Bài giảng FMS CIM CHƯƠNG 3 ĐHBK HN

Bài giảng tự động hóa quá trình sản xuất FMS CIM chương 3 ths phạm thế minh

Bài giảng tự động hóa quá trình sản xuất FMS CIM chương 3  ths phạm thế minh
... thông Vận tải Th.s Phạm Thế Minh Tự động hóa trình sản xuất FMS & CIM Chương Cung cấp vật liệu tự động linh hoạt 3. 1 Thiết bị hỗ trợ cung cấp phôi liệu 3. 2 Hệ thống dòng vật liệu 3. 3 Thành phần dòng ... thông Vận tải Th.s Phạm Thế Minh Tự động hóa trình sản xuất FMS & CIM Chương Cung cấp vật liệu tự động linh hoạt 3. 1 Thiết bị hỗ trợ cung cấp phôi liệu 3. 2 Hệ thống dòng vật liệu 3. 3 Thành phần dòng ... phối Sản xuất Phân phối Chương Cung cấp vật liệu tự động linh hoạt Cung cấp chi tiết nhỏ (1) BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY Trường ĐH Giao thông Vận tải Th.s Phạm Thế Minh Tự động hóa trình sản xuất FMS & CIM...
 • 36
 • 70
 • 0

Bài giảng triết học - Chương 3

Bài giảng triết học - Chương 3
... PHÁT TRIỂN CỦA TRIẾT HỌC MARX 3. 2 Quá trình chuyển biến tư tưởng Chương SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRIẾT HỌC MARX-LENIN Chương SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRIẾT HỌC MARX-LENIN Chương SỰ RA ĐỜI ... Chương SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRIẾT HỌC MARX-LENIN 3. 1.2 Nguồn gốc lý luận tiền đề khoa học tự nhiên Thừa kế phát triển lý luận: triết học cổ điển Đức, kinh tế trị học Anh, chủ ... Pháp Những phát minh lớn khoa học tự nhiên: định luật bảo toàn chuyển hóa lượng, thuyết tế bào, thuyết tiến hóa Chương SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRIẾT HỌC MARX-LENIN 3. 2 NHỮNG GIAI ĐOẠN CHỦ YẾU...
 • 6
 • 603
 • 0

Bài giảng Kế hoạch chương 3-ĐS 9

Bài giảng Kế hoạch chương 3-ĐS 9
... thức tham gia xây dựng nội dung học hướng dẫn gv , thường xuyên kết hợp lí thuyết thực hành để củng cố kiến thức cho hs - Với chương này, yêu cầu thực hành Gv cho hs luyện tập thường xuyên để ... Tài liệu tham khảo : Sách GK, sách gíáo viên, sách tập Đại cùa NXB Giáo dục IV/- Dự kiến thực chương : Gồm 13 tiết , đó: - tiết lý thuyết - tiết luyện tập - tiết ôn tập - tiết kiểm tra ...
 • 3
 • 208
 • 0

Bài giảng Tiết 41-Chương 3-ĐS 9

Bài giảng Tiết 41-Chương 3-ĐS 9
... Vậy = ⇒ x = ; = ⇒ y = x y - Hs lớp nhận xét làm bạn 7 7 Hệ pt có nghiệm  ; ÷ 9 2 - Bài tập 26a trang 19 SGK Gọi (d) :y = ax + b - Đây dạng tập viết pt đ thẳng A (2; -2) ∈ (d) ⇒ x = y = ...  3 + = x y  - Ta đặt ẩn phụ ? - Cho hs lên bảng giải - Gv nhận xét cho điểm hs - Bài tập 26a trang 19 SGK (Gv đưa đề bảng phụ) Xác đònh a b để đồ thò hs y = ax +b qua hai điểm A (2; -2) ... t150 - Bài tập 27a trang 20 SGK HĐ : Luyện tập (27 phút) - Bài tập 27a trang 20 SGK ...
 • 7
 • 258
 • 0

Bài giảng Kế hoạch chương 3-HH8

Bài giảng Kế hoạch chương 3-HH8
... II/- Tíến trình thực : 1) Chuẩn bò : * Giáo viên : Soạn giảng đầy đủ, chuẩn bò tốt phương tiện dạy học : dụng cụ vẽ hình , bảng phụ ghi sẵn câu hỏi, tập, ... huy tính tích cực hs, rèn luyện cho hs ý thức tham gia xây dựng nội dung học hướng dẫn gv - Với chương này, kiến thức trình bày theo kiểu dẫn dắt, gợi mở, hướng dẫn để hs tự tìm phương pháp chứng ... tham khảo : Sách GK, sách gíáo viên, sách tập phần Hình học cùa nxb Giáo dục IV/- Dự kiến thực chương : Gồm 18 tiết : - tiết lí thuyết - tiết luyệntập - tiết thực hành - tiết ôn tập - tiết kiểm...
 • 3
 • 175
 • 0

Bài giảng on tap chuong 3 dai 9

Bài giảng on tap chuong 3 dai 9
... y =  (II) 0, x + 0,1 y = 0 ,3  (III) 3x + y = 1) Giải hƯ ph­¬ng tr×nh 2) Minh hoạ hình học kết tìm 3  x− y = 2 3 x − y =  HƯ (II)  0,2 x + 0,1y = 0 ,3   3x + y = Cã nghiƯm nhÊt x = ... C 2x+3y=5 x ∈R   −2 x y =  lµ y∈ R   − 3y x =  B Sai Råi  x = Sai Råi  y =1 D §óng Råi Sai Råi TËp nghiƯm cđa ph­¬ng tr×nh(1) lµ ®­êng th¼ng: y= − x 3 Trªn hƯ trơc to¹ ®é Trong c¸c ... nghiƯm y =c by + ax c’ ’y= +b a’x x Trong phương trình sau, phương trình phương trình bậc hai ẩn ? a 3x - 3y = b 0x + 2y = c 0x + 0y = d 5x – 0y = e x + y – z = Trong c¸c kh¼ng ®Þnh sau kh¼ng ®Þnh...
 • 23
 • 595
 • 2

Bài giảng hinh 7 - chuong 3

Bài giảng hinh 7 - chuong 3
... đề bài: (2 HS lên bảng đồng thời) HS1: Lên bảng làm 19 SGK: Gọi x(cm) cạnh thứ ba tam giác vuông ta có: 7, 9 - 3, 9 < x < 7, 9 + 3, 9 < x < 11,8 x = 7, 9 cm chu vi tam giác cân là: 7, 9 + 7, 9 + 3, 9 ... = MR; GR = MG NG; NS = 3GS NG = GS Hoạt động 4: Hớng dẫn học nhà (2') - Học thuộc định lý ba đờng trung tuyến tam giác - Làm tập 25, 26, 27 trang 67 SGK số 31 , 33 trang 27 SBT MR Tiết 54 : luyện ... động 3: Hớng dẫn học nhà (3' ) - Học bất đẳng thức tam giác - Làm 25, 27, 29 (SBT) - Chuẩn bị Đ 53: HS mang tam giác giấy, giấy kẽ 10 ô vuông (h 22 SGK) com pa thớc thẳng thớc chia khoảng - Ôn:...
 • 56
 • 351
 • 0

Bài giảng kiem tra chuong 3 dai so 9(hay)

Bài giảng kiem tra chuong 3 dai so 9(hay)
... phương trình: y y + + =x 20 30 12x – y = đ (1) (2) ta có hệ phương trình: 10 x = y x =   (nhận) đ 12 x − y =  y = 30 Vậy qng đường người 30 km đ điểm ... ĐÁP ÁN TÓM TẮT BIỂU ĐIỂM I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM : (3 điểm – Đúng câu cho điểm) Khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời : Câu 1: B Câu 2: C Câu 3: B II/ PHẦN TỰ LUẬN : (7 điểm) Gọi x (giờ) thời...
 • 2
 • 521
 • 3

Bài giảng kiểm tra chương 3 đại số 7 có đáp án

Bài giảng kiểm tra chương 3 đại số 7 có đáp án
... B .7 C. 13 D.5 B 13 C D B C 13 D 13 c, Giá trị tần số: A d, Giá trị tần số là: A 13; ; II/ Tự luận( điểm) Bài 1:(4 điểm) Điểm thi học kì môn Công nghệ lớp 7B ghi lại sau: 9 8 10 7 10 10 8 7 ... là:Điểm kiểm tra học kì I môn Văn học sinh lớp 7A .Số giá trị 32 Giátrị( 10 x) b 0,5 0,5 Tần số 1 (n) Mốt dấu hiệu N =32 2.1 + 3. 1 + 4.1 + 5 .3 + 6.4 + 7. 8 + 8 .7 + 9 .3 + 10.4 X = ≈ 7, 1 32 c 0,5 ... điểm): Số lượng khách hàng ngày đến tham quan triển lãm tranh 10 ngày ghi lại bảng sau Số thứ tự ngày Số lượng khách 30 0 35 0 30 0 280 250 35 0 30 0 35 0 30 0 10 30 0 a, Dấu hiệu gì? b, Lập bảng ‘tần số ’,...
 • 6
 • 7,493
 • 115

Xem thêm