cần biết đối tượng giao tiếp với để từ có cách giao tiếp phù hợp Rút kinh nghiệm cho thân ý kiến đóng góp Trong kinh doanh khơng có giao tiếp...
 • 22
 • 215
 • 0

Khảo sát mức độ ô nhiễm chất hữu cơ dễ phân hủy tại một số hồ điều hòa trên địa bàn thành phố hải phòng dựa trên thông số BOD được xác định bằng phương pháp đo DO phương pháp chuẩn độ

Khảo sát mức độ ô nhiễm chất hữu cơ dễ phân hủy tại một số hồ điều hòa trên địa bàn thành phố hải phòng dựa trên thông số BOD được xác định bằng phương pháp đo DO và phương pháp chuẩn độ
... khóa luận tốt nghiệp: “ Khảo sát mức độ ô nhiễm chất hữu dễ phân hủy số hồ điều hòa địa bàn thành phố Hải Phòng dựa thông số BOD xác định phương pháp đo DO phương pháp chuẩn độ Để có so sánh kết ... VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - KHẢO SÁT MỨC ĐỘ Ô NHIỄM CHẤT HỮU CƠ DỄ PHÂN HỦY TẠI MỘT SỐ HỒ ĐIỀU HÒA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG DỰA TRÊN THÔNG SỐ BOD ĐƢỢC XÁC ... trƣờng Tên đề tài: Khảo sát mức độ ô nhiễm chất hữu dễ phân hủy số hồ điều hòa địa bàn thành phố Hải Phòng dựa thông số BOD đƣợc xác định phƣơng pháp đo DO phƣơng pháp chuẩn độ NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI...
 • 53
 • 864
 • 0

Tình trạng dinh dưỡng các yếu tố liên quan đến dinh dưỡng của trẻ từ 4 5 tuổi tại một số trường mầm non trên địa bàn thành phố VInh

Tình trạng dinh dưỡng và các yếu tố liên quan đến dinh dưỡng của trẻ từ 4  5 tuổi tại một số trường mầm non trên địa bàn thành phố VInh
... Trung A6 - Quang Trung 4, 5 4, 5 4, 5 4, 5 4, 5 4, 5 4, 5 4, 5 4, 5 4, 5 5 5 13 ,5 12,96 13,6 18 ,5 14, 6 14, 8 14, 2 13,1 15, 2 15 12 ,5 14 13,1 14 14, 2 13 ,4 13 16,2 18,2 17,7 16 0,96 0, 95 0,97 1,009 1,02 1,03 ... dỡng yếu tố liên quan trẻ từ - tuổi số trờng mầm non địa bàn thành phố Vinh" nhằm mục đích: Xác định tình trạng dinh dỡng trẻ từ - tuổi trờng mầm non địa bàn thành phố Vinh Xác định số yếu tố liên ... Trần Quang Anh Bùi Hoài Thơng Nguyễn Huy Hoàng Hoàng Hà An Nguyễn Thanh Phơng Phan Khánh Huyền Nguyễn Phi Long 4, 5 4, 5 4, 5 4, 5 4, 5 4, 5 4, 5 4, 5 4, 5 4, 5 4, 5 4, 5 4, 5 4, 5 5 Phờng Lê Mao Phờng Quang...
 • 57
 • 554
 • 1

Phong cách lãnh đạo của người quản lý doanh nghiệp (khảo sátmột số doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Phong cách lãnh đạo của người quản lý doanh nghiệp (khảo sát ở một số doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
... mặt luận thực tiễn phong cách lãnh đạo người quản doanh nghiệp số doanh nghiệp đóng địa bàn tỉnh Bắc Ninh phân tích số yếu tố ảnh hưởng đến phong cách lãnh đạo Trên sở đó, đề tài đề xuất số ... THỊ THỦY PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP (KHẢO SÁT MỘT SỐ DOANH NGHIỆP ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH) Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Tâm học Mã số: 60 31 04 Người hướng ... 1.2.1 Khái niệm quản người quản 23 1.2.2 Khái niệm phong cách lãnh đạo kiểu phong cách lãnh đạo 33 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến phong cách lãnh đạo người quản doanh nghiệp ...
 • 138
 • 740
 • 0

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁCTUYÊN TRUYỀN Ở ĐẢNG BỘ PHƯỜNG, XÃTRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY(QUA KHẢO SÁT TẠI MỘT SỐ ĐẢNG BỘ PHƯỜNG, XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VINH

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁCTUYÊN TRUYỀN Ở ĐẢNG BỘ PHƯỜNG, XÃTRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY(QUA KHẢO SÁT TẠI MỘT SỐ ĐẢNG BỘ PHƯỜNG, XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VINH
... 2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH -@&? - TRẦN THỊ THANH VÂN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN ĐẢNG BỘ PHƯỜNG, XÃ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY (QUA KHẢO SÁT TẠI MỘT SỐ ĐẢNG BỘ ... nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền Đảng phường, địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 8 B NỘI DUNG Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN ĐẢNG BỘ PHƯỜNG, XÃ TRÊN ... tất yếu nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền Đảng phường, giai đoạn - Khảo sát thực trạng công tác tuyên truyền Đảng phường Hưng Dũng, phường Bến Thủy, Hưng Lộc, thành phố Vinh, tỉnh...
 • 111
 • 124
 • 0

các yếu tố tác động đến sự gắn kết giữa nhân viên với tổ chức tại một số ngân hàng tmcp trên địa bàn thành phố hồ chí minh

các yếu tố tác động đến sự gắn kết giữa nhân viên với tổ chức tại một số ngân hàng tmcp trên địa bàn thành phố hồ chí minh
... cao) công tác số Ngân hàng đòa bàn Thành phố Hồ Chí Minh • Tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến mức độ thỏa mãn nhân viên, từ rút yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến gắn kết nhân viên với tổ chức • Qua ... cơng việc”, “phúc lợi” yếu tố tác động nhiều đến gắn kết nhân viên với ngân hàng Trong đó, “cơ hội đào tạo, thăng tiến” “tiền lương” yếu tố quan trọng việc quản trị nhân ngân hàng Biến “cơ hội đào ... mãn nhân viên mơi trường làm việc có ảnh hưởng tỷ lệ thuận với mức độ gắn kết nhân viên với tổ chức 1.2 Đối tượng nghiên cứu: Nhân viên chọn cơng tác nhiều phận khác ngân hàng thương mại hàng...
 • 38
 • 424
 • 1

Khảo sát thực trạng hoạt động giết mổ ô nhiễm vi sinh vật trong thịt lợn tại một số điểm giết mổ trên địa bàn thành phố hưng yên

Khảo sát thực trạng hoạt động giết mổ và ô nhiễm vi sinh vật trong thịt lợn tại một số điểm giết mổ trên địa bàn thành phố hưng yên
... VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P HÀ N I - - LÊ H NG VÂN KH O SÁT TH C TR NG HO T ð NG GI T M VÀ Ô NHI M VI SINH V T TRONG TH T L N T I M T S ðI M GI T M TRÊN ð A BÀN THÀNH PH HƯNG ... 3.1.4 54 K t qu kh o sát m t s ch tiêu vi sinh v t c a nư c dùng t i nơi gi t m ñ a bàn Thành ph Hưng Yên 3.3 49 Th c tr ng v sinh c a ñi m gi t m ñ a bàn thành ph Hưng Yên 3.2 46 Thi t k xây ... l n t i nơi gi t m ñ a bàn thành ph Hưng Yên 3.3 60 73 So sánh t l m u không ñ t tiêu chu n vi sinh v t th t l n t i nơi gi t m ñ a bàn thành ph Hưng Yên Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu...
 • 94
 • 380
 • 2

THỰC TRẠNG PHỤ HUYNH CHUẨN bị CHO TRẺVÀO lớp 1 tại một số TRƯỜNG mầm NON TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

THỰC TRẠNG PHỤ HUYNH CHUẨN bị CHO TRẺVÀO lớp 1 tại một số TRƯỜNG mầm NON TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH
... TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA GIÁO DỤC MẦM NON KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP THỰC TRẠNG PHỤ HUYNH CHUẨN BỊ CHO TRẺVÀO LỚP TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ... kết điều tra thực trạng .48 2.2 .1 Thực trạng phụ huynh chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1 số trường Mầm non TP.HCM .48 2.2 .1. 1 Thực trạng phụ huynh chuẩn bị cho trẻ vào lớp theo quan ... việc chuẩn bị cho trẻ vào lớp 48 2.2 .1. 2 Thực trạng phụ huynh chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1theo quan điểm khoa học: Chuẩn bị cho trẻ vào lớp chuẩn bị toàn diện 61 2.2 .1. 3 Thực trạng phụ huynh...
 • 132
 • 306
 • 1

Khóa luận quản trị văn phòng: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác văn thư tại công ty cổ phần giấy an hoà

Khóa luận quản trị văn phòng: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác văn thư tại công ty cổ phần giấy an hoà
... tổ chức công ty cổ phần Giấy An Hòa Chương Thực trạng công tác văn thư Công ty cổ phần Giấy An Hoà Chương Một số giải pháp nâng cao hiệu công tác văn thư Công ty cổ phần Giấy An Hoà PHẦN NỘI ... cổ phần Giấy An Hòa vào nề nếp đạt hiệu tốt tìm hiểu giải pháp nâng cao hiệu công tác văn thư taị Công ty cổ phần Giấy An Hòa chương 32 Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC VĂN THƯ ... nghiên cứu Một số giải pháp nâng cao hiệu công tác văn thư Công ty cổ phần Giấy An Hoà mang lại đóng góp không nhỏ Công ty Trước tiên thay đổi quan điểm cá nhân công ty công tác văn thư như: thực...
 • 52
 • 260
 • 2

Khóa luận quản trị văn phòng: Tổ chức điều hành hoạt động văn phòng tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc ủy ban nhân dân huyện tĩnh gia, tỉnh thanh hóa

