Diễn giải ngữ pháp tiếng anh Lê Dũng

Ngữ pháp tiếng anh thường dùng

Ngữ pháp tiếng anh thường dùng
... nhà tù để tù đến nhà thờ để dự lễ DANH TU 1/ Tiếng Anh có loại danh từ : Danh từ chung (Common nouns) : Bird (chim), Policeman (cảnh sát viên), Pen (bút) Danh từ riêng (Proper nouns) : Vietnam ... English and French, you would easily find a job as a translator in my company (Nếu anh thông thạo tiếng Anh tiếng Pháp, anh dễ kiếm đợc chân phiên dịch công ty tôi) - If someone volunteered to lend ... (Chúng sang Pháp năm lần), nhngTime is a great healer 1(thời gian thuốc chữa lành vết thơng) SO HUU CACH Sở hũu cách 's dùng cho danh từ số ít, danh từ số nhiều không tận 's, từ sau danh từ kép,...
 • 99
 • 3,127
 • 99

Ngữ pháp tiếng anh thông dụng động từ tổng quát

Ngữ pháp tiếng anh thông dụng động từ tổng quát
... bệnh viện Tuy nhiên, có động từ vừa Nội động từ vừa Ngoại động từ Chẳng hạn, Please speak slowly (Xin vui lòng nói chậm lại) Please speak English (Xin vui lòng nói tiếng Anh) , The number of traffic ... Ngoại động từ (Transitive Verb) động từ đòi hỏi có túc từ (Object) theo sau đủ nghĩa Chẳng hạn, Ba opens the window (Ba mở cửa ... (Mood) cho biết hành động động từ diễn tả chắn, có tính cách mệnh lệnh, phải phụ thuộc điều kiện đó, chưa chắn mong ước mà Chẳng hạn, Trực thuyết cách (Indicative Mood) diễn tả hành động đã, diễn thực...
 • 5
 • 1,219
 • 13

Ngữ pháp tiếng anh thường dùng - mạo từ bất định

Ngữ pháp tiếng anh thường dùng - mạo từ bất định
... tính từ định tính cho danh từ, chúng đợc xếp theo thứ tự sau đây: Tính từ kích thớc - Tính từ cá tính cảm xúc - Tính từ tuổi tác - Tính từ hình dạng - Tính từ màu sắc - Tính từ chất liệu Tính từ ... tạo danh từ kép danh từ + phó từ, danh từ + giới từ + danh từ, thêm s vào từ đứng đầu, chẳng hạn nh hangers-on (kẻ bợ đít), lookers-on (khán giả), runners-up (ngời đoạt hạng nhì), passers-by (khách ... tính từ phẩm chất Trớc danh từ Ví dụ: - A poor family (Một gia đình nghèo) - An unhappy teacher (Một ngời thầy bất hạnh) - Difficult problems (Những toán khó) - Sau danh từ, tính từ có bổ ngữ...
 • 42
 • 493
 • 0

Ngữ pháp tiếng anh thường dùng

Ngữ pháp tiếng anh thường dùng
... English and French, you would easily find a job as a translator in my company (Nếu anh thông thạo tiếng Anh tiếng Pháp, anh dễ kiếm đợc chân phiên dịch công ty tôi) - If someone volunteered to lend ... revolves round the sun" (Anh ta nói : "Quả đất quay quanh mặt trời") -> He said that the earth revolves round the sun (Anh ta nói đất quay quanh mặt trời) 3/ Biến đổi từ ngữ chuyển sang Lời nói ... French?", she said to me (Cô ta bảo : "Anh nói đợc tiếng Pháp hay không?") -> She asked me if / whether I could speak French (Cô ta hỏi nói đợc tiếng Pháp hay không) - "Did anybody see me?",...
 • 60
 • 349
 • 7

Ngữ pháp tiếng anh thông dụng ppt

Ngữ pháp tiếng anh thông dụng ppt
... 10: TỪ LOẠI I- Danh từ: 1) Danh từ đếm được: 1.1 Hình thức số ít: a/an + N - “a” đứng trước danh từ số bắt đầu phụ âm Study, study more, study forever!!! Trang 23 Ngữ pháp tiếng Anh THPT Nguyễn ... Study, study more, study forever!!! Trang 21 Ngữ pháp tiếng Anh THPT Nguyễn Đặng Hoàng Duy Bài 9: DANH ĐỘNG TỪ VÀ ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU CÓ “TO” I- DANH ĐỘNG TỪ: (Gerund) Ex: She enjoys listening ... đặt sau danh từ phụ nghóa, nối từ quan hệ: WHO, WHOM, WHICH, THAT, WHOSE, WHERE, WHY, WHEN Study, study more, study forever!!! Trang 17 Ngữ pháp tiếng Anh THPT Nguyễn Đặng Hoàng Duy DANH TỪ CHỦ...
 • 54
 • 444
 • 6