Khóa luận quản trị văn phòng: Tổ chức và điều hành hoạt động văn phòng tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc ủy ban nhân dân huyện tĩnh gia, tỉnh thanh hóa
... văn phòng, tổ chức điều hành khái quát tổ chức điều hành hoạt động văn phòng phận cửa, phận cửa liên thông sau: Tổ chức điều hành hoạt động văn phòng phận cửa, cửa liên thông thuộc UBND cấp huyện ... MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TĨNH GIA, TỈNH THANH HÓA 2.1 Thực trạng tổ chức điều hành hoạt động văn phòng phận cửa, cửa liên thông thuộc UBND huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh ... lượng tổ chức điều hành hoạt động văn phòng phận cửa, cửa liên thông thuộc ủy ban nhân dân huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ VỀ TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG...
 • 116
 • 319
 • 3

Khóa luận quản trị văn phòng: Vai trò của văn phòng trong việc xây dựng văn hóa ứng xử của các doanh nghiệp vừa nhỏ

Khóa luận quản trị văn phòng: Vai trò của văn phòng trong việc xây dựng văn hóa ứng xử của các doanh nghiệp vừa và nhỏ
... lý luận liên quan đến: +Văn phòng + Văn hoá ứng xử + Vai trò văn phòng việc xây dựng văn hóa ứng xử - Nghiên cứu khảo sát thực trạng văn hoá ứng xử vai trò văn phòng việc xây dựng văn hóa ứng xử ... khoá luận gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận chung văn phòng vai trò văn phòng việc xây dựng văn hóa ứng xử Chương 2:Thực trạng vai trò văn phòng việc xây dựng văn hóa ứng xử số doanh nghiệp vừa ... máy văn phòng việc xây dựng văn hóa ứng xử doanh nghiệp Từ đưa đề xuất kiến nghị để góp phần nâng cao vai trò văn phòng việc xây dựng văn hóa ứng xử doanh nghiệp ể từ xây dựng môi trường văn hóa...
 • 103
 • 180
 • 0

Khóa luận quản trị văn phòng: XÂY DỰNG mô HÌNH văn PHÒNG XANH tại TRUNG tâm DỊCH vụ VIỆC làm THANH NIÊN TỈNH bắc NINH

Khóa luận quản trị văn phòng: XÂY DỰNG mô HÌNH văn PHÒNG XANH tại TRUNG tâm DỊCH vụ VIỆC làm THANH NIÊN TỈNH bắc NINH
... Lý xây dựng hình Văn phòng xanh Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên tỉnh Bắc Ninh Xây dựng hình Văn phòng xanh Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên tỉnh Bắc Ninh 1.1 Xây dựng hình Văn ... Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên tỉnh Bắc Ninh Lịch sử hình thành phát triển Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên tỉnh Bắc Ninh Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên tỉnh Bắc Ninh Địa chỉ: ... xuất xây dựng hình văn phòng xanh cho Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên tỉnh Bắc Ninh theo 06 bước sau: 2.1 Khởi động Trước lập kế hoạch xây dựng hình văn phòng xanh Trung tâm dịch vụ việc...
 • 72
 • 348
 • 1

luận văn quản trị kinh doanh Hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây Dựng XNK Hoàng Long

luận văn quản trị kinh doanh Hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây Dựng và XNK Hoàng Long
... 298.65% Nguồn: Báo cáo kết kinh doanh Công ty Cổ phần Xây Dựng XNK Hoàng Long năm 2009 III HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ : 3.1 CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY Công ty Cổ phần Xây Dựng XNK Hoàng Long tổ chức theo sơ ... thủ công mỹ nghệ thị trường đầy tiềm năm mà Công ty Cổ phần Xây Dựng XNK Hoàng Long nên thâm nhập phát triển việc phát triển hàng thủ công mỹ nghệ thực tế Công ty Cổ phần Xây Dựng XNK Hoàng Long ... CHUNG VỀ CÔNG TY 1.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY Công ty Cổ phần Xây Dựng XNK Hoàng Long thành lập từ năm 1994 với chức kinh doanh thương mại xuất nhập hàng thủ công mỹ nghệ nay, công ty hoạt động...
 • 23
 • 107
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: khóa luận quản trị văn phòng3 2 năng suất một số loại cây trồng trên địa bàn thị xã bắc kạn năm 2012 11thực trạng tổ chức hướng dẫn chơi đóng vai theo chủ đề cho trẻ mẫu giáo lớn ở một số trường mầm non trên địa bàn thành phố vinhbáo cáo thực tập quy trình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính theo cơ chế 1 cửanhiệm vụ cụ thể của công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quảlời mở đầu tiểu luận quản trị văn phòngđề tài tiểu luận quản trị văn phòngbài tiểu luận quản trị văn phòngkhóa học quản trị văn phòngtiểu luận quản trị văn phonglời mở đầu bài tiểu luận quan trị văn phòngluận văn về kỹ năng giao tiếpnghiên cứu đánh giá dư lượng một số loại thuốc trừ sâu co clo trong một số loại rau cải trên địa bàn đà nẵng bằng phương pháp sắc ký khícác quận huyện trên địa bàn thành phố hà nộitieu luan day tre mam non ky nang giao tiep noi le phepchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học