Ngữ pháp Tiếng Anh thường dùng

Ngữ pháp Tiếng Anh thường dùng
... rạp đầy khách) B Số nhiều danh từ kép Trang 11 Ngữ Pháp Thông Dụng Tiếng Anh 1/ Cấu tạo danh từ kép • Danh từ + danh từ Ví dụ: Balance sheet (Bảng toán) Business card (Danh thiếp) Street market ... Mỹ), France (Pháp quốc), Downing Street (Phố Downing) 2/ Khi danh từ không đếm danh từ số nhiều dùng theo nghĩa chung nhất, không riêng trường hợp Trang Ngữ Pháp Thông Dụng Tiếng Anh Ví dụ: - ... (nữ bác sĩ); menservants (đầy tớ trai) Trang 12 Ngữ Pháp Thông Dụng Tiếng Anh 3/ Nếu cấu tạo danh từ kép danh từ + phó từ, danh từ + giới từ + danh từ, thêm s vào từ đứng đầu, chẳng hạn hangers...
 • 126
 • 322
 • 0

Ngữ pháp tiếng anh thông dụng pot

Ngữ pháp tiếng anh thông dụng pot
... Subject (chủ ngữ) : Chủ ngữ chủ thể hành động câu, thường đứng trước động từ (verb) Chủ ngữ thường danh từ (noun) ngữ danh từ (noun phrase - nhóm từ kết thúc danh từ, trường hợp ngữ danh từ không ... verb: going) 1.3 Complement (vị ngữ) : Vị ngữ từ cụm từ đối tượng tác động chủ ngữ Cũng giống chủ ngữ, vị ngữ thường danh từ ngữ danh từ không bắt đầu giới từ, nhiên vị ngữ thường đứng sau động từ ... suggested his patient not to stop smoking Trong ngữ pháp Anh- Anh trước động từ mệnh đề thường có should, người Anh bỏ should sau động từ to be ngữ pháp Anh- Mỹ không dùng should cho toàn động từ mệnh...
 • 87
 • 366
 • 0

Ngữ pháp Tiếng Anh thông dụng: CÂU ĐIỀU KIỆN pps

Ngữ pháp Tiếng Anh thông dụng: CÂU ĐIỀU KIỆN pps
... (Nếu anh ăn xong, bảo người giúp việc dọn bàn) 2/ Ví dụ câu điều kiện loại Thông thường, động từ mệnh đề If Quá khứ đơn giản (đúng làQuá khứ giả định cách) , động từ mệnh đề ởHiện điều kiện cách ... biết địa họ, trao đổi thư từ với họ) 3/ Ví dụ câu điều kiện loại Thông thường, động từ mệnh đề If ởQuá khứ hoàn thành , động từ mệnh đề ởQuá khứ điều kiện cách Ví dụ : - If I had heard the news ... a heavy fine (Nếu vượt giới hạn tốc độ tối đa, anh bị phạt nặng) - The pregnant bitch will bite you if you walk upstairs (Con chó có mang cắn anh anh lên lầu) Đặc biệt - If he is poor, why does...
 • 6
 • 431
 • 4

Ngữ pháp Tiếng Anh thông dụng: CÂU VÀ MỆNH ĐỀ PHỤ pot

Ngữ pháp Tiếng Anh thông dụng: CÂU VÀ MỆNH ĐỀ PHỤ pot
... nước cam) Mệnh đề (Main Clause) mệnh đề mệnh đề khác câu phải phụ thuộc vào Mệnh đề phụ (Subordinate Clause) mệnh đề phụ thuộc mệnh đề thường bắt đầu liên từ đại từ quan hệ Chẳng hạn, câu If ... you come here (Tôi muốn biết anh anh đến đây) Mệnh đề độc lập (Independent Clause Simple Clause) mệnh đề tự đủ nghĩa, chẳng phụ thuộc mệnh đề khác chẳng mệnh đề khác phụ thuộc Chẳng hạn, My name ... tiền) ™ mệnh đề I want to know , hai mệnh đề phụ With whom he comes here Why he has no money (hai mệnh đề phụ nối với liên từ And) Mệnh đề (Clause) Mệnh đề nhóm từ /cụm từ gồm chủ từ (Subject),...
 • 12
 • 283
 • 1

Ngữ pháp Tiếng Anh thông dụng: ĐẠI TỪ BẤT ĐỊNH doc

Ngữ pháp Tiếng Anh thông dụng: ĐẠI TỪ BẤT ĐỊNH doc
... (tính từ) đứng trước danh từ đếm , Many (đại từ) thay cho danh từ đếm Many phản nghĩa với Few Little phó từ tính từ phẩm chất Chẳng hạn, I slept very little last night (Đêm qua, ngủ ít) [Phó từ] ... another (Cái áo sơ mi to quá; thử khác) Lưu ý Much (tính từ) đứng trước danh từ không đếm , Much (đại từ) thay chodanh từ không đếm Much phó từ, chẳng hạn I didn't enjoy that comedy (very) much ... (Ông muốn dùng tách trà không?) - Where are the other students? (Các sinh viên khác đâu?) Đại từ bất định - This problem is one of great difficulty (Vấn đề vấn đề khó khăn) - We both want to...
 • 5
 • 461
 • 0

Ngữ pháp Tiếng Anh thông dụng: ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG pot

Ngữ pháp Tiếng Anh thông dụng: ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG pot
... Có thể nói Turn off the fan Turn the fan off (Hãy tắt quạt !), dùng đại từ nhân xưng phải nói Turn it off - Với vai trò chủ từ, You One dùng Chẳng hạn, You cannot live on water (Bạn sống nước ... dậy muộn Anh nghĩ điều đó?) It làm chủ từ cho động từ không ám riêng Ví dụ: - It appears that there has been a mistake (Dường có nhầm lẫn) - It seems that he's resigned (Dường ông ta từ chức) ... cao tôi), người ta thường nói She is taller than me -Thay He doesn't know as much as she does (anh ta nhiều cô ta), người ta thường nói He doesn't know as much as her - Không nói It was him...
 • 5
 • 431
 • 4

Ngữ pháp Tiếng Anh thông dụng: ĐẠI TỪ PHẢN THÂN pps

Ngữ pháp Tiếng Anh thông dụng: ĐẠI TỪ PHẢN THÂN pps
... dậy muộn Anh nghĩ điều đó?) It làm chủ từ cho động từ không ám riêng Ví dụ: - It appears that there has been a mistake (Dường có nhầm lẫn) - It seems that he's resigned (Dường ông ta từ chức) ... Có thể nói Turn off the fan Turn the fan off (Hãy tắt quạt !), dùng đại từ nhân xưng phải nói Turn it off - Với vai trò chủ từ, You One dùng Chẳng hạn, You cannot live on water (Bạn sống nước ... on water (Bạn sống nước lã) One cannot live on water (Người ta sống nước lã) Tuy nhiên, You thân mật thông dụng One - They có nghĩa Người ta Chẳng hạn, They say (that) he behaves very badly towards...
 • 5
 • 359
 • 1

Ngữ pháp Tiếng Anh thông dụng: ĐẠI TỪ QUAN HỆ pdf

Ngữ pháp Tiếng Anh thông dụng: ĐẠI TỪ QUAN HỆ pdf
... đề quan hệ không xác định (Non-defining relative clauses) nói rõ thêm người vật xác định Khác với mệnh đề quan hệ xác định, mệnh đề quan hệ không xác định phân cách dấu phẩy bỏ đại từ quan hệ ... cho từ chối lời mời ăn tối tôi) Trong câu này, who told me the news mệnh đề quan hệ Nếu bỏ mệnh đề này, người đàn ông mà nói đến không rõ ràng Tuyệt đối không đặt dấu phẩy danh từ mệnh đề quan hệ ... đề quan hệ xác định, mệnh đề quan hệ không xác định thành phần cốt yếu câu loại bỏ mà chẳng ảnh hưởng Đặc biệt không dùng That thay cho Which để mở đầu mệnh đề quan hệ không xác định Mệnh đề quan...
 • 6
 • 472
 • 2

Ngữ pháp Tiếng Anh thông dụng: ĐẠI TỪ VÀ TÍNH TỪ CHỈ ĐỊNH docx

Ngữ pháp Tiếng Anh thông dụng: ĐẠI TỪ VÀ TÍNH TỪ CHỈ ĐỊNH docx
... praiseworthy behaviour? (Anh ta nhận lỗi Đó lối xử đáng khen sao?) 3/ This/These, That/Those dùng với one/ones Không thiết phải có one/ones theo sau từ định nói trên, sau This, that tính từ Ví dụ: - This ... An) Those có mệnh đề quan hệ xác định theo sau: Ví dụ: - Those who don't want to come there will stay at home (Ai không muốn đến nhà) This/That danh từ, cụm từ hay mệnh đề đề cập trước: Ví dụ: ... are not convincing (Lời lẽ anh chẳng có sức thuyết phục) That shirt of Ba's is always dirty = Ba's shirt is always dirty (Cái áo sơmi Ba luôn bẩn) 2/ Đại từ định (demonstrative pronouns) Ví...
 • 5
 • 270
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: các cấu trúc ngữ pháp tiếng anh thông dụngngữ pháp tiếng anh thông dụng nhấtngữ pháp tiếng anh thông dụng cho mọi ngườitrọn bộ ngữ pháp tiếng anh thông dụng nhất75 cấu trúc ngữ pháp tiếng anh thông dụngmột số cấu trúc ngữ pháp tiếng anh thông dụng100 cấu trúc ngữ pháp tiếng anh thông dụnggiảng giải ngữ pháp tiếng anh từ a đến zngữ pháp tiếng anh thông dụng pdfsách ngữ pháp tiếng anh thông dụng 136 đề mụcsách ngữ pháp tiếng anh thông dụngmột số ngữ pháp tiếng anh thông dụngfull ngữ pháp tiếng anh thông dụng130 đề mục ngữ pháp tiếng anh thông dụngbảng tổng hợp kinh điển về ngữ pháp tiếng anhĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